Joukkorahoituksen ABC

Osuuskunta Ehta Raha
Osuuskunta Ehta RahaOsuuskunta Ehta Raha
Joukkorahoituksen ABC
Osuuskunta Ehta Raha
Tanja Korvenmaa 13.6.2017
Joukkorahoituksen ABC
Mitä on joukkorahoitus?
Joukkorahoituksen kasvulukuja
Mihin joukkorahoitus sopii?
Mitä rahoittaja haluaa?
Joukkorahoituksen muodot
Joukkorahoituksen välittäjät Suomessa
Kampanjan vaiheet
Osuuskunta Ehta Raha ja talouden muutos
Mitä on joukkorahoitus?
”Joukkorahoitus on useimmiten internetin kautta esitettävä
avoin kutsu taloudellisten resurssien luovuttamiseksi, joko
lahjoituksena, tulevaa tuotetta, jonkinlaista palkkiota tai
äänivaltaa vastaan”.
(Belleflamme, 2013)
● Joukkorahoitusta annetaan verkon välityksellä,
● sijoitettavat summat ovat suhteellisen pieniä,
● kyse on moninaisesta vastikkeellisesta tai
vastikkeettomasta rahoituksesta
● ja sitä antaa suuri tavallisten ihmisten joukko, ei niinkään
ammattimaiset sijoittajat.
Joukkoistettu rahoitus
Web 2.0
Tietoverkkojen teknologinen ja kulttuurinen kehittyminen 2000 -luvulla ->
Yksittäisistä Internetsivuista kohti vuorovaikutteista ja sosiaalista verkkoa
Joukkorahoitus on Web 2.0:n taloudellinen ulottuvuus = käyttäjät rahoittavat
tuotetta samalla kun he kuluttavat sitä
Idean juuret ovat joukkoistamisessa (crowdsourcing)
”työ, jonka perinteisesti teki erikseen nimetty toimija, tavallisesti palkattu
työntekijä, ulkoistetaan määrittelemättömälle, yleensä suurelle joukolle ihmisiä
avoimen kutsun muodossa” - Jeff Howe
Haluanko rahoittaa? Rahoitan! Miten se toimii? Osaan, siis osallistun.
Joukkoarviointi Joukkorahoitus Joukkoäly Joukkotuotanto
Yleisön mielipiteet Yleisön varat Yleisön tietämys Yleisön luomukset
Joukkojen viisaus
Joukkojen viisauden reunaehdot (Surowiecki)
Monimuotoisuus = erilaiset näkökulmat ja tulkinnat
Itsenäisyys = kaikki tuovat oman yksityisen informaationsa
Hajautuneisuus = riippumaton, monimuotoinen ja paikallinen tieto
Lisäksi vaaditaan joukolta jonkinlaista
organisoitumista ja kykyä koota ja
käsitellä vastaukset, jotta hajautunut,
monimuotoinen ja riippumaton tieto
saadaan kerättyä kasaan.
= Kaksivaiheinen ongelmanratkaisu: ensin
on löydettävä mahdolliset vaihtoehdot ja
vasta sen jälkeen tulee päättää, mikä niistä
on soveliain.
Galtonin koe vuonna 1907
800 ihmistä arvasi härän painon
Arvausten keskiarvo: 1207 paunaa
Härän oikea paino: 1198 paunaa
Joukkorahoitus on vielä uusi ilmiö
USA:n taloustilanne kiristyi 2010 -luvun
taitteessa. Rahoitusta oli vaikea saada
pääomasijoittajilta tai pankeista: korkeat
korot, kulut ja vakuudet.
-> syntyivät mm. IndieGoGo ja KickStarter
-> Vuonna 2014 yli 1000 joukkorahoitusalustaa
45 eri maassa
Joukkorahoituksen kasvulukuja
2012
2,7 mrd $
2013
6,1 mrd $
2014
16,2 mrd $
2015
34,4 mrd $
Toimialan kokonaisvolyymi
Lähde: Massolution (2015) Crowdfunding Industry Report
Joukkorahoituksen kasvulukuja
Maailmanpankki ennustaa:
Vuonna 2025 joukkorahoituksessa liikkuu 96
miljardia dollaria eli 1,8 kertaa nykyinen
riskipääomasijoitusten määrä.
● Kiinan markkinat
● Lainsäädännön kehittyminen
● Alustojen kansainvälistyminen
● Alustojen erikoistuminen
Mihin joukkorahoitus sopii?
Sopii hyvin monenlaisille
hankkeille!
● Toiminnan
käynnistäminen
● Investointi
● Tutkimus
● Kokeilu
● Yhteisöllinen tarve
● Taide
● Elämäntyö
● Kulttuuri
● Monikansalliset
yritykset
● Jne.
