Projekt sociologji

Projekt sociologji
Familja
• Familja (lat. familia, nga famulus – rob shtëpie,
shërbëtor) është njësiashoqërore me e vogel e perbere
nga dy ose me shume persona te cilet kane midis tyre
lidhje martesore, gjaku ose biresimi; qe jetojne ne te
njejtin mjedis per nje kohe relativisht te gjate, kane
marrdhenie kulturore dhe ekonomike te perbashketa si
dhe perkujdesen per njeri-tjetrin .
• Sipas nenit 16(3) të Deklaratës të Përgjithshme mbi të
Drejtat e Njeriut "Familja është njësia bazë grupore e
shoqërisë dhe i jepet mbrojtje nga shoqëria dheshteti"
Anëtarët e një familjeje konjugale
• Nëna: prindi femër
• Babai: prindi mashkull
• E bija: femra e lindur nga nëna, e atësuar nga babai
• I biri: mashkulli i lindur nga nëna, i atësuar nga babai
• Motra: femra e lindur nga nëna e njëjtë, e atësuar nga i njëjti baba
• Vëllau: mashkulli i lindur nga nëna e njëjtë, i atësuar nga i njëjti baba
• Si dhe anëtarë të tjerë jo të familjes së
ngushtë:
• Gjyshja: nëna e prindit
• Gjyshi: babai i prindit
• Mbesa: vajza e fëmijës
• Nipi: djali i fëmijës
.
• .
Komunikimi Prind - Fëmijë
• Të jetosh mes të qeshurave do të thotë të jetosh me mencuri dhe kjo është gjëja
më e mirë që na japin fëmijët, të rriturve u takon ta përkrahin ndjeshmërin e tyre
dhe komunikimin me cdo gjë që ndonjëherë të rriturit nuk mund ta shohin.
Kur lindim, jemi të lirë prej paragjykimeve dhe kemi një vizion të veçant që na
shoqëron gjatë gjithë fëmijëris sonë, deri në momentin kur një i rritur na mëson
një realitet ndryshe nga ai që mendonim se ishte jeta dhe bota.Është e
rëndësishme të kuptojmë që fëmijët janë qënie speciale, me shumë ndjeshmëri që
të rriturit duhet ta ushqejnë më shumë, duke i dëgjuar me zemër për të kuptuar
më shumë prej tyre.Fëmijët janë në gjendje të thonë atë që u pëlqen, na flasin për
gjëra që ne shpesh nuk i kuptojmë si për jetë të tjera, apo për atë që kanë qënë në
jetët e tyre të mëparshme.Por, gjatë rritjes për shkak të ndikimeve të jashtme,
fëmijët e humbasin këtë ndjeshmëri duke e zëvendësuar me mendime racionale,
duke besuar vetëm atë cka mund të vërtetojnë.Komunikimi me fëmijët është pika
thelbësore. Te kapësh vëmëndjen e fëmijëve dhe tua shpjegosh gjërat në një
mënyrë që të jenë sa më të kuptueshme për ta.Pra, tju flasësh fëmijëve nuk është
e veshtirë, ekziston gjithmon një mënyrë që ti bësh të të dëgjojnë.Komunikimi me
fëmijët kerkon që të jesh i hareshëm dhe entuziast dhe kur është e nevojshme
duhet të kesh ngulimin e duhur që gjithsesi nuk është agresiviteti.
.
Komunikimi prind-fëmijë shpesh konfliktual
• Shkaqet janë padurimi, komunikimet e rralla, mungesa e
tolerancës, patriarkalizmi, sedra e sëmurë
Marrëdhëniet e komunikimit ndërmjet prindërve dhe
fëmijëve në vendin tonë janë të kufizuara, çka bën që
konfliktet ndërmjet palëve të jenë vazhdimisht prezentë.
Kjo situatë është raportuar nëpërmjet një anketimi të bërë
te prindërit e fëmijëve të moshave 14-18 vjeç në dy rrethe
të vendit, përkatësisht në Tiranë dhe në Korçë. Gjetjet e
studimit të publikuara nga doktori i shkencave psikologjike
Skënder Demaliaj kanë treguar se në marrëdhënieve prind-
fëmijë të kësaj grup-moshe ka mosmarrëveshje e konflikte
të shumëllojshme. Nga vëzhgimi, ku u përfshinë rreth 100
prindër, rezultoi se 24.5 e fëmijëve të tyre i kundërshtonin
shpesh prindërit, pasi e konsiderojnë vetën “të rritur” dhe
nuk kanë nevojë për aq shumë këshilla e moral.
Vëzhgimi
•
Nga studimi rezulton se pjesa dërrmuese e konflikteve të lindura
ndërmjet dy palëve vijnë për shkak të përzgjedhjes së programeve
televizive, ndjekjes së ekskursioneve si dhe imponimi i prindërve në
zgjedhjet e fëmijëve (që është dhe shkaku kryesor i konflikteve). Më
shumë se 24.5 për qind e fëmijëve kundërshtojnë shpesh prindërit,
