Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kocioł dwufunkcyjny, czy kocioł jednofunkcyjny?
- budowa, działanie i możliwości zastosowania
 Kocioł wiszący w miejsce k...
2
Kotły wiszące – stosowane w miejsce
tradycyjnych kotłów stojących
 Standardowo stosowane we wcześniejszych
latach kotły...
3
Kotły wiszące kondensacyjne
– nowy standard w technice grzewczej
 Kotły wiszące występują w wielu rodzajach,
zdecydowan...
4
Kotły wiszące jedno- i dwufunkcyjne
 Kotły stojące są z założenia kotłami
jednofunkcyjnymi – przeznaczonymi
samodzielni...
5
Budowa gazowego wiszącego
kotła dwufunkcyjnego
1
Podstawowe elementy kotła dwufunkcyjnego:
2
 1- wymiennik ciepła spali...
6
Kocioł dwufunkcyjny w trybie pracy
na centralne ogrzewanie budynku
 Kocioł dwufunkcyjny gazowy pracując na potrzeby
ogr...
7
Kocioł dwufunkcyjny w trybie pracy
na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
 Kocioł dwufunkcyjny gazowy pracując na potrz...
8
Kocioł jednofunkcyjny w trybie pracy
na centralne ogrzewanie budynku
 Kocioł jednofunkcyjny gazowy wyposażony jest
w dw...
9
Kocioł jednofunkcyjny w trybie pracy
na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
Woda grzewcza
Podgrzewacz pojemnościowy CWU
...
10
Funkcja zaworu różnicowo-upustowego
w kotle wiszącym
 Kotły wiszące cechują się małą pojemnością wodną – znacznie niżs...
11
Wymiennik ciepłej wody użytkowej
w kotle dwufunkcyjnym
 Kocioł dwufunkcyjny wyposażony jest
w płytowy wymiennik ciepła...
12
System Aqua-Comfort-System plus (ACS)
w kotle dwufunkcyjnym
 Funkcja ACS zwiększa komfort korzystania
z ciepłej wody u...
13
Funkcja ciepłego startu w kotle
dwufunkcyjnym
 Dzięki funkcji ciepłego startu, woda użytkowa na wyjściu z kotła dwufun...
14
Podwyższenie mocy grzewczej w trybie
podgrzewania wody użytkowej
 W energooszczędnych budynkach występują duże dysprop...
15
Zużycie ciepłej wody użytkowej
30oC
Umywalka
55oC
Zlew
kuchenny
40oC
Natrysk
oszczędny
40oC
Natrysk
standardowy
40oC
Na...
16
30oC
Umywalka 5 l/min.
40oC
Natrysk standard 8 l/min.

ciągle

30oC
Umywalka 5 l/min.
40oC
Natrysk standard 13 l/min....
17
Możliwości zastosowania kotła
dwufunkcyjnego
 Tabela (str.16) wskazuje, że dla potrzeb
jednoczesnego poboru ciepłej wo...
18
Kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem
warstwowym wody użytkowej
 Dla wyższych potrzeb ciepłej wody użytkowej,
należy zasto...