Rahoituksen saamisessa
olennaista:
● Halu kertoa avoimesti
hankkeesta ja sen riskeistä
● Hyvät verkostot
● Selkeä rakenne: mihin
sijoittaja lähtee mukaan,
mitä hän siitä saa
● Avoin motiivi rahoituksen
hakemiselle
● Suunniteltu
markkinointikampanja
● Sitkeys
Mihin joukkorahoitus sopii?
Yrittäjän ja lähipiirin sijoitus
Enkelirahoitus Pääomasijoittajat
Kauppaluotto
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta
Lainat rahoituslaitoksilta
Yritystodistus
Osakepääoma
Mezzanine -rahoitus
Suunnattu osakeanti
Julkiset lainat
Tuotto
Yrityksen ikä, koko ja jaettu informaatio
Siemenrahoitus,
hyvin pienet yritykset
Varsinaiset rahoituskierrokset,
pienet yritykset
Myöhemmät rahoituskierrokset,
keskikokoiset yritykset
Julkiset rahoituskierrokset,
suuret yritykset
Kuolemanlaakso
Startup-yrityksen rahoituskaari
Taulukon lähde: Oksanen 2014, s. 15, nuolet lisäsi TK
Mihin joukkorahoitus sopii?
Muutama esimerkki
Samsaran uusi leipomo 2016
Hyvinkää, Suomi
Osakeanti ja yhteisöbondi
154 rahoittajaa, 110 990 €
Välittäjä: Osuuskunta Ehta Raha,
Suomi
Casa Milos 2015
Kreikka
Vastikepohjainen
42 rahoittajaa, 35 165 R$ (9 545,33 €)
Välittäjä: Kickante, Brasilia
Lumituuli Oy 1998 -
Suomi
Osakeannit ja debentuurilainat
Yli 1200 osakkeenomistajaa, n. 3,7 milj. €
Välittäjä: ei välittäjää
● Auttaa rahoituksen hakijaa
● Osallistua joukkorahoitukseen ilmiönä
● Sijoituskohteen, jolla on merkitystä
● Laittaa säästössä olevat rahansa “töihin” itselleen
merkitykselliseen toimintaan
● Pörssilistauksen ulkopuolisen, vaihtoehtoisen
sijoituskohteen
● Juuri hänelle sopivan käyttöesineen (vastike)
● Korkotuottoa
● Omistajan etuuksia
● Päätösvaltaa, osallisuutta
Mitä joukkorahoittaja haluaa?
Mitä joukkorahoituksen
lisääntyminen saa aikaan?
● Rahoitusmarkkinat monipuolistuvat
● Markkinoille tulee rahoitusta, joka ei ole kytköksissä
luotonlaajennukseen eli pankkien rahan luomiseen velalla
● Investointien tekeminen eli uudistuminen, kehittyminen ja
innovointi helpottuu
● Demokraattinen mahdollisuus: pienen raadin sijasta kansa
päättää mitä rahoitetaan
● Kuluttajalla on mahdollisuus tutustua paremmin ja osallistua
tuotteita ja palveluita hänelle tuottaviin yrityksiin
● Sijoittajan tietoisuus yrityskohtaisista riskeistä ja toimialan
riskeistä kasvaa
● Yritykset voivat oppia käyttämään joukkojen viisautta
päätöksissään: toiminta tyydyttää todellisia tarpeita
spekulaation sijaan
Lahjoitukset
● Rahan kerääminen ilman vastiketta
● Vaatii rahankeräysluvan
● Saadaan järjestää varojen hankkimiseksi
yleishyödylliseen toimintaan: yleistä
sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista
tarkoitusta varten tai muuta yleistä
kansalaistoimintaa varten
● Yhdistyksille ja säätiöille
Rahankeräyslaki (255/2006)
Joukkorahoituksen
muotoja
Vastikepohjainen joukkorahoitus
● Tilaamalla tuotetta ennakkoon kuluttajat
osoittavat osaltaan sen kysynnän markkinoilla
● Ei synnytä omistajuussuhdetta
● Suunnittele vastikkeet hyvin ja rahoittajien
tarpeita ajatellen
● Mikä on minimisumma, jolla saat vastikkeet
toimitettua rahoittajille ilman tappiota?
● Millaisia kustannuksia tulee? (Valmistus, toimitus,
verkkomaksujen provisiot)
● Mistä summasta maksat arvonlisäveroa?
Rahankeräyslaki (255/2006), Kuluttajansuojalaki (561/2008), Kauppalaki (355/1987)
Joukkorahoituksen
muotoja
Lainapohjainen joukkorahoitus
● Pankkilainan sijaan lainaa pyydetään joukolta
ihmisiä
● Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta
investointeihin tai kehittämiseen, siltarahoitusta
esim. hankerahoitukseen
● Ei synnytä omistajuussuhdetta, mutta synnyttää
pidempiaikaisen suhteen kuin ennakkomyynti
● Millaisia riskejä toiminnassa on?