pasi e konsiderojnë vetën “të rritur” dhe nuk kanë nevojë për aq
shumë këshilla e moral. Njëkohësisht anketimi ka treguar se djemtë
kundërshtojnë prindërit më shumë sesa vajzat, konkretisht në 78.6
për qind të rasteve. Ndërsa për vajzat studimi tregon se këto të
fundit kritikohen jo vetëm nga prindërit, por në masë dhe nga
vëllezërit e tyre, jo vetëm në rastet kur janë më të mëdhenj në
moshë, por edhe kur janë më të vegjël. Nga ana tjetër, rreth 68.3
për qind e prindërve kundërshtohen prej fëmijëve të tyre në ndonjë
rast.
Shkaqet
• “Po të kemi parasysh edhe ata që kundërshtojnë shpesh, rezulton se në 10
nxënës 9 prej tyre kundërshtojnë, ku shkaqet kryesore renditen të jenë
padurimi, komunikimet e rralla, mungesa e tolerancës, patriarkalizmi,
sedra e sëmurë”, - thuhet në rezultatet e anketimit. Kjo sipas ekspertëve të
fushës shpjegohet me faktin se ndërmjet dy palëve ka interesa dhe
koncepte të ndryshme, deri në logjika të kundërta. Sipas psikologëve, ky
konflikt lind sepse prindi tenton të ushtrojë presion mbi fëmijën
adoleshent për t’i imponuar atij ato gjëra që ai mendon se i kanë munguar
për të arritur atë çfarë ka dashur në jetë. Kjo bie në kundërshtim me
prirjen e adoleshentit për t’u afirmuar. Pothuajse 60 për qind e të
pyeturve në këtë studim tregojnë se e kanë shumë më të lehtë t’ua hapin
zemrën shokëve dhe miqve të tyre dhe jo prindërve. Kjo për arsye të
gjykimit që bëhet në rast se zgjedhjet apo preferencat e tyre nuk
parapëlqehen nga prindërit. “Pra, komunikimet prindër-fëmijë janë të
kufizuara. Dhe sa më pak komunikime, aq më shumë probleme,
incidente”, - thuhet në rezultatet e këtij vëzhgimi.
.
Marrëdhënia midis prindërve dhe
mënyra se si kjo ndikon te fëmija
• Ardhja e një fëmije në jetë është një ngjarje e shënuar për prindrit e rinj, por
ndryshimi total i rutinave, orareve të gjumit, përkujdesja e madhe që i nevojitet nje
fëmije në veçanti në vitet e para si dhe probleme të tjera të jetës së përditshme
krijojnë një situatë stresuese në marrëdhënien bashkëshortore edhe nëse ajo ka
qënë shume e mirë më parë. Si pasoj e këtij ndryshimi prindrit e rinj janë të
tensionuar, të frustruar dhe shpesh kanë mosmarrëveshje me njëri-tjetrin.
• Disa nga ne nuk arrijnë ta kuptojnë ndikimin negative që kjo situatë mund të ketë
te fëmija dhe në aftësinë tonë për të përmbushur impenjimet prindërore në
mënyrën e duhur. Literaturat e ndryshme më tepër fokusohen në mënyrën sesi
prindi duhet të atashohet me fëmijën dhe jo shumë për mënyrën sesi prindrit
duhet të sillen në raport me njëri- tjetrin. Duke qënë se dëshira jonë është të jemi
prindër të mirë atherë mirë është të dimë jo vetëm të sillemi në marrëdhënie me
fëmijën, por si duhet të sillemi dhe në marrëdhënien bashkëshortore duke qënë se
kjo gjë ka një ndikim thelbësorë në rritjen dhe zhvillimin e fëmijës tonë.
• Është shumë e rëndësishme që të kujtojmë që bebet vijnë në jetë krejtësisht të
pambrojtur dhe të “zbuluar” ndaj çdo situate. Duke qënë se mburojat emocionale
te fëmijët e vegjël nuk janë krijuar akoma ata e kanë shumë të lehtë te perceptojnë
në mënyrë intensive emocionale se çfarë po ndodh rreth tyre. Ata jo vetëm që
përjetojnë ndjenjat e tyre me intesitet, por dhe ndjenjat tuaja dhe mënyrën se si ju
ndjeheni në marrëdhënien në çift. Ata ndjejnë “energjinë” në shtëpi.
…
• Duhen vite që te fëmijët të krijohet mburoja emocionale që do e ndihmojë fëmijën
që të mos i përjetojë me aq intesitet emocionet. Nëse te të rriturit ekzistojnë
mekanizmat mbrojtës që i mbrojnë ata nga intesiteti i situateve që mund të
shkaktojnë diskomfort, te fëmijët e vegjël ato nuk janë të krijuara akoma.
Psikologet dhe mjekët që kujdesen për fëmijët shpesh i këshillojnë prindrit për
