Publicité

Europa i svijet od 1815. 1849. godine

Privatna škola Futura
11 Apr 2013
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Europa i svijet od 1815. 1849. godine

 1. EUROPA I SVIJET OD 1815. DO 1849. GODINE
 2. LIBERALNI I NACIONALNI POKRETI DO 1848. GODINE • neuspjele pobune: - Rusija (dekabristi) - Španjolska (Don Carlos protiv kraljice Marije Kristine) - Irska - Poljska - pokušaji ujedinjenja Nijemaca i Talijana (Mlada Italija → Giuseppe Mazzini)
 3. REVOLUCIJA U FRANCUSKOJ • 1830. srpanjska revolucija → Francuska po drugi puta postaje ustavna monarhija • kralja Charlesa I. zamijenio Louis Philippe
 4. BELGIJA • Belgija se odvojila od Nizozemske → liberalni ustav • Leopold I. → sasko- koburško-gotska dinastija
 5. NIZOZEMSKA, BELGIJA I LUKSEMBURG
 6. GRČKI USTANAK • počeo 1821. godine pod vodstvom arhiepiskopa Germana • sljedeće godine narodna skupština proglasila neovisnost • ustav i samostalna vlada • osmanlijska vojska prešla u protunapad i ušla u Atenu
 7. BITKA KOD NAVARINA
 8. GRČKI USTANAK • Mirom u Jedrenu (Edirne) 1829. godine Turci priznali grčku neovisnost • Rusi dobili slobodan prolaz kroz tjesnace • prvi kralj postao bavarski princ Otto von Wittelsbach • Atena = glavni grad • grčka pravoslavna crkva osamostalila se od carigradske patrijaršije
 9. GRČKA OD 1832. DO 1947.
 10. DEKOLONIZACIJA AMERIKE
 11. SRPSKI USTANCI • 1804. → prvi srpski ustanak → Đorđe Petrović Karađorđe → slomljen 1813. • 1815. → drugi srpski ustanak → Miloš Obrenović • dao ubiti Karađorđa • 1830. Srbija dobila autonomiju
 12. KNEŽEVINA SRBIJA
 13. NAČERTANIJE • ministar unutarnjih poslova kneževine Srbije Ilija Garašanin 1844. godine sastavio tajni program srbijanske nacionalne i vanjske politike → stvaranje velike Srbije
 14. REVOLUCIJE 1848./49.
 15. REVOLUCIJE 1848./49. • nacionalna prava traže: – Česi – Poljaci – Slovaci – Slovenci – Hrvati – Rumunji – Rusini u Galiciji – Srbi u Južnoj Ugarskoj (Vojvodina)
 16. ITALIJA • počele u siječnju u Palermu i Napulju • države južne i središnje Italije dobile ustav • Milano i Venecija uz pomoć Kraljevine Pijemont otjerale austrijsku vojsku • u bici kod Custozze austrijska vojska predvođena maršalom Radetzkym pobijedila pijemontsku vojsku • Lombardija i Venecija vraćene pod austrijsku vlast
 17. ITALIJA
 18. FRANCUSKA • veljačka revolucija: – Louis Philippe abdicirao – ukinuta monarhija – proglašena Druga republika – opće pravo glasa – građanske slobode • radnički ustanak u lipnju slomila vojska • izbori za predsjednika republike → Louis Bonaparte
 19. HABSBURŠKA MONARHIJA • u ožujku izbila revolucija u Beču → car Ferdinand V. otpustio kancelara Metternicha • ustanci u Milanu i Veneciji • Lajos Kossuth predvodi ustanak za mađarsku samostalnost od Karpata do Jadrana • svibanjski nemiri u Beču → car bježi u Innsbruck
 20. RAT U UGARSKOJ • Austrija odlučila vojno intervenirati u Ugarskoj • listopadski ustanak u Beču → Ferdinand V. bježi u Olomouc u Češkoj → ustanak u ugušili knez Windischgrätz i ban Jelačić → kreću u Ugarsku i ulaze u Budim i Peštu
 21. RAT U UGARSKOJ • Ferdinand V. abdicirao u korist Franje Josipa I. • mađarska vojska krenula u protunapad → ugarski sabor objavio detronizaciju Habsburgovaca i proglasio nezavisnu mađarsku državu • Franjo Josip I. obratio se ruskom caru Nikoli I. → slomljena mađarska revolucija • Kossuth pobjegao u Tursku • car objavio oktroirani ustav
 22. POKUŠAJ UJEDINJENJA NJEMAČKE • nakon ustanka u Berlinu, u Frankfurtu se u svibnju 1848. sastao Svenjemački parlament • raspravlja o velikonjemačkom (s Austrijom) i malonjemačkom ujedinjenju (bez Austrije) • pruski kralj Wilhelm IV. odbio krunu i rastjerao frankfurtski parlament
 23. REVOLUCIJE 1848./49. • “proljeće naroda” • glavno dostignuće: UKIDANJE KMETSTVA (osim u Rusiji)
 24. ISTOČNO PITANJE U 19. STOLJEĆU • pitanje opstanka Osmanskog Carstva i podjele teritorija među velikim silama nakon njegove propasti • “bolesnik na Bosporu”
 25. PITANJA • Opiši zbivanja u Francuskoj 1830. godine. • Tko je bio prvi vladar Belgije nakon odvajanja od Nizozemske? Kojoj dinastiji je pripadao? • Opiši zbivanja tijekom grčkog ustanka. • Što se događalo u Južnoj Americi tijekom 19. stoljeća? Što je dekolonizacija? • Opiši zbivanja tijekom srpskih ustanaka? • Što je Načertanije? • Koji su narodi tražili nacionalna prava 1848./49.? • Opiši revolucionarna zbivanja u Italiji.
 26. PITANJA • Opiši revolucionarna zbivanja u Francuskoj 1848. godine. • Opiši revolucionarna zbivanja u Austriji i Ugarskoj. • Opiši pokušaj njemačkog ujedinjenja. • Zbog čega se revolucije 1848./49. godine nazivaju “proljeće naroda”? • Opiši naziv “bolesnik na Bosporu”. • Što je Istočno pitanje?
Publicité