● Millaista korkoa voisit lainalle maksaa?
● Milloin voisit maksaa lainan takaisin?
Rahankeräyslaki (255/2006), Arvopaperimarkkinalaki (746/2012), Joukkorahoituslaki (734/2016)
Joukkorahoituksen
muotoja
Osakepohjainen joukkorahoitus
● Myydään osakkeita enkelisijoittajien lisäksi tai sijaan
suurelle joukolle ihmisiä
● Oman pääoman ehtoista rahoitusta kehittämiseen tai
investointeihin
● Voidaan sitouttaa joukko ihmisiä toimintaan omistajan
roolissa
● Yhtiöjärjestyksessä on myös mahdollista määritellä esim.
B-osakkeet äänivallattomiksi
● Miten uudet omistajat tulisivat mukaan toimintaan?
● Millaisia tuotto-odotuksia toiminnalla on?
● Millaisia riskejä toimintaan liittyy?
● Millaiset jälkimarkkinat osakkeilla voisi olla?
Rahankeräyslaki (255/2006), Arvopaperimarkkinalaki (746/2012), Joukkorahoituslaki (734/2016)
Joukkorahoituksen
muotoja
Joukkorahoituksen
toteuttaminen välittäjän kautta
● Välittäjät tekevät kohteista esiarviointia omilla
kriteereillään
● Välittäjä huolehtii, että kaikista kohteista on
saatavilla kaikki tarvittavat tiedot samassa
muodossa
● Välittäjä pystyy kenties tavoittamaan suuremman
(erikoistuneen) yleisön
● Välityspalkkion määrä vaihtelee
● Laina- ja osakemuotoista joukkorahoituksen
välitystä valvoo Finanssivalvonta
Joukkorahoitusalustoja Suomessa
Joukkorahoituksen
toteuttaminen itsenäisesti
● Kampanjan voi aivan hyvin perustaa vaikka
omille sivuilleen itsenäisesti, ilman
joukkorahoitusalustaa tai välittäjää
● Avoimuudesta, riskien ymmärtämisestä ja
tiedon ajantasaisuudesta on huolehdittava
● Valtiovarainministeriön asetus laina- ja
osakemuotoisen joukkorahoituksen hakijan
tiedonantovelvollisuudesta
Valmistelu
- Kerätään tieto yhteen
- Tehdään laskelmat
- Valmistellaan sopimukset
ja rakenteet
- Selvitetään yhteisön koko
ja tarpeet
- Valmistellaan
markkinointikampanjan
sisällöt
- Etsitään muutama
innostunut sijoittaja jo
valmiiksi
Kampanjointi
- Aktiivinen ote
- Vuorovaikutusta koko
kampanjan ajan
- Pyydetään kaikkia
mukaan aktiivisesti
- Vastataan kysymyksiin
- Reagoidaan
ajankohtaisiin aiheisiin
Investoinnin toteuttaminen
- Vuorovaikutus sijoittajien
kanssa jatkuu
- “Varsinainen työ” alkaa
- Tavoitteiden ja vaikutusten
seuranta ja raportointi
- Vastikkeiden toimittaminen,
lainojen takaisinmaksu,
omistajien sitouttaminen
Rahoituksen hakijan vaiheet ennen ja
jälkeen kampanjan
Kampanjan vaiheet sijoittajan
näkökulmasta
Matchmaking, löytäminen
AHA?
Dating, tutkiminen
WAU!
True Love, sitoutuminen
OF COURSE.
Rahoituksen
määrä
Joukkorahoitusta
ekologista ja sosiaalista kestävyyttä
edistäville hankkeille
Uusia joukkorahoituksen muotoja
Yhteisöbondi
● Joukkovelkakirjalaina
● Lainan antaja saa
määritellä koron 0-3%
● Sijoittajien kesken
perustetaan
seurantaryhmä, joka
seuraa hankkeen
etenemistä ja raportoi
vaikutuksista
Yhteisosake,
yhteisö-osake?
● Community bond (UK)
● Paikallinen omistajuus
tukemaan paikallisia palveluita
● Siirtokelvoton osake?
● Verovähennykset?
● Osakeyhtiölain 5§ ”Yhtiön toiminnan
tarkoituksena on tuottaa voittoa
osakkeenomistajille, jollei
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin”
Vaikutusten arviointi
● Tällä hetkellä Osuuskunta Ehta Rahan
joukkorahoitusalustan kautta rahoitusta hakevia
pyydetään itse arvioimaan ekologisia ja sosiaalisia
vaikutuksiaan.