mënyrën e sjelljes në prani të fëmijes dhe për mënjanimin e debateve të ashpra në
prani të tyre. Problemet në çift nuk mund ti fshehim nga fëmijët, por është
gjithashtu fakt që jeta nuk mund të jetë gjithmonë e kulluar dhe probleme ka
përditë. Këto problem na bëjnë të jemi të tensionuar dhe nervoz me partnerët
tanë dhe shpesh nervoziteti dhe tensioni shpërthen në debate të ashpra, në fjalë
dhe veprime të papërshtatshme. Megjith pasojat negative që mund të ketë një
marrëdhënie konfliktuale në çift që u përmëndën më sipër, kjo nuk nënkupton që
midis partnerëve të mos ketë aspak debat, por që ky debat të zhvillohet në mënyrë
konstruktive. Gjatë debatit e rëndësishme është të evidentohen faktet dhe jo të
përdoren fjalë fyese ndaj partnerit, të evitohet zëri i lartë dhe fjalët me ngjyrime
emocionale negative. Të mundohen që gjatë debatit të shprehin emocionet
pozitive dhe dashurinë që ndjejnë duke e zhvilluar bisedën në mënyrë konstruktive
dhe me respekt ndaj njëri-tjetrit. E rëndësishme gjithashtu është dhe kush është
fokusi i debatit, diskutimet që bëhen për fëmijën nuk duhet të zhvillohen në pranin
e tij, pasi kjo do të ishte e dëmshme për të.
Si ndikon konkretisht te fëmija raporti
që partnerët kanë me njëri-tjetrin?
• Ndikimi pozitiv-Fëmijët jo vetëm që arrijnë të kuptojnë, por gjithashtu ndikohen
shumë nga ajo që ndodh midis prindërve të tyre si në mënyrë direkte ashtu dhe
indirekte. Një marrëdhënie e shëndetshme dhe me respekt reciprok midis pridërve,
ka një ndikim pozitiv direkt te fëmija, pasi në këtë mënyrë krijohet një ambjent i
sigurt familjarë në të cilin bebja e vogël e më pas fëmija mund të gjej vetveten si
qënie njerëzore. Megjithëse nuk ka ndikim aq të fuqishëm dhe derteminues në
zhvillimin e fëmijës sa atashimi nënë-fëmijë, marrëdhënia midis prindërve dhe një
mjedis i ngrohtë familjarë luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e mëtejshëm të
fëmijës.
Niveli në të cilin prindrit në mënyrë të sinqert dhe të dukshme duan dhe
ndërveprojnë me njëri-tjetrin, mënyra se si ata të dy janë të përfshirë në botën e
fëmijës së tyre dhe në sensin që ai po zhvillon për veten si qënie njerzore, kjo ka një
ndikim të fuqishëm gjithashtu në ndjenjën e sigurisë dhe parashikueshmërisë së
gjërave që fëmija do të ketë.
Të gjitha këto bëhen modeli dhe arketipi që fëmija do të përdori më vonë për
ndërtimin e marrëdhënieve sociale si dhe do të krijoj skemat bazë të fëmijës dhe
imazhin për: afrimitetin, intimitetin, zgjidhjen në mënyrë konstruktive të konflikteve,
shprehjen e emocioneve dhe respektin reciprok midis gjinive të ndryshme.
Ndikimi negativ
• Në anën negative fëmijët që vijnë në botë krejtësisht të pambrojtur,
marrëdhënia e keqe prindërore lë tek ta një dëm të madhe si në
mënyrë direkte dhe indirekte.
Në mënyrë direkte ndikimet negative janë: fëmijët imitojnë sjelljet
e papërshtatshme të prindërve të tyre, paaftësia për të mësuar
aftësit e ndërveprimit social si dhe brëndësimi i një imazhi negativ si
për prindrit ashtu dhe për veten. Fëmijët të paaftë të kuptojnë dhe
të përballojnë ndjenjat e trazuara që ju shkaktohen nga
mosmarrëveshjet e vazhdueshme të prindërve, veprojnë në mënyrë
problematike në marrëdhëniet ndërpersonale.
Kërkimet kanë treguar se fëmijët që i nënshtrohen për një kohë të
gjatë mosmarrëveshjeve prindërore si pasojë shfaqin një mori
problemesh në zhvillim si: atashim të pasigurt me prindrit,
vetëvlerësim të ulët, çrregullime në sjellje, sjellje antisocial,
vështirësi në marrëdhënien me bashkëmoshatarët dhe figurat
autoritare, depresion, ankth, problematika në arritjet akademike.
Ndikimi indirekt shfaqet në marrëdhënien:
nënë-fëmijë dhe baba-fëmijë.
• Një marrëdhënie e vazhdueshme me mungesë harmonie dhe
