Zagađivanje i posledice zagađivanja

Ena Horvat
Ena HorvatBiology teacher à Elementary school
Pojam, izvori i vrste
zagađenja životne sredine
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P E S T I C I D I
S A O B R A Ć A J
M I N E R A L N A Đ U B R I V A
I N D U S T R I J A
P L A S T I K A
Z A G A Đ E NJ E
F O S I L N A G O R I V A
O T P A D
B I O D I V E R Z I T E T
1. Jedinjenja koja se koriste u poljoprivredu za kontrolu različitih štetočina.2. Jedan od najvedih zagađivača vazduha u gradovima.
3. Smeša materija koje se koriste u poljoprivredi ili vrtlarstvu za poboljšanje rasta
biljaka.
4. Grana privrede koja zahveta veliku količinu prirodnih resusrsa i izvora energije i
veliki je zagađivač svih životnih sredina.
5. Derivat nafte, u prirodi se razlaže više stotina, pa i hiljadu godina.
6. Neželjene promene u vazduhu, vodi i zemljištu koje mogu nepovoljno delovati na
ekosistem i živi svet u njemu.
7. Goriva nastala putem procesa fosilizacije biljnih i životinjskih ostataka-treset, ugalj,
nafta, zemni gas.
8. Materijali ili predmeti koji u procesu proizvodnje ili korišdenja dobara ostaje kao
suvišan i nepotreban.
9. Sveukupna raznovrsnost živog sveta, tj. Raznovrsnost gena, vrsta i ekosistema.Zagađujuće materije
Zagađenje
• Neželjene promene fizičkih, hemijskih i
bioloških svojstava životne sredine
(vazduh, voda, zemljište) koje mogu
nepovoljno delovati na ekosisteme i živa bida u
njemu.
Zagađujuće materije
• Polutanti su sve one materije koje, ukoliko se
pojave u nepovoljnoj količini i na nepoželjnom
mestu dovode do zagađenja životne sredine.
Hmmmmm... Pitanje za razmišljanje...
Da li je CO2 zagađujuda meterija?
Da li je plastika zagađujuda materija?
Da li je nafta zagađujuda materija?
Glavi uzrok povećanog zagađivanja
Najviša
procena
Srednja
procena
Najniža
procena
7 milijardi ljudi
Posledice?
• Potreba za resursima
• Stvaranje otpada
• Zagađenje
Tipovi zagađenja
U odnosu na životnu sredinu
Voda
Zamljište Vazduh
Tipovi zagađenja
U odnosu na prirodu zagađujuće materije
PESTICIDI BAKTERIJE
BUKA
Hemijsko Biološko
Fizičko
Priroda zagađujuće materije
Fizičko
zagađivanje
Hemijsko
zagađivanje
Biološko
zagađivanje
IZDUVNI GASOVI
(CO2
, SO2, NO2, CO, met
an, ugljovodonici)
VEŠTAČKA
OSVETLJENOSTDEFORESTACIJACRVIPRAŽIVOTINJEMINERALNA ĐUBRIVANAFTAEROZIJATOPLOTA
BAKTERIJE I VIRUSIPESTICIDIBUKA I VIBRACIJE
Priroda zagađujuće materije
Razgrađujuće
materije
Nerazgrađujuće
materije
Izvori zagađivanja životne sredine
Ko su zagađivači?
Posledice zagađenja
• Uticaj čoveka na prirodu nije jednostran-različite
promene u prirodi neposredno ili posredno utiču
na njega.
• Čovek seče granu na kojoj sedi.
Posledice zagađivanja
• Uništavanje staništa
• Izumiranje vrsta
• Smanjenje
biodiverziteta
• Smanjenje prinosa
• Nezdrava životna
sredina
• Bolesti (astma, rak,
dizenterija, malarija i
dr.)
zemljište
eolska
vodna
erozija
oksidi azota i
sumpora
kiseline
padavina
kisele kiše
Ugljen-dioksid
metan
Globalno
zagrevanje
Efekat staklene
bašte
freoni
rupe
Uv zračenje
Oštedenje
ozonskog omotača
sahara
dezertifikacija
pesak
Širenje pustinja
1000x ubrzano
Crna knjiga
dodo
Izumiranje vrsta
Globalne
posledice
zagađenja
životne
sredine
A1
A2
A3
A
B1
B2
B3
B
V1
V2
V3
V
G1
G2
G3
G
D1
D2
D3
D
Đ1
Đ2
Đ3
Đ
Mere zaštite od zagađenja
• Zakon
• Osnivanje zaštidenih područja
• Zelena (obnovljiva) energija
• Čiste tehnologije i korišdenje prečišdivača
• Pošumljavanje
• Reciklaža
• Energetska efikasnost
• Promena ponašanja
1 sur 15