Chłodzenie
www.eko-blog.pl www.vaillant.pl
Ogrzewanie
Energia odnawialna
Kotły gazowe
Kotły olejowe
Pompy ciepła
Kolektory...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kocioł dwufunkcyjny i kocioł jednofunkcyjny - budowa działanie i zastosowanie

5 461 vues

Publié le

Kotły dwufunkcyjne stanowią podstawowe rozwiązanie dla tzw. ogrzewania etażowego - w mieszkaniach, apartamentach i małych domach jednorodzinnych. Zapewniają wówczas zasilanie systemu centralnego ogrzewania, jak również dostarczania ciepłej wody użytkowej. W kotle dwufunkcyjnym woda użytkowa (CWU) jest podgrzewana w sposób przepływowy we wbudowanym płytowym wymienniku ciepła. Kotły dwufunkcyjne o zaawanowanej konstrukcji posiadają szereg funkcji zwiększających poziom komfortu ciepłej wody użytkowej.Poza podwyższaniem mocy grzewczej przez kocioł pracujący w trybie podgrzewania CWU, jest to np. tzw. funkcja ciepłego startu, polegająca na urzymywaniu dyżurnej temperatury wody w wymienniku ciepła. W ten sposób już od początku poboru ciepłej wody, jest ona dostępna jako podgrzana, zanim kocioł uzyska po starcie wymaganą temperaturę wody grzewczej. Wybór kotła - dwufunkcyjny lub jednofunkcyjny zależy nie tylko od ilości potrzebnej wody ale od liczby punktów poboru i jednocześności poboru wody. Dodatkowo jeśli w budynku jest przewidziana cyrkulacja ciepłej wody użytkowej, wybór powinien paść na kocioł jednofunkcyjny z odrębnym pojemnościowym podgrzewaczem CWU. Kotły dwufunkcyjne są także oferowane w wersji z zasobnikami warstwowymi, które mając pojemność rzędu 20 litrów, znacznie zwiększają poziom komfortu dla zwiększonych potrzeb wody użytkowej.

Publié dans : Formation
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Kocioł dwufunkcyjny i kocioł jednofunkcyjny - budowa działanie i zastosowanie

 1. 1. Kocioł dwufunkcyjny, czy kocioł jednofunkcyjny? - budowa, działanie i możliwości zastosowania  Kocioł wiszący w miejsce kotłów stojących  Kocioł jedno- czy dwufunkcyjny? Kryteria wyboru  Funkcje podwyższające komfort ciepłej wody użytkowej Wydanie 1/2013 31.07.2013 www.eko-blog.pl www.vaillant.pl
 2. 2. 2 Kotły wiszące – stosowane w miejsce tradycyjnych kotłów stojących  Standardowo stosowane we wcześniejszych latach kotły stojące, ustąpiły miejsca kotłom wiszącym. Szczególnie nowe budynki pozbawione tradycyjnego pomieszczenia kotłowni, zaczęły wymuszać zastosowanie kotłów wiszących.  Kotły wiszące są instalowane w łazienkach, kuchniach, przedpokojach i innych pomieszczeniach pomocniczych.  Wraz z pojawianiem się rozwiązania – zamkniętej komory spalania, zwiększyły się możliwości montażu kotła, który może pracować niezależnie od powietrza wewnątrz pomieszczenia. Podniosło to dodatkowo poziom bezpieczeństwa, komfortu oraz efektywności energetycznej dla użytkowanego systemu grzewczego.
 3. 3. 3 Kotły wiszące kondensacyjne – nowy standard w technice grzewczej  Kotły wiszące występują w wielu rodzajach, zdecydowana większość opalana jest gazem ziemnym, ale na rynku dostępne są także olejowe kotły wiszące.  Obecnym standardem znajdującym zastosowanie zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach, stają się wiszące kotły kondensacyjne. Pozwalają one uzyskiwać jedne z najniższych kosztów ogrzewania domu.  Odzysk ciepła z pary wodnej zawartej w spalinach, pozwala w kotle kondensacyjnym zwiększyć sprawność pracy o około 20÷30% w porównaniu do tradycyjnych kotłów wiszących.
 4. 4. 4 Kotły wiszące jedno- i dwufunkcyjne  Kotły stojące są z założenia kotłami jednofunkcyjnymi – przeznaczonymi samodzielnie do współpracy z instalacją grzewczą budynku. Możliwe jest także podgrzewanie ciepłej wody użytkowej dla tego typu kotłów, ale we współpracy z odrębnym podgrzewaczem pojemnościowym.  Kotły wiszące oferowane są jako jedno-, a także jako dwufunkcyjne. Dwufunkcyjny kocioł wiszący w standardzie umożliwia pracę i na cele grzewcze budynku, i na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Woda użytkowa jest podgrzewana w kotle w sposób przepływowy dzięki wbudowanemu wymiennikowi ciepła. Kotły dwufunkcyjne są popularnym rozwiązaniem przede wszystkim dla mieszkań, a czasem także dla małych domów.
