Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Skriving for Web og Søk - Frokostseminar om nettskriving

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 76 Publicité

Skriving for Web og Søk - Frokostseminar om nettskriving

Télécharger pour lire hors ligne

Frokostseminar om nettskriving i regi av Creuna den 27. november 2009.
Henrik Bakke holdt foredraget om nettskriving, mens Eivind Savio tok for seg søkemotoroptimalisering i relasjon med nettskriving.

Frokostseminar om nettskriving i regi av Creuna den 27. november 2009.
Henrik Bakke holdt foredraget om nettskriving, mens Eivind Savio tok for seg søkemotoroptimalisering i relasjon med nettskriving.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Skriving for Web og Søk - Frokostseminar om nettskriving (20)

Publicité

Skriving for Web og Søk - Frokostseminar om nettskriving

 1. 1. Løft skriving for web til neste nivå:FOREN DINE MÅL MED BRUKERENS<br />Frokostseminar 27. november, 2009<br />
 2. 2. FOR AT DUSKALNÅDINE MÅL, MÅ DE SOMBESØKER DEG FØRSTNÅSINE MÅL.<br />2<br />
 3. 3. Foren dine mål med brukerens<br />Å lykkes på den digitale arenaen blir stadig viktigere – og stadig mer krevende<br />Mange mister brukeren fordi god søkbarhet ikke forenes med god lesbarhet<br />Lesbarhet og søkbarhet må forenes og forankres i brukerens behov<br />3<br />
 4. 4. Foren dine mål med brukerens<br />Å lykkes på den digitale arenaen blir stadig viktigere – og stadig mer krevende<br />Mange mister brukeren fordi god søkbarhet ikke forenes med god lesbarhet<br />Lesbarhet og søkbarhet må forenes og forankres i brukerens behov<br />4<br />
 5. 5. WEB ER VIKTIG<br />5<br />
 6. 6. Internett det mest brukte mediet blant ungdom – bare slått av mobil<br />6<br />
 7. 7. Og det blir en stadig viktigere markedsplass<br />87% <br />57% <br />83% <br />sier de tjente penger på e-handel i 2008<br />sier de tjente mer penger på e-handel i 2008 enn i 2007<br />mener at SEM (SearchEngine Marketing) er den mest effektive måten å skaffe nye kunder på<br />7<br />Kilde:Forresterresearch, Inc.<br />
 8. 8. Og dere mener selv nettstedet er forretningskritisk<br />8<br />Kilde: Creunaresearch<br />
 9. 9. WEB ER VANSKELIG<br />9<br />
 10. 10. For lenge siden trodde vi brukerne var sauer<br />10<br />
 11. 11. Nå vet vi at de ligner mer på harer<br />1<br />2<br />5<br />3<br />4<br />11<br />
 12. 12. Ogsøkemotoreneharskylden<br />12<br />1<br />1<br />1<br />2<br />5<br />2<br />5<br />2<br />5<br />3<br />3<br />3<br />4<br />4<br />4<br />
 13. 13. Ønsker å finne informasjon hurtig<br />Ønsker å finne korrekt, objektiv og oppdatert informasjon<br />Ønsker eventuelt å utføre en handling<br />Spør seg hele tiden: Hvorfor bør jeg være her og ikke et annet sted?<br />13<br />Brukeren ser etter informasjon og nytteverdi – og er utålmodig<br />
 14. 14. Ønsket om ”instant gratification”<br />Du har 2-3 sekunder på å overbevise brukeren om at han bør bli og kikke nærmere på ditt nettsted<br />52% avstøtning er gjennomsnitt for 1200 norske nettsteder*<br />14<br />Kilde: Online Services<br />
 15. 15. Internett er et oppslagsverk og en nyhetstjeneste<br />Norges mest besøkte nettsteder<br />google.no<br />facebook.com<br />YouTube.com<br />google.com<br />vg.no<br />finn.no<br />live.com (bing)<br />dagbladet.no<br />yahoo.com<br />wikipedia.org<br />15<br />Kilde: Alexa<br />
