Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx

elnas
elnasTeacher
Η ελληνική
οικονομία
κατά τον 19ο αι.
Β2. Η εμπορική ναυτιλία
Μετά τη μελέτη της παρούσας υποενότητας αναμένεται να:
 αναφέρετε τους λόγους ανάπτυξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας
κατά τον 18ο αι.
 εξηγήσετε τους λόγους παρακμής της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και να αναφέρετε τα στοιχεία
εκείνα που συνέβαλαν στην ανάκαμψή της.
 απαριθμήσετε τους λόγους ανάδειξης της Σύρου σε σημαντικό
ναυτιλιακό κέντρο.
 αφηγηθείτε την κατάσταση της ελληνικής ναυτιλίας κατά τον 19ο αι. και
τους λόγους της ανοδικής της πορείας.
 αναφέρετε τις πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν και τις συγκροτημένες
προσπάθειες που έγιναν για την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας μετά τα
μέσα του 19ου αι.
 αναφέρετε τους παράγοντες που ανέστειλαν την ανάπτυξη της
ατμοπλοΐας.
 απαριθμήσετε τα αίτια και της συνέπειες της παρακμής της ελληνικής
ναυτιλίας.
18ος αι.:
Σημαντική εμπορική και ναυτιλιακή δραστηριότητα
σε
Παραλιακές περιοχές
ελληνικού χώρου
νησιά
Ιστιοφόρα σε ελληνικό λιμάνι
Ευνοϊκές συγκυρίες (λόγοι ανάπτυξης)
• Η έξοδος της Ρωσίας στη Μαύρη θάλασσα – ανάπτυξη
εμπορίου στα λιμάνια της περιοχής (λ.χ. Οδησσός) και της
Μεσογείου.
• Η συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) μεταξύ Ρωσίας και
Οθωμανικής αυτοκρατορίας  τα χριστιανικά –ελληνικά- πλοία
προστατεύονταν από τη ρωσική ισχύ.
• Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι
(ευνοήθηκε ιδιαίτερα η ελληνική ναυτιλία)
 Διάσπαση του αγγλικού αποκλεισμού στα γαλλικά λιμάνια→ έφερνε
μεγάλα κέρδη.
 Εκμετάλλευση της απουσίας των γαλλικών πλοίων από την ανατολική
Μεσόγειο.
1821-1830: Δύσκολα χρόνια
Ύφεση του εμπορίου – Λόγοι παρακμής
• Ο ελληνικός εμπορικός στόλος μετατράπηκε σε πολεμικό.
• Οι δρόμοι του εμπορίου έκλεισαν.
• Τα παραδοσιακά ναυτικά κέντρα γνώρισαν την καταστροφή
(Ψαρά, Γαλαξίδι) ή την παρακμή.
• Από την ακμάζουμε προεπαναστατική ναυτιλία απέμειναν λίγα
πράγματα:
 Η προδιάθεση για τη θάλασσα
 Η γνώση των ναυτικών υποθέσεων
Η Μπουμπουλίνα έφτιαξε το
μπρίκι «Αγαμέμνων» στα
καρνάγια των Σπετσών. Το πλοίο,
μετά το θάνατο
της Μπουμπουλίνας στο
Ελληνικό κράτος. Μετονομάστηκε
σε Σπέτσες και έγινε η ναυαρχίδα
του νεοσυσταθέντος τότε από τον
Καποδίστρια, κρατικού στόλου.
Κάηκε το 1831 στο ναύσταθμο
του Πόρου από τον Μιαούλη.
Στο ελληνικό κράτος: Ανάδειξη νέων κέντρων
• Δέχτηκε κύματα προσφύγων –
κυρίως από Χίο- στη διάρκεια της
Επανάστασης.
• Είχε στρατηγική θέση: στο κέντρο
του Αιγαίου και πάνω ακριβώς στις
διαδρομές που συνέδεαν τα Στενά
και τη Μαύρη θάλασσα με τους
μεσογειακούς δρόμους του
εμπορίου.
Σύρος:
Ισχυρότατο –όχι μόνο για τα ελληνικά μέτρα- ναυτιλιακό κέντρο
https://el.wikipedia.org/
Στην ανάπτυξη αυτή σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η δυναμική
παρουσία και δραστηριότητα των ελληνικών παροικιών στην
περιοχή:
• στα λιμάνια Νότιας Ρωσίας
• στις εκβολές του Δούναβη
• στην Κωνσταντινούπολη
• στη Σμύρνη
• στην Αίγυπτο (αργότερα)
Ο ποταμός Δούναβης
https://elinis.gr
Τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής Διασποράς
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας
Βιβλίο Ιστορίας ΣΤ’ Δημοτικού
Διάρκεια 19ου αιώνα:
• Ανοδική πορεία ελληνικής ναυτιλίας
• Παρά τις περιόδους κρίσης &
• Τον ανταγωνισμό των ατμοπλοίων