mosmarrëveshje minojnë cilësinë e prindërimit. Prindërit nuk janë më të
disponueshëm t’iu përgjigjen emocionalisht fëmijëve të tyre, zbeh aftësinë
e tyre për të disiplinuar fëmijët në mënyrë efektive dhe të përshtatshme
dhe rrit mundësinë e një sjellje fizike apo verbale agresive të prindërve
ndaj fëmijës.
Kërkimet kanë nxjerr si rezultat se prindërit me martesa në të cilat niveli i
konfliktit është i lart kanë tendencën të jenë më pak të ngrohtë dhe
empatik ndaj fëmijëve të tyre. Ata janë më të çrregullt dhe të ashpër në
disiplinimin e fëmijëve dhë përdorin teknika disiplinuese të cilat nxisin
ndjenja faji dhe ankthi te fëmijët.Baballarët që vijnë nga martesa me nivel
të lartë konflikti tentojnë të tërhiqen nga detyrat prindërore më shumë se
baballarët që vijnë nga një martesë me nivel të ulët konflikti dhe
përgjithësisht ndihen sikur partnerja i ka përjashtuar nga roli prindëror.
Prindërit që vijnë nga një martesë konfliktuale janë më shpesh pre e
depresionit, depresioni në vetvete është shkak i një sërë disfunksionesh
familjare.
.
Nxitja emocionale dhe perkrahja
ekonomike ne shoqerine Shqipetare
• Familja e shendosh I mbron dhe I perkrah antaret e saj
fizikisht,emocionalisht dhe finacianarisht nga lindja deri ne vdekje . Ne
shoqerit shqipetare tradicionalisht dhe ne ditet tona jo vetem prinderit I
perkrahin ekonomisht femijet por dhe femijet I ndihmojne ekonomisht
prinderit e moshuar pa pension ose me pension te vogel .Ne shoqerite me
te urbanizuara te Perendimit femijet pergjithesisht jane me pak te prirur
per te ndihmuar ekonomisht prindrit e tyre te moshuar . Familja eshte
zakonisht grupi paresor me I rendesishem I njerezve ne shoqerite
moderne.Antaret e saj pergjithesisht kane marrdhnie intime te forta dhe
te qendrueshme me njeri-tjetrin.Marrdheniet e tilla I nxitin natyrshem pa
sforcim antaret e familjes te punojne afirmohen ne fusha te ndryshme te
veprimtarise profesionale te krijimtaris artistike shkencore etj .Studimet
tregojne se shumica e shkencetareve me te shquar kane perparuar ne
rruhet e veshtira te shkences edhe ne saj te perkrahjes ekonomike dhe
nxitjes emocionale te prinderve.Sociologet amerikane jane shprehur me
habi dhe simpati per mjaft prinder te shipetar te cilet kane braktisur ne
Shqiperi karrieren e suksesshme te mjekut avokatir etj dhe kane
emirgruar.
Çka i mungon sot familjes shqiptare?
• Së pari i mungon formimi i personalitetit bazor dhe identitetit
personal, uni, ego-ja, si parakusht për marrëdhënie të suksesshme
ndërpersonale. Populli thotë mirë: Pa njeri s’ka as familje as
shoqëri!Kush ka personalitet dhe identitet e di fare mirë gjithnjë e
gjithkund këtë: kush është, çka do dhe si dëshiron të arrijë atë
çka don dhe kërkon.
• Mungesa e edukimit për liri dhe për përgjegjësi, për vlera dhe
virtyte, me orjentime dhe përcaktime të qarta, sepse pa këtë njeriu
është “lojë rasti” apo rrethanash, një lloj “malli” në duart e fatit dhe
të tjerëve. Liria pa përgjegjësi është anarki, me shumë rreziqe, si p.
sh.
• -materializmi, vetëm çka më pasuron;
• -populizmi, çka bëjnë të tjerët, të gjithë;
• -hedonizmi, çka më pëlqen, çka më duket mua mirë
Rreziqet dhe shthurjet e familjes
shqiptare
• Kriza e cila e ka kapluar familjen shqiptare
tradicionale është mjaft e thellë dhe me shumë
rreziqe.Familja gjithnjë e më tepër ngushtohet,
sepse pjesa dërmuese e jetës kalohet jashtë
familjes, shtëpisë, në punë, në udhëtime, në
lidhje dhe marrëdhënie me të tjerët, aq sa
shtëpia gati është bërë “bujtore”.Pluralizmi i
mendimeve, qëndrimeve, botëkuptimeve, sepse
sot “bota është në rrota”, në lëvizje, me dyndjet
moderne të popujve, gjuhësve, kulturave, feve.
• "Familja është shkolla e detyrave... themeluar
mbi dashurinë.“
"Familja është kryevepra e natyrës."
.
1 sur 21

