Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Eesti Panga majandusprognoos 2019-2021

1 843 vues

Publié le

12. juuni 2019
Kõik seonduvad materjalid leiate aadressilt https://www.eestipank.ee/press/jargmistel-aastatel-voiksid-saasta-nii-inimesed-kui-ka-riik-12062019

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Eesti Panga majandusprognoos 2019-2021

 1. 1. Eesti Panga majandusprognoos 2019–2021 12. juuni 2019
 2. 2. Maailma majanduskasv on piirkonniti erinev 2 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 3,3% 3,6% 3,6% 1,8% 1,7% 1,7% 4,4% 4,8% 4,9% Allikas: IMF World Economic Outlook, aprill 2019.
 3. 3. -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rahvusvahelise kaubavahetuse tugi maailma majandusele on varasemast väiksem 3 Põhjused: kaubanduspinged USA ja muu maailma vahel ja väiksem kasv arenenud riikides Rahvusvahelise kaubavahetuse kasv Märkus. Kaubavahetus püsivhinnas, kolme kuu libisev keskmine. Allikas: CPB World Trade Monitor.
 4. 4. Toormeturgudel prognoositakse toidu- ja tööstustoormete kallinemist ja nafta odavnemist 4Allikad: IMF, Bloomberg, Euroopa Keskpank. prognoos
 5. 5. 0% 1% 2% 3% 0% 1% 2% 3% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Euroala inflatsioon läheneb 2%le aeglaselt • Euroopa Keskpanga viimase prognoosi (juuni 2019) järgi püsib inflatsioon järgmistel aastatel vahemikus 1,3–1,6% • Hinnakasvu hoogustavad madalad intressid ja odavad laenud pankadele, jätkuv majanduskasv ja kiirenev palgakasv hinnakasv euroalal Allikas: Euroopa Keskpank. Märkus. Hall ala tähistab varasemate prognoosivigade alusel leitud tõenäosuslikku eksimisruumi. Keskmine hinnakasv on sel sajandil olnud 1,7% prognoos 5
 6. 6. • 3 kuu EURIBOR jääb aastani 2021 nullist allapoole Euroala, sh Eesti majanduskasvu jäävad toetama väga madalad intressimäärad prognoos 6 -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Allikas: Euroopa Keskpank.
 7. 7. 0% 1% 2% 3% 0% 1% 2% 3% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Euroala majandus kasvab edaspidi rahulikumas tempos • Euroopa Keskpanga viimase prognoosi järgi (juuni 2019) stabiliseerub majanduskasv 1,4% juures prognoos euroala majanduskasv Allikas: Euroopa Keskpank. Märkus. Hall ala tähistab varasemate prognoosivigade alusel leitud tõenäosuslikku eksimisruumi. Keskmine majanduskasv on sel sajandil olnud 1,4% 7
 8. 8. -8% -4% 0% 4% 8% 12% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Eesti tööstussektori toodangu mahu kasv on aasta alguses aeglustunud 8Allikas: statistikaamet, Eesti Pank. energia õlitööstus mäetööstus töötlev tööstus • Töötleva tööstuse kasv on olnud tugev, ent ettevõtete ootus tuleviku suhtes on muutunud pessimistlikumaks Tööstustoodangu kasv
 9. 9. -30 -20 -10 0 10 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ehituses ja tööstuses arvatakse, et läheb raskemaks 9Allikas: Euroopa Komisjon. teenindus tööstus ehitus Kindlustundeindeksid* * Optimistlike ja pessimistlike ootuste osakaalude vahe.
 10. 10. -2% 0% 2% 4% 6% 8% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Eksporditurud kasvavad aeglasemalt prognoos 10 välisturgude kasv Eesti ekspordi kasv Allikad: Eurostat, Euroopa Keskpank, Eesti Pank.
 11. 11. -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Majanduskasv aeglustub prognoos 11 3,9% 2,1% 2,0% 3,3% Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. hõivetootlikkus • Inimesi lisandub tööturule vähem ja tootlikkuse kasv on aeglasem • Välistööjõu tõttu näitab statistika viimase kahe aasta tootlikkuse kasvu liiga suurena
 12. 12. Ettevõtetel on töötajaid leida veelgi raskem kui eelmise buumi ajal 12 0% 4% 8% 12% 16% Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. prognoos Tööpuudus • Välistööjõuta ja töövõimereformita oleks tööpuuduse määr veelgi madalam
 13. 13. 500 700 900 1100 1300 1500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Palgakasv lähiaastatel aeglustub 13 5,2% 6,4% 8,1%7,6%6,8%7,4% 5,9%5,6% 7,8% prognoos • Ühes majanduse jahtumisega on ettevõtete hõiveootused vähenenud • Inimesed vahetavad töökohti veidi vähem aktiivselt kui veel aasta tagasi 5,9% eurodes 500 700 900 1100 1300 1500 eurodes Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. Keskmine brutokuupalk 1584 1505 1415 1310
 14. 14. -2 -1 0 1 2 3 4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 toit pp teenused ja tööstuskaubad pp energia pp tarbijahindade muutus võrreldes eelmise aastaga % tarbijahindade muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga % Hinnakasv aeglustub • Väiksemad maksutõusud võimaldavad hinnakasvul vaibuda • Hinnakasv raugeb eeldusel, et nafta ootamatult ei kalline prognoos 14 3,5% 2,5% 2,1% 2,7% -2 -1 0 1 2 3 4 Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. Inflatsioon