 16. 16. Nettet er ikke en bok<br />Brukerne leser ikke – de leter (inntil de finner, først da leser de)<br />Det er slitsomt å lese på skjerm; det tar 25 % lenger tid<br />Brukeren leser utålmodig og rastløst (OBS: kvinner er mer tålmodige enn menn)<br />Men<br />Brukene leser mer tekst på skjerm enn de gjorde før<br />16<br />
 17. 17. MEN DET ER HÅP<br />17<br />
 18. 18. Det finnes brukere som er på jakt etter ditt innhold<br />Du må bare hjelpe dem å finne det<br />Og når de har funnet det må du gjøre det så tilgjengelig som mulig<br />18<br />
 19. 19. Utfordringen er å forenebrukerensforventningerogbehov med dine <br />19<br />Din egen verden<br />Den optimale løsningen <br />Brukernes forventning<br />
 20. 20. http://www.booleansplit.com/<br />
 21. 21. Foren dine mål med brukerens<br />Å lykkes på den digitale arenaen blir stadig viktigere – og stadig mer krevende<br />Mange mister brukeren fordi god søkbarhet ikke forenes med god lesbarhet<br />Lesbarhet og søkbarhet må forenes og forankres i brukerens behov<br />21<br />
 22. 22. Søkeressensielt<br />22<br />48 %<br />Forbes: 2009 AdvertisingEffectiveness Study<br />
 23. 23. Søkeressensielt<br />23<br />86 %<br />Forbes: 2009 AdvertisingEffectiveness Study<br />
 24. 24. Søkeressensielt<br />32 %<br />24<br />Forbes: 2009 AdvertisingEffectiveness Study<br />
 25. 25. 25<br />
 26. 26. Når søkemotoroptimalisering går amok<br />
 27. 27. Skriv for ditt publikum – ikke for Google<br />Skaddedyr<br />Mente du å søke etter skadedyr?<br />Klikk her for å komme dit du ønsket: skadedyroversikt<br />Innenfor skadedyrbransjen er det fort gjort å feilstave ordet du søker etter - så som ordet skaddedyr som du søkte etter.<br />Det er for eksempel fort gjort å blande ordet skaddedyr med lignende ord.For at du skal finne frem til den hjelpen du trenger, hjelper vi deg med å komme til rett plass hvis du ikke helt vet hvordan ordet skaddedyr skrives.<br />Oslo Skadyrkontroll as er et selskap med lang erfaring med bekjempelse av skaddedyr og næringsmiddelhygiene. Vi har den kunnskap og erfaring du trenger for å få en effektiv hjelp mot skaddedyr!Vi bekjemper, forebygger og kontrollerer skaddedyr på en økonomisk og miljøvennlig måte.<br />Da er det kjedelig å få skaddedyr i hus av typen rotter, mus, jordrotter, kakerlakker, biller, blodsugende insekter, maur, fluer, måker, duer, møll eller sommerfugl.Dette er skaddedyr som stadig er er problem for oss mennesker.<br />27<br />
 28. 28. Keyworddensity myten<br />28<br />Sammenlignet med hva?<br />6 %<br />Wow, denne teksten må være veldig relevant!<br />?<br />
 29. 29. Søkemotoroptimalisert – og ubrukelig <br />29<br />We<br />We<br />We<br />Our<br />We<br />we<br />We<br />Our<br />our<br />we<br />We<br />we<br />Ved å bare fokusere på SEOi teksten, <br /> ender du opp med en tekst<br /> som ikke henvender seg til noen!<br />Kilde: GrokDotCom.com<br />
 30. 30. Innhold og søk ikke samordnet nok<br />30<br />Kilde: Creunaresearch<br />
 31. 31. Foren dine mål med brukerens<br />Å lykkes på den digitale arenaen blir stadig viktigere – og stadig mer krevende<br />Mange mister brukeren fordi god søkbarhet ikke forenes med god lesbarhet<br />Lesbarhet og søkbarhet må forenes og forankres i brukerens behov<br />31<br />
 32. 32. Tenk helhet <br />32<br />Hva skal vi med dette nettstedet?<br />Hvordan kan vi måle om vi lykkes?<br />Hvordan bør arbeidet med nettstedet samordnes?<br />Hvordan skal vi skrive og optimalisere for å lykkes?<br />
 33. 33. Hva er målet med nettstedet?<br />Dittnettsted<br />Økeinntekter<br />Reduserekostnader<br />Forbedrekundetilfredshet<br />Bilde: NRKbeta.no<br />33<br />
