Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Projecte grupinformal

340 vues

Publié le

Publié dans : Technologie, Design
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Projecte grupinformal

 1. 1. PROJECTE RUTES INFORMALS: APUNTA’T Assignatura: L’Aprenentatge Basat en Activitats Col.laboratives Virtuals. Consultor: Jordi Solsona Curs 2010-2011 Grup: INFORMAL Esther Mariné Mª Carmen Mias Roger Montagut
 2. 2. <ul><li>Projecte educatiu relacionat amb la formació reglada i informal dels adults. </li></ul><ul><li>discussió virtual i pluja d’idees o brainstorming 1 , </li></ul>WEB/BLOC ? B. INTRODUCCIÓ GRUP INFORMAL
 3. 3. <ul><li>La realització d’activitats col.lectives i transversals per nens i nenes sigui quina sigui la seva edat, aporta grans beneficis a la sevaformació tant des del punt de vista cognitiu, com d’habilitats i de valors personals </li></ul><ul><li>En l‘ensenyament reglat: els crèdits o treballs de síntesi 2 a l’ESO 3,4 </li></ul>B2.- JUSTIFICACIÓ En l’educacio no reglada: l’educació en el lleure 5 o educació no formal ], <ul><li>Una WEB o un BLOC és una eina de treball col.laboratiu MOLT útil per aprendre compartint 6 </li></ul>GRUP INFORMAL
 4. 4. B.3.- MAPA CONCEPTUAL Clica Enllaç mapa conceptual seguir GRUP INFORMAL
 5. 5. <ul><li>MONITORS D’ESPLAI </li></ul><ul><li>PROFESSORS O MESTRES D’ENSENYAMENT REGLAT </li></ul>C.- PUBLIC DIANA GRUP INFORMAL
 6. 6. <ul><li>CREAR UN ESPAI ON COMPARTIR I TROBAR INFORMACIÓ SOBRE COM ORGANITZAR I DISSENYAR RUTES PER ACTIVITATS DIDÀCTIQUES FORMALS I INFORMALS </li></ul><ul><li>COMPARTIR EXPERIÈNCIES </li></ul>D.- OBJECTIUS OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS <ul><li>DISCUSSIÓ </li></ul><ul><li>VISIÓ HOL·LÍSTICA DEL PROCÉS FORMATIU DE NENS I NENES </li></ul>GRUP INFORMAL
 7. 7. <ul><li>Cerca d’ informació: temes i eines col.laboratives </li></ul><ul><li>Definició del PÚBLIC DIANA </li></ul><ul><li>Definició dels OBJECTIUS </li></ul><ul><li>Definició delsTEMES a tractar </li></ul><ul><li>Definició dels RESULTATS que es volen obtenir </li></ul><ul><li>Definició de l’eina col.laborativa </li></ul><ul><li>Disseny del BLOC </li></ul><ul><li>Establiment de correspondències entre els punts de la fase inicial de planificació (informació, públic, objectius, continguts i espais d’interacció) i el mapa conceptual de la web: identificació i localització dels diferents espais </li></ul><ul><li>Ddefinir el que es vol POSAR en el BLOC </li></ul><ul><li>triar i constru irles rutes amb les que s’endegarà el projecte </li></ul>E.- PLANIFICACIÓ <ul><li>Revisió de l’estètica del bloc </li></ul><ul><li>Comprovació del funcionament del bloc </li></ul><ul><li>Avaluació del interès que desperten les RUTES proposades inicialment </li></ul><ul><li>Nombre de registrats i aportacions als sis mesos de funcionament </li></ul><ul><li>ELABORACIÓ DEL BLOC </li></ul>1.- FASE INICIAL 2.- FASE D’ELABORACIÓ 3.- FASE de DESENVOLUPAMENT 4.- FASE AVALUACIÓ GRUP INFORMAL
 8. 8. <ul><li>POWER POINT amb el BLOC </li></ul><ul><li>PDF sobre LA METODOLOGIA EMPRADA EN EL DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL COL.LABORATIU SOBRE EL BLOC </li></ul><ul><li>“ RUTES INFORMALS: APUNTA’T” </li></ul>E.- PLANIFICACIÓ PRESENTACIÓ DEL TREBALL + GRUP INFORMAL
 9. 9. F.- DESENVOLUPAMENT BLOC RUTES INFORMALS: APUNTA’T UN PUNT DE TROBADA PER CONÉIXER I TREBALLAR EL TERRITORI segueix GRUP INFORMAL Clica link al blog
