Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

FLL 2007: Dommerrollen

803 vues

Publié le

Norwegian information on being a judge for the educational event FIRST LEGO League

Publié dans : Technologie, Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

FLL 2007: Dommerrollen

 1. 1. Dommerrollen i FIRST LEGO League 2007
 2. 2. Filosofi <ul><li>Dommerrollen er en viktig del av FIRST LEGO Leagues grunnfilosofi: </li></ul><ul><ul><li>Synliggjøre koblingen barn/næringsliv. </li></ul></ul><ul><ul><li>Barna lærer gjennom kontakt og samtale med personer fra kjente </li></ul></ul><ul><ul><li>bedrifter i næringslivet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Følelsen av relevans styrkes. </li></ul></ul><ul><li>Næringslivet i FLL: </li></ul><ul><ul><li>Økonomisk støtte </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiv deltagelse </li></ul></ul>
 3. 3. Lagene har hatt en 8 ukers prosjektperiode med følgende innhold: Installasjonene er bygget
 4. 4. Designet og bygget en robot
 5. 5. Roboten er programmert
 6. 6. Laget har forberedt seg i forhold til Show-prisen • Profilering under turneringen • 3 min på scenen • PIT-bordet
 7. 7. Dagbok er skrevet
 8. 8. Laget har satt seg inn i teori-delen Alle 3 delene av oppgaven må være inkludert i presentasjonen for dommerne
 9. 9. FLL dommere – ikke som andre dommere! Som FLL dommer får du mulighet til å møte barn på en unik arena. Ulikt fra andre dommersituasjoner skal man i FLL kommunisere med deltakerne. I prosjektet har barna selv definert et problem og deretter funnet sin løsning. På turneringsdagen skal barna presentere sitt arbeide foran ukjente voksne mennesker. Noen av barna er nervøse og oppjaget. Mange har kanskje sovet lite den siste uken! Vi ønsker at deltakerne skal få en positiv erfaring med sitt møte med dommerteamet, derfor er det viktig at du: • møter barna med et smil og et åpent sinn • viser interesse og engasjement når lagene presenterer sine løsninger • tar barna på alvor og møter de som om de var næringslivsaktører
 10. 10. Dommergruppene • Banedommerne har ansvaret for all bedømming på robotbanene. Disse gir teamene poeng for utførte oppdrag under robotkjøringene. Vi anbefaler at disse formidler sine observasjoner av teamene ved robotbordene til de øvrige dommerne . Prisene som bedømmes er; Robotkonkurransens 1.- og Robotkonkurransens 2. pris. • Tekniske dommere bedømmer robotens design og programmering. De ser også på hvordan teamet har løst den taktiske delen av robotløpet. Priser som disse tar i betraktning er; Programmerings-prisene,Konstruksjons- prisen og Oppfinner-prisen. • Teoretiske dommere er de som bedømmer teamets teoretiske presentasjon. Priser som disse tar i betraktning er; Stå på-prisen, Samarbeids-prisen, Dagbok- prisen og Innsikts-prisen. • Flyvende dommere er de som bedømmer Stå på-prisen og Show-prisen. - disse prisene deles bare ut dersom man ser at noen har utmerket seg. Alle dommergruppene vurderer teamene opp mot FLL Champions-prisen. Etter en samlet vurdering kommer man frem til vinner av denne prisen.
 11. 11. Dommermøter og dommerpauser I løpet av en turnering må dommerne møtes og diskutere på tvers av prisene. Det er viktig å kommunisere i hver gruppe og legge en felles strategi for bedømmingen. Alle dommerne skal vurdere teamene opp mot FIRST LEGO League Champions-prisen. Hvert skjema vil angi lagets plassering opp mot denne prisen. Når dagen nærmer seg slutten må man gå sammen og se på hvilket team som virkelig har utmerket seg. Tidspunkt for dommermøter og pauser er Fastsatt, se programmet. Det er viktig at fastsatt tidsplan overholdes. Mye skal stemme tidsmessig i forbindelse med lagenes robotkjøringer, teoretiske og tekniske presentasjoner.