● Jokaisesta rahoituskampanjasta muodostetaan
seurantaryhmä, joka pääsee seuraamaan hanketta
myös kampanjan toteutumisen jälkeen.
● Rahoitusvoimalassa syksyllä 2017: valmennus
yrityskohtaisten mittarien kehittämiseen.
Joukkorahoitus osana talouden
muutosta
● Raha kiertämään paikallisesti: “sijoittajan sininen sormenjälki”
● Paikallisten innovaatioiden on helpompi kehittyä (esimerkiksi
ilmastonmuutoksen torjumiseksi)
● Resurssit yhdistämällä voidaan saada aikaiseksi suuria asioita
● Kun mukana on enemmän osaamista ja sitoutuneita toimijoita,
riskit pienenevät
● Mahdollisuus “äänestää rahalla” jo yritysten alkuvaiheessa,
pääoman valta pienenee
● Mahdollisuus osallistua pienelläkin summalla
● Läpinäkyvä sijoittaminen
● Sijoittaminen yrityksiin, jotka tähtäävät ekologiseen ja sosiaaliseen
kestävyyteen
● Vaikutusten seurantaan osallistuminen
● Päätöksentekoon osallistuminen
Pssst!
Voit liittyä osuuskunnan
jäseneksi ja olla mukana
rakentamassa yhteisöllisen
rahoituksen tulevaisuutta
Suomessa!
http://www.ehtaraha.fi/jaseneksi/
Lähteet
Surowieci, James (2004) The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom
Shapes Business, Economies, Societies and Nations. Doubleday; Anchor. USA.
Oksanen, Tuomas (2014) Joukkorahoitus - Suomalaisen startup-ympäristön näkemykset uudesta rahoitusmuodosta. Maisterin
tutkinnon tutkielma. Laskentatoimen laitos, Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu. Luettavissa:
http://epub.lib.aalto.fi/en/ethesis/pdf/13708/hse_ethesis_13708.pdf Viitattu 12.6.2017
Hakala, Arttu; Jormanainen, Atte (2016) Sijoittajien ostopäätösprosessi osakepohjaisessa joukkorahoituksessa. Pro gradu
-tutkielma, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Luettavissa: http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201604141473.pdf Viitattu
12.6.2017
Sacs, Justin (2002) The Money Trail - Measuring your impact on the local economy using LM3. New Economics Foundation,
The Countryside Agency. Lontoo, UK. Luettavissa: http://b.3cdn.net/nefoundation/7c0985cd522f66fb75_o0m6boezu.pdf
Viitattu 12.6.2017
Artman, Hanna (toim.) (2016) Askelmerkkejä joukkorahoitukseen -opas. Team Finland Future Watch ja
Innovaatiorahoituskeskus Tekes. Luettavissa:
https://www.slideshare.net/futurewatch/askelmerkkeja-joukkorahoitukseen-lokakuu-2015-team-finland-future-watch Viitattu
12.6.2017
Joukkorahoituslaki http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804d4438
Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuudesta https://www.edilex.fi/smur/20161045
1 sur 28

Recommandé

Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille par
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet maaseudun yrittäjilleOsuuskunta Ehta Raha
142 vues52 diapositives
FiBAN Bisnesenkelisijoittajaksi - Tampere 14.3.2012 par
FiBAN Bisnesenkelisijoittajaksi - Tampere 14.3.2012FiBAN Bisnesenkelisijoittajaksi - Tampere 14.3.2012
FiBAN Bisnesenkelisijoittajaksi - Tampere 14.3.2012FiBAN
1.5K vues31 diapositives
Askelmerkkeja joukkorahoitukseen, kesäkuu 2016, Team Finland Future Watch par
Askelmerkkeja joukkorahoitukseen, kesäkuu 2016, Team Finland Future WatchAskelmerkkeja joukkorahoitukseen, kesäkuu 2016, Team Finland Future Watch
Askelmerkkeja joukkorahoitukseen, kesäkuu 2016, Team Finland Future WatchTeam Finland Future Watch
15.5K vues111 diapositives
CF4Impact: työpaja 11.4.2016 par
CF4Impact: työpaja 11.4.2016 CF4Impact: työpaja 11.4.2016
CF4Impact: työpaja 11.4.2016 Impactor
445 vues40 diapositives
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot par
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotKaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotProof Advisory
127 vues45 diapositives
Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet par
Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudetSijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet
Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudetSijoittaja.fi
1.4K vues32 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Joukkorahoituksen ABC

Sometime2013 joukkorahoitus par
Sometime2013 joukkorahoitusSometime2013 joukkorahoitus
Sometime2013 joukkorahoitusKristiina Pääkkönen
1.3K vues20 diapositives
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018 par
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018Finanssiala ry - Finance Finland
184 vues58 diapositives
Sponsorointi par
SponsorointiSponsorointi
SponsorointiJohanna Heinonen
3.3K vues32 diapositives
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... par
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Tilastokeskus
43 vues9 diapositives
Rahoitusvoimala par
RahoitusvoimalaRahoitusvoimala
RahoitusvoimalaOsuuskunta Ehta Raha
355 vues24 diapositives
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille par
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajilleTurun Talouspäivät
932 vues23 diapositives

Similaire à Joukkorahoituksen ABC(20)

Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... par Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 vues
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille par Turun Talouspäivät
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja par Business Arena Oy
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Bank4Hopen esittely par bank4hope
Bank4Hopen esittelyBank4Hopen esittely
Bank4Hopen esittely
bank4hope12.4K vues
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019 par Turun Talouspäivät
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin. par Arto Kuuluvainen
Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.
