Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ancaku_Konstruksionet e betonit_Hidro

Ballkoni nga betoni i armuar.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Ancaku_Konstruksionet e betonit_Hidro

  1. 1. DETYRA 1 ANCAKU KONSTRUKSIONET E BETONIT (H) Mergim Emini 74/10 Prishtinë, tetor 2013
  2. 2. Mergim Emini | 74/10 Të dimensionohet ballkoni nga betoni i armuar, për një objekt banimi sipas metodës së nderjeve të lejuara. 1. KARAKTERISTIKAT GJEOMETRIKE Për agresivitet 3: Supozojmë ⁄ Përvetësojmë Konstruksionet e betonit | Ancaku 1
  3. 3. Mergim Emini | 74/10 2. ANALIZA E NGARKESAVE Ngarkesat e përhershme a) Ngarkesat e përhershme sipërfaqësore - Pllaka qeramike Llaq vazhdues Hidroizolimi Shtresa për ramje Konstruksioni betonarme Suvatimi b) Ngarkesat e përhershme vijore - Pikorja Suvatimi Gardhi Ngarkesat e përkohshme a) Ngarkesa nga era: Për zonën e II-të gjeografike, objektin e eksponuar dhe me lartësi 30-60 m (50m në rastin tonë) dhe për veprim të erës në shtytje anësore. b) Ngarkesa nga bora: - për pjerrtësi ; Lartësia mbidetare: Nga EC-2, cat.A/Ballkon, ngarkesa shfrytëzuese Konstruksionet e betonit | Ancaku ⁄ 2
  4. 4. Mergim Emini | 74/10 3. NGARKESAT LLOGARITËSE Konstruksionet e betonit | Ancaku 3
  5. 5. Mergim Emini | 74/10 [ ( )] [ ( [ )] ] [ ] 4. DIMENSIONIMI Për 0; lexohet: ; √ ; ; ; √ { Konstruksionet e betonit | Ancaku 4
  6. 6. Mergim Emini | 74/10 √ √ Për lexohen: Për armim merret ; ; , me sipërfaqe të një shufre ; ; , ndërsa hapi (largësia midis shufrave) i armatures punuese do të jetë: { Përvetësohet ⁄ Konstruksionet e betonit | Ancaku me: 5
  7. 7. Mergim Emini | 74/10 Armatura shpërndarëse: Përvetësohet , me sipërfaqe të një shufre { Përvetësohet në mënyrë konstruktive Konstruksionet e betonit | Ancaku ⁄ , me sipërfaqe: 6
  8. 8. Mergim Emini | 74/10 Kontrollimi i nderjeve në beton dhe armaturë: ( ) ( √ ) ( √ ) Kontrolloi: ____________________ Konstruksionet e betonit | Ancaku 7

×