Recommandé

Funkisonet e familjes par
Funkisonet e familjesFunkisonet e familjes
Funkisonet e familjesXhesika Bocaj
9.9K vues8 diapositives
Qytetari (familja ) par
Qytetari (familja )Qytetari (familja )
Qytetari (familja )jona jona
8.4K vues28 diapositives
Familja shqiptare ne vite par
Familja shqiptare ne viteFamilja shqiptare ne vite
Familja shqiptare ne viteD. Sh
45.1K vues21 diapositives
Familja rendesia e saj ne jeten tone par
Familja rendesia e saj ne jeten toneFamilja rendesia e saj ne jeten tone
Familja rendesia e saj ne jeten toneInternet VloraAlb
7.2K vues3 diapositives
Dhuna par
DhunaDhuna
DhunaEgzon Salihu
22.6K vues3 diapositives
Gazeta e shkolles par
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkollesValeria Baçi
148.3K vues12 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Gazeta e shkolles par
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles Mirsad - New
9.9K vues16 diapositives
Duhani, rreziqet par
Duhani, rreziqetDuhani, rreziqet
Duhani, rreziqetistref bytyqi
50.4K vues13 diapositives
Visual basic leksionet e mia par
Visual basic leksionet e miaVisual basic leksionet e mia
Visual basic leksionet e miaMarkelian Laho
11.4K vues14 diapositives
Sjelljet Deviante - Projekt sociologji par
Sjelljet Deviante - Projekt sociologjiSjelljet Deviante - Projekt sociologji
Sjelljet Deviante - Projekt sociologjiMirsad - New
19.8K vues16 diapositives
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE par
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJESilda Silda
14.2K vues20 diapositives
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut par
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutmikaela basha
38.6K vues30 diapositives

Tendances(20)

Visual basic leksionet e mia par Markelian Laho
Visual basic leksionet e miaVisual basic leksionet e mia
Visual basic leksionet e mia
Markelian Laho11.4K vues
Sjelljet Deviante - Projekt sociologji par Mirsad - New
Sjelljet Deviante - Projekt sociologjiSjelljet Deviante - Projekt sociologji
Sjelljet Deviante - Projekt sociologji
Mirsad - New19.8K vues
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE par Silda Silda
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
Silda Silda14.2K vues
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut par mikaela basha
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
mikaela basha38.6K vues
Shqiperia dhe Bashkimi Europian par olinuhi
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi16.7K vues
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI par Mirsad
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIGazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Mirsad40K vues
Matematika dhe Mjekesia par Mehmet Emiri
Matematika dhe MjekesiaMatematika dhe Mjekesia
Matematika dhe Mjekesia
Mehmet Emiri15.3K vues
Duhanpirja, drogat e tjera dhe shendeti yne. par EsliSula1
Duhanpirja, drogat e tjera dhe shendeti yne.Duhanpirja, drogat e tjera dhe shendeti yne.
Duhanpirja, drogat e tjera dhe shendeti yne.
EsliSula11.8K vues
Problemet e arsimit e shkolles sot par Genti Mustafaj
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
Genti Mustafaj33.7K vues
Fibrat optike par Olti OTo
Fibrat optike Fibrat optike
Fibrat optike
Olti OTo50.1K vues
Matematika ne jeten e perditshme par Ana Ana
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
Ana Ana151K vues
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone par Jugerta Poçi
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Jugerta Poçi32.1K vues
Duhani,droga,alkooli par Egi Zenelaj
Duhani,droga,alkooliDuhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooli
Egi Zenelaj52.3K vues
Filozofia gjate shekullit XVII par Denisa Caushi
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVII
Denisa Caushi6.7K vues

En vedette

Divorci ne shoqerine shqiptare par
Divorci ne shoqerine shqiptare Divorci ne shoqerine shqiptare
Divorci ne shoqerine shqiptare sara7991
9.6K vues20 diapositives
DIVORCI par
DIVORCIDIVORCI
DIVORCIroni45
4.1K vues37 diapositives
Familja dhe harmonia par
Familja dhe harmoniaFamilja dhe harmonia
Familja dhe harmoniaMimoza Thaqi
3.4K vues13 diapositives
Divorci par
DivorciDivorci
DivorciJenny Tusha
10.9K vues7 diapositives
Roli i Kultures ne formimin e individit par
Roli i Kultures ne formimin e individitRoli i Kultures ne formimin e individit
Roli i Kultures ne formimin e individitKejti Cela
14.3K vues10 diapositives
“ Shoqëria në të cilën jetojmë sot në Shqipëri I përket epokës tradicionale... par
 “ Shoqëria në të cilën jetojmë sot në Shqipëri I përket epokës tradicionale... “ Shoqëria në të cilën jetojmë sot në Shqipëri I përket epokës tradicionale...
“ Shoqëria në të cilën jetojmë sot në Shqipëri I përket epokës tradicionale...Chriss Kocibelli
6.6K vues3 diapositives

En vedette(20)

