екологична приказка

Elena Divizieva
Elena Divizievaдетска учителка à ЦДГ"Еделвайс"-Велинград
ЕЕккооллооггииччннаа ппррииккааззккаа:: 
«ИИммааллоо ееддннаа ррееккаа» 
ззааддааччии:: 
 ДДааввааннее ппррееддссттаавваа ннаа ддееццааттаа ззаа ввооддааттаа ккааттоо 
ииззттооччнниикк ннаа жжииввоотт;; 
 ФФооррммииррааннее уу ддееццааттаа ннаа ззннаанниияя ззаа ззннааччееннииееттоо ннаа 
ввооддааттаа вв жжииввооттаа ннаа ххооррааттаа;; 
 ВВъъззппииттааввааннее вв ггрриижжллииввоо ооттнноошшееннииее ккъъмм ввооддааттаа 
ккааттоо ббееззццееннеенн ппррииррооддеенн ддаарр..
Имало една река… 
В началото била малко, 
весело ручейче, 
което се криело 
между високи ели 
и белокоси брези. 
Всички казвали: 
“Колко е чиста, 
колко е вкусна водата и”
екологична приказка
Реката много обичала да пътешества.Веднъж тя 
се намерила в града.Тук нямало елхи и брези,а 
огромни сгради,в които живеели много хора.Те 
се зарадвали на реката и я помолили да остане в 
града.Реката се съгласила.Обградили я с 
каменни блокове,а по нея се движели лодки и 
параходи.По брега се разхождали хората.Реката 
напоявала целия град.
екологична приказка
Минали години,хората свикнали с реката,но вече 
за нищо не я питали.а правели всичко,което 
измислят.Построили огромен завод,от чиито 
тръби в нея потекли мръсни води.Потъмняла 
реката от печал,станала грозна и мръсна.Никой 
вече не говорел:”Каква чиста,красива 
рекичка!”Никой не се разхождал по брега и.
екологична приказка
екологична приказка
В реката изхвърляли ненужни вещи,миели 
машини,перели дрехи.И никой гражданин не 
помислил,че реката е жива.А тя се питала:”Защо 
хората са толкова лоши с мен?Нима аз не съм ги 
поила,движела машините,давала ток,защитавала 
от горещините?”
екологична приказка
Хората все повече замърсявали реката,а тя 
търпяла,чакала кога ще се опомнят.Веднъж по 
нея минал огромен танкер,от който се излял 
много нефт.Покрила се реката с черна 
пяна,нейните жители-растения и животни се 
задушавали без въздух.Съвсем се разболяла 
реката:”Не,не мога повече да остана с 
хората.Трябва да си отида,иначе ще стана мъртва 
река”.
екологична приказка
екологична приказка
екологична приказка
Настъпил деня,в който дори храната 
свършила.Тогава най-мъдрият рекъл:”Аз знам 
защо си отиде реката.Ние я обидихме,държахме 
се с нея лошо и неблагодарно.Аз предлагам да я 
намерим и да и поискаме прошка.Може тогава да 
се върне.”
На следващия ден хората видели,че реката я 
няма.В домовете нямало ток,спрели 
заводите,изчезнала водата от крановете.Хората 
станали мръсни,не се познавали.
Извикала на помощ своите жители и им 
казала:”Аз винаги съм била ваш роден дом, 
а сега дойде беда,хората разрушават този 
дом,а аз се разболях.Помогнете ми да 
оздравея и ние всички ще избягаме далеч от 
неблагодарните хора.Събрали се всички 
речни жители,изчистили своя дом и 
излекували реката.Побягнала тя в родния край, 
там където растат елхи и брези,а човека е рядък 
гост.
екологична приказка
“ЧИСТА ВОДА- 
ЗДРАВИ И 
ЩАСТЛИВИ 
ХОРА!”
Най-силните и смели граждани тръгнали да 
търсят реката.Когато я намерили,тя пак била 
чиста и прозрачна.Поискали и прошка.Тя била 
добра,скучала без хората.Върнала се реката в 
града.Хората извикали специални учени да 
следят за здравето и самочувствието и.Пазели я 
чиста и се грижели за нея. 
ОТ ТОГАВА ДО ДНЕС ХОРАТА И РЕКАТА ЖИВЕЯТ 
ПРИЯТЕЛСКИ! 
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
Е.Дивизиева
1 sur 20

Recommandé

24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П. par
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
17.4K vues34 diapositives
Диви и домашни животни 1.клас нов par
Диви и домашни животни 1.клас новДиви и домашни животни 1.клас нов
Диви и домашни животни 1.клас новLuiza Antova
4.6K vues31 diapositives
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П. par
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
24K vues56 diapositives
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест par
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
43.3K vues45 diapositives
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П. par
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.Veska Petrova
32.8K vues55 diapositives
7.Сезони - РК, Просвета - В. П. par
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
16.2K vues33 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Опазване на природата 1. и 2. клас par
Опазване на природата 1. и 2. класОпазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. класLuiza Antova
7.9K vues21 diapositives
ханс кристиян андерсен par
ханс кристиян андерсенханс кристиян андерсен
ханс кристиян андерсенVаlentina Bikova
18.9K vues32 diapositives
В света на пчелите par
В света на пчелитеВ света на пчелите
В света на пчелитеКатерина Милева
9.5K vues12 diapositives
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест par
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
48.2K vues26 diapositives
среда на живот par
среда на животсреда на живот
среда на животDani Parvanova
12.9K vues17 diapositives
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест par
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
70.7K vues33 diapositives