Sponsorointi 2.0: Matka näkyvyyselementeistä arvoperusteisiin kumppanuuksiin.
Arto Kuuluvainen295 vues
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615 par Uusia Network Oy
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615
Uusia Network Oy607 vues

Plus de Osuuskunta Ehta Raha

Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle par
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalleViisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle
Viisi tapaa saada rahoitusta yhteiskunnalliselle liiketoiminnalleOsuuskunta Ehta Raha
166 vues24 diapositives
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa par
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat EuroopassaJaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat Euroopassa
Jaana Pirkkalainen: Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat EuroopassaOsuuskunta Ehta Raha
127 vues22 diapositives
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet par
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet
Sissi Kohtala: Hankintalain mahdollisuudet Osuuskunta Ehta Raha
505 vues63 diapositives
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus par
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
Arto O. Salonen: Talousevoluutio, tiedostavat valinnat ja onnellisuus Osuuskunta Ehta Raha
717 vues36 diapositives
Tarpeista lähtevä talous par
Tarpeista lähtevä talousTarpeista lähtevä talous
Tarpeista lähtevä talousOsuuskunta Ehta Raha
128 vues10 diapositives
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa? par
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?
Miten sosiokratia voisi auttaa yhteisön päätöksentekoa?Osuuskunta Ehta Raha
752 vues22 diapositives

Plus de Osuuskunta Ehta Raha(6)

Joukkorahoituksen ABC

 • 1. Joukkorahoituksen ABC Osuuskunta Ehta Raha Tanja Korvenmaa 13.6.2017
 • 2. Joukkorahoituksen ABC Mitä on joukkorahoitus? Joukkorahoituksen kasvulukuja Mihin joukkorahoitus sopii? Mitä rahoittaja haluaa? Joukkorahoituksen muodot Joukkorahoituksen välittäjät Suomessa Kampanjan vaiheet Osuuskunta Ehta Raha ja talouden muutos
 • 3. Mitä on joukkorahoitus? ”Joukkorahoitus on useimmiten internetin kautta esitettävä avoin kutsu taloudellisten resurssien luovuttamiseksi, joko lahjoituksena, tulevaa tuotetta, jonkinlaista palkkiota tai äänivaltaa vastaan”. (Belleflamme, 2013) ● Joukkorahoitusta annetaan verkon välityksellä, ● sijoitettavat summat ovat suhteellisen pieniä, ● kyse on moninaisesta vastikkeellisesta tai vastikkeettomasta rahoituksesta ● ja sitä antaa suuri tavallisten ihmisten joukko, ei niinkään ammattimaiset sijoittajat.