 34. 34. Vi mener nettstedet vårt er forretningskritisk, men vi måler i mindre grad om det virker<br />59%<br />82%<br />41%<br />18%<br />34<br />Kilde: Creunaresearch<br />
 35. 35. HVA HAR BRUKEREN BEHOV FOR?<br />Lære noe?<br />Finne bestemte data?<br />Gjøre noe? <br />Søke på stillingsannonse?<br />Laste ned noe?<br />Respondere?<br />Kjøpe noe?<br />35<br />
 36. 36. Utendefinertemål vet du ikkeom du harlykkes<br />36<br />
 37. 37. Organisering for måloppnåelse – ”Hub and spoke”<br />Hub<br />analysen<br />serviceorgan<br />Spoke<br />bruker analysen for optimalisering og resultatmåling<br />Klart definerte KPI-er<br />Handler på bakgrunn av analysen<br />Opparbeide kunnskap<br />37<br />
 38. 38. KPIEksempler<br />FEILKPI<br />VILGJØRESTØRRESKADEENNNYTTE<br />
 39. 39. KPI-Eksempler<br />Konverteringsrate<br />GjennomsnittligOrdreverdi<br />Bounce Rate<br />Sidevisninger<br />Distribusjon: ProsentvisHøy, Medium ogLavtantallsidevisninger<br />Tidbrukt<br />Distribusjon: ProsentvisHøy, Medium ogLavtid<br />Besøksfrekvens<br />Distribusjon: ProsentvisHøy, Medium ogLavfrekvens<br />Internsøk<br />Prosentvissøkutentreff<br />Kundetilfredshet<br />39<br />
 40. 40. Hvordanforeneferdighetene– et forslagtilmodell<br />Organiser arbeidetsom et prosjekt<br />Jobbtverrfaglig<br />Tekstere<br />Søkspesialister<br />Webanalytikere<br />EtablertydeligemålogKPIer<br />Gjørhyppigeavsjekk, ogsåetter at innholdeterpublisert<br />40<br />
 41. 41. Gode råd om søk <br />– slik at de finner deg<br />41<br />
 42. 42. Tre typer søk<br />Transaksjonssøk<br />Navigasjonssøk<br />Informasjonssøk<br />42<br />hotell oslo<br />facebook<br />svineinfluensa<br />
 43. 43. Særskriving og Sær skriving<br />43<br />
 44. 44. Særskriving og sær skriving<br />Julebord – Leker og tips til en morsom kveld<br />Leker til julebord<br />44<br />
 45. 45. Hvaskal vi optimalisere?<br />Overskrifter, ingress ogbrødtekst<br />Title tag og meta-beskrivelse<br />Oppfordringtil handling – fådemtil å klikke<br />GodeURLer<br />45<br />
 46. 46. Hvaskal vi optimalisere?<br />Brukavbilder– de hjelper deg å fortellehistorien<br />Viktigsteførstgjelderogså for søkemotorer<br />46<br />
 47. 47. Gode råd om skriving for web – slik at de liker deg og kommer tilbake<br />47<br />
 48. 48. God nettskriving …<br />er som en samtale<br />sier det viktigste først<br />lar folk plukke og dra videre<br />48<br />
 49. 49. DEN BESTEKOMMUNIKASJONEN ER BASERTPÅ DIALOG – SPØRSMÅL OG SVAR, UTSPILL OG RESPONS<br />49<br />
 50. 50. SAmtalen starter hos brukeren– hva er han eller hun ute etter?<br />Lære noe?<br />Finne bestemte data?<br />Gjøre noe? <br />Søke på stillingsannonse?<br />Laste ned noe?<br />Respondere?<br />Kjøpe noe?<br />side 50<br />
 51. 51. Trigger-ord – svaret på det opprinnelige spørsmålet<br />Trigger-ordet beskriver det brukeren leter etter på nettstedet.<br />Kommer brukeren fra en søkemotor, er trigger-ordet det han har søkt på der<br />Trigger-ordet er brukerens eget ord – ikke ditt!<br />Title tag og meta-beskrivelse<br />51<br />
 52. 52. 52<br />
 53. 53. 53<br />
 54. 54. 54<br />
 55. 55. 55<br />
 56. 56. 56<br />
 57. 57. Uten budskap dør samtalen<br />Tema<br />Budskap<br />57<br />
 58. 58. Sett samtalen videre – Bruk lenker bevisst<br />Skriv meningsbærende lenketitler, slik at brukerne skjønner hvor de peker<br />Legg gjerne lenker i løpende tekst<br />Bruk lenker med måte<br />Si fra hvis en lenke fører til en ekstern side<br />”What do you do best? Link to the rest.”<br />58<br />