Ο αριθμός και η χωρητικότητα
των πλοίων της δεν παύουν να αυξάνουν
Έτος Χωρητικότητα
1840 100.000 τόνους
1866 300.000 τόνους
Κορβέτα
https://elinis.gr
Η ανάπτυξη δεν ήταν αυτονόητη → Έντονες αυξομειώσεις
στην περίοδο αντικατάστασης
των ιστιοφόρων από τα ατμόπλοια.
Την ίδια περίοδο το ελληνικό κράτος κατασκεύασε
λιμάνια και σύστημα φάρων
Η ναυσιπλοΐα στις ελληνικές θάλασσες
έγινε ασφαλέστερη
Φάροι Ελλάδος
Φάροι Ελλάδος
Σμύρνη, 19ος αιώνας. Στη μεγάλη προκυμαία, πλοία φορτωμένα με
σταφίδες, ξερά σύκα, βαμβάκι, καπνό, αλάτι της Φώκαιας,
χαλιά, μουσελίνες ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για τα διεθνή
εμπορικά λιμάνια της Ευρώπης και της Αμερικής.
https://foroline.gr/archives/32417
https://www.syros-agenda.gr/
Το λιμάνι της Σύρου
Μετά τα μέσα 19ου αι.: Είσοδος ελληνικής
ναυτιλίας στην εποχή του ατμού
Χρειάζονταν σημαντικά κεφάλαια για την κατασκευή ή αγορά
και τη συντήρηση των ατμοπλοίων.
• Ανατροπή των παραδοσιακών εφοπλιστικών σχέσεων που
ίσχυαν για τα ιστιοφόρα.
• Αναζήτηση κεφαλαίων μέσω εταιρειών και ισχυρών
επιχειρηματικών σχημάτων
Το ταχυδρομικό ατμόπλοιο ΟΜΟΝΟΙΑ, κατασκευάστηκε 1860 στο
Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν από τα πρώτα πλοία που ναυπηγήθηκαν για
την Ατμοπλοΐα Ερμουπόλεως.
https://greekshippingmiracle.org/
Φωτογραφία του Πειραιά στις
αρχές του 20ου αι.
https://greekshippingmiracle.org/
https://greekshippingmiracle.org/
Πανοραμική φωτογραφία της Ακτής Μιαούλη
στον Πειραιά στις αρχές του 20ού αιώνα.
Στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της
ατμοπλοΐας συμμετείχαν:
• Το κράτος
• Οι τράπεζες (η Εθνική ιδιαίτερα)
• Οι εκτός των συνόρων ομογενείς
Εμπόδια στην ανάπτυξη:
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων
• Αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος
Απόκομμα από την
Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως σχετικά
με την ίδρυση της
πρώτης ελληνικής
ατμοπλοϊκής
επιχείρησης. (9/65)
https://greekshippingmiracle.org/
Τελευταία δεκαετία 19ου αι.
• Αισθητή η παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας
Αιτία ανάπτυξης:
• Η κυριαρχία Ελλήνων επιχειρηματιών στις μεταφορές στην περιοχή του
Δέλτα του Δούναβη και στην κίνηση στο ίδιο το ποτάμι
Έτος Αριθμός πλοίων
1890 97
1901 191
1912 389
Το λιμάνι του Πειραιά την εποχή που η ναυτιλία των Ελλήνων
προχωρούσε με ταχείς ρυθμούς από τα ιστία στον ατμό.
https://greekshippingmiracle.org/
Ύφεση ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας (μετά
το 1919)
Αίτια παρακμής: οι επιπτώσεις του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
 Καταστροφές
 Μεγάλες οικονομικές και πολιτικές αλλαγές στα κράτη του Ευξείνου
Πόντου
Μεταβολή δεδομένων
Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί σε
σχέση με το 1914.
Χρειάστηκε μια νέα αρχή
Τέλος
Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη, (Πε02), Σεπ. 2023
Πηγές:
• Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Αθήνα: ΙΤΥΕ 2021, 20-22.
• Η επικράτηση των ατμοπλοίων (1901-1911) στο https://greekshippingmiracle.org/ (ημ. προσπ. 17/9/23).
• Φάροι της Ελλάδος στο http://manthos67.blogspot.com/2010/09/blog-post_24.html (ημ. προσπ. 17/9/23).
• Σμύρνη, το κοσμοπολίτικο λιμάνι στο https://foroline.gr/archives/32417 (ημ. προσπ. 17/9/23).
• Τύποι καραβιών από τον 14ο μέχρι τον 19ο αι. στο https://elinis.gr (ημ. προσπ. 17/9/23).
1 sur 24

