Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kommunikasjon  kan  redde  omstillingen!
Multi-­case  studie
Eva  Tryti  Lokken
Kommunikasjon  og  endringsledelse
© Eva  ...
1    2
Dyster  statistikk  -­ store  omkostninger
§ 70%  av  endringsprogram  oppnår  ikke  målsetningene  som  er  satt
...
1    
Posten,  2000-­2005
§ Fra  forvaltning  til  forretning.  Delvis  monopolstilling  til  markedsdrevet  forretning
§...
1    4
Felles  for  alle  casene:  Omfattende  endringer  
§ Nye  måter  å  jobbe  og  tenke  på  (påvirker  verdier,  ku...
1    5
Fellestrekk  ved  god  endringskommunikasjon
Eva  Tryti  Lokken,   2009   (Revidert  2013)
© Eva  Tryti  Lokken,   ...
1    6
Nødvendighet  av  endringen
Foto:Christian   Bakken   (TV2  Nettavisen)
§ Mobilisering  før  endringen  kan  gjenn...
1    7
Forståelsen  for  endringsbehovet  modnes
Faksimile:  Postavisen,   februar   2003
© Eva  Tryti  Lokken,   2016
1    8
Visjon  for  endringen
”Vi  skal  skape  det  ultimate  Flytoget” (Flytoget)
”The  Industry  Shaper”  (Yara)
”Verde...
1    9
Synlig  ledelse,  full  støtte  for  endringen
§ Toppledere,  ledergruppen
§ Linjeledere  eller  “ambassadører”  ...
1    10
Budskapet
§ Møte  behovene  i  den  menneskelige  modningsprosessen  (faser)
– Hvorfor  à hva  à gjenfortelling...
1    11
Det  store  bildet  gjenfortelles  på  utallige  måter
Foto:   Flytoget
© Eva  Tryti  Lokken,   2016
1    12
Motstand  og  dialog
§ Når  er  det  hensiktsmessig  å  prøve  redusere  motstand
§ Når  er  det  hensiktsmessig...
1    13
Postkom:  ”Man  sier  Posten  skal  være  lønnsom.  Lønnsom  for  hvem?”
Faksimile:  Postavisen,   februar   2003
1    14
Kommunikasjonsstil  tilpasset  endringstypen
§ Enveiskommunikasjon,  marsjordre    (Revolusjon)  
§ Toveiskommun...
1    15
Resultater  fra  casene
© Eva  Tryti  Lokken,   2016
Eva  Tryti  Lokken,   2009   (Revidert  2013)
ü
ü
ü
ü
ü
...
1    16
Funn  og  konklusjoner  fra  studien
§ Ulike  kommunikasjonsbehov  i  ulike  endringsfaser
§ Nødvendighet  for  ...
1    17
Råd  til  praktikere
§ Kommunikasjon  er  en  viktig  komponent  i  enhver  omfattende  endring
§ Riktig  ressur...
1    18
Eva  Tryti  Lokken
Kommunikasjon  og  endringsledelse
eva.t.lokken@gmail.com
982  32  866
Lykke  til  på  endrings...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

enerWE Communication Conference 2016 - Studie av god kommunikasjonspraksis ved fire store og vellykkede norske omstillinger. v/Eva Lokken, Omstillingsekspert, Posten Norge

239 vues

Publié le

enerWE Communication Conference 2016

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

enerWE Communication Conference 2016 - Studie av god kommunikasjonspraksis ved fire store og vellykkede norske omstillinger. v/Eva Lokken, Omstillingsekspert, Posten Norge