 15. 15. Alkoholiaktsiisi langetamine 1. juulist 2019 vähendaks inflatsiooni sel ja järgmisel aastal 0,2 protsendipunkti 15Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. 3,5% 2,5% 2,7% 2,1% 2,3% 2,5% 2,2% 0% 1% 2% 3% 4% 2017 2018 2019 2020 2021 Inflatsioon hinnakasv aktsiisilangetuse korral prognoos
 16. 16. Maksude mõju inflatsioonile hääbub 16Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 protsendipunktides tubakas mootorikütused alkohol Maksude panus hinnakasvu prognoos
 17. 17. -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Eelarve korrigeerimiseta ähvardab struktuurne puudujääk kujuneda püsivaks • Rahandusministeerium hindas 2018. aasta struktuurse puudujäägi 1,4%le, Euroopa Komisjon 2,2%le prognoos 17Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. suhtenaSKPsse nominaalne eelarvepositsioon struktuurne eelarvepositsioon
 18. 18. Majandusprognoosist lähtuvad järeldused
 19. 19. • Euroala rahapoliitilised intressimäärad püsivad senisel tasemel vähemalt järgmise aasta keskpaigani • Varaostukava aegunud võlakirjade asemele ostetakse uued pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil tõstetakse intressimäärasid • Pankadele antavate laenude (TLTRO-III) tingimused hoitakse kõigis euroala riikides soodsad Laenuraha püsib odav 19
 20. 20. Riigi kulutuste mõistlik tase sõltub majanduse olukorrast 20 Riigieelarve võiks olla ülejäägis ja valitsus heal ajal puhvreid koguda Riigieelarve võiks olla puudujäägis ja valitsus majandust täiendavate kulutustega elavdada Soovitud tulemuseks on majanduse stabiilsem areng: järsemate majanduslanguste ja ülekuumenemiste vältimine
 21. 21. Eesti majandustsükli haripunkt on möödas, ent hea seis jätkub 21Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. Miljardites eurodes (2010. aasta püsivhindades) 16 18 20 22 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • Majandus püsib tavapärasest paremas seisus: • tööpuudus erakordselt madal • hõivatute osakaal elanike hulgas kõigi aegade kõrgeim • välistööjõud võimendab majanduse mahtu • Praegustes oludes säilib suur surve tööjõukulude ja hindade kasvuks, mis võib ohustada konkurentsi- võimet ja pikaajalist majanduskasvu SKP pikaajaline trend SKP prognoos prognoos 3,9% 3,0% 2,3%Erinevus:
 22. 22. 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Välistöötajate arvele võib panna märgatava osa eelmise aasta majanduskasvust 22Allikad: statistikaamet, politsei- ja piirivalveamet, Eesti Pank. välistööjõu panus • Lühiajalisi välistöötajaid oli eelmisel aastal hinnanguliselt kuni 1,8% kõigist töötajatest • Välistööjõud hoiab tagasi palgakasvu ja muudab majanduskasvu heitlikumaks • Riigipoolne majanduse stimuleerimine kasvataks nõudlust välistööjõu järele veelgi hinnanguliselt kuni 1,3 protsendipunkti eeldusel, et keskmine Eestis viibimise periood on üheksa kuud
 23. 23. -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Riigi eelarvestrateegia (RES) struktuurse tasakaalu eesmärk aastaks 2021 ei pruugi täituda • RES näeb ette jooksvate kulude kasvu piiramist üksnes vähesel määral • Euroopa Liidu eelarvest saadava raha ulatuslikum kasutamine ja suurem oodatav dividenditulu peamiste vahenditena eelarve seisu parandamiseks on ebakindlad 23Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. suhtenaSKPsse nominaalne eelarvepositsioon struktuurne eelarvepositsioon prognoos
 24. 24. 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Eelarve tasakaalu viimine ei tähenda kulude kärpimist, vaid kulude aeglasemat kasvu 24Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. prognoos kulude kasv RESi ja eeldatava palgakulude aeglustumise korral kulude kasv, et jõuda struktuurse tasakaaluni aastaks 2021
 25. 25. • Valitsuse lubadus riigieelarve uuesti tasakaalu viia on samm õiges suunas, selle teostatavus on ebaselge • Ajutistele tuluallikatele tuginemine jätab lahtiseks küsimuse, kuidas on struktuurne tasakaal tagatud pikema aja jooksul • Järgmistel aastatel laekub maksutulusid rohkem kui tavaoludes ― majanduse stabiilse arengu jaoks on sellistes tingimustes vaja ülejäägis eelarvet • Soov muuta kahe viimase aasta jooksul juba teist korda riigieelarve seadust, et puudujääki lubada, vähendab eelarvedistsipliini usaldusväärsust 25 Usaldus riigi rahanduse vastu vajab taastamist
 26. 26. Eesti Panga majandusprognoosi põhinäitajad 2018 2019* 2020* 2021* SKP jooksevhindades (mld eurodes) 25,66 27,52 29,06 30,52 SKP muutus püsivhindades (%) 3,9 3,3 2,1 2,0 SKP muutus püsivhindades töötaja kohta (%) 2,6 2,1 2,3 2,2 THI-inflatsioon (%) 3,4 2,5 2,7 2,1 Töötuse määr (%) 5,4 4,6 5,5 6,1 Keskmine brutopalk (eurodes) 1310 1415 1505 1584 Keskmise brutokuupalga muutus (%) 7,6 8,1 6,4 5,2 Eelarvetasakaal (% SKPst)** -0,6 -0,1 -0,2 -0,4 * Prognoos ** RESi meetmeteta 26Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

×