Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
COMyINICACIÓ
LINGUISTICA

U’r¡I¡’rzes co-
rrectement la
ïeuo llengua
per o expres-
sor í enïendre

míssofges? 

O
MATEMÁTIQUES, 
CIENCIA I

TECNOLOGIA

Domines el
Ilenguoïge de
les matemáti-
ques í ho apli-
quesenlore-
solució de
proble...
DESENVOLU! ’AMENT
DE COMPETENCIES

DIGITALS

Tens habilítcïs
per o buscar, 
obfindre, pro-
cesscri comu-
nicar informa-
ci...
APRENDRE
A
APRENDRE

Scps com
continuar
oprenenï de
manera
eficog, segons
els ‘reus ¡nte-
ressos ¡ les
teues própie? 
nec...
COMPETÉNCIES
s9cIALs l
CIVIQU ES

Q. ÉÏO. 
, ‘ < O
K 

Comprens la
ieuo reoliioi
social i coniri-
buïxes c: lc: seua
m...
SENTIT D'INICIATI-
VA I ESPERIT
EMPRENEDOR

Eres capcc de
portar avant
les cccions ne-
cessóries per c1
desenroillcr
proje...
coNscIÉNcIA
l EXPRESSIO

CULTURAL

Eres capac
d'apreciari
valorar dife-
renls manifes-
‘racions cultu-
rals? Valores Ia
I...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Pantone Compètencies Clau

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Pantone Compètencies Clau

 1. 1. COMyINICACIÓ LINGUISTICA U’r¡I¡’rzes co- rrectement la ïeuo llengua per o expres- sor í enïendre míssofges? O
 2. 2. MATEMÁTIQUES, CIENCIA I TECNOLOGIA Domines el Ilenguoïge de les matemáti- ques í ho apli- quesenlore- solució de problemes en lo vida díórícp O
 3. 3. DESENVOLU! ’AMENT DE COMPETENCIES DIGITALS Tens habilítcïs per o buscar, obfindre, pro- cesscri comu- nicar informa- ció í transfor- mar-Ic en co- neixement > O
 4. 4. APRENDRE A APRENDRE Scps com continuar oprenenï de manera eficog, segons els ‘reus ¡nte- ressos ¡ les teues própie? necessitoïs .
 5. 5. COMPETÉNCIES s9cIALs l CIVIQU ES Q. ÉÏO. , ‘ < O K Comprens la ieuo reoliioi social i coniri- buïxes c: lc: seua milloro? Ac- cepies i practi- ques normes de convivencia ocords amb els volors demo? . 2 crohcs. .
 6. 6. SENTIT D'INICIATI- VA I ESPERIT EMPRENEDOR Eres capcc de portar avant les cccions ne- cessóries per c1 desenroillcr projectes indi- viduals o ) col -Ieciius O
 7. 7. coNscIÉNcIA l EXPRESSIO CULTURAL Eres capac d'apreciari valorar dife- renls manifes- ‘racions cultu- rals? Valores Ia Iliberlal d'expressió i la importancia d'un dialeg ira lercullural .

×