 59. 59. (eksempel på god bruk av lenker)<br />Lenker i løpende tekst – brukt med måte<br />Menings-bærende<br />lenker<br />59<br />
 60. 60. The biggest challenge a website manager has is to understand how humans work, not how content management software or search engines work.<br />Gerry McGovern<br />60<br />
 61. 61. Si det viktigste først – gjelder for hele nettstedet<br />61<br />
 62. 62. Det viktigste først – gjelder også hver artikkel<br />Overskrift – med hovedbudskap/konklusjon<br />Ingress – gjenta og utdyp konsekvens<br />Brødtekst – underbygge<br />Jo lenger ned, jo lavere viktighet<br />62<br />Tenk tabloid<br />
 63. 63. DET VIKTIGSTE FØRST – TA ”HEIS-TESTEN”<br />Det viktigste må kunne fortelles på 30 sekunder<br />63<br />
 64. 64. BRUKEREN STARTER OPPE TIL VENSTRE – DA MÅ DE VIKTIGSTE BUDSKAPENE FINNES DER<br />64<br />Kilde: Jacob Nielsen<br />
 65. 65. Kort overskrift – men lang nok til å summere artikkelen<br />Hovedhistorie <br />oppe til venstre<br />Tydelige, tiltalende ansikter er øyemagneter<br />Det viktigste først<br />Kort ingress som nyanserer overskriften<br />Lenker som forteller noe, ikke ”les mer”<br />Bevisst bruk av triggerord i overskrifter<br />65<br />
 66. 66. Rydd unna det som kommer i veien for det viktigste<br />Legg lange referater, rapporter osv. som vedlegg i .pdf som brukerne kan printe ut.<br />Skriv et kort sammendrag som kan leses av dem som ikke skriver ut dokumentet.<br />66<br />
 67. 67. God nettskriving lar brukeren plukke og dra videre<br />”Ifpeoplecarefullystudiedeverythingtheycameacross online, theywould never get to log off and have a life.”<br />Nielsen og Loranger (2006)<br />67<br />
 68. 68. 68<br />
 69. 69. 72<br />
 70. 70. La brukeren plukke og dra videre – bruk lister og punkter<br />Bruk lister for å gjøre informasjon lett å ta med seg<br />Bruk ord og begreper som uinnvidde forstår<br />Skrell vekk unødvendige ord slik at essensen trer fram i listene og punktene<br />Hold listene så korte som mulig<br />70<br />
 71. 71. FØR<br />Nebraska is filled with internationally recognized attractions that draw large crowds of people every year, without fail. In 1996, some of the most popular places were Fort Robinson State Park (355,000 visitors), Scotts Bluff National Monument (132,166), Arbor Lodge State Historical Park & Museum (100,000), Carhenge (86,598), Stuhr Museum of the Prairie Pioneer (60,002), and Buffalo Bill Ranch State Historical Park.<br />71<br />
 72. 72. Etter <br />In 1996, six of the most-visited places in Nebraska were: <br /><ul><li> Fort Robinson State Park
 73. 73. Scotts Bluff National Monument
 74. 74. Arbor Lodge State Historical Park & Museum
 75. 75. Carhenge
 76. 76. Stuhr Museum of the Prairie Pioneer
 77. 77. Buffalo Bill Ranch State Historical Park</li></ul>124% bedre lesbarhet<br />72<br />
 78. 78. La brukeren plukke og dra videre – Bruk titler og mellomtitler<br />Titler og mellomtitler hjelpe brukerne å finne det de er ute etter.<br />Viktig for at teksten skal være enkel å skumlese.<br />Tittelen skal fortelle hva teksten handler om.<br />Titlene dukker opp i søkemotorer.<br />73<br />
 79. 79. Meningsbærende lenker – holder denne siden kort og oversiktlig<br />Overskrift som lyser kundeorientering<br />Tydelige mellomtitler – lett å skumlese<br />74<br />
 80. 80. Ikke jobb alene<br />75<br />
 81. 81. Foren dine mål med brukerens – da kan det si klikk<br />Jeg vil finne det jeg leter etter!<br />Jeg vil nå mine mål for nettsiden!<br />76<br />