 1. 1. Kommunikasjon  kan  redde  omstillingen! Multi-­case  studie Eva  Tryti  Lokken Kommunikasjon  og  endringsledelse © Eva  Tryti  Lokken,   2016 enerWe Communication  Conference,  12.  mai  2016
 2. 2. 1    2 Dyster  statistikk  -­ store  omkostninger § 70%  av  endringsprogram  oppnår  ikke  målsetningene  som  er  satt § Hvem  har  lyktes?  Hva  har  de  gjort? © Eva  Tryti  Lokken,   2016 Beer  &  Nohria,  2000;;   Higgs  &  Rowland,   2000   &  2005 1 1
 3. 3. 1     Posten,  2000-­2005 § Fra  forvaltning  til  forretning.  Delvis  monopolstilling  til  markedsdrevet  forretning § Restrukturering,  nedbemanning  fra  30.000  til  20.000,  fra  reglementsorientering   til  verdibasert  ledelse Flytoget,  1998-­2008 § Fra  prosjektorganisasjon  med  betydelige  anleggs-­ og  leveringsutfordringer   (Romeriksporten)  til  å  nå  norgestoppen  i  medarbeidertilfredshet,   kundetilfredshet,  finansielle  og  markedsresultater,  samt  generelt  omdømme Telenor  (Fornebu-­prosjektet),  1997-­2002 § Bygging  av  nytt  HK,  flytting  av  6.000  ansatte  fra  30  kontorer,  opplæring  og   implementering  av  nye  arbeidsprosesser/verktøy,  noe  organisasjonsutvikling Yara,  1999-­2008 § Fra  blodrøde  Hydro  Agri til  børsfavoritten  Yara § Overleve,  fisjon,  bygge  nytt  selskap,  bli  ”The  Industry  Shaper” Multi-­case  studie:  Fire  store,  vellykkede  organisasjonsendringer 3 © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 4. 4. 1    4 Felles  for  alle  casene:  Omfattende  endringer   § Nye  måter  å  jobbe  og  tenke  på  (påvirker  verdier,  kultur) § To  typer  omfattende  endringer – Gradvise  endringer  Evolusjon – Brå  endringer  Revolusjon © Eva  Tryti  Lokken,   2016 Evolusjon Tilpasning (Adaptation) Revolusjon Gjenoppbygging (Reconstruction) Trinn-vis Big bang Transformasjon/ omfattende Justering Balogun   &  Hope  Hailey Tidsaspekt Omfang
 5. 5. 1    5 Fellestrekk  ved  god  endringskommunikasjon Eva  Tryti  Lokken,   2009   (Revidert  2013) © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 6. 6. 1    6 Nødvendighet  av  endringen Foto:Christian   Bakken   (TV2  Nettavisen) § Mobilisering  før  endringen  kan  gjennomføres – Trussel  – er  krisen  forstått  eller  ukjent? – Mulighet  – mer  utfordrende Unfreeze Change Refreeze Lewin Tine  opp Endring Fryse  ned Lewin © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 7. 7. 1    7 Forståelsen  for  endringsbehovet  modnes Faksimile:  Postavisen,   februar   2003 © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 8. 8. 1    8 Visjon  for  endringen ”Vi  skal  skape  det  ultimate  Flytoget” (Flytoget) ”The  Industry  Shaper”  (Yara) ”Verdens  mest  fremtidsrettede   postbedrift”  (Posten) ”Nordens  fremste  arbeidsplass  for  nyskapende  virksomhet”  (Telenor) Foto:   Ole  Walter  Jacobsen   (Yara)Illustrasjonsfoto:   Flytoget Foto:   Nils  Midtbøen  (Posten   Norge) Foto:   Damian  Heinisch  (Telenor) § Enkel,  appelererende § Gjentas  ofte © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 9. 9. 1    9 Synlig  ledelse,  full  støtte  for  endringen § Toppledere,  ledergruppen § Linjeledere  eller  “ambassadører”  som  brobyggere  (Evolusjon) § Alle  ledere  er  kommunikasjonsledere  for  sin  enhet  (Evolusjon) Foto: 1  Ø.  E.  Borgen  (NA24) 2  Bo  Mathiesen  (Telenor) 3  Rolf  Øhman  (Aftenposten) 4  Henrik  D.  Mayer  (Posten) 1 2 43 © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 10. 10. 