Recommandé

Εμπορική Ναυτιλία par
Εμπορική ΝαυτιλίαΕμπορική Ναυτιλία
Εμπορική ΝαυτιλίαKaterina Tzamou
1.9K vues17 diapositives
Η εμπορική ναυτιλία par
Η εμπορική ναυτιλίαΗ εμπορική ναυτιλία
Η εμπορική ναυτιλίαNasia Fatsi
191 vues16 diapositives
2. H εμπορική ναυτιλία par
2. H εμπορική ναυτιλία2. H εμπορική ναυτιλία
2. H εμπορική ναυτιλίαKvarnalis75
23.3K vues28 diapositives
2.εμπορική ναυτιλία . pptx par
2.εμπορική ναυτιλία . pptx2.εμπορική ναυτιλία . pptx
2.εμπορική ναυτιλία . pptxgiouli
1.5K vues9 diapositives
2.εμπορική ναυτιλία . pptx par
2.εμπορική ναυτιλία . pptx2.εμπορική ναυτιλία . pptx
2.εμπορική ναυτιλία . pptxKostas Loizidis
3.1K vues11 diapositives
2. H εμπορική ναυτιλία par
2. H εμπορική ναυτιλία2. H εμπορική ναυτιλία
2. H εμπορική ναυτιλίαVassiliki Yiannou
1.6K vues15 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx

τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης par
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξηςτα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξηςkar_dim
2.2K vues64 diapositives
7. Tα δημόσια έργα par
7. Tα δημόσια έργα7. Tα δημόσια έργα
7. Tα δημόσια έργαKvarnalis75
19.2K vues22 diapositives
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια par
To έργο και η δολοφονία του I. ΚαποδίστριαTo έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστριαntinakatirtzi
565 vues26 diapositives
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx par
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsxELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsxNasia Fatsi
32 vues20 diapositives
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών par
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΧρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών ΣπουδώνNikos Kaklamanos
10.3K vues32 diapositives
Η οικονομική ζωή par
Η οικονομική ζωήΗ οικονομική ζωή
Η οικονομική ζωήDimitra Mylonaki
154 vues20 diapositives

Similaire à Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx(20)

τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης par kar_dim
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξηςτα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
τα λιμάνια της ελλάδας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης
kar_dim2.2K vues
7. Tα δημόσια έργα par Kvarnalis75
7. Tα δημόσια έργα7. Tα δημόσια έργα
7. Tα δημόσια έργα
Kvarnalis7519.2K vues
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια par ntinakatirtzi
To έργο και η δολοφονία του I. ΚαποδίστριαTo έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
To έργο και η δολοφονία του I. Καποδίστρια
ntinakatirtzi565 vues
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx par Nasia Fatsi
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsxELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx
ELLHNIKH_OIKONOMIA_19OS_DHMOSIA_ERGA.ppsx
Nasia Fatsi32 vues
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών par Nikos Kaklamanos
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΧρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
Χρονολογικοί Πίνακες Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
Nikos Kaklamanos10.3K vues
11. Tο εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο par Kvarnalis75
11. Tο εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο11. Tο εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
11. Tο εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Kvarnalis7520.8K vues
Η ελληνική οικονομία και κοινωνία το 19ο αι. par Than Kioufe
Η ελληνική οικονομία και κοινωνία το 19ο αι.Η ελληνική οικονομία και κοινωνία το 19ο αι.
Η ελληνική οικονομία και κοινωνία το 19ο αι.
Than Kioufe879 vues
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ par Nasia Fatsi
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ
Nasia Fatsi3.4K vues
Port of igoumenitsa par ntakaletsi
Port of igoumenitsaPort of igoumenitsa
Port of igoumenitsa
ntakaletsi354 vues
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι. par Alexandra Gerakini
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Alexandra Gerakini2.8K vues
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου... par Kvarnalis75
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
Kvarnalis7532.3K vues
Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013 par sotefas
Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013
Ένα μικρό λιμάνι: η ιστορία αιώνων μιας ολόκληρης πόλης 2012-2013
sotefas523 vues
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx par elnas
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxΒ7. Τα δημόσια έργα.ppsx
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx
elnas4 vues
B' Aποικισμός par irinikel
B' AποικισμόςB' Aποικισμός
B' Aποικισμός
irinikel82.7K vues
Corinth canal par 2gymkor
Corinth canalCorinth canal
Corinth canal
2gymkor222 vues

Plus de elnas

Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx par
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxΒ3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxelnas
25 vues19 diapositives
Β1_Το εμπόριο.ppsx par
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsxelnas
5 vues26 diapositives
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx par
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxelnas
30 vues12 diapositives
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα par
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναΑ1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναelnas
27 vues22 diapositives
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας par
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίαςelnas
266 vues49 diapositives
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος par
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: ΑίγυπτοςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτοςelnas
118 vues32 diapositives

Plus de elnas(20)

Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx par elnas
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxΒ3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
elnas25 vues
Β1_Το εμπόριο.ppsx par elnas
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsx
elnas5 vues
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx par elnas
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
elnas30 vues
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα par elnas
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναΑ1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα
elnas27 vues
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας par elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
elnas266 vues
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος par elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: ΑίγυπτοςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
elnas118 vues
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.) par elnas
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
elnas485 vues
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση par elnas
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική ΟργάνωσηΟμηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
elnas1.7K vues
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός par elnas
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός ΑποικισμόςΟμηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
elnas323 vues
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός par elnas
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμόςΟμηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
elnas462 vues
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός par elnas
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός ΠολιτισμόςΕποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
elnas870 vues
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815) par elnas
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
elnas125 vues
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας par elnas
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίαςΟι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
elnas470 vues
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica) par elnas
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
elnas693 vues
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της par elnas
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή τηςΗ ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
elnas111 vues
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ) par elnas
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
elnas72 vues
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β) par elnas
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
elnas101 vues
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) par elnas
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
elnas77 vues
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ) par elnas
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
elnas246 vues
Ελληνιστικοί χρόνοι (323-30π.Χ.): Τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών χρόνων par elnas
Ελληνιστικοί χρόνοι (323-30π.Χ.): Τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών χρόνων Ελληνιστικοί χρόνοι (323-30π.Χ.): Τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών χρόνων
Ελληνιστικοί χρόνοι (323-30π.Χ.): Τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών χρόνων
elnas244 vues

Dernier

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
17 vues2 diapositives
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf par
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdfTassos Karampinis
15 vues652 diapositives
Zoologiko_Nov_2023.pptx par
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
68 vues5 diapositives
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx par
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxgymkeram
12 vues24 diapositives
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx par
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
37 vues19 diapositives
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx par
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
12 vues4 diapositives

Dernier(20)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 vues
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx par gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram37 vues
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx par psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa12 vues
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. par ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b28 vues
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. par ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 vues
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" par gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram11 vues
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 vues
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ par ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 vues
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx par 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo506 vues
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf par Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... par gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 vues
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx par ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c11 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 vues

Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx

 • 1. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αι. Β2. Η εμπορική ναυτιλία
 • 2. Μετά τη μελέτη της παρούσας υποενότητας αναμένεται να:  αναφέρετε τους λόγους ανάπτυξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας κατά τον 18ο αι.  εξηγήσετε τους λόγους παρακμής της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και να αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που συνέβαλαν στην ανάκαμψή της.  απαριθμήσετε τους λόγους ανάδειξης της Σύρου σε σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο.  αφηγηθείτε την κατάσταση της ελληνικής ναυτιλίας κατά τον 19ο αι. και τους λόγους της ανοδικής της πορείας.  αναφέρετε τις πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν και τις συγκροτημένες προσπάθειες που έγιναν για την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας μετά τα μέσα του 19ου αι.  αναφέρετε τους παράγοντες που ανέστειλαν την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας.  απαριθμήσετε τα αίτια και της συνέπειες της παρακμής της ελληνικής ναυτιλίας.
 • 3. 18ος αι.: Σημαντική εμπορική και ναυτιλιακή δραστηριότητα σε Παραλιακές περιοχές ελληνικού χώρου νησιά Ιστιοφόρα σε ελληνικό λιμάνι
 • 4. Ευνοϊκές συγκυρίες (λόγοι ανάπτυξης) • Η έξοδος της Ρωσίας στη Μαύρη θάλασσα – ανάπτυξη εμπορίου στα λιμάνια της περιοχής (λ.χ. Οδησσός) και της Μεσογείου. • Η συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας  τα χριστιανικά –ελληνικά- πλοία προστατεύονταν από τη ρωσική ισχύ. • Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι (ευνοήθηκε ιδιαίτερα η ελληνική ναυτιλία)  Διάσπαση του αγγλικού αποκλεισμού στα γαλλικά λιμάνια→ έφερνε μεγάλα κέρδη.  Εκμετάλλευση της απουσίας των γαλλικών πλοίων από την ανατολική Μεσόγειο.
 • 5. 1821-1830: Δύσκολα χρόνια Ύφεση του εμπορίου – Λόγοι παρακμής • Ο ελληνικός εμπορικός στόλος μετατράπηκε σε πολεμικό. • Οι δρόμοι του εμπορίου έκλεισαν. • Τα παραδοσιακά ναυτικά κέντρα γνώρισαν την καταστροφή (Ψαρά, Γαλαξίδι) ή την παρακμή. • Από την ακμάζουμε προεπαναστατική ναυτιλία απέμειναν λίγα πράγματα:  Η προδιάθεση για τη θάλασσα  Η γνώση των ναυτικών υποθέσεων
 • 6. Η Μπουμπουλίνα έφτιαξε το μπρίκι «Αγαμέμνων» στα καρνάγια των Σπετσών. Το πλοίο, μετά το θάνατο της Μπουμπουλίνας στο Ελληνικό κράτος. Μετονομάστηκε σε Σπέτσες και έγινε η ναυαρχίδα του νεοσυσταθέντος τότε από τον Καποδίστρια, κρατικού στόλου. Κάηκε το 1831 στο ναύσταθμο του Πόρου από τον Μιαούλη.
 • 7. Στο ελληνικό κράτος: Ανάδειξη νέων κέντρων • Δέχτηκε κύματα προσφύγων – κυρίως από Χίο- στη διάρκεια της Επανάστασης. • Είχε στρατηγική θέση: στο κέντρο του Αιγαίου και πάνω ακριβώς στις διαδρομές που συνέδεαν τα Στενά και τη Μαύρη θάλασσα με τους μεσογειακούς δρόμους του εμπορίου. Σύρος: Ισχυρότατο –όχι μόνο για τα ελληνικά μέτρα- ναυτιλιακό κέντρο https://el.wikipedia.org/
 • 8. Στην ανάπτυξη αυτή σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η δυναμική παρουσία και δραστηριότητα των ελληνικών παροικιών στην περιοχή: • στα λιμάνια Νότιας Ρωσίας • στις εκβολές του Δούναβη • στην Κωνσταντινούπολη • στη Σμύρνη • στην Αίγυπτο (αργότερα) Ο ποταμός Δούναβης https://elinis.gr
 • 9. Τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής Διασποράς κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας Βιβλίο Ιστορίας ΣΤ’ Δημοτικού
