Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Wine Amic

742 vues

Publié le

Agilmic i Linkat 3

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Wine Amic

  1. 1. Document creat per: Lluís Ferreres Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió Professor de cicles formatius IES Rafael Campalans, Anglès
  2. 2. AGILMIC + Wine IES Rafael Campalans Índex de continguts Executar AMIC amb Linkat+Wine ...................................................................................................... 3 Introducció. ........................................................................................................................................... 3 Procediment.......................................................................................................................................... 3 1) Preparació de l'entorn .................................................................................................................. 3 2) Ruta de xarxa............................................................................................................................... 3 3) Enllaç simbòlic ............................................................................................................................ 4 4) DLL's necessàries ........................................................................................................................ 4 5) Executar el programa................................................................................................................... 4 Resum:.................................................................................................................................................. 5 2
  3. 3. AGILMIC + Wine IES Rafael Campalans Executar AMIC amb Linkat+Wine Introducció. El procediment consisteix en realitzar la connexió de xarxa amb la màquina servidor i tot seguit connectar-nos al programa MCCIE.EXE. A més, necessitem que wine reconegui les dll que necessita per funcionar. Aquesta és d'una forma breu i resumida l'explicació més senzilla per comprendre el següent tutorial, on pas a pas s'explica l'ús d'aquest programa. Es recomana obrir una terminal i treballar tot el procés de creació i còpia de fitxers com a root. Procediment. 1) Preparació de l'entorn a) Crearem una carpeta a /media anomenada M on muntarem la unitat de xarxa necessària pel funcionament (escric la M perquè és la que hem seleccionat nosaltres, però li podem donar el nom que desitgem): cd /media mkdir M b) Crearem un fitxer per mantenir la privacitat de l'usuari i contrasenya que permeten l'accés als usuaris a la carpeta compartida de l'AMIC (desconec el nivell de coneixements de comandes linux i per tant passo a descriure tots els passos a executar en la terminal i entre parèntesi apareix la paraula tecla, en referència a que s'ha de prémer la tecla corresponent, cada final de línia prémer Enter): cd /root vi .micsecur (tecla) i username=usuamic password=usu_pwd (tecla)ESC :wq 2) Ruta de xarxa Afegirem la ruta de xarxa al fitxer /etc/fstab: Suposem que el servidor Windows de l'AMIC té l'adreça 192.168.1.140, la carpeta compartida on trobem l'AMIC instal·lat segurament serà c:mic, l'usuari per connectar a la carpeta compartida de l'AMIC és usuamic i la password usu_pwd, l'usuari de Linkat on configurem la unitat de xarxa és argo, a la carpeta /media/M (creada al pas anterior) hi muntarem la unitat de xarxa. Amb aquesta informació escriurem al final de /etc/fstab la següent línia: //192.168.1.140/mic /media/M cifs credentials=/root/.micsecur,_netdev, uid=argo, gid=users 0 0 De forma més genèrica l'ordre és aquesta: //ip_servidor_AMIC/carpeta_Mic /media/M cifs credentials=/root/.micsecur,_netdev,uid=usu,gid=users 0 0 Finalment ho muntarem amb l'ordre: mount -a No ens ha de sortir res a pantalla, si hi ha errors cal revisar la sintaxi del que hem afegit. Podem comprovar que s'ha muntat escrivint l'ordre: mount 3
  4. 4. AGILMIC + Wine IES Rafael Campalans O bé accedint a /media/M i comprovant el seu contingut amb: ls 3) Enllaç simbòlic Si no hem utilitzat mai wine necessitem que es creï el directori de treball. Podem executar l'ordre winefile que ho farà. El directori que crea és ocult, o sigui precedit per un punt (.wine). Si no el veiem utilitzarem l'ordre de llistat amb ocults: ls -a /home/usuari. Crearem un enllaç simbòlic cap aquesta ruta (els dos punts al final de la línia són per simular una unitat DOS): ln -s /media/M /home/argo/.wine/dosdevices/m: Realment si fem servir l'usuari argo la ruta no és /home/argo, si no que és /usr/share/argo. 4) DLL's necessàries Copiarem els fitxers que es troben a dintre de FITDLL a la ruta del nostre windows/system32 (wine): cp /media/M/FITDLL/* /home/argo/.wine/drive_c/windows/system32 Afegirem el fitxer DDEML.DLL al nostre system32 (es pot descarregar d'internet o agafar-lo del servidor windows a la ruta c:windowssystem32): cp ubicacio_fitxer_DDEML.DLL /home/argo/.wine/drive_c/windows/system32 5) Executar el programa Finalment executem el programa des de la unitat de xarxa: cd /media/M wine MCCIE.EXE Podem crear una llançadora per facilitar-ne l'ús. 4
  5. 5. AGILMIC + Wine IES Rafael Campalans Resum: 1) mkdir /media/M 2) Crear /root/.micsecur amb username i password 3) Afegir a /etc/fstab: //ip_servidor_AMIC/carpeta_Mic /media/M cifs credentials=/root/.micsecur,_netdev,uid=argo,gid=users 0 0 4) mount -a 5) Copiar contingut de FITDLL i DDEML.DLL: cp /media/M/FITDLL/* /home/argo/.wine/drive_c/windows/system32 6) Crear l'enllaç simbòlic a M: ln -s /media/M /home/argo/.wine/dosdevices/m: 7) Executarem amb el wine: cd /home/argo/.wine/dosdevices/m: wine MCCIE.EXE 8) Crear la llançadora per a evitar obrir la terminal. Per qualsevol dubte o suggeriment quedo a la vostra disposició a la següent adreça de correu: lluis_ferreres@yahoo.es 5

×