Divorci ne shoqerine shqiptare par sara7991
Divorci ne shoqerine shqiptare Divorci ne shoqerine shqiptare
Divorci ne shoqerine shqiptare
sara79919.6K vues
DIVORCI par roni45
DIVORCIDIVORCI
DIVORCI
roni454.1K vues
Roli i Kultures ne formimin e individit par Kejti Cela
Roli i Kultures ne formimin e individitRoli i Kultures ne formimin e individit
Roli i Kultures ne formimin e individit
Kejti Cela14.3K vues
“ Shoqëria në të cilën jetojmë sot në Shqipëri I përket epokës tradicionale... par Chriss Kocibelli
 “ Shoqëria në të cilën jetojmë sot në Shqipëri I përket epokës tradicionale... “ Shoqëria në të cilën jetojmë sot në Shqipëri I përket epokës tradicionale...
“ Shoqëria në të cilën jetojmë sot në Shqipëri I përket epokës tradicionale...
Chriss Kocibelli6.6K vues
Kultura dhe civilizimi par Donart Geci
Kultura dhe civilizimiKultura dhe civilizimi
Kultura dhe civilizimi
Donart Geci12.7K vues
Punim seminarik par Ramiz Ilazi
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
Ramiz Ilazi34.8K vues
Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f... par kulla 2010
Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...
Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...
kulla 201039K vues
Divorci ne shoqerine shqiptare par sara7991
Divorci ne shoqerine shqiptare Divorci ne shoqerine shqiptare
Divorci ne shoqerine shqiptare
sara79912.1K vues
Detyrë kursi sociologji par rediz
Detyrë kursi sociologjiDetyrë kursi sociologji
Detyrë kursi sociologji
rediz10.1K vues
Normat shoqërore dhe llojet e normave shoqërore par Dardan Aliu
Normat shoqërore dhe llojet e normave shoqëroreNormat shoqërore dhe llojet e normave shoqërore
Normat shoqërore dhe llojet e normave shoqërore
Dardan Aliu26.1K vues
Barazia gjinore dhe diskriminimi par elvakastrati
Barazia gjinore dhe diskriminimiBarazia gjinore dhe diskriminimi
Barazia gjinore dhe diskriminimi
elvakastrati25.7K vues
Projekt.qytetari par sara7991
Projekt.qytetari Projekt.qytetari
Projekt.qytetari
sara799117.4K vues
Adoleshenca dhe Shoqeria par Anida Ago
Adoleshenca dhe ShoqeriaAdoleshenca dhe Shoqeria
Adoleshenca dhe Shoqeria
Anida Ago29.3K vues

Similaire à Projekt sociologji

Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“ par
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“First Children's Embassy in the World
429 vues32 diapositives
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“ par
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“Детска Амбасада Меѓаши
440 vues32 diapositives
Projekti per qytetari par
Projekti per qytetariProjekti per qytetari
Projekti per qytetariDaniel Kola
852 vues25 diapositives
Agresivitetei tek-femijet-12 par
Agresivitetei tek-femijet-12Agresivitetei tek-femijet-12
Agresivitetei tek-femijet-12QendresaBeqiri1
3.3K vues29 diapositives
Disiplina pozitive dhe sjellja pozitive par
Disiplina pozitive dhe sjellja pozitiveDisiplina pozitive dhe sjellja pozitive
Disiplina pozitive dhe sjellja pozitiveДетска Амбасада Меѓаши
2.4K vues19 diapositives
ROLI I BABAIT ....BROSHURE par
ROLI I BABAIT ....BROSHURE ROLI I BABAIT ....BROSHURE
ROLI I BABAIT ....BROSHURE #MesueseAurela Elezaj
1.3K vues2 diapositives

Similaire à Projekt sociologji(20)

Projekti per qytetari par Daniel Kola
Projekti per qytetariProjekti per qytetari
Projekti per qytetari
Daniel Kola852 vues
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle par Anida Ago
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkollePyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle
Pyetesor per vjeljen e nevojave psikologjike te nxenesve ne shkolle
Anida Ago21.4K vues
sjelljet e adoleshenteve par Ada Add
sjelljet e adoleshentevesjelljet e adoleshenteve
sjelljet e adoleshenteve
Ada Add757 vues
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko par Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Hysen Doko1.6K vues
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down par Anida Ago
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen DownEfektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Anida Ago8.5K vues
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X par Gersa_a
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XAdoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Gersa_a7.8K vues
Prezantimi pedagogji familjare par BesartHyseni
Prezantimi  pedagogji familjarePrezantimi  pedagogji familjare
Prezantimi pedagogji familjare
BesartHyseni715 vues