Notes de l'éditeur

 • Dette er vel kanskje ikke blant de dristigste påstandene man kan komme med i dag. Men vi tar likevel utgangspunkt i dette, fordi vi tror mange nettsteder ikke får den oppmerksomheten de fortjener i forhold til hvor mye de betyr for en virksomhet.
 • Ingen vet hvor haren hopper
 • Dette er vel kanskje ikke blant de dristigste påstandene man kan komme med i dag. Men vi tar likevel utgangspunkt i dette, fordi vi tror mange nettsteder ikke får den oppmerksomheten de fortjener i forhold til hvor mye de betyr for en virksomhet.
 • Bare med dette perspektivet på oppgaven kan vi lykkes. Det betyr for eksempel at vi ikke skal se på vår web som en parkeringsplass for alt innhold vi har. Vi må gi slipp på vårt verdensbilde, og erstatte det med brukerens.
 • Altså: Det er brukeren som bestemmer. Alt vi kan gjøre som innholdsleverandører er å la dem finne det de leter etter så rakst som mulig (SØK) og så skrive slik at de tar til seg mest mulig når de først har funnet oss (LES).
 • Det finnes mengder av kurs og andre kilder som gir råd om hvordan man skal skrive for nettet. De har en tendens til å ha form av lange smørbrødlister med råd. Vi har prøvd å sammenfatte dette i noen hovedpunkter som er en tilnærming like mye som det er konkrete tips. Og de henger sammen med det vi vet om søk og hvordan folk bruker nettet.
 • All ekte kommunikasjon hviler på en spørsmål-svar dialog. Hvis vi skal forene våre mål med brukerens – som er tittelen på denne presentasjonen – så må vi få i gang og engasjere oss i en slik samtale.
 • Men husk at dette er en samtale på brukerens premisser. Det er hos brukeren samtalen starter. Derfor må vi danne oss et bilde av hva han eller hun er ute etter. Vi kan komme langt med den kunnskapen vi allerede har, og vet vi for lite får vi gjøre en undersøkelse. Det er helt avgjørende at vi har et godt bilde av dette.
 • Hvis vi tar en titt tilbake på søkemotorens betydning, ser vi at trigger-ordene blir viktige. Det er disse som i første omgang skal lede brukeren til ditt nettsted. Da må vi identifisere dem og sørge for at de er fremtredende tidlig i det vi skriver. Men altså uten å overdrive, slik vi har sett eksempler på. Og så husker vi det Eivind snakket om når det gjelder titletag og meta-beskrivelse.
 • Gerry McGovern er en verdensledende autoritet innen web management. Han leder selskapet CustomerCarewords
 • For å kunne orientere oss i en kompleks virkelighet leter vi mennesker etter logiske hierarkier. Et nettsted er et naturlig hierarki og derfor glimrende egnet til å presentere komplekst innhold. Et hierarki eller en pyramide ikke hvilket som helst påfunn. Det er den universelle gjenspeilingen av god logisk tenkning og det har det vært siden menneskene begynte å tenke. Det er godt for oss tilårskomne å vite at ikke alt er nytt.Hierarkiet er viktig selv om brukerne kan havne nesten hvor som helst på nettstedet fra en søkemotor. Hvis de ønsker å bevege seg videre må de raskt kunne danne seg et overblikk over innholdet. De vil se på menyen på siden de er kommet på, eller de vil gå hjem, for eksempel ved å klikke på virksomhetens logo. Dette er ikke bare noe informasjonsarkitektene må tenke på. Vi som skriver må tenke på denne måten. Særlig er det viktig at startsiden gir et godt bilde av helheten.
 • Når det gjelder å si det viktigste først, er det mye vi kan stjele fra nettavisene. New York Times vant i fjor klassen for tekst iWebbyawards. Her ser vi noen eksempler på hvorfor. Vi ser også eksempler på andre gode råd de praktiserer.

×