Tendances(20)

Опазване на природата 1. и 2. клас par Luiza Antova
Опазване на природата 1. и 2. класОпазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. клас
Luiza Antova7.9K vues
ханс кристиян андерсен par Vаlentina Bikova
ханс кристиян андерсенханс кристиян андерсен
ханс кристиян андерсен
Vаlentina Bikova18.9K vues
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova48.2K vues
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova70.7K vues
Разнообразният свят на растенията - 2 клас par Veska Petrova
Разнообразният свят на растенията - 2 класРазнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 клас
Veska Petrova22.7K vues
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova64.6K vues
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест par Veska Petrova
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Veska Petrova19.6K vues
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П. par Veska Petrova
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova14.3K vues
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П. par Veska Petrova
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova22.9K vues
Как пишем съчинение par rossitsazlankova
Как пишем съчинениеКак пишем съчинение
Как пишем съчинение
rossitsazlankova33.1K vues
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас par Veska Petrova
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Veska Petrova36K vues
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova53.4K vues
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova45.4K vues
Народни празници и обичаи - 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Народни празници и обичаи - 3 клас, БулвестНародни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Veska Petrova29.4K vues

En vedette

Сезони par
СезониСезони
Сезониkmjrz J-a
18.6K vues19 diapositives
ЗЕЛЕНЧУЦИ par
ЗЕЛЕНЧУЦИЗЕЛЕНЧУЦИ
ЗЕЛЕНЧУЦИпепа чавдарова
11.4K vues50 diapositives
зеленчуци за добро здраве par
зеленчуци за добро здравезеленчуци за добро здраве
зеленчуци за добро здравеElena Divizieva
26.3K vues33 diapositives
Mоето семейство 1.клас par
Mоето семейство 1.класMоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.класLuiza Antova
6K vues16 diapositives
Моето семейство - РК, Просвета - В. П. par
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
18.8K vues22 diapositives
моето семейство и род par
моето семейство и родмоето семейство и род
моето семейство и родАни Петкова
24K vues10 diapositives

En vedette(20)

Сезони par kmjrz J-a
СезониСезони
Сезони
kmjrz J-a18.6K vues
зеленчуци за добро здраве par Elena Divizieva
зеленчуци за добро здравезеленчуци за добро здраве
зеленчуци за добро здраве
Elena Divizieva26.3K vues
Mоето семейство 1.клас par Luiza Antova
Mоето семейство 1.класMоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.клас
Luiza Antova6K vues
Моето семейство - РК, Просвета - В. П. par Veska Petrova
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova18.8K vues
Екологично възпитание презентация par Violeta Georgieva
Екологично възпитание  презентацияЕкологично възпитание  презентация
Екологично възпитание презентация
Violeta Georgieva7.4K vues
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П. par Veska Petrova
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova8.1K vues
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова par Veska Petrova
моите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петровамоите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
Veska Petrova24.8K vues
замърсяване на водата par Цвети И.
замърсяване на водатазамърсяване на водата
замърсяване на водата
Цвети И.23K vues
да опазим въздуха чист! par Emilia Petkova
да опазим въздуха чист!да опазим въздуха чист!
да опазим въздуха чист!
Emilia Petkova33.8K vues
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П. par Veska Petrova
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova15.4K vues
развитие на растенията par Dani Parvanova
развитие на растениятаразвитие на растенията
развитие на растенията
Dani Parvanova9.5K vues
Как се развиват растенията - ОС - 2 клас par Veska Petrova
Как се развиват растенията - ОС - 2 класКак се развиват растенията - ОС - 2 клас
Как се развиват растенията - ОС - 2 клас
Veska Petrova11.1K vues
Природа - ОС - 2 клас - В. П. par Veska Petrova
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Veska Petrova16.6K vues
органи на растенията 1.клас par Luiza Antova
органи на растенията 1.клас органи на растенията 1.клас
органи на растенията 1.клас
Luiza Antova12.3K vues
въздух(замърсяване и-опазване)---дани par Emilia Petkova
въздух(замърсяване и-опазване)---данивъздух(замърсяване и-опазване)---дани
въздух(замърсяване и-опазване)---дани
Emilia Petkova33.2K vues

Plus de Elena Divizieva

човекът без семейство не може да живей! par
човекът без семейство не може да живей!човекът без семейство не може да живей!
човекът без семейство не може да живей!Elena Divizieva
1.1K vues79 diapositives
кралицата зима par
кралицата зимакралицата зима
кралицата зимаElena Divizieva
4.3K vues43 diapositives
снежанка и джуджетата портфолиа par
снежанка и джуджетата портфолиаснежанка и джуджетата портфолиа
снежанка и джуджетата портфолиаElena Divizieva
1.3K vues25 diapositives
първият учебен ден в детската градина par
първият учебен ден в детската градинапървият учебен ден в детската градина
първият учебен ден в детската градинаElena Divizieva
43.3K vues17 diapositives
Царицата есен par
Царицата есенЦарицата есен
Царицата есенElena Divizieva
21.6K vues44 diapositives
Higiena par
HigienaHigiena
HigienaElena Divizieva
13.6K vues33 diapositives

