Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Dolne źródła ciepła dla pomp ciepła - rodzaje rozwiązań

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Dolne źródła ciepła dla pomp ciepła - rodzaje rozwiązań

Pompa ciepła korzysta z ciepła otoczenia, jakim może być grunt, woda lub powietrze. Od wyboru dolnego źródła ciepła, zależą koszty inwestycji oraz eksploatacji. Dodatkowo wybór dolnego źródła może być podstawą do wyboru dodatkowych opcji, jak np. chłodzenie naturalne z wykorzystaniem chłodu gruntu lub wody.

Pompa ciepła korzysta z ciepła otoczenia, jakim może być grunt, woda lub powietrze. Od wyboru dolnego źródła ciepła, zależą koszty inwestycji oraz eksploatacji. Dodatkowo wybór dolnego źródła może być podstawą do wyboru dodatkowych opcji, jak np. chłodzenie naturalne z wykorzystaniem chłodu gruntu lub wody.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (19)

Similaire à Dolne źródła ciepła dla pomp ciepła - rodzaje rozwiązań (20)

Publicité

Plus par Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. (20)

Plus récents (20)

Publicité

Dolne źródła ciepła dla pomp ciepła - rodzaje rozwiązań

 1. 1. Dolne źródła ciepła dla pomp ciepła  Definicja dolnego źródła ciepła  Rodzaje dolnych źródeł ciepła  Dobór dolnego źródła ciepła Wydanie 1/2012 20.11.2012 www.eko-blog.pl www.vaillant.pl
 2. 2. Przeznaczenie pompy ciepła – ogrzewanie oraz chłodzenie budynku  Pompa ciepła poza standardową funkcją ogrzewania domu oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, może służyć także do chłodzenia pomieszczeń. Stanowi do więc zasadniczą różnicę wobec kotłów grzewczych, które pełnią jedynie funkcję dostarczania ciepła.  W zależności od typu pompy ciepła, może ona pracować w trybie chłodzenia aktywnego (z użyciem sprężarki) lub też pasywnego (jedynie z wykorzystaniem naturalnego chłodu gruntu).  Dobór dolnego źródła ciepła musi także uwzględniać kwestię ewentualnej pracy pompy ciepła w trybie chłodzenia. 2
 3. 3. Definicja dolnego źródła ciepła  Dolne źródło ciepła znajduje się po niższej „dolnej” stronie obiegu chłodniczego pompy ciepła. Może być to grunt, woda lub powietrze, z którego pompa ciepła odbiera ciepło.  Ciepło odbiera czynnik chłodniczy w obiegu chłodniczym, który podgrzewając się w parowniku, odparowuje. dolne odbiór źródło ciepła ciepła więcej o budowie pompy ciepła 3
 4. 4. Rodzaje dolnych źródeł ciepła  W praktyce istnieje wiele rodzajów dolnych źródeł ciepła pochodzenia naturalnego, jak też pochodzących z procesów technologicznych (tzw. ciepło odpadowe). Do najczęściej wykorzystywanych źródeł naturalnych należą: Grunt Woda Powietrze  W zależności od wybranego dolnego źródła ciepła, możliwa jest eksploatacja pompy ciepła według jednego z trybów pracy: Monowalentny / Monoenergetyczny Monowalentny Monoenergetyczny / Biwalentny tryb eksploatacji tryb eksploatacji tryb eksploatacji 4
 5. 5. Eksploatacja monowalentna, biwalentna lub monoenergetyczna pompy ciepła  W przypadku wyboru wody jako źródła ciepła, uzyskuje się wysoki potencjał ciepła w okresie całego roku. Korzystne warunki pozwalają na monowalentny tryb pracy pompy ciepła, a więc całkowicie samodzielny dostarczający 100% ciepła niezbędnego dla ogrzewania budynku i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.  W przypadku zastosowania sond gruntowych, najczęściej również możliwy jest monowalentny tryb pracy pompy ciepła. Dla kolektora poziomego o mniejszym potencjale ciepła, może być konieczne zastosowanie monoenergetycznego trybu pracy. W trybie monoenergetycznym, pompa ciepła korzysta z jednego nośnika energii jakim jest energia elektryczna. Dodatkowym źródłem ciepła jest najczęściej wbudowany elektryczny podgrzewacz przepływowy.  W przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda, konieczne jest wspomaganie pracy pompy ciepła przy niskich temperaturach zewnętrznych. Wówczas można zastosować tryb monoenergetyczny, albo biwalentny. W trybie biwalentnym pompę ciepła wspomaga najczęściej kocioł grzewczy, który może pracować albo równolegle z pompą ciepła, albo zamiennie (przy wyłączane z pracy pompie ciepła). 5