Projekt sociologji

 • 2. Familja • Familja (lat. familia, nga famulus – rob shtëpie, shërbëtor) është njësiashoqërore me e vogel e perbere nga dy ose me shume persona te cilet kane midis tyre lidhje martesore, gjaku ose biresimi; qe jetojne ne te njejtin mjedis per nje kohe relativisht te gjate, kane marrdhenie kulturore dhe ekonomike te perbashketa si dhe perkujdesen per njeri-tjetrin . • Sipas nenit 16(3) të Deklaratës të Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut "Familja është njësia bazë grupore e shoqërisë dhe i jepet mbrojtje nga shoqëria dheshteti"
 • 3. Anëtarët e një familjeje konjugale • Nëna: prindi femër • Babai: prindi mashkull • E bija: femra e lindur nga nëna, e atësuar nga babai • I biri: mashkulli i lindur nga nëna, i atësuar nga babai • Motra: femra e lindur nga nëna e njëjtë, e atësuar nga i njëjti baba • Vëllau: mashkulli i lindur nga nëna e njëjtë, i atësuar nga i njëjti baba • Si dhe anëtarë të tjerë jo të familjes së ngushtë: • Gjyshja: nëna e prindit • Gjyshi: babai i prindit • Mbesa: vajza e fëmijës • Nipi: djali i fëmijës
 • 5. Komunikimi Prind - Fëmijë • Të jetosh mes të qeshurave do të thotë të jetosh me mencuri dhe kjo është gjëja më e mirë që na japin fëmijët, të rriturve u takon ta përkrahin ndjeshmërin e tyre dhe komunikimin me cdo gjë që ndonjëherë të rriturit nuk mund ta shohin. Kur lindim, jemi të lirë prej paragjykimeve dhe kemi një vizion të veçant që na shoqëron gjatë gjithë fëmijëris sonë, deri në momentin kur një i rritur na mëson një realitet ndryshe nga ai që mendonim se ishte jeta dhe bota.Është e rëndësishme të kuptojmë që fëmijët janë qënie speciale, me shumë ndjeshmëri që të rriturit duhet ta ushqejnë më shumë, duke i dëgjuar me zemër për të kuptuar më shumë prej tyre.Fëmijët janë në gjendje të thonë atë që u pëlqen, na flasin për gjëra që ne shpesh nuk i kuptojmë si për jetë të tjera, apo për atë që kanë qënë në jetët e tyre të mëparshme.Por, gjatë rritjes për shkak të ndikimeve të jashtme, fëmijët e humbasin këtë ndjeshmëri duke e zëvendësuar me mendime racionale, duke besuar vetëm atë cka mund të vërtetojnë.Komunikimi me fëmijët është pika thelbësore. Te kapësh vëmëndjen e fëmijëve dhe tua shpjegosh gjërat në një mënyrë që të jenë sa më të kuptueshme për ta.Pra, tju flasësh fëmijëve nuk është e veshtirë, ekziston gjithmon një mënyrë që ti bësh të të dëgjojnë.Komunikimi me fëmijët kerkon që të jesh i hareshëm dhe entuziast dhe kur është e nevojshme duhet të kesh ngulimin e duhur që gjithsesi nuk është agresiviteti.
 • 6. .
 • 7. Komunikimi prind-fëmijë shpesh konfliktual • Shkaqet janë padurimi, komunikimet e rralla, mungesa e tolerancës, patriarkalizmi, sedra e sëmurë Marrëdhëniet e komunikimit ndërmjet prindërve dhe fëmijëve në vendin tonë janë të kufizuara, çka bën që konfliktet ndërmjet palëve të jenë vazhdimisht prezentë. Kjo situatë është raportuar nëpërmjet një anketimi të bërë te prindërit e fëmijëve të moshave 14-18 vjeç në dy rrethe të vendit, përkatësisht në Tiranë dhe në Korçë. Gjetjet e studimit të publikuara nga doktori i shkencave psikologjike Skënder Demaliaj kanë treguar se në marrëdhënieve prind- fëmijë të kësaj grup-moshe ka mosmarrëveshje e konflikte të shumëllojshme. Nga vëzhgimi, ku u përfshinë rreth 100 prindër, rezultoi se 24.5 e fëmijëve të tyre i kundërshtonin shpesh prindërit, pasi e konsiderojnë vetën “të rritur” dhe nuk kanë nevojë për aq shumë këshilla e moral.
 • 8. Vëzhgimi • Nga studimi rezulton se pjesa dërrmuese e konflikteve të lindura ndërmjet dy palëve vijnë për shkak të përzgjedhjes së programeve televizive, ndjekjes së ekskursioneve si dhe imponimi i prindërve në zgjedhjet e fëmijëve (që është dhe shkaku kryesor i konflikteve). Më shumë se 24.5 për qind e fëmijëve kundërshtojnë shpesh prindërit, pasi e konsiderojnë vetën “të rritur” dhe nuk kanë nevojë për aq shumë këshilla e moral. Njëkohësisht anketimi ka treguar se djemtë kundërshtojnë prindërit më shumë sesa vajzat, konkretisht në 78.6 për qind të rasteve. Ndërsa për vajzat studimi tregon se këto të fundit kritikohen jo vetëm nga prindërit, por në masë dhe nga vëllezërit e tyre, jo vetëm në rastet kur janë më të mëdhenj në moshë, por edhe kur janë më të vegjël. Nga ana tjetër, rreth 68.3 për qind e prindërve kundërshtohen prej fëmijëve të tyre në ndonjë rast.