 5. 5. 5 Budowa gazowego wiszącego kotła dwufunkcyjnego 1 Podstawowe elementy kotła dwufunkcyjnego: 2  1- wymiennik ciepła spaliny/woda  2- odprowadzenie spalin  3- odpływ kondensatu z kotła kondensacyjnego  4- armatura gazowa  5- wentylator tłoczący mieszankę gazowo-powietrzną  6- pompa obiegowa  7- naczynie wzbiorcze przeponowe  8- wymiennik płytowy ciepłej wody użytkowej  9- zawór różnicowo-upustowy  10- zawór bezpieczeństwa  11- zawór trójdrogowy przełączający tryb pracy kotła  12- czujnik ciśnienia wody w układzie 3 4 5 6 9 8 7 10 11 12
 6. 6. 6 Kocioł dwufunkcyjny w trybie pracy na centralne ogrzewanie budynku  Kocioł dwufunkcyjny gazowy pracując na potrzeby ogrzewania budynku, zasila bezpośrednio instalację grzewczą CO.  Pompa obiegowa wymusza przepływ wody grzewczej przez wymiennik spaliny/woda, zawór trójdrogowy kieruje wodę grzewczą na króćce wyjściowe kotła, z pominięciem płytowego wymiennika ciepła. Woda grzewcza Instalacja CO budynku  W kotle wiszącym zabudowany jest także zawór różnicowo-upustowy (bypass), który otwiera się samoczynnie przy wzroście oporów przepływu w instalacji grzewczej
 7. 7. 7 Kocioł dwufunkcyjny w trybie pracy na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej  Kocioł dwufunkcyjny gazowy pracując na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej, chwilowo nie pracuje równolegle z instalacją grzewczą CO.  Duża bezwładność cieplna samej instalacji grzewczej oraz budynku, nie dopuszcza do odczuwalnego spadku temperatury wewnątrz pomieszczeń podczas podgrzewania ciepłej wody użytkowej przez kocioł dwufunkcyjny.  Pompa obiegowa wymusza przepływ wody grzewczej przez wymiennik spaliny/woda, a zawór trójdrogowy kieruje wodę grzewczą na płytowy wymiennik ciepła, gdzie ciepła woda użytkowa jest podgrzewana w sposób przepływowy. Ciepła woda użytkowa
 8. 8. 8 Kocioł jednofunkcyjny w trybie pracy na centralne ogrzewanie budynku  Kocioł jednofunkcyjny gazowy wyposażony jest w dwa króćce zasilania i dwa króćce powrotu wody grzewczej. Dzięki temu może współpracować standardowo z instalacją grzewczą, jak również z odrębnym podgrzewaczem pojemnościowym.  Zawór trójdrogowy na podstawie sygnału z regulatora kotła decyduje o rozdziale wody grzewczej i trybie pracy kotła jednofunkcyjnego (tryb grzewczy lub tryb podgrzewania ciepłej wody użytkowej). Woda grzewcza Instalacja CO budynku
 9. 9. 9 Kocioł jednofunkcyjny w trybie pracy na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej Woda grzewcza Podgrzewacz pojemnościowy CWU  W kotle jednofunkcyjnym pracującym w trybie pracy na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, pompa obiegowa wymusza przepływ wody grzewczej przez wymiennik spaliny/woda, a zawór trójdrogowy kieruje wodę grzewczą na króćce, do których podłączony jest podgrzewacz pojemnościowy lub płytowy wymiennik ciepła np. zasobnika warstwowego.  Możliwy jest więc dobór odpowiedniej do potrzeb pojemności podgrzewacza, zwykle dla domów jednorodzinnych od 120 do 200 litrów lub też większej przy dodatkowej współpracy z instalacją solarną.