 6. 6. Powietrze jako dolne źródło ciepła  Pompa ciepła typu powietrze/woda może być wyposażona w odrębne jednostki: zewnętrzną i wewnętrzną.  Jednostka zewnętrzna w przypadku takich pomp, jak Vaillant geoTHERM VWL S, zawiera w sobie wymiennik ciepła i wentylator. Glikol odbiera ciepło w jednostce zewnętrznej i oddaje w jednostce wewnętrznej zabudowanej w budynku (poprzez parownik).  Takie rozwiązanie zmniejsza gabaryty typowej pompy ciepła powietrze/woda i eliminuje konieczność stosowania kanałów powietrznych przechodzących przez ściany budynku. 6
 7. 7. Woda jako dolne źródło ciepła  Woda gruntowa stanowi pod względem stabilności temperatury, bardzo korzystny wariant dolnego źródła ciepła, zapewniając temperaturę na poziomie 8÷10oC w okresie całego roku.  Należy jednak wnikliwie ocenić potencjał wód gruntowych, a także ich jakość pod względem zanieczyszczeń.  Minimalna odległość pomiędzy studnią czerpalną i chłonną nie powinna być mniejsza niż 15 metrów. Woda gruntowa musi przepływać w swojej warstwie, w kierunku studni chłonnej, a przewody łączące studnie z pompą ciepłą należy standardowo prowadzić poniżej granicy zamarzania gruntu. 7
 8. 8. Sondy gruntowe jako dolne źródło ciepła  Sondy pionowe powinny być wykonane e z zachowaniem takich wymagań, jak: „a” - zasilanie/powrót ze spadkiem a w kierunku od pompy ciepła do sondy d gruntowej, w podłożu piaszczystym ułożone na głębokości ok. 1 m; odpowietrznik przy pompie ciepła, b „b” - minimalna odległość od fundamentu c budynku powinna wynosić 2 m, „c” i „d - rura okładzinowa, stosowana w przypadku luźnego materiału, o długości ok. 6–20 m, średnica ok. 17 cm, „e” - odległość od fundamentu ogrodzenia 1,0 m. 8
 9. 9. Kolektor gruntowy jako dolne źródło ciepła  Kolektor poziomy powinien być wykonany z zachowaniem takich wymagań, jak: „a” - głębokość ułożenia rur min. 20 cm poniżej granicy zamarzania gruntu, a więc około 1,2÷1,7 m w zależności od strefy klimatycznej kraju, „b” – odległość od fundamentów budynku 1,5 m, „c” – odległość od przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 1,5 m, „d” – odległość od zewnętrznego skraju d korony drzewa 0,5 m, e „e” – odległość a od fundamentu ogrodzenia 1,0 m. b c 9
 10. 10. Jaką pompę ciepła wybrać, ze względu na rodzaj dolnego źródła ciepła?  Jaką pompę ciepła wybrać ze względu na rodzaj dolnego źródła ciepła?  Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze typu pompy ciepła? 10
 11. 11. Zmiana temperatury gruntu wraz z głębokością – w zależności od pory roku Lato Zima  Temperatura gruntu w jej górnych warstwach jest ściśle powiązana z porą roku. Granica zamarzania gruntu w zależności od strefy klimatycznej wynosi około 1,0 do 1,5 metra.  Od głębokości około 15 metrów, temperatura gruntu pozostaje stabilna – niezmienna w okresie całego roku. Dla pracy pompy ciepła stanowi to korzystne źródło ciepła do pracy w sezonie zimowym i jednocześnie źródło chłodu dla pracy w okresie letnim w trybie chłodzenia naturalnego.  Temperatura gruntu dopiero od około 50 metrów głębokości wzrasta wskutek dopływu ciepła z głębi Ziemi. W wyższych warstwach temperatura gruntu wynika z warunków zewnętrznych – przede wszystkim z nasłonecznienia i opadów atmosferycznych. Źródło: Leitfaden Erdwärme. BWP 2011 11
 12. 12. Poglądowe porównanie dolnych źródeł ciepła  Przebieg rocznej temperatury dla wybranych dolnych źródeł ciepła, wskazuje na największą stabilność temperaturową gruntu (100 m) oraz wód gruntowych 20 15 Temperatura [oC] 10 5 Grunt na głębokości 1 m Średnia temperatura powietrza Woda gruntowa 0 Wody powierzchniowe Grunt na głębokości 100 m -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Miesiące Źródło: Wärmepumpen-Testzentrum, wpz.ch 12