Plus de Elena Divizieva(9)

човекът без семейство не може да живей! par Elena Divizieva
човекът без семейство не може да живей!човекът без семейство не може да живей!
човекът без семейство не може да живей!
Elena Divizieva1.1K vues
снежанка и джуджетата портфолиа par Elena Divizieva
снежанка и джуджетата портфолиаснежанка и джуджетата портфолиа
снежанка и джуджетата портфолиа
Elena Divizieva1.3K vues
първият учебен ден в детската градина par Elena Divizieva
първият учебен ден в детската градинапървият учебен ден в детската градина
първият учебен ден в детската градина
Elena Divizieva43.3K vues
опасностите в къщи par Elena Divizieva
опасностите в къщиопасностите в къщи
опасностите в къщи
Elena Divizieva5.2K vues
огънят приятел и враг par Elena Divizieva
огънят приятел и врагогънят приятел и враг
огънят приятел и враг
Elena Divizieva19.6K vues

екологична приказка

 • 1. ЕЕккооллооггииччннаа ппррииккааззккаа:: «ИИммааллоо ееддннаа ррееккаа» ззааддааччии::  ДДааввааннее ппррееддссттаавваа ннаа ддееццааттаа ззаа ввооддааттаа ккааттоо ииззттооччнниикк ннаа жжииввоотт;;  ФФооррммииррааннее уу ддееццааттаа ннаа ззннаанниияя ззаа ззннааччееннииееттоо ннаа ввооддааттаа вв жжииввооттаа ннаа ххооррааттаа;;  ВВъъззппииттааввааннее вв ггрриижжллииввоо ооттнноошшееннииее ккъъмм ввооддааттаа ккааттоо ббееззццееннеенн ппррииррооддеенн ддаарр..
 • 2. Имало една река… В началото била малко, весело ручейче, което се криело между високи ели и белокоси брези. Всички казвали: “Колко е чиста, колко е вкусна водата и”
 • 4. Реката много обичала да пътешества.Веднъж тя се намерила в града.Тук нямало елхи и брези,а огромни сгради,в които живеели много хора.Те се зарадвали на реката и я помолили да остане в града.Реката се съгласила.Обградили я с каменни блокове,а по нея се движели лодки и параходи.По брега се разхождали хората.Реката напоявала целия град.
 • 6. Минали години,хората свикнали с реката,но вече за нищо не я питали.а правели всичко,което измислят.Построили огромен завод,от чиито тръби в нея потекли мръсни води.Потъмняла реката от печал,станала грозна и мръсна.Никой вече не говорел:”Каква чиста,красива рекичка!”Никой не се разхождал по брега и.
 • 9. В реката изхвърляли ненужни вещи,миели машини,перели дрехи.И никой гражданин не помислил,че реката е жива.А тя се питала:”Защо хората са толкова лоши с мен?Нима аз не съм ги поила,движела машините,давала ток,защитавала от горещините?”
 • 11. Хората все повече замърсявали реката,а тя търпяла,чакала кога ще се опомнят.Веднъж по нея минал огромен танкер,от който се излял много нефт.Покрила се реката с черна пяна,нейните жители-растения и животни се задушавали без въздух.Съвсем се разболяла реката:”Не,не мога повече да остана с хората.Трябва да си отида,иначе ще стана мъртва река”.
 • 15. Настъпил деня,в който дори храната свършила.Тогава най-мъдрият рекъл:”Аз знам защо си отиде реката.Ние я обидихме,държахме се с нея лошо и неблагодарно.Аз предлагам да я намерим и да и поискаме прошка.Може тогава да се върне.”
 • 16. На следващия ден хората видели,че реката я няма.В домовете нямало ток,спрели заводите,изчезнала водата от крановете.Хората станали мръсни,не се познавали.
 • 17. Извикала на помощ своите жители и им казала:”Аз винаги съм била ваш роден дом, а сега дойде беда,хората разрушават този дом,а аз се разболях.Помогнете ми да оздравея и ние всички ще избягаме далеч от неблагодарните хора.Събрали се всички речни жители,изчистили своя дом и излекували реката.Побягнала тя в родния край, там където растат елхи и брези,а човека е рядък гост.
 • 19. “ЧИСТА ВОДА- ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ ХОРА!”
 • 20. Най-силните и смели граждани тръгнали да търсят реката.Когато я намерили,тя пак била чиста и прозрачна.Поискали и прошка.Тя била добра,скучала без хората.Върнала се реката в града.Хората извикали специални учени да следят за здравето и самочувствието и.Пазели я чиста и се грижели за нея. ОТ ТОГАВА ДО ДНЕС ХОРАТА И РЕКАТА ЖИВЕЯТ ПРИЯТЕЛСКИ! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Е.Дивизиева