 12. 12. Bedømmingen generelt Teamene bør etter hvert grupperes etter resultatene i skjemaene. Til de teamene som utmerker seg som de beste bør det skrives noen stikkord slik at man lettere kan skille de beste fra hverandre. I pausene må hver dommergruppe snakke sammen – det bør lages en rangering av lagene. Husk stikkordene… (Det er gråpapiroversikt/rutenett på tavla i dommerrommet) I og med at det er mange priser kan det være lurt å sikre at prisene blir fordelt på flere lag. I den siste pausen før kvartfinalen må dommerne være helt enige om hvem som blir vinnere av de ulike prisene. Det er en representant fra de ulike dommergruppene som deler ut de ulike prisene.
 13. 13. Viktig! <ul><li>Det er viktig at dommerne går rundt på turneringsområdet og får med seg inntrykk </li></ul><ul><li>utenfor dommerrommet. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Det er 3 nominerte til hver pris. Under premieutdelingen skal disse tre nevnes. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Deretter leser man opp en skriftlig vurdering til det seirende team før prisen deles ut. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Teamene som vinner priser får en LEGO pokal. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Alle barna, også de som ikke har vunnet en pris, får en FLL-medalje. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. Bedømming av dagbøkene/loggene Et eget dommerpanel bedømmer dagbøkene. Dette kan gjøres enten ved at lagene leverer inn dagbøkene noen dager i forveien eller at dommerne bedømmer disse på turneringsdagen. Dersom dagbøkene bedømmes på turneringsdagen, må det være dommere som kun har dette som sin oppgave.
 15. 15. Dommerskjema Dommerskjema skal være til hjelp for dommerne i bedømmingen. Her står de priser man skal bedømme og hvilke kriterier man skal se etter. Man kan også gjøre seg notater som kan være med på å påvirke en endelig avgjørelse. Et eget skjema finnes for konkurrent-prisen. Dette skal alle lagene fylle ut og levere inn til turneringens administrasjon. Dersom det i tidsskjema er beregnet tid kan man ved hjelp av de vurderinger som er gjort på dommerskjema gi teamene en kort vurdering av sin innsats i forhold til den enkelte pris.
 16. 16. Priser i turneringer fra og med 18 team (modell 1) 1. Programmerings-prisen 2. Konstrukssjons-prisen 3. Oppfinner-prisen 4. Stå på-prisen 5. Samarbeids-prisen 6. Innsikts-prisen 7. Show-prisen 8. Dagbok-prisen 9. Robotkonkurransens 1. pris 10. Robotkonkurransens 2. pris 11. Konkurrent-prisen 12. FIRST LEGO League Champions
 17. 17. 1. Programmeringsprisen En robot kan ikke fungere uten at den er programmert, og hvor godt den fungerer er avhengig av samspillet mellom mekanisk design og programmet. Når en robot skal utføre en bestemt oppgave er det viktig å velge en riktig strategi for hvordan roboten skal se ut og oppføre seg. Denne prisen går til det laget som best har utnyttet programmeringsmulighetene og samtidig optimalisert samspillet mellom program og mekanisk design. Det deles ut 2 programmeringspriser, en blant lagene med de yngste barna og en blant de eldste.
 18. 18. 2. Konstruksjons-prisen Den beste mekaniske konstruksjonen gir produkter som holder kvaliteten over tid, og de er også pålitelige under skiftende forhold (dette er svært viktig – tenk bare på fly!). Denne prisen går til det laget som har den roboten som er mest holdbar, pålitelig og virker hver gang, bruker deler og motor effektivt og ikke faller fra hverandre under bruk.
 19. 19. 3. Oppfinner-prisen Kreativt design representerer ny tilnærming til problemløsing. Denne prisen går til laget som demonstrerer det mest unike og interessante designet. Dette kan man se ved at man her har tenkt helt nytt og uten å være opptatt av tradisjonell måte å løse problemet på. Dette vinnerlaget tør å ta sjanser og andre som ser roboten vil ofte si : KUUULT! Denne prisen deles kun ut hvis et lag har utmerket seg.