 10. 10. 10 Funkcja zaworu różnicowo-upustowego w kotle wiszącym  Kotły wiszące cechują się małą pojemnością wodną – znacznie niższą niż w przypadku kotłów stojących. Wymogiem eksploatacyjnym kotłów wiszących jest więc zapewnienie minimalnego natężenia przepływu wody grzewczej dla zapewnienia stałego odbioru ciepła z powierzchni grzewczych kotła.  Zmniejszenie natężenia przepływu wody grzewczej może nastąpić, gdy odbiór ciepła zostanie zmniejszony przez zamykające się zawory termostatyczne zabudowane przy grzejnikach.  Wraz ze wzrostem oporów przepływu w instalacji grzewczej, zawór różnicowo- upustowy otworzy się, w część wody grzewczej wróci na zasilanie kotła.
 11. 11. 11 Wymiennik ciepłej wody użytkowej w kotle dwufunkcyjnym  Kocioł dwufunkcyjny wyposażony jest w płytowy wymiennik ciepła wody użytkowej, który standardowo zawiera zwykle do 13 płyt, a w kotłach o podwyższonym standardzie technicznym nawet 19, jak w przypadku kotła Vaillant ecoTEC plus.  Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła dla wymienników ciepła o większej ilości płyt, podwyższa komfort ciepłej wody użytkowej, zwiększając jej wydajność. Jednocześnie zwiększony odbiór ciepła z wody grzewczej obniża temperaturę jej powrotu, co pozwala na pracę kotła w trybie kondensacyjnym. Wyższa sprawność pracy kotła obniża koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
 12. 12. 12 System Aqua-Comfort-System plus (ACS) w kotle dwufunkcyjnym  Funkcja ACS zwiększa komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, zapewniając niezmienność temperatury wody na wyjściu z wymiennika ciepła, niezależnie od wzrostu temperatury wody grzewczej w trakcie pracy kotła. Regulator kotła za pomocą czujnika temperatury (3) na wyjściu wody użytkowej, dobiera moc palnika, aby precyzyjnie regulować temperaturę wody użytkowej (1)  Także rozpoczęcie poboru wody użytkowej nie oznacza długiego oczekiwania na wymaganą temperaturę wody, gdyż funkcja tzw. ciepłego startu utrzymuje dyżurną temperaturę wody w wymienniku ciepła, aby była dostępna natychmiast jako podgrzana, zanim kocioł po starcie osiągnie wymaganą moc grzewczą. W tym celu zabudowany jest czujnik temperatury (2). 2 3 1
 13. 13. 13 Funkcja ciepłego startu w kotle dwufunkcyjnym  Dzięki funkcji ciepłego startu, woda użytkowa na wyjściu z kotła dwufunkcyjnego od samego początku posiada podwyższoną temperaturę, której poziom szybko się stabilizuje. W standardowym wariancie, rozruch zimnego kotła powoduje opóźnione podgrzewanie się wody użytkowej, a także wahania jej temperatury. Temperaturaciepłejwodyużytkowej Czas 5 sek 60 sek Funkcja ciepłego startu Standardowa regulacja temperatury CWU
 14. 14. 14 Podwyższenie mocy grzewczej w trybie podgrzewania wody użytkowej  W energooszczędnych budynkach występują duże dysproporcje w wymaganej mocy grzewczej kotła – dla potrzeb grzewczych i dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przykładowo budynek niskoenergetyczny o powierzchni 160 m2 może wymagać maksymalnie około 5 kW mocy grzewczej, podczas gdy dla podgrzewania wody użytkowej 24 kW.  Przy zastosowaniu kotła jednofunkcyjnego, odpowiedni zapas wody użytkowej gromadzony jest w podgrzewaczu pojemnościowym, a moc grzewcza kotła może być dzięki temu ograniczona. Kotły dwufunkcyjne, jak np. Vaillant ecoTEC powinny już bezwzględnie umożliwiać pracę z podwyższoną (nawet ponad 20%). mocą grzewczą w trybie podgrzewania wody użytkowej C.W.U. ecoTEC VCW PL 296/5-5 kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny 5,7-26,5 kW Zakres mocy w trybie ogrzewania C.O. 30,0 kW Moc maksymalna w trybie C.W.U.