1    10 Budskapet § Møte  behovene  i  den  menneskelige  modningsprosessen  (faser) – Hvorfor  à hva  à gjenfortelling § Sette  og  nå  delmål  – og  feire/anerkjenne  framgang  og  bidragsytere § Balanse  positivt/negativt  budskap  à få  riktig  energinivå  i  organisasjonen § Hyppig  kommunikasjon  er  bedre  enn  forsinket  og  fullstendig  information § Ledelsen  ER  budskapet:  Samsvar  mellom  ord  og  handling  à tillit,  troverdighet § Det  store  bildet  (visjonen)  skal  gjenfortelles  kontinuerlig  på  flest  mulig  måter   gjennom  de  daglige  små  bildene  (nyheter,  symboler,  handling)   Endring Fryse ned Lewin Tine opp © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 11. 11. 1    11 Det  store  bildet  gjenfortelles  på  utallige  måter Foto:   Flytoget © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 12. 12. 1    12 Motstand  og  dialog § Når  er  det  hensiktsmessig  å  prøve  redusere  motstand § Når  er  det  hensiktsmessig  å  øke  tilslutning § Jo  mer  motstand,  jo  flere  fysiske  møter  og  dialog § Tid  og  mulighet  til  dialog  (Revolusjon/Evolusjon) Drivende krefter Motsettende krefter ”Nå” situasjon Påvirkning/handling Ønsket situasjon Lewin Påvirkning/handling Drivende krefter Motsettende krefter ”Nå” situasjon Påvirkning/handling Ønsket situasjon Lewin Påvirkning/handling © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 13. 13. 1    13 Postkom:  ”Man  sier  Posten  skal  være  lønnsom.  Lønnsom  for  hvem?” Faksimile:  Postavisen,   februar   2003
 14. 14. 1    14 Kommunikasjonsstil  tilpasset  endringstypen § Enveiskommunikasjon,  marsjordre    (Revolusjon)   § Toveiskommunikasjon,  involvering  (Evolusjon) § Muligheter  for  korrigering  av  budskap/kurs  (tid) § Omstillingen  kan  gradvis  utvikle  seg  fra  Revolusjon  til  Evolusjon © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 15. 15. 1    15 Resultater  fra  casene © Eva  Tryti  Lokken,   2016 Eva  Tryti  Lokken,   2009   (Revidert  2013) ü ü ü ü ü ü
 16. 16. 1    16 Funn  og  konklusjoner  fra  studien § Ulike  kommunikasjonsbehov  i  ulike  endringsfaser § Nødvendighet  for  endringen  må  bli  forstått  før  endringen  kan  skje § Visjonen  viser  målet  og  må  kommuniseres  ofte § Ledelsen  må  vise  vei  i  ord  og  handling  à tillit § Budskapet  skal  skape  nok  press  (negativt)  til  å  holde  endringstrykket,  og  nok  optimisme/ros   (positivt)  til  å  holde  ut.  Riktig  balanse  øker  troverdigheten,  fremmer  endringstempo  og  er   helsebringende § Budskapet  påvirker  drivkreftene  FOR  eller  MOT  endringen § Dialog  kan  kraftig  redusere  motstand,  men  tar  tid § Kommunikasjonsstilen  må  tilpasses  endringstypen  (brannmann  versus  lærer):  Revolusjon   eller  Evolusjon § God  kommunikasjon  ved  store  endringer  er  ikke  det  samme  som  god  kommunikasjon  i   ”stabil”  organisasjon © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 17. 17. 1    17 Råd  til  praktikere § Kommunikasjon  er  en  viktig  komponent  i  enhver  omfattende  endring § Riktig  ressurs-­ og  kompetansenivå § Toppsjefen  er  den  fremste  kommunikasjonssjefen,  men  trenger  STØTTESPILLERE § Kommunikasjonsledere  er  både  rådgivere  og  utøvende  for  kommunikasjonsstrategien § Mellomledere  OVERSETTER  til  relevant  og  meningsfylt  budskap  for  sin  enhet,  og  fungerer   som  kanaler  for  dialog  og  involvering  (Evolusjon) § Prosjektledere  og  endringsledere  bør  ta  med  kommunikasjon  i  hele  endringsprosessen § Ta  i  bruk  de  funn  og  råd  (teori)  som  er  tilgjengelig,  selv  om  forskningsområdet  er  ”ungt” © Eva  Tryti  Lokken,   2016
 18. 18. 1    18 Eva  Tryti  Lokken Kommunikasjon  og  endringsledelse eva.t.lokken@gmail.com 982  32  866 Lykke  til  på  endringsreisen!

×