 • 9. Shkaqet • “Po të kemi parasysh edhe ata që kundërshtojnë shpesh, rezulton se në 10 nxënës 9 prej tyre kundërshtojnë, ku shkaqet kryesore renditen të jenë padurimi, komunikimet e rralla, mungesa e tolerancës, patriarkalizmi, sedra e sëmurë”, - thuhet në rezultatet e anketimit. Kjo sipas ekspertëve të fushës shpjegohet me faktin se ndërmjet dy palëve ka interesa dhe koncepte të ndryshme, deri në logjika të kundërta. Sipas psikologëve, ky konflikt lind sepse prindi tenton të ushtrojë presion mbi fëmijën adoleshent për t’i imponuar atij ato gjëra që ai mendon se i kanë munguar për të arritur atë çfarë ka dashur në jetë. Kjo bie në kundërshtim me prirjen e adoleshentit për t’u afirmuar. Pothuajse 60 për qind e të pyeturve në këtë studim tregojnë se e kanë shumë më të lehtë t’ua hapin zemrën shokëve dhe miqve të tyre dhe jo prindërve. Kjo për arsye të gjykimit që bëhet në rast se zgjedhjet apo preferencat e tyre nuk parapëlqehen nga prindërit. “Pra, komunikimet prindër-fëmijë janë të kufizuara. Dhe sa më pak komunikime, aq më shumë probleme, incidente”, - thuhet në rezultatet e këtij vëzhgimi.
 • 10. .
 • 11. Marrëdhënia midis prindërve dhe mënyra se si kjo ndikon te fëmija • Ardhja e një fëmije në jetë është një ngjarje e shënuar për prindrit e rinj, por ndryshimi total i rutinave, orareve të gjumit, përkujdesja e madhe që i nevojitet nje fëmije në veçanti në vitet e para si dhe probleme të tjera të jetës së përditshme krijojnë një situatë stresuese në marrëdhënien bashkëshortore edhe nëse ajo ka qënë shume e mirë më parë. Si pasoj e këtij ndryshimi prindrit e rinj janë të tensionuar, të frustruar dhe shpesh kanë mosmarrëveshje me njëri-tjetrin. • Disa nga ne nuk arrijnë ta kuptojnë ndikimin negative që kjo situatë mund të ketë te fëmija dhe në aftësinë tonë për të përmbushur impenjimet prindërore në mënyrën e duhur. Literaturat e ndryshme më tepër fokusohen në mënyrën sesi prindi duhet të atashohet me fëmijën dhe jo shumë për mënyrën sesi prindrit duhet të sillen në raport me njëri- tjetrin. Duke qënë se dëshira jonë është të jemi prindër të mirë atherë mirë është të dimë jo vetëm të sillemi në marrëdhënie me fëmijën, por si duhet të sillemi dhe në marrëdhënien bashkëshortore duke qënë se kjo gjë ka një ndikim thelbësorë në rritjen dhe zhvillimin e fëmijës tonë. • Është shumë e rëndësishme që të kujtojmë që bebet vijnë në jetë krejtësisht të pambrojtur dhe të “zbuluar” ndaj çdo situate. Duke qënë se mburojat emocionale te fëmijët e vegjël nuk janë krijuar akoma ata e kanë shumë të lehtë te perceptojnë në mënyrë intensive emocionale se çfarë po ndodh rreth tyre. Ata jo vetëm që përjetojnë ndjenjat e tyre me intesitet, por dhe ndjenjat tuaja dhe mënyrën se si ju ndjeheni në marrëdhënien në çift. Ata ndjejnë “energjinë” në shtëpi.
 • 12. … • Duhen vite që te fëmijët të krijohet mburoja emocionale që do e ndihmojë fëmijën që të mos i përjetojë me aq intesitet emocionet. Nëse te të rriturit ekzistojnë mekanizmat mbrojtës që i mbrojnë ata nga intesiteti i situateve që mund të shkaktojnë diskomfort, te fëmijët e vegjël ato nuk janë të krijuara akoma. Psikologet dhe mjekët që kujdesen për fëmijët shpesh i këshillojnë prindrit për mënyrën e sjelljes në prani të fëmijes dhe për mënjanimin e debateve të ashpra në prani të tyre. Problemet në çift nuk mund ti fshehim nga fëmijët, por është gjithashtu fakt që jeta nuk mund të jetë gjithmonë e kulluar dhe probleme ka përditë. Këto problem na bëjnë të jemi të tensionuar dhe nervoz me partnerët tanë dhe shpesh nervoziteti dhe tensioni shpërthen në debate të ashpra, në fjalë dhe veprime të papërshtatshme. Megjith pasojat negative që mund të ketë një marrëdhënie konfliktuale në çift që u përmëndën më sipër, kjo nuk nënkupton që midis partnerëve të mos ketë aspak debat, por që ky debat të zhvillohet në mënyrë konstruktive. Gjatë debatit e rëndësishme është të evidentohen faktet dhe jo të përdoren fjalë fyese ndaj partnerit, të evitohet zëri i lartë dhe fjalët me ngjyrime emocionale negative. Të mundohen që gjatë debatit të shprehin emocionet pozitive dhe dashurinë që ndjejnë duke e zhvilluar bisedën në mënyrë konstruktive dhe me respekt ndaj njëri