Publicité

mat proje.pptx

11 Jan 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

mat proje.pptx

  1. 3 boyutlu grafikler ve tabiatta ve doğada yansımalar Elif Serra Alataş 10E 133
  2. 3 boyutlu grafikler • Günümüze geldiğimizde ise insanların hayatında, bir iletişim aygıtı olan bilgisayar, bir çok alanda yer almıştır. Bilgisayarın bir çok alanda kullanılmaya başlanmasıyla , cisimlerin, olayların kısacası bilgisayar ekranından insanlara ulaştırılmak istenilen her şeyin günlük hayattaki gibi gerçek olması yani üçboyutlu olarak görüntülenmek istenilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. İnsan çevresinde bulunan her türlü nesneyi üç boyutlu olarak görüp algılamaktadır.
  3. 3 boyutlu grafikler • Göz, yapısında bulunan katmanlar yardımıyla cisimlerden yansıyan ışıkları algılayarak beyne iletmekte ve böylelikle bizler çevremizdeki cisimlerin renk, şekil ve derinlilerini algılayabilmekteyiz. Cisimlerin renk ve şekillerine ek olarak derinlikleri de işin içine girince üçüncü boyut denilen olay ortaya çıkmaktadır. Öyleyse diyebiliriz ki insanın direkt olarak nesneleri algılamasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. Fakat insan bir monitör aracılığıyla bu işi yapmak istediğinde ise nesnelerin derinliği yani üçüncü boyutu ile ilgili bir sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorun görüntülemek istediğimiz nesnelerin üç boyutlu olmasına rağmen kullandığımız monitörlerin ise iki boyutlu cihazlar olmasıdır. Bu durum, bilgisayar grafiklerinde ekrandaki geometrik modellerin görüntülerinin insan beyninde üç boyutlu gerçek görüntü hissini vermesi veya insanını onu gerçek sanmasını amaçlayan Sanal Gerçeklik(Virtual Reality) konusunun ortaya çıkmasına gerekçe olmuştur.
  4. 3 boyutlu grafikler • Bilgisayar ekranında bir bilgisayar modeli oluşturduğumuzu düşünelim bu modelin her bir koordinatını bilmemiz gerekir. Ancak bu koordinat, cismin kendi koordinat sisteminde doğru olması gerekmektedir. Kendi koordinat sisteminde tanımlanan cisim daha sonra ekran koordinat sistemine, kamera koordinat sistemine veya dünya koordinat sistemine aktarılarak görüntü oluşturulur. • Derinlik oluşturma ise z ekseninde gerçekleşen hareketlerde cismin diğer iki koordinatının etki alıp yeni konum belirlenmesi sonucu oluşur. Yapılan bu işlemler neticesinde ekranda bulunan cisme üçüncü bir boyut yani z ekseni eklenilerek cisme üç boyutlu bir görünüm kazandırılmış olur.
  5. 3 boyutlu grafikler • Bilgisayar ekranında bir bilgisayar modeli oluşturduğumuzu düşünelim bu modelin her bir koordinatını bilmemiz gerekir. Ancak bu koordinat, cismin kendi koordinat sisteminde doğru olması gerekmektedir. Kendi koordinat sisteminde tanımlanan cisim daha sonra ekran koordinat sistemine, kamera koordinat sistemine veya dünya koordinat sistemine aktarılarak görüntü oluşturulur. • Derinlik oluşturma ise z ekseninde gerçekleşen hareketlerde cismin diğer iki koordinatının etki alıp yeni konum belirlenmesi sonucu oluşur. Yapılan bu işlemler neticesinde ekranda bulunan cisme üçüncü bir boyut yani z ekseni eklenilerek cisme üç boyutlu bir görünüm kazandırılmış olur.
  6. 3 boyutlu grafikler • Üç boyutlu sütun, çubuk, çizgi ve alan grafikleri, verileri üç ekseni kullanarak çizer.
  7. Tabiat ve doğada yansımalar • Yansımanın iki çeşidi vardır:
  8. Düzgün Yansıma • Ayna gibi pürüzsüz yüzeylerde gerçekleşir.
  9. Dağınık Yansıma • Dağınık yansımada yüzey bir ayna kadar pürüzsüz olmadığından ötürü yansımalar da düzgün yansımadaki gibi eşit olmaz.
Publicité