 15. 15. 15 Zużycie ciepłej wody użytkowej 30oC Umywalka 55oC Zlew kuchenny 40oC Natrysk oszczędny 40oC Natrysk standardowy 40oC Natrysk komfortowy 40oC Wanna l/min. 5 4 5 8 13 15÷20 Typowy czas poboru (min.)  1,5÷3,0  1,5÷3,0  5,0÷7,0  5,0÷7,0  5,0÷7,0  8,0÷10,0  Moc grzewcza kotła wiszącego w coraz większym stopniu uzależniona jest od zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej, szczególnie w nowych budynkach, a także w mieszkaniach o niskich potrzebach cieplnych. Od tego jak duże jest dzienne zapotrzebowanie wody użytkowej, a przede wszystkim ile punktów poboru jest w wykorzystywanych i w jakim czasie, zależy w znacznej mierze dobór mocy kotła i wybór rozwiązania – kotła dwufunkcyjnego lub jednofunkcyjnego współpracującego z podgrzewaczem pojemnościowym.  Zapotrzebowanie na wodę użytkową można określić według tabeli:
 16. 16. 16 30oC Umywalka 5 l/min. 40oC Natrysk standard 8 l/min.  ciągle  30oC Umywalka 5 l/min. 40oC Natrysk standard 13 l/min.  ciągle   30oC Umywalka 5 l/min. 40oC Natrysk komfort 13 l/min.  ciągle   40oC Wanna 200 l w 10 min.    40oC Natrysk standard 8 l/min. 40oC Natrysk standard 8 l/min.  ciągle   30oC Umywalka 5 l/min. 40oC Natrysk standard 8 l/min. 30oC Umywalka 5 l/min  ciągle   Możliwości zastosowania kotła dwufunkcyjnego  Kocioł dwufunkcyjny niemal zawsze jest przewidziany do całorocznego ogrzewania budynku i wówczas możliwości podgrzewania odpowiedniej ilości wody użytkowej mogą być ograniczone ( lato,  zima):
 17. 17. 17 Możliwości zastosowania kotła dwufunkcyjnego  Tabela (str.16) wskazuje, że dla potrzeb jednoczesnego poboru ciepłej wody użytkowej przy korzystaniu z umywalki (30oC 5 l/min) i prysznica (40oC 8l/min), kocioł dwufunkcyjny o mocy 28 kW będzie w stanie zapewnić jej podgrzewanie.  Przy wyższych jednoczesnych potrzebach wody użytkowej, przepływowy charakter jej przygotowania będzie mógł spełnić oczekiwania komfortu jedynie poza sezonem grzewczym. W sezonie grzewczym, tym bardziej przy niższych temperaturach wody wodociągowej, wydajność kotła dwufunkcyjnego może się okazać za niska dla zapewnienia ciągłej dostawy wody użytkowej.
 18. 18. 18 Kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem warstwowym wody użytkowej  Dla wyższych potrzeb ciepłej wody użytkowej, należy zastosować kocioł jednofunkcyjny z odrębnym pojemnościowym podgrzewaczem wody lub też kocioł dwufunkcyjny wyposażony w tzw. zasobniki warstwowe (jak actoSTOR VIH CL 20 S)  Kocioł wiszący z zasobnikiem warstwowym stanowi interesujące kompromisowe rozwiązanie pomiędzy kotłem dwu-, a jednofunkcyjnym z podgrzewaczem. Oferuje podwyższony komfort wody użytkowej, przy oszczędności miejsca zabudowy. Może być to przydatne szczególnie dla mieszkań, apartamentów, małych budynków jednorodzinnych.
 19. 19. Chłodzenie www.eko-blog.pl www.vaillant.pl Ogrzewanie Energia odnawialna Kotły gazowe Kotły olejowe Pompy ciepła Kolektory słoneczne Systemy wentylacji

×