Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

PANGNGALAN.pptx

 1. Classroom Observation
 2. PANGNGALAN Paksang aralin
 3. Balik aral Ano ang PANGNGALAN?
 4. Magbigay ng halimbawa ng pangngalan.
 5. Magbigay ng halimbawa ng panggalan base sa larawan:
 6. PANGNGALAN TAO BAGAY HAYOP LUGAR PANGYAYARI
 7. PANGNGALAN TAO BAGAY HAYOP LUGAR PANGYAYARI NANAY TATAY ATE KUYA
 8. PANGNGALAN TAO BAGAY HAYOP LUGAR PANGYAYARI NANAY TATAY ATE KUYA PUNO BULAKLAK BAHAY
 9. PANGNGALAN TAO BAGAY HAYOP LUGAR PANGYAYARI NANAY TATAY ATE KUYA PUNO BULAKLAK BAHAY ASO PUSA IBON
 10. PANGNGALAN TAO BAGAY HAYOP LUGAR PANGYAYARI NANAY TATAY ATE KUYA PUNO BULAKLAK BAHAY ASO PUSA IBON BAKURAN
 11. PANGNGALAN TAO BAGAY HAYOP LUGAR PANGYAYARI NANAY TATAY ATE KUYA PUNO BULAKLAK BAHAY ASO PUSA IBON BAKURAN *MGA SAGOT NG MAG-AARAL
 12. Ang pangngalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, at pangyayari.
 13. Obserbahan ang inyong kapaligiran at magbigay ng halimbawa ng pangngalan. Kasanayang Pagpapayaman
 14. Gumawa ng tsart at isulat ang pangngalan mula sa obserbasyon sa kapaligiran. Kasanayang Pagkabisa
 15. PAGTATAYA Humanap ng kapartner at pag- usapan ang naisulat sa tsart. Pagsamahin ang inyong ideya at iguhit ang inyong pangngalang nabanggit sa mapapagitan ng isang senaryo.
 16. Humanap ng isang larawan at sumulat ng pangngalang makikita dito. Kasunduan
 17. End of Observation
Publicité