Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

o_10111_muv311_pr09

 1.  
 2. Vitrearum etiam nouarum preclaram uarietatem ab ea prima, que incipit a stirps Iesse in capite ecclesie, usque ad eam que superest principali porte in introitu ecclesie, tam superius quam inferius magistrorum multorum de diuersis nationibus mani exquisita depingi fecimus. Una quarum de materialibus ad inmaterialia excitans Paulum apostolum molam uertere prophetas saccos ad molam apportare representat. Sok, különböző nemzetiségű mesterrel új, gyönyörű változatosságú üvegablakokat festettünk, kezdve azzal, mely a szentélyfőben Jesse fáját ábrázolja, egészen a főkapu felettiig, mégpedig alul és felül egyaránt. Az egyik, az anyagiaktól a szellemiekre hivatkozva, Pál apostolt ábrázolja, amint malmot hajt, a próféták pedig a malomhoz zsákokat hoznak.
 3.  
 4. Vitrearum etiam nouarum preclaram uarietatem ab ea prima, que incipit a stirps Iesse in capite ecclesie, usque ad eam que superest principali porte in introitu ecclesie, tam superius quam inferius magistrorum multorum de diuersis nationibus mani exquisita depingi fecimus. Una quarum de materialibus ad inmaterialia excitans Paulum apostolum molam uertere prophetas saccos ad molam apportare representat. Sunt itaque eius materie uersus isti: Tollis agendo molam de furfure, Paule, farinam. Mosaice legis intima nota facis. Fit de tot granis uerus sine furfure panis, Perpetuusque cibus noster et angelicus. Item in eadem uitrea, ubi aufertur uelamen de facie Moysi: Quod Moyses uelat, Christi doctrina reuelat. Denudant legem, qui spoliant Moysen. In eadem uitrea super archam federis: Federis ex archa Christi cruce sistitur ara, Federe maiori uult ibi uita mori. Item in eadem, ubi soluunt librum leo et agnus: Qui Deus est magnus, librum leo soluit et agnus. Agnus siue leo fit caro iuncta Deo. Sok, különböző nemzetiségű mesterrel új, gyönyörű változatosságú üvegablakokat festettünk, kezdve azzal, mely a szentélyfőben Jesse fáját ábrázolja, egészen a főkapu felettiig, mégpedig alul és felül egyaránt. Az egyik, az anyagiaktól a szellemiekre hivatkozva, Pál apostolt ábrázolja, amint malmot hajt, a próféták pedig a malomhoz zsákokat hoznak. A tárgyát magyarázó versek ezek: Hajtva a malmot, Pál, liszttől válaszd el a korpát. Mózesi törvények titkát tárjad elénk. Ily sok búzából korpátlan, tiszta kenyér lesz, Táplál vég nélkül minket s angyalokat. Továbbá ugyanezen az ablakon, ahol elveszik a fátylat Mózes arcáról: Mit Mózes leplez, Krisztus tana azt fedi fel, Felfedvén Mózest, törvény tárul elő. Ugyanezen az ablakon, a frigyláda felett: Frigyládát emel oltárává, ím, a keresztfa. Nagy frigyben halni itt az élet akar. Ugyanazon, ahol az oroszlán és a bárány felnyitja a könyvet: Mint bárány meg oroszlán nyitja a könyvet az Isten, Mert bárány vagy oroszlán testté válva az Úr.
 5. In alia uitrea, ubi filia pharaonis inuenit Moysen in fiscella: Est in fiscella Moyses puer ille, puella Regia mente pia quem fouet ecclesia. In eadem uitrea, ubi Moysi Dominus apparuit in igne rubi: Sicut conspiciuntur rubus hic ardere nec ardet, Sic diuo plenus hoc ardet ab igne nec ardet. Item in eadem uitrea, ubi pharao cum equitatu suo in mare demergitur: Quod baptisma bonis, hoc milicie pharaonis Forma facit similis causaque dissimilis. Item in eadem, ubi Moyses exaltat serpentem eneum: Sicut serpentes serpens necat eneus omnes, Sic exaltatus hostes necat in cruce Christus. In eadem uitrea, ubi Moyses accipit legem in monte: Lege data Moysi iuuat illam gratia Christi. Gratia uiuificat, littera mortificat. Unde quia magni constat mirifico opere sumptuque profuso uitri uestiti et saphirorum materia, tuicioni et refectioni earum ministerialem magistrum sicut etiam ornamentis aureis et argenteis peritum aurifabrum constituimus, qui et prebendas suas et quod eis super hoc uisum est, uidelicet ab altari nummos et a communi fratrum horreo annonam, suscipiant et ab eorum prouidentia numquam se absentent. A másik ablakon, ahol a fáraó leánya megtalálja Mózest a kosárban: Mózes a kisfiu itt e kosárban, és a királylány, őt aki ápolja, egyházunk maga az. Ugyanazon az ablakon, ahol Mózesnek az Úr égő csipkebokorban jelenik meg: Mint ez a csipkebokor látszólag ég, de nem ég el, Ő is, telve az isteni tűzzel, ég, de nem ég el. Továbbá ugyanazon az ablakon, ahol a fáraó lovasságával együtt a tengerbe fúl: Ami a keresztség a jóknak, az ez a fáraó seregének, Formájuk hasonló, nem tér el, csak okuk. Továbbá ugyanazon, ahol Mózes felállítja az érckígyót: Mint ahogy érckígyó volt minden egyes kígyó megölője, Krisztus is úgy öli ellenségét fenn a kereszten. Ugyanazon az ablakon, ahol Mózes átveszi a törvényt a hegyen: Mózes törvényét kegyelemmel élteti Krisztus. Éltet a szent kegyelem, árt a betű egyedül. Mivel sokat érnek csodás munkájuk miatt, és sokba került a feldíszített üveg és a zafírok anyaga, ezek megőrzésére és javítására egy mestert, ugyanígy az arany és ezüst felszerelésekhez is egy ügyes ötvöst fogadtunk fel, akik kapják meg javadalmaikat és amit még ezen felül rendeltünk, tudniillik az oltár alamizsnáiból és gabonát a testvérek közös magtárából. Elrendeltük, hogy a műalkotások gondozását sohase hanyagolják el.
 6. Vivian-Biblia, 846 körül. Párizs, Biblioth èque nationale, ms. Lat. 1, fol. 415v
 7. II Cor 3,13–16 et non sicut Moses ponebat velamen super faciem suam ut non intenderent filii Israhel in faciem eius quod evacuatur sed obtusi sunt sensus eorum usque in hodiernum enim diem id ipsum velamen in lectione veteris testamenti manet non revelatum quoniam in Christo evacuatur sed usque in hodiernum diem cum legitur Moses velamen est positum super cor eorum cum autem conversus fuerit ad Deum aufertur velamen nem úgy, mint Mózes, aki befödte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák mulandó dicsőségének a végét. Az ő értelmük eltompult, hiszen mindmáig rajta a fátyol az Ószövetségen, amikor olvassák, s rajta is marad, mert csak Krisztusban tűnik el. Igen, mind a mai napig fátyol borítja szívüket, amikor Mózest olvassák, de ha majd az Úrhoz térnek, eltűnik a fátyol.
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
Publicité