 • 4. Joukkoistettu rahoitus Web 2.0 Tietoverkkojen teknologinen ja kulttuurinen kehittyminen 2000 -luvulla -> Yksittäisistä Internetsivuista kohti vuorovaikutteista ja sosiaalista verkkoa Joukkorahoitus on Web 2.0:n taloudellinen ulottuvuus = käyttäjät rahoittavat tuotetta samalla kun he kuluttavat sitä Idean juuret ovat joukkoistamisessa (crowdsourcing) ”työ, jonka perinteisesti teki erikseen nimetty toimija, tavallisesti palkattu työntekijä, ulkoistetaan määrittelemättömälle, yleensä suurelle joukolle ihmisiä avoimen kutsun muodossa” - Jeff Howe Haluanko rahoittaa? Rahoitan! Miten se toimii? Osaan, siis osallistun. Joukkoarviointi Joukkorahoitus Joukkoäly Joukkotuotanto Yleisön mielipiteet Yleisön varat Yleisön tietämys Yleisön luomukset
 • 5. Joukkojen viisaus Joukkojen viisauden reunaehdot (Surowiecki) Monimuotoisuus = erilaiset näkökulmat ja tulkinnat Itsenäisyys = kaikki tuovat oman yksityisen informaationsa Hajautuneisuus = riippumaton, monimuotoinen ja paikallinen tieto Lisäksi vaaditaan joukolta jonkinlaista organisoitumista ja kykyä koota ja käsitellä vastaukset, jotta hajautunut, monimuotoinen ja riippumaton tieto saadaan kerättyä kasaan. = Kaksivaiheinen ongelmanratkaisu: ensin on löydettävä mahdolliset vaihtoehdot ja vasta sen jälkeen tulee päättää, mikä niistä on soveliain. Galtonin koe vuonna 1907 800 ihmistä arvasi härän painon Arvausten keskiarvo: 1207 paunaa Härän oikea paino: 1198 paunaa
 • 6. Joukkorahoitus on vielä uusi ilmiö USA:n taloustilanne kiristyi 2010 -luvun taitteessa. Rahoitusta oli vaikea saada pääomasijoittajilta tai pankeista: korkeat korot, kulut ja vakuudet. -> syntyivät mm. IndieGoGo ja KickStarter -> Vuonna 2014 yli 1000 joukkorahoitusalustaa 45 eri maassa
 • 7. Joukkorahoituksen kasvulukuja 2012 2,7 mrd $ 2013 6,1 mrd $ 2014 16,2 mrd $ 2015 34,4 mrd $ Toimialan kokonaisvolyymi Lähde: Massolution (2015) Crowdfunding Industry Report
 • 8. Joukkorahoituksen kasvulukuja Maailmanpankki ennustaa: Vuonna 2025 joukkorahoituksessa liikkuu 96 miljardia dollaria eli 1,8 kertaa nykyinen riskipääomasijoitusten määrä. ● Kiinan markkinat ● Lainsäädännön kehittyminen ● Alustojen kansainvälistyminen ● Alustojen erikoistuminen
 • 9. Mihin joukkorahoitus sopii? Sopii hyvin monenlaisille hankkeille! ● Toiminnan käynnistäminen ● Investointi ● Tutkimus ● Kokeilu ● Yhteisöllinen tarve ● Taide ● Elämäntyö ● Kulttuuri ● Monikansalliset yritykset ● Jne. Rahoituksen saamisessa olennaista: ● Halu kertoa avoimesti hankkeesta ja sen riskeistä ● Hyvät verkostot ● Selkeä rakenne: mihin sijoittaja lähtee mukaan, mitä hän siitä saa ● Avoin motiivi rahoituksen hakemiselle ● Suunniteltu markkinointikampanja ● Sitkeys
 • 10. Mihin joukkorahoitus sopii? Yrittäjän ja lähipiirin sijoitus Enkelirahoitus Pääomasijoittajat Kauppaluotto Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta Lainat rahoituslaitoksilta Yritystodistus Osakepääoma Mezzanine -rahoitus Suunnattu osakeanti Julkiset lainat Tuotto Yrityksen ikä, koko ja jaettu informaatio Siemenrahoitus, hyvin pienet yritykset Varsinaiset rahoituskierrokset, pienet yritykset Myöhemmät rahoituskierrokset, keskikokoiset yritykset Julkiset rahoituskierrokset, suuret yritykset Kuolemanlaakso Startup-yrityksen rahoituskaari Taulukon lähde: Oksanen 2014, s. 15, nuolet lisäsi TK
 • 11. Mihin joukkorahoitus sopii? Muutama esimerkki Samsaran uusi leipomo 2016 Hyvinkää, Suomi Osakeanti ja yhteisöbondi 154 rahoittajaa, 110 990 € Välittäjä: Osuuskunta Ehta Raha, Suomi Casa Milos 2015 Kreikka Vastikepohjainen 42 rahoittajaa, 35 165 R$ (9 545,33 €) Välittäjä: Kickante, Brasilia Lumituuli Oy 1998 - Suomi Osakeannit ja debentuurilainat Yli 1200 osakkeenomistajaa, n. 3,7 milj. € Välittäjä: ei välittäjää
 • 12. ● Auttaa rahoituksen hakijaa ● Osallistua joukkorahoitukseen ilmiönä ● Sijoituskohteen, jolla on merkitystä ● Laittaa säästössä olevat rahansa “töihin” itselleen merkitykselliseen toimintaan ● Pörssilistauksen ulkopuolisen, vaihtoehtoisen sijoituskohteen ● Juuri hänelle sopivan käyttöesineen (vastike) ● Korkotuottoa ● Omistajan etuuksia ● Päätösvaltaa, osallisuutta Mitä joukkorahoittaja haluaa?