 20. 20. 4. Stå på-prisen Utrolig mye motgang kan overvinnes hvis vi bare ikke gir opp, uansett hva som skjer.... Denne prisen går til det laget som snur et håpløst utgangspunkt til en respektabel prestasjon gjennom improvisering, tilpassing og en ukuelig vilje til å stå på. Denne prisen deles kun ut hvis et lag har utmerket seg.
 21. 21. 5. Samarbeids-prisen Når man greier å fordele arbeidet mellom lagdeltakerne, og samtidig er villig til å støtte og hjelpe hverandre får man ofte gode resultater. Et godt lag presterer bedre enn summen av alle enkeltprestasjonene. Denne prisen går til det laget som best har demonstrert dette i praksis gjennom arbeidet med FLL.
 22. 22. 6. Innsikts-prisen Det går fint an å løse f.eks. matematikk-oppgaver bare ved å huske de riktige formlene, men uten egentlig å forstå det helt. Problemet med dette er jo at det kan være vanskelig å se hva det kan brukes til. Denne prisen går til laget som gjennom sine studier og presentasjoner viser at de virkelig fullt ut har forstått de ulike problemstillingene knyttet til årets oppdrag. Det deles ut 2 innsikts-priser, en blant de yngste barna og en blant de eldste.
 23. 23. 7. Show-prisen Noen lag vet virkelig å markere seg. Omgivelsene vet godt hvem de er. De høres godt med sine kamprop/sanger, de synes godt med sine spesiallagde effekter og påkledning og de viser tydelig at de har det gøy og setter pris på gode prestasjoner. Denne prisen går til det laget som setter mest farge på turneringen. Denne prisen deles kun ut hvis et lag har utmerket seg.
 24. 24. 8. Dagbok-prisen <ul><li>Dagbok prisen deles ut til det team som beskriver arbeidsprosessen i teamet på en best mulig måte, de positive så vel som de negative sidene, og som inneholder en beskrivelse av: </li></ul><ul><li>teamets arbeid med det teoretiske oppdraget </li></ul><ul><li>hvilke overveielser som lå bak utvelgelsen av tema </li></ul><ul><li>Den skal også beskrive; </li></ul><ul><li>hvordan roboten ble til, hvilke overveielse som lå bak design, konstruksjon og programmeringsmessige endringer som ble foretatt underveis. </li></ul><ul><li>teamets overveielser og strategi for robotbanen </li></ul><ul><li>Dagboken skal kort beskrive prosessen på en måte slik at form og innhold passer sammen. </li></ul>
 25. 25. 9. Robotkonkurransens 1. pris Denne prisen går til det laget som har det høyeste antall poeng sammenlagt i robotkonkurransen. Vinner av denne prisen går videre til skandinavisk finale. 10. Robotkonkurransens 2. pris Denne prisen går til det laget som har nest mest poeng sammenlagt i robotkonkurransen.
 26. 26. 11. Konkurrent-prisen Gjennom turneringen og måten konkurransen gjennomføres på avdekkes det mer om de enkelte lagenes samspill og samhold enn selve roboten laget har designet. Vi tror at lagene fungerer best når de enkelte deltagerne ser seg selv som en del av en gruppe mennesker som deler et felles mål. Denne prisen går til det laget som best har synliggjort at man inkluderer alle medlemmene på laget. I tillegg har dette laget vist grunnleggende respekt og god oppførsel overfor de andre lagene selv om man konkurrerer med hverandre. Vinneren av denne prisen bestemmes ved avstemming blant de konkurrerende lag.
 27. 27. 12. FIRST LEGO League Champions - regnes som turneringens 1. pris De andre prisene er vunnet av lag som har vært best i en bestemt kategori, men den gjeveste prisen går til det laget som totalt sett er sterkest i alle kategoriene sammenlagt. FLL Champions prisen går til det laget som på en entusiastisk måte viser hvor morsomt, tilgjengelig og verdifullt teknologi og vitenskap er og med sin sterke innsats på alle områder oppfyller visjonen med FIRST LEGO League. Vinner av denne prisen går naturligvis videre til den skandinaviske finalen.

×