Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Baby

403 vues

Publié le

 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Baby

 1. 1. Do acak bebekğ do umdan birgünğ önce Allah ile görü ür:ş
 2. 2. “Allah’ım dünyaya gidece im ve orada neğ yapaca ımı bilmiyorum.”ğ
 3. 3. * Ben senin için birmelek yarattım ve o seninle ilgilenecek. “Allah’ım onların dilini bilmiyorum.Onlarla nasıl anla aca ım, nasıl ileti imş ğ ş kuraca ım?”ğ
 4. 4. * Senin için yarattı ım melek,ğ sana onların dilini ö retecektir.ğ
 5. 5. “Allah’ım duydu umğ kadarıyla dünyada çok kötülükler varmı . Onlarlaş nasıl ba aş çıkaca ımığ bilemiyorum.”
 6. 6. * Senin için yarattı ım melek,ğ seni canı pahasına kötülüklerden koruyacaktır. Merak etme. “Allah’ım sana tekrarnasıl dönece im?”ğ
 7. 7. * Senin için yarattı ımğ melek , bana nasıl dönece ini sanağ anlatacaktır.
 8. 8. Derken meleklergelirve dünyaya gitme zamanının geldi ini söylerlerve çocu uğ ğ Allah’ın huzurundan götürürlerken bebek tekrarsorar ;
 9. 9. “Allah’ım benim için yarattı ınğ mele in adığ ne?”
 10. 10. * Adının önemi yok ;
 11. 11. ama, sen ona ANNE diyeceksin.

×