Recommandé

Zagadjivanje i zaštita zemljišta par
Zagadjivanje i zaštita zemljištaZagadjivanje i zaštita zemljišta
Zagadjivanje i zaštita zemljištaEna Horvat
64K vues40 diapositives
Zagadjivanje vazduha par
Zagadjivanje vazduhaZagadjivanje vazduha
Zagadjivanje vazduhaEna Horvat
61.3K vues43 diapositives
Prirodni resursi održivo korišćenje par
Prirodni resursi održivo korišćenjePrirodni resursi održivo korišćenje
Prirodni resursi održivo korišćenjeIvana Damnjanović
38.1K vues7 diapositives
Obnovljivi i neobnovljivi resursi par
Obnovljivi i neobnovljivi resursiObnovljivi i neobnovljivi resursi
Obnovljivi i neobnovljivi resursiIvana Damnjanović
9.8K vues19 diapositives
Zastita zivotne sredine par
Zastita zivotne sredineZastita zivotne sredine
Zastita zivotne sredineOlivera Lučić
21.5K vues15 diapositives
Osnovni pojmovi i principi ekologije i zaštite životne sredine par
Osnovni pojmovi i principi ekologije i zaštite životne sredineOsnovni pojmovi i principi ekologije i zaštite životne sredine
Osnovni pojmovi i principi ekologije i zaštite životne sredineIvana Damnjanović
34.1K vues29 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Biodiverzitet par
BiodiverzitetBiodiverzitet
BiodiverzitetIvana Damnjanović
22.6K vues46 diapositives
Zagadjenje zemljista par
Zagadjenje zemljistaZagadjenje zemljista
Zagadjenje zemljistamilazivic1971
72.5K vues14 diapositives
Kisele kiše par
Kisele kišeKisele kiše
Kisele kišeIvana Damnjanović
44.7K vues26 diapositives
Позитиван и негативан утицај човека на животну средину par
Позитиван и негативан утицај човека на животну срединуПозитиван и негативан утицај човека на животну средину
Позитиван и негативан утицај човека на животну срединуAdrijana Vereš
33.2K vues16 diapositives
Kruženje materije i proticanje energije par
Kruženje materije i proticanje energijeKruženje materije i proticanje energije
Kruženje materije i proticanje energijeIvana Damnjanović
33.9K vues16 diapositives
VODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITE par
VODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITEVODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITE
VODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITEKlara Kakučka
32K vues27 diapositives

Tendances(20)

Позитиван и негативан утицај човека на животну средину par Adrijana Vereš
Позитиван и негативан утицај човека на животну срединуПозитиван и негативан утицај човека на животну средину
Позитиван и негативан утицај човека на животну средину
Adrijana Vereš33.2K vues
VODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITE par Klara Kakučka
VODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITEVODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITE
VODA, ZAGAĐIVANJE VODE I MERE ZAŠTITE
Klara Kakučka32K vues
Otpad i reciklaža par Ena Horvat
Otpad i reciklažaOtpad i reciklaža
Otpad i reciklaža
Ena Horvat19.3K vues
Zagađivanje vazduha par Ljilja Malic
Zagađivanje vazduhaZagađivanje vazduha
Zagađivanje vazduha
Ljilja Malic27.6K vues
Dan planete zemlje 2019 par prof marina
Dan planete zemlje 2019Dan planete zemlje 2019
Dan planete zemlje 2019
prof marina6.7K vues
Geološka doba par Ena Horvat
Geološka dobaGeološka doba
Geološka doba
Ena Horvat23.4K vues