 10. 10. <ul><li>És un projecte en mans d’un EQUIP INTERDISCIPLINARI i LIMITAT pel que fa el nombre de participants </li></ul>G.- METODOLOGIA DE TREBALL RECOLLIDA DE INFORMACIÓ: Roger, Esther, Carme <ul><li>Realització del TREBALL segons els perfils: </li></ul><ul><ul><li>Roger: rutes informal </li></ul></ul><ul><ul><li>Esther: bloc i ruta formal </li></ul></ul><ul><ul><li>Carme: presentació i coordinació </li></ul></ul>GRUP INFORMAL
 11. 11. <ul><li>AVALUACIO DEL TREBALL DE GRUP </li></ul>H.- AVALUACIÓ BLOC: “RUTES INFORMALS: APUNTA’T” <ul><li>AVALUACIO DEL RESULTAT: “BLOC RUTES INFORMALS: APUNTA’T ” </li></ul><ul><li>ESTÈTICA </li></ul><ul><li>FUNCIONAMENT </li></ul><ul><li>FUNCIONALITAT: </li></ul><ul><ul><li>INTERÉS </li></ul></ul><ul><ul><li>REGISTRES </li></ul></ul><ul><ul><li>APORTACIONS </li></ul></ul><ul><li>FUNCIONAMENT GRUP </li></ul><ul><li>RESULTAT FINAL </li></ul>GRUP INFORMAL
 12. 12. <ul><li>Des del punt de vista del treball col.laboratiu ha estat una gran experiència, malgrat haver passat moments crítics per seguir endavant, que finalment han estat superats gràcies a l’esforç i la col.laboració de tothom </li></ul><ul><li>Des del punt de vista de la planificació : hem aconseguit realitzar-ho en el termini acordat </li></ul><ul><li>Des del punt de vista de la metodologia i creació de grups s’ha tingut en consideració el nivell d’expertesa de cada membre, i en el cas de necessitar altres nivells s’han activat mecanismes de discussió, recerca i imaginació que també han aportat noves habilitats als membres del grup </li></ul><ul><li>Des del punt de vista de les eines col.laboratives ens faltava experiència per poder fer un treball més tècnic, i usar altres eines potser més adients com una web, pel que ho van haver de reconsiderar </li></ul><ul><li>El resultat ha estat un bloc per crear un espai virtual per compartir informació, col.laborar i compartir experiències sobre les activitats formatives per a nens i nenes coma a eina hol.lística </li></ul>I.- CONCLUSIONS GRUP INFORMAL
 13. 13. <ul><li>[1] Tècniques de creativitat: brainstorming , disponible el 11 de maig del 2011 a: http:// www.innovaforum.com / tecnica / brain.htm </li></ul><ul><li>[2] Segons el DOCG: DECRET 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'Educació Secundària Obligatòria </li></ul><ul><li>[3] Definició de crèdit de síntesis, disponible el 11 de maig del 2011 a: http:// www.xtec.es / ~mguerola / projecte / csintesi.html </li></ul><ul><li>[4] Crèdits de sintesi i qualitat de vida, disponible el 11 de maig del 2011 a: http:// www.caribdis.org / projecte / qecs.htm </li></ul><ul><li>[5] L’educació en el lleure, disponible el 11 de maig del 2011 a : http:// perso.wanadoo.es / ruben / Monitors /2_2_ principis.pdf </li></ul><ul><li>[6] Delgado,A.; Pons A.; Rivera M.;Tur, G .(2009) Utilitats dels blocs, wikis i xarxes socials per a una docencia 2.0, disponible el 11 de maig del 2011 a : uhttp :// perso.wanadoo.es / ruben / Monitors /2_2_ principis.pdf </li></ul><ul><li>[7] LEWIS, R. (2001) Grupos de trabajo en comunidades virtuales. Conferencia en Jornadas de la red FREREF NTIC (9 I 10 de juny del 2001), disponible el 4 de març del 2011 a: http:// www.uoc.edu / web / esp / art / uoc /lewis0102/lewis102_ imp.html </li></ul>BIBLIOGRAFIA I LINKS GRUP INFORMAL

×