 • 13. Mitä joukkorahoituksen lisääntyminen saa aikaan? ● Rahoitusmarkkinat monipuolistuvat ● Markkinoille tulee rahoitusta, joka ei ole kytköksissä luotonlaajennukseen eli pankkien rahan luomiseen velalla ● Investointien tekeminen eli uudistuminen, kehittyminen ja innovointi helpottuu ● Demokraattinen mahdollisuus: pienen raadin sijasta kansa päättää mitä rahoitetaan ● Kuluttajalla on mahdollisuus tutustua paremmin ja osallistua tuotteita ja palveluita hänelle tuottaviin yrityksiin ● Sijoittajan tietoisuus yrityskohtaisista riskeistä ja toimialan riskeistä kasvaa ● Yritykset voivat oppia käyttämään joukkojen viisautta päätöksissään: toiminta tyydyttää todellisia tarpeita spekulaation sijaan
 • 14. Lahjoitukset ● Rahan kerääminen ilman vastiketta ● Vaatii rahankeräysluvan ● Saadaan järjestää varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimintaan: yleistä sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista tarkoitusta varten tai muuta yleistä kansalaistoimintaa varten ● Yhdistyksille ja säätiöille Rahankeräyslaki (255/2006) Joukkorahoituksen muotoja
 • 15. Vastikepohjainen joukkorahoitus ● Tilaamalla tuotetta ennakkoon kuluttajat osoittavat osaltaan sen kysynnän markkinoilla ● Ei synnytä omistajuussuhdetta ● Suunnittele vastikkeet hyvin ja rahoittajien tarpeita ajatellen ● Mikä on minimisumma, jolla saat vastikkeet toimitettua rahoittajille ilman tappiota? ● Millaisia kustannuksia tulee? (Valmistus, toimitus, verkkomaksujen provisiot) ● Mistä summasta maksat arvonlisäveroa? Rahankeräyslaki (255/2006), Kuluttajansuojalaki (561/2008), Kauppalaki (355/1987) Joukkorahoituksen muotoja
 • 16. Lainapohjainen joukkorahoitus ● Pankkilainan sijaan lainaa pyydetään joukolta ihmisiä ● Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta investointeihin tai kehittämiseen, siltarahoitusta esim. hankerahoitukseen ● Ei synnytä omistajuussuhdetta, mutta synnyttää pidempiaikaisen suhteen kuin ennakkomyynti ● Millaisia riskejä toiminnassa on? ● Millaista korkoa voisit lainalle maksaa? ● Milloin voisit maksaa lainan takaisin? Rahankeräyslaki (255/2006), Arvopaperimarkkinalaki (746/2012), Joukkorahoituslaki (734/2016) Joukkorahoituksen muotoja
 • 17. Osakepohjainen joukkorahoitus ● Myydään osakkeita enkelisijoittajien lisäksi tai sijaan suurelle joukolle ihmisiä ● Oman pääoman ehtoista rahoitusta kehittämiseen tai investointeihin ● Voidaan sitouttaa joukko ihmisiä toimintaan omistajan roolissa ● Yhtiöjärjestyksessä on myös mahdollista määritellä esim. B-osakkeet äänivallattomiksi ● Miten uudet omistajat tulisivat mukaan toimintaan? ● Millaisia tuotto-odotuksia toiminnalla on? ● Millaisia riskejä toimintaan liittyy? ● Millaiset jälkimarkkinat osakkeilla voisi olla? Rahankeräyslaki (255/2006), Arvopaperimarkkinalaki (746/2012), Joukkorahoituslaki (734/2016) Joukkorahoituksen muotoja
 • 18. Joukkorahoituksen toteuttaminen välittäjän kautta ● Välittäjät tekevät kohteista esiarviointia omilla kriteereillään ● Välittäjä huolehtii, että kaikista kohteista on saatavilla kaikki tarvittavat tiedot samassa muodossa ● Välittäjä pystyy kenties tavoittamaan suuremman (erikoistuneen) yleisön ● Välityspalkkion määrä vaihtelee ● Laina- ja osakemuotoista joukkorahoituksen välitystä valvoo Finanssivalvonta
 • 20. Joukkorahoituksen toteuttaminen itsenäisesti ● Kampanjan voi aivan hyvin perustaa vaikka omille sivuilleen itsenäisesti, ilman joukkorahoitusalustaa tai välittäjää ● Avoimuudesta, riskien ymmärtämisestä ja tiedon ajantasaisuudesta on huolehdittava ● Valtiovarainministeriön asetus laina- ja osakemuotoisen joukkorahoituksen hakijan tiedonantovelvollisuudesta