Similaire à Zagađivanje i posledice zagađivanja

Monitoring životne sredine i bioindikatori par
Monitoring životne sredine i bioindikatoriMonitoring životne sredine i bioindikatori
Monitoring životne sredine i bioindikatoriEna Horvat
24K vues31 diapositives
Životna sredina i održivi razvoj-ponavljanje par
Životna sredina i održivi razvoj-ponavljanjeŽivotna sredina i održivi razvoj-ponavljanje
Životna sredina i održivi razvoj-ponavljanjeEna Horvat
7.5K vues38 diapositives
Zagadjivanje životne sredine par
Zagadjivanje životne sredineZagadjivanje životne sredine
Zagadjivanje životne sredineRadoznalihemicari
17.9K vues35 diapositives
Ekologija ponavljanje par
Ekologija ponavljanjeEkologija ponavljanje
Ekologija ponavljanjeEna Horvat
5.3K vues18 diapositives
3.Ekoloska bezbednost - Zagadjenje vode.ppt par
3.Ekoloska bezbednost - Zagadjenje vode.ppt3.Ekoloska bezbednost - Zagadjenje vode.ppt
3.Ekoloska bezbednost - Zagadjenje vode.pptmladen2511
3 vues36 diapositives

Similaire à Zagađivanje i posledice zagađivanja(17)

Monitoring životne sredine i bioindikatori par Ena Horvat
Monitoring životne sredine i bioindikatoriMonitoring životne sredine i bioindikatori
Monitoring životne sredine i bioindikatori
Ena Horvat24K vues
Životna sredina i održivi razvoj-ponavljanje par Ena Horvat
Životna sredina i održivi razvoj-ponavljanjeŽivotna sredina i održivi razvoj-ponavljanje
Životna sredina i održivi razvoj-ponavljanje
Ena Horvat7.5K vues
Ekologija ponavljanje par Ena Horvat
Ekologija ponavljanjeEkologija ponavljanje
Ekologija ponavljanje
Ena Horvat5.3K vues
3.Ekoloska bezbednost - Zagadjenje vode.ppt par mladen2511
3.Ekoloska bezbednost - Zagadjenje vode.ppt3.Ekoloska bezbednost - Zagadjenje vode.ppt
3.Ekoloska bezbednost - Zagadjenje vode.ppt
mladen25113 vues
Mulj clanak par nenoc9
Mulj clanakMulj clanak
Mulj clanak
nenoc9323 vues
Ekološka valenca čovjeka u odnosu na osnovne ekološke.pptx par SejlaDugonja
Ekološka valenca čovjeka u odnosu na osnovne ekološke.pptxEkološka valenca čovjeka u odnosu na osnovne ekološke.pptx
Ekološka valenca čovjeka u odnosu na osnovne ekološke.pptx
SejlaDugonja173 vues
efekat staklene bastee.pptx par DaniloKosti
efekat staklene bastee.pptxefekat staklene bastee.pptx
efekat staklene bastee.pptx
DaniloKosti24 vues
Globalne posledice zagađenja ponavljanje par Ena Horvat
Globalne posledice zagađenja ponavljanjeGlobalne posledice zagađenja ponavljanje
Globalne posledice zagađenja ponavljanje
Ena Horvat6.3K vues

Plus de Ena Horvat

Biodiverzitet par
BiodiverzitetBiodiverzitet
BiodiverzitetEna Horvat
8.6K vues29 diapositives
Uslovi života na Zemlji par
Uslovi života na ZemljiUslovi života na Zemlji
Uslovi života na ZemljiEna Horvat
6.2K vues20 diapositives
Poreklo čoveka-biološka i kulturna evolucija par
Poreklo čoveka-biološka i kulturna evolucijaPoreklo čoveka-biološka i kulturna evolucija
Poreklo čoveka-biološka i kulturna evolucijaEna Horvat
5.4K vues23 diapositives
Biodiverzitet par
BiodiverzitetBiodiverzitet
BiodiverzitetEna Horvat
1.7K vues19 diapositives
Osnovne razlike između gljiva, biljaka i životinja par
Osnovne razlike između gljiva, biljaka i životinjaOsnovne razlike između gljiva, biljaka i životinja
Osnovne razlike između gljiva, biljaka i životinjaEna Horvat
4K vues6 diapositives
Gubitak biodiverziteta par
Gubitak biodiverziteta Gubitak biodiverziteta
Gubitak biodiverziteta Ena Horvat
6.5K vues30 diapositives

