Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
 
                        
                          
           ...
 
                                                      
    ...
 
 
                    
                      
                  ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Coherència i cohesió dels textos expositius- Escala de valoració

938 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Coherència i cohesió dels textos expositius- Escala de valoració

 1. 1.               ...    3    2    1    ÀREA/ES:   MESTRE/A:  LINGÜÍSTICA  RELACIONADES:   ESCALA DE VALORACIÓ:   Alumnes  COMPETÈNCIES BÀSIQUES  Data de recollida de la informació:  • COMPETÈNCIA COMUNICATIVA        El títol i els subtítols indiquen, de manera    precisa i clara, de què tracta el text          La informació està jerarquitzada i ordenada  de manera lògica segons el tema central i la  finalitat del text          El text està ben distribuït en paràgrafs en  funció del contingut global  ÀMBIT COMPETENCIAL: COHERÈNCIA I COHESIÓ DELS TEXTOS EXPOSITIUS          El contingut de cada paràgraf respon    adequadament als subtemes o apartats        En els paràgrafs, hi ha un encadenament  lògic de les idees  i no s’observen  Coherència global  contradiccions al llarg del text          El lèxic és adequat a l’àmbit comunicatiu  (acadèmic o formal, no familiar)          La presentació formal és correcta (segueix   les pautes donades)          El contingut del text permet observar que  formula conclusions o resumeix 
 2. 2.                             3  2  1  ...          Alumnes        Fa ús adequat de les repeticions del referent per    garantir la comprensió lectora        Fa un ús adequat dels sinònims o les expressions    similars per evitar repeticions        Cohesió lèxica  Fa un ús adequat de les substitucions per encadenar    les idees          Fa un ús adequat de les majúscules            Fa un ús adequat dels signes de puntuació        Respecta les concordances de gènere i nombre en els  sintagmes nominals          Respecta les concordances de nombre i persona en  els  sintagmes verbals          Fa un ús adequat dels temps verbals de present,   Cohesió gramatical  passat i futur          Fa un ús adequat dels modes verbals (indicatiu,  subjuntiu, imperatiu i condicional)          Fa un ús adequat de les preposicions 
 3. 3.                             3  2  1  ...          Alumnes          Fa un bon ús dels connectors temporals          Fa un bon ús dels connectors per indicar relacions de  lloc          Fa un bon ús dels connectors per introduir un tema o    un nou aspecte        Fa un bon ús dels connectors per distribuir el text i  senyalar l’ordre de rellevància de la informació  seleccionada          Ús dels connectors  Fa un bon ús dels connectors per marcar les  continuacions i per destacar o fer èmfasi en una idea          Fa un bon ús dels connectors  per introduir exemples o  detallar          Fa un bon ús dels connectors per finalitzar o resumir  els paràgrafs o el text 

×