 • 21. Valmistelu - Kerätään tieto yhteen - Tehdään laskelmat - Valmistellaan sopimukset ja rakenteet - Selvitetään yhteisön koko ja tarpeet - Valmistellaan markkinointikampanjan sisällöt - Etsitään muutama innostunut sijoittaja jo valmiiksi Kampanjointi - Aktiivinen ote - Vuorovaikutusta koko kampanjan ajan - Pyydetään kaikkia mukaan aktiivisesti - Vastataan kysymyksiin - Reagoidaan ajankohtaisiin aiheisiin Investoinnin toteuttaminen - Vuorovaikutus sijoittajien kanssa jatkuu - “Varsinainen työ” alkaa - Tavoitteiden ja vaikutusten seuranta ja raportointi - Vastikkeiden toimittaminen, lainojen takaisinmaksu, omistajien sitouttaminen Rahoituksen hakijan vaiheet ennen ja jälkeen kampanjan
 • 22. Kampanjan vaiheet sijoittajan näkökulmasta Matchmaking, löytäminen AHA? Dating, tutkiminen WAU! True Love, sitoutuminen OF COURSE. Rahoituksen määrä
 • 23. Joukkorahoitusta ekologista ja sosiaalista kestävyyttä edistäville hankkeille
 • 24. Uusia joukkorahoituksen muotoja Yhteisöbondi ● Joukkovelkakirjalaina ● Lainan antaja saa määritellä koron 0-3% ● Sijoittajien kesken perustetaan seurantaryhmä, joka seuraa hankkeen etenemistä ja raportoi vaikutuksista Yhteisosake, yhteisö-osake? ● Community bond (UK) ● Paikallinen omistajuus tukemaan paikallisia palveluita ● Siirtokelvoton osake? ● Verovähennykset? ● Osakeyhtiölain 5§ ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin”
 • 25. Vaikutusten arviointi ● Tällä hetkellä Osuuskunta Ehta Rahan joukkorahoitusalustan kautta rahoitusta hakevia pyydetään itse arvioimaan ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksiaan. ● Jokaisesta rahoituskampanjasta muodostetaan seurantaryhmä, joka pääsee seuraamaan hanketta myös kampanjan toteutumisen jälkeen. ● Rahoitusvoimalassa syksyllä 2017: valmennus yrityskohtaisten mittarien kehittämiseen.
 • 26. Joukkorahoitus osana talouden muutosta ● Raha kiertämään paikallisesti: “sijoittajan sininen sormenjälki” ● Paikallisten innovaatioiden on helpompi kehittyä (esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi) ● Resurssit yhdistämällä voidaan saada aikaiseksi suuria asioita ● Kun mukana on enemmän osaamista ja sitoutuneita toimijoita, riskit pienenevät ● Mahdollisuus “äänestää rahalla” jo yritysten alkuvaiheessa, pääoman valta pienenee ● Mahdollisuus osallistua pienelläkin summalla ● Läpinäkyvä sijoittaminen ● Sijoittaminen yrityksiin, jotka tähtäävät ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen ● Vaikutusten seurantaan osallistuminen ● Päätöksentekoon osallistuminen
 • 27. Pssst! Voit liittyä osuuskunnan jäseneksi ja olla mukana rakentamassa yhteisöllisen rahoituksen tulevaisuutta Suomessa! http://www.ehtaraha.fi/jaseneksi/
 • 28. Lähteet Surowieci, James (2004) The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations. Doubleday; Anchor. USA. Oksanen, Tuomas (2014) Joukkorahoitus - Suomalaisen startup-ympäristön näkemykset uudesta rahoitusmuodosta. Maisterin tutkinnon tutkielma. Laskentatoimen laitos, Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu. Luettavissa: http://epub.lib.aalto.fi/en/ethesis/pdf/13708/hse_ethesis_13708.pdf Viitattu 12.6.2017 Hakala, Arttu; Jormanainen, Atte (2016) Sijoittajien ostopäätösprosessi osakepohjaisessa joukkorahoituksessa. Pro gradu -tutkielma, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Luettavissa: http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201604141473.pdf Viitattu 12.6.2017 Sacs, Justin (2002) The Money Trail - Measuring your impact on the local economy using LM3. New Economics Foundation, The Countryside Agency. Lontoo, UK. Luettavissa: http://b.3cdn.net/nefoundation/7c0985cd522f66fb75_o0m6boezu.pdf Viitattu 12.6.2017 Artman, Hanna (toim.) (2016) Askelmerkkejä joukkorahoitukseen -opas. Team Finland Future Watch ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes. Luettavissa: https://www.slideshare.net/futurewatch/askelmerkkeja-joukkorahoitukseen-lokakuu-2015-team-finland-future-watch Viitattu 12.6.2017 Joukkorahoituslaki http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804d4438 Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuudesta https://www.edilex.fi/smur/20161045