 • 10. Διάρκεια 19ου αιώνα: • Ανοδική πορεία ελληνικής ναυτιλίας • Παρά τις περιόδους κρίσης & • Τον ανταγωνισμό των ατμοπλοίων Ο αριθμός και η χωρητικότητα των πλοίων της δεν παύουν να αυξάνουν Έτος Χωρητικότητα 1840 100.000 τόνους 1866 300.000 τόνους Κορβέτα https://elinis.gr
 • 11. Η ανάπτυξη δεν ήταν αυτονόητη → Έντονες αυξομειώσεις στην περίοδο αντικατάστασης των ιστιοφόρων από τα ατμόπλοια. Την ίδια περίοδο το ελληνικό κράτος κατασκεύασε λιμάνια και σύστημα φάρων Η ναυσιπλοΐα στις ελληνικές θάλασσες έγινε ασφαλέστερη Φάροι Ελλάδος
 • 13. Σμύρνη, 19ος αιώνας. Στη μεγάλη προκυμαία, πλοία φορτωμένα με σταφίδες, ξερά σύκα, βαμβάκι, καπνό, αλάτι της Φώκαιας, χαλιά, μουσελίνες ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για τα διεθνή εμπορικά λιμάνια της Ευρώπης και της Αμερικής. https://foroline.gr/archives/32417
 • 15. Μετά τα μέσα 19ου αι.: Είσοδος ελληνικής ναυτιλίας στην εποχή του ατμού Χρειάζονταν σημαντικά κεφάλαια για την κατασκευή ή αγορά και τη συντήρηση των ατμοπλοίων. • Ανατροπή των παραδοσιακών εφοπλιστικών σχέσεων που ίσχυαν για τα ιστιοφόρα. • Αναζήτηση κεφαλαίων μέσω εταιρειών και ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων
 • 16. Το ταχυδρομικό ατμόπλοιο ΟΜΟΝΟΙΑ, κατασκευάστηκε 1860 στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν από τα πρώτα πλοία που ναυπηγήθηκαν για την Ατμοπλοΐα Ερμουπόλεως. https://greekshippingmiracle.org/
 • 17. Φωτογραφία του Πειραιά στις αρχές του 20ου αι. https://greekshippingmiracle.org/
 • 18. https://greekshippingmiracle.org/ Πανοραμική φωτογραφία της Ακτής Μιαούλη στον Πειραιά στις αρχές του 20ού αιώνα.
 • 19. Στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας συμμετείχαν: • Το κράτος • Οι τράπεζες (η Εθνική ιδιαίτερα) • Οι εκτός των συνόρων ομογενείς Εμπόδια στην ανάπτυξη: • Περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων • Αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος
 • 20. Απόκομμα από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με την ίδρυση της πρώτης ελληνικής ατμοπλοϊκής επιχείρησης. (9/65) https://greekshippingmiracle.org/
 • 21. Τελευταία δεκαετία 19ου αι. • Αισθητή η παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας Αιτία ανάπτυξης: • Η κυριαρχία Ελλήνων επιχειρηματιών στις μεταφορές στην περιοχή του Δέλτα του Δούναβη και στην κίνηση στο ίδιο το ποτάμι Έτος Αριθμός πλοίων 1890 97 1901 191 1912 389
 • 22. Το λιμάνι του Πειραιά την εποχή που η ναυτιλία των Ελλήνων προχωρούσε με ταχείς ρυθμούς από τα ιστία στον ατμό. https://greekshippingmiracle.org/
 • 23. Ύφεση ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας (μετά το 1919) Αίτια παρακμής: οι επιπτώσεις του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου  Καταστροφές  Μεγάλες οικονομικές και πολιτικές αλλαγές στα κράτη του Ευξείνου Πόντου Μεταβολή δεδομένων Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί σε σχέση με το 1914. Χρειάστηκε μια νέα αρχή
 • 24. Τέλος Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη, (Πε02), Σεπ. 2023 Πηγές: • Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αθήνα: ΙΤΥΕ 2021, 20-22. • Η επικράτηση των ατμοπλοίων (1901-1911) στο https://greekshippingmiracle.org/ (ημ. προσπ. 17/9/23). • Φάροι της Ελλάδος στο http://manthos67.blogspot.com/2010/09/blog-post_24.html (ημ. προσπ. 17/9/23). • Σμύρνη, το κοσμοπολίτικο λιμάνι στο https://foroline.gr/archives/32417 (ημ. προσπ. 17/9/23). • Τύποι καραβιών από τον 14ο μέχρι τον 19ο αι. στο https://elinis.gr (ημ. προσπ. 17/9/23).