 13. 13. Wpływ temperatur roboczych i dolnego źródła na efektywność pracy pompy ciepła  Efektywność pracy pompy ciepła (wyrażona np. współczynnikiem COP) zależy ściśle od zastosowanego dolnego źródła ciepła i temperatury roboczej po stronie odbioru ciepła. Najkorzystniejsze pod tym względem są wody gruntowe i grunt. Współczynnik efektywności COP 5,0 4,5 4,0 Wody gruntowe Grunt 3,0 Powietrze 2,0 30 35 40 45 50 55 Maksymalna temperatura zasilania systemu grzewczego, oC Źródło: RWE 13
 14. 14. Jaka pompa ciepła? Jakie dolne źródło ciepła?  W zależności od rodzaju budynku możliwy jest wybór pompy ciepła… Możliwy wybór rozwiązania Największe możliwości wyboru pompy ciepła. Dla zapewnienia monowalentnego trybu pracy pompy ciepła, najczęściej stosowany jest wariant sond pionowych lub kolektora gruntowego. Nowy budynek Kolektor gruntowy wymaga około 2-krotnie większej powierzchni terenu od powierzchni wolnostojący ogrzewanej domu. Sondy pionowe wymagają mniejszej powierzchni terenu, a także pozwalają na pracę pompy ciepła w trybie chłodzenia naturalnego (pasywnego). W przypadku zbyt małej powierzchni posesji, zastosowanie mogą mieć sondy pionowe, Nowy budynek zapewniając monowalentną (samodzielną) pracę pompy ciepła. Inną opcją może być pompa szeregowy typu powietrze/woda z ewentualną opcją dodatkowego wspomagania pracy – najczęściej przez wbudowany w pompie przepływowy podgrzewacz elektryczny. W przypadku modernizacji systemu ogrzewania, kiedy wymianie podlega kocioł grzewczy, Modernizacja zastosowanie może mieć pompa ciepła solanka/woda najczęściej pracująca w trybie monoenergetycznym (wspomagana podgrzewaczem elektrycznym). Przy docieplaniu ogrzewania budynku i wymianie instalacji grzewczej możliwy jest wariant samodzielnej (monowalentnej) z wymianą kotła pracy pompy ciepła. Częstą praktyką jest zastosowanie pompy ciepła typu powietrze/woda, co eliminuje trudne dla istniejącego otoczenia, prace ziemne. Jeśli kocioł grzewczy i instalacja grzewcza, pozostają w dobrym stanie technicznym, to Modernizacja częstą praktyką jest zastosowanie pompy typu powietrze/woda. Jej zastosowanie pozwala ogrzewania bez obniżyć koszty ogrzewania (np. w przypadku kotła na olej opałowy lub gaz płynny), a sam wymiany kotła kocioł przejmuje rolę szczytowego źródła ciepła wykorzystywanego dla zwiększonych potrzeb cieplnych budynku (niskie temperatury zewnętrzne). 14
 15. 15. Porównanie dolnych źródeł ciepła  Wybór dolnego źródła ciepła decyduje o kosztach inwestycji, efektywności pracy pompy ciepła i tym samym kosztach eksploatacji, a także o dodatkowych opcjach użytkowych – możliwości pracy w trybie chłodzenia naturalnego… ZALETY WADY  Znaczna zmienność temperatury  Dostęp do medium (powszechność  Niższa efektywność pracy pompy ciepła Powietrze powietrza jako nośnika ciepła)  Większe gabaryty pompy ciepła atmosferyczne  Niższe koszty inwestycji  Brak opcji chłodzenia naturalnego  Brak prac ziemnych  Konieczne wspomaganie pracy pompy  Korzystna stabilność temperatury  Podwyższone koszty inwestycyjne Kolektor  Niższy koszt inwestycji niż sond gruntowych  Wymagana powierzchnia działki gruntowy  Przeważnie możliwa monowalentna praca  Wpływ na zagospodarowanie terenu pompy  Brak opcji chłodzenia naturalnego  Wysoka stabilność temperatury  Wysokie koszty inwestycyjne Sondy  Wysoka efektywność pompy ciepła  Staranny dobór dla zapewnienia warunków gruntowe  Możliwa opcja chłodzenia naturalnego regeneracji poza sezonem grzewczym  Możliwa monowalentna praca pompy  Wysokie koszty inwestycyjne  Najwyższa stabilność temperatury  Konieczny wymiennik pośredni i dodatkowy Wody  Najwyższa efektywność pompy ciepła obieg pompowy gruntowe  Możliwa opcja chłodzenia naturalnego  Możliwe w przyszłości zmiany w gospodarce  Możliwa monowalentna praca pompy wodnej (zagrożenie dla funkcjonowania) 15
 16. 16. Ogrzewanie Kotły gazowe Chłodzenie Kotły olejowe Pompy ciepła Energia odnawialna Kolektory słoneczne Systemy wentylacji www.eko-blog.pl www.vaillant.pl

×