Plus de Ena Horvat(20)

Uslovi života na Zemlji par Ena Horvat
Uslovi života na ZemljiUslovi života na Zemlji
Uslovi života na Zemlji
Ena Horvat6.2K vues
Poreklo čoveka-biološka i kulturna evolucija par Ena Horvat
Poreklo čoveka-biološka i kulturna evolucijaPoreklo čoveka-biološka i kulturna evolucija
Poreklo čoveka-biološka i kulturna evolucija
Ena Horvat5.4K vues
Osnovne razlike između gljiva, biljaka i životinja par Ena Horvat
Osnovne razlike između gljiva, biljaka i životinjaOsnovne razlike između gljiva, biljaka i životinja
Osnovne razlike između gljiva, biljaka i životinja
Ena Horvat4K vues
Gubitak biodiverziteta par Ena Horvat
Gubitak biodiverziteta Gubitak biodiverziteta
Gubitak biodiverziteta
Ena Horvat6.5K vues
Kako biljke dobijaju imena par Ena Horvat
Kako biljke dobijaju imenaKako biljke dobijaju imena
Kako biljke dobijaju imena
Ena Horvat1.8K vues
Erozija zemiljišta i širenje pustinja par Ena Horvat
Erozija zemiljišta i širenje pustinja Erozija zemiljišta i širenje pustinja
Erozija zemiljišta i širenje pustinja
Ena Horvat5.4K vues
YE Otvoren um ne poznaje granice-srp par Ena Horvat
YE Otvoren um ne poznaje granice-srpYE Otvoren um ne poznaje granice-srp
YE Otvoren um ne poznaje granice-srp
Ena Horvat956 vues
YE Open mind knows no borders - eng par Ena Horvat
YE Open mind knows no borders - engYE Open mind knows no borders - eng
YE Open mind knows no borders - eng
Ena Horvat353 vues
Gljive i lišajevi par Ena Horvat
Gljive i lišajeviGljive i lišajevi
Gljive i lišajevi
Ena Horvat9.9K vues
Fiziologija reprodukcije par Ena Horvat
Fiziologija reprodukcijeFiziologija reprodukcije
Fiziologija reprodukcije
Ena Horvat3.2K vues
Skrivenosemenice-utvrdjivanje par Ena Horvat
Skrivenosemenice-utvrdjivanjeSkrivenosemenice-utvrdjivanje
Skrivenosemenice-utvrdjivanje
Ena Horvat6.7K vues
Sistem organa za izlučivanje par Ena Horvat
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanje
Ena Horvat29.3K vues
Sistem organa za cirkulaciju-ponavljanje par Ena Horvat
Sistem organa za cirkulaciju-ponavljanjeSistem organa za cirkulaciju-ponavljanje
Sistem organa za cirkulaciju-ponavljanje
Ena Horvat50.5K vues
Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova par Ena Horvat
Oboljenja i povrede srca i krvnih sudovaOboljenja i povrede srca i krvnih sudova
Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova
Ena Horvat46.1K vues
Krv. Odbrambene sposobnosti organizma. par Ena Horvat
Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.
Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.
Ena Horvat51.1K vues
Oboljenja i zdravlje organa za disanje par Ena Horvat
Oboljenja i zdravlje organa za disanjeOboljenja i zdravlje organa za disanje
Oboljenja i zdravlje organa za disanje
Ena Horvat9.4K vues
Vodozemci i ribe-ponavljanje par Ena Horvat
Vodozemci i ribe-ponavljanjeVodozemci i ribe-ponavljanje
Vodozemci i ribe-ponavljanje
Ena Horvat5.4K vues

Zagađivanje i posledice zagađivanja

 • 1. Pojam, izvori i vrste zagađenja životne sredine
 • 2. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P E S T I C I D I S A O B R A Ć A J M I N E R A L N A Đ U B R I V A I N D U S T R I J A P L A S T I K A Z A G A Đ E NJ E F O S I L N A G O R I V A O T P A D B I O D I V E R Z I T E T 1. Jedinjenja koja se koriste u poljoprivredu za kontrolu različitih štetočina.2. Jedan od najvedih zagađivača vazduha u gradovima. 3. Smeša materija koje se koriste u poljoprivredi ili vrtlarstvu za poboljšanje rasta biljaka. 4. Grana privrede koja zahveta veliku količinu prirodnih resusrsa i izvora energije i veliki je zagađivač svih životnih sredina. 5. Derivat nafte, u prirodi se razlaže više stotina, pa i hiljadu godina. 6. Neželjene promene u vazduhu, vodi i zemljištu koje mogu nepovoljno delovati na ekosistem i živi svet u njemu. 7. Goriva nastala putem procesa fosilizacije biljnih i životinjskih ostataka-treset, ugalj, nafta, zemni gas. 8. Materijali ili predmeti koji u procesu proizvodnje ili korišdenja dobara ostaje kao suvišan i nepotreban. 9. Sveukupna raznovrsnost živog sveta, tj. Raznovrsnost gena, vrsta i ekosistema.Zagađujuće materije
 • 3. Zagađenje • Neželjene promene fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava životne sredine (vazduh, voda, zemljište) koje mogu nepovoljno delovati na ekosisteme i živa bida u njemu.
 • 4. Zagađujuće materije • Polutanti su sve one materije koje, ukoliko se pojave u nepovoljnoj količini i na nepoželjnom mestu dovode do zagađenja životne sredine. Hmmmmm... Pitanje za razmišljanje... Da li je CO2 zagađujuda meterija? Da li je plastika zagađujuda materija? Da li je nafta zagađujuda materija?
 • 5. Glavi uzrok povećanog zagađivanja Najviša procena Srednja procena Najniža procena
 • 6. 7 milijardi ljudi Posledice? • Potreba za resursima • Stvaranje otpada • Zagađenje
 • 7. Tipovi zagađenja U odnosu na životnu sredinu Voda Zamljište Vazduh
 • 8. Tipovi zagađenja U odnosu na prirodu zagađujuće materije PESTICIDI BAKTERIJE BUKA Hemijsko Biološko Fizičko
 • 9. Priroda zagađujuće materije Fizičko zagađivanje Hemijsko zagađivanje Biološko zagađivanje IZDUVNI GASOVI (CO2 , SO2, NO2, CO, met an, ugljovodonici) VEŠTAČKA OSVETLJENOSTDEFORESTACIJACRVIPRAŽIVOTINJEMINERALNA ĐUBRIVANAFTAEROZIJATOPLOTA BAKTERIJE I VIRUSIPESTICIDIBUKA I VIBRACIJE
 • 11. Izvori zagađivanja životne sredine Ko su zagađivači?
 • 12. Posledice zagađenja • Uticaj čoveka na prirodu nije jednostran-različite promene u prirodi neposredno ili posredno utiču na njega. • Čovek seče granu na kojoj sedi.
 • 13. Posledice zagađivanja • Uništavanje staništa • Izumiranje vrsta • Smanjenje biodiverziteta • Smanjenje prinosa • Nezdrava životna sredina • Bolesti (astma, rak, dizenterija, malarija i dr.)
 • 14. zemljište eolska vodna erozija oksidi azota i sumpora kiseline padavina kisele kiše Ugljen-dioksid metan Globalno zagrevanje Efekat staklene bašte freoni rupe Uv zračenje Oštedenje ozonskog omotača sahara dezertifikacija pesak Širenje pustinja 1000x ubrzano Crna knjiga dodo Izumiranje vrsta Globalne posledice zagađenja životne sredine A1 A2 A3 A B1 B2 B3 B V1 V2 V3 V G1 G2 G3 G D1 D2 D3 D Đ1 Đ2 Đ3 Đ
 • 15. Mere zaštite od zagađenja • Zakon • Osnivanje zaštidenih područja • Zelena (obnovljiva) energija • Čiste tehnologije i korišdenje prečišdivača • Pošumljavanje • Reciklaža • Energetska efikasnost • Promena ponašanja

Notes de l'éditeur

 1. World population estimates from 1800 to 2100, based on "high", "medium" and "low" United Nations projections in 2010 (colored red, orange and green) and US Census Bureau historical estimates (in black). Actual recorded population figures are colored in blue. According to the highest estimate, the world population may rise to 16 billion by 2100; according to the lowest estimate, it may decline to 6 billion.