Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Plod, seme, klijanje ponavljanje

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Cvet
Cvet
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Plus par Ena Horvat (20)

Publicité

Plus récents (20)

Plod, seme, klijanje ponavljanje

 1. 1. Plod i seme ponavljanje
 2. 2. Zigot Semenizametak Plodnik Štase dešava nakon oplodnje? klica SEME PLOD
 3. 3. Obeleži delove ploda 1 2 OMOTAČ PLODA SEME
 4. 4. Ispravi greške u tekstu tako što ćeš ih zameniti sa tačnim rečima • Plod je biljni organ koji nastaje iz nakon oplođenja. • Plod se sastoji iz semena i omotača. • Prema vrsti omotača plodovi se dele na sočne i sušne. • Plodovi koji nastaju iz 1 cveta sa više nazivaju se . Plodovi koji nastaju iz cvasti nazivaju se . vegetativnivegetativnireproduktivni stubićastubićaplodnika semenogsemenogplodovog semenogsemenogplodovog prašnikaprašnikatučkova složenisloženizbirni zbirnizbirnisloženi
 5. 5. Rasporedi plodove u kategorije SOČNIH plodova KOŠTUNICA BOBICA JABUČAST
 6. 6. Rasporedi plodove u kategorije sušnih plodova ORAŠICA MAHUNA ČAURA
 7. 7. Odredi tip ploda tako što ćeš plusom označiti odgovarajuću kućicu u tabeli Biljna vrsta Vrsta ploda Sočni Sušni pucajući nepucajući grašak kajsija lešnik hrast šljiva paprika kesten mak tikva višnja + + + + + + + + + +
 8. 8. Objasni razliku između ova dva semena Seme kukuruza MONOKOTILEDONO Seme pasulja DIKOTILEDONO
 9. 9. Dopuni... • Unutar nalazi se • Unutar nalazi se SEMEPLODA KLICA
 10. 10. Obeleži delove semena 1. SEMENJAČA 2. KLICA 3. KOTILEDONI
 11. 11. • se razvija iz • U semenu se nalazi ili Dopuni rečenice SEMENOG ZAMETKA ZAČETAK NOVE BILJKE
 12. 12. Obeležideloveklice 1. PUPOLJČIĆ 2. STABAOCE 3. KORENAK
 13. 13. Ponuđene procese karakteristične za cvetnice poređaj prema njihovom dešacanju a. CVETANJE b. OPLOĐENJE g. FORMIRANJE SEMENA v. PLODONOŠENJE d. OPRAŠIVANJE A D B G V
 14. 14. Tačno/netačno 1. Biljke čije seme ima 2 kotiledona zovu se monoktile. T N 2. Seme je reproduktivni organ koji nastaje iz semenog zametka. T N 3. Koštunica spada u sušne plodove. T N 4. Orašica spada u sušne pucajuće plodove. T N 5. Prva faza klijanja je bubrenje. T N 6. Sočna semena i plodove raznose životinje. T N 7. Svetlost je neophodan uslov za početka klijanja. T N 8. Semena bubre jer upijaju vazduh. T N
 15. 15. Od ponuđenih reči složidefiniciju ne proces Rasejavanje i plodova prostore. semena nove je reznošenja Rasejavanje je proces raznošenja semena i plodova na nove prostore.
 16. 16. Načiniraprostiranja semena i plodovavoda samorasejavanje čovekživotinje vazduh 1 2 3 4 5
 17. 17. Kojiproces je prikazan? KLIJANJE proces razvoja nove biljke iz semena
 18. 18. Nabroj tri faze klijanja posmatrajući sliku PUCANJE SEMENAČE OSLOBAĐANJE KLICE BUBRENJE
 19. 19. Uslovipotrebniza klijanjesemena Vlaga/voda Vazduh Toplota
 20. 20. Uslovi klijanjasemena • Toplo, osunčano mesto, vlažna podloga • Seme klija • Mračno, toplo mesto, vlažna podloga • Seme klija • Toplo, osunčano mesto, suva podloga • Seme ne klija • Hladno, tamno mesto, suva podloga • Seme ne klija
 21. 21. Prašnici koštunica klica tučak bobica kotiledon čašica suvi omotač krunica sočni sejanje cvet plod seme Reproduktivni organi A A4 A3 A2 A1 B B1 B2 B3 B4 V1 V2 V3 V4 V Konačno rešenje

×