Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Töötushüvitiste mittestimuleeriva
mõju suurus majanduskasvu ja
-languse tingimustes
Anne Lauringson
Eesti Töötukassa
27. v...
Artiklis uuritakse, kuidas mõjutavad
töötushüvitised töötuse kestust erinevas
majandusolukorras, kasutades selleks Eesti
a...
Otsimisteooria ja teooria edasiarendused
Heldemad töötushüvitised

Madalam
tööotsimisaktiivsus

Kõrgem
reservatsioonipalk
...
Otsimisteooria ja majanduskriis
• Tööpakkumisi tuleb inimesele vähem ja seega on vähem
võimalusi töötusest väljuda (Morten...
Uuringu periood

TKH - töötuskindlustushüvitis
Töötushüvitised Eestis uuritaval perioodil
• Töötuskindlustushüvitis (TKH): 270 päeva või 180
päeva (alates märtsist 2011 ...
Töötushüvitistega kaetus Euroopa Liidus

Töötushüvitise saajate arv 100 töötada tahtva inimese kohta
Allikas: Eurostat
Andmed
• Andmed töötushüvitiste kohta
TKH määramine 1) 2007 2) juuli 2008 – märts 2009
• Erinevad isikutunnused
• Aktiivse...
Hüvitisesaajaid kirjeldav statistika
Enne kriisi

Kriisi ajal

TKH 180

TKH 270

TKH 180

TKH 270

Vaatluste arv

3029

33...
Meetodid
• Kestvusanalüüsi meetodid, keskmes riskimäär väljuda
töötusest tööle
- Kaplan-Meieri ellujäämismäärad, riskimäär...
Riskimäär liikuda töötusest tööle
Enne kriisi
Smoothed hazard estimates - pre-crisis

0

0

.001

Riskimäär
Hazard rate

....
Tükiti konstantse proportsionaalse riskimäära mudeli
hindamistulemused
Hüvitise saamist kirjeldav muutuja

Referentsgrupp
...
Hüvitiste mõju hindamistulemused
Hüvitiste mõju kokku:
riskimäärade suhe
Hüvitiste mõju
hüvitiseperioodi
jooksul
Hüvitise tüüp

Hüvitiste mõju
töötuseperio...
Baasriskimäär lahkuda töötusest
tööle

Baasriskimäär liikuda töötusest tööle
0.03

0.025
0.02
0.015
0.01
0.005

0
0 30 60 ...
Järeldused
• Töötushüvitiste mittestimuleeriv mõju avaldub isegi
väga sügava majanduskriisi tingimustes

• Töötushüvitiste...
Tänan!
anne.lauringson@tootukassa.ee
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Anne Lauringson. Töötushüvitiste mittestimuleeriva mõju suurus majanduskasvu ja -languse tingimustes

1 949 vues

Publié le

Anne Lauringson
Eesti Töötukassa

Eesti Panga avatud seminar, 27. veebruaril 2014

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Anne Lauringson. Töötushüvitiste mittestimuleeriva mõju suurus majanduskasvu ja -languse tingimustes

 1. 1. Töötushüvitiste mittestimuleeriva mõju suurus majanduskasvu ja -languse tingimustes Anne Lauringson Eesti Töötukassa 27. veebruar 2014
 2. 2. Artiklis uuritakse, kuidas mõjutavad töötushüvitised töötuse kestust erinevas majandusolukorras, kasutades selleks Eesti andmeid viimase majanduskriisi perioodist ja enne seda.
 3. 3. Otsimisteooria ja teooria edasiarendused Heldemad töötushüvitised Madalam tööotsimisaktiivsus Kõrgem reservatsioonipalk Kõrgem sissetulek Madalam tööpakkumiste saabumismäär Madalam tööpakkumiste aktsepteerimismäär Madalam tööotsimise alternatiivkulu Pikem töötuseperiood Kõrgem töötusejärgse töö kvaliteet
 4. 4. Otsimisteooria ja majanduskriis • Tööpakkumisi tuleb inimesele vähem ja seega on vähem võimalusi töötusest väljuda (Mortensen 1986). • Reservatsioonipalk langeb ja töötud muutuvad vähem valivaks töökohtade suhtes ning töötusest tööle liikumine suureneb (Mortensen 1986). • Töötud võivad vähendada tööotsimise intensiivsust, sest piirtulu tööotsimiseks tehtud pingutustest võib langeda (Mortensen 1986, Burdett and Mortensen 1998). • Mittestimuleeriva mõju kohta eeldatakse, et kriisitingimistes on see mõju pigem väiksem, kuigi teooria ei anna selles küsimuses siiski päris ühest vastust (Krueger and Meyer 2002, Jurajda and Tannery 2003, Kroft and Notowidigdo 2011).
 5. 5. Uuringu periood TKH - töötuskindlustushüvitis
 6. 6. Töötushüvitised Eestis uuritaval perioodil • Töötuskindlustushüvitis (TKH): 270 päeva või 180 päeva (alates märtsist 2011 ka 360 päeva) • 50% eelnevast keskmisest palgast esimesed 100 päeva, 40% pärast seda • Katab ainult „sunnitud“ töötust • Nõutav eelnev töötuskindlustusmaksete maksmise periood • Töötutoetus (TT) 90/210/270 days +180days • Uuritaval perioodil ligikaudu 64 EUR kuus • Nii „vabatahtlik“ kui „sunnitud“ töötus kaetud • Eelneva töötamise kriteerium leebem
 7. 7. Töötushüvitistega kaetus Euroopa Liidus Töötushüvitise saajate arv 100 töötada tahtva inimese kohta Allikas: Eurostat
 8. 8. Andmed • Andmed töötushüvitiste kohta TKH määramine 1) 2007 2) juuli 2008 – märts 2009 • Erinevad isikutunnused • Aktiivsetes meetmetes osalemine • Palga andmed hõivesse liikumine 1) veebruar 2007-detsember 2008 2) august 2008 – märts 2010 • Tööpakkumiste arv, kuine maakondlik registreeritud töötuse määr
 9. 9. Hüvitisesaajaid kirjeldav statistika Enne kriisi Kriisi ajal TKH 180 TKH 270 TKH 180 TKH 270 Vaatluste arv 3029 3304 10148 13232 Hüvitise suurus esimesel sajal päeval, EEK 120,7 145,2 163,1 197,6 Inimeste osakaal, kellel TT peale TKH Osakaal, kes jätkavad hüvitiseperioodi eelmisest töötuse perioodist Meeste osakaal 28.9% 0.2% 54.3% 0.3% 7.2% 2.3% 2.8% 3.1% 37% 38% 55% 56% Vanus hüvitiseperioodi alguses 40,7 46,7 36,7 44,8 Eesti keel põhiliseks 51% 53% 54% 58% Põhiharidus või vähem 15% 12% 21% 13% Kõrgharidus 16% 20% 13% 17% Elukoht linnas 71% 73% 69% 68% Töövõimekaoga 14% 16% 8% 9% Osalenud tööturukoolitusel 17% 22% 15% 20% Osalenud mõnes aktiivses meetmes 35% 42% 31% 35%
 10. 10. Meetodid • Kestvusanalüüsi meetodid, keskmes riskimäär väljuda töötusest tööle - Kaplan-Meieri ellujäämismäärad, riskimäärad - Tükiti konstantne proportsionaalne riskimäära mudel
 11. 11. Riskimäär liikuda töötusest tööle Enne kriisi Smoothed hazard estimates - pre-crisis 0 0 .001 Riskimäär Hazard rate .002 .003 Riskimäär Hazard rate .004 Kriisi ajal Smoothed hazard estimates - crisis 0 90 180 270 360 450 540 630 720 Töötuse kestus päevades Unemployment duration in days 95% CI UIB TKH 180 95% CI UIB TKH 270 0 90 180 270 360 450 540 630 720 Töötuse kestus päevades Unemployment duration in days 95% CI UIB TKH 180 95% CI UIB TKH 270
 12. 12. Tükiti konstantse proportsionaalse riskimäära mudeli hindamistulemused Hüvitise saamist kirjeldav muutuja Referentsgrupp Riskimäärade suhe Enne kriisi Kriisi ajal 0 EEK < päevamäär <100 EEK 0,374*** 0,354*** 100 EEK ≤ päevamäär <200 EEK 0,395*** 0,461*** 0,330*** 0,458*** 300 EEK ≤ päevamäär <400 EEK 0,266*** 0,495*** 400 EEK ≤ päevamäär x 0,457*** 60 päeva enne TKH-180 lõppu 1,219*** 1,003 60 päeva enne TKH-270 lõppu 1,417*** 1,758*** 60 päeva enne TT lõppu 2,045*** 2,153*** 0,856* 1,084 60 päeva pärast TKH-270 lõppu 1,572*** 1,595*** 60 päeva pärast TT lõppu 0,872 1,059 200 EEK ≤ päevamäär <300 EEK 60 päeva pärast TKH-180 lõppu * p < 0,1; **p < 0,05; *** p < 0,01 Hüvitist ei ole Ülejäänud aeg
 13. 13. Hüvitiste mõju hindamistulemused
 14. 14. Hüvitiste mõju kokku: riskimäärade suhe Hüvitiste mõju hüvitiseperioodi jooksul Hüvitise tüüp Hüvitiste mõju töötuseperioodi esimese 330 päeva jooksul Enne kriisi Kriis Enne kriisi Kriis TKH-270 0,402 0,427 0,618 0,634 TKH-180 0,392 0,350 0,631 0,633 TKH-180 + TT-90 0,454 0,436 0,529 0,546
 15. 15. Baasriskimäär lahkuda töötusest tööle Baasriskimäär liikuda töötusest tööle 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 Töötuse kestus päevades Kriis Enne kriisi
 16. 16. Järeldused • Töötushüvitiste mittestimuleeriv mõju avaldub isegi väga sügava majanduskriisi tingimustes • Töötushüvitiste mittestimuleeriv mõju võib majanduskriisi tingimustes olla veidi väiksem kui heas majandusolukorras, kuid vahe on siiski väga väike • Tulemused pigem sarnased vähestele olemasolevatele uuringutele • Kas on mõttekas pikendada töötushüvitiste maksimaalset kestust majanduskriisi olukorras, et piirata seda, et suureneb nende töötute osakaal, kes peavad tööd otsima ilma rahaliste vahenditeta?
 17. 17. Tänan! anne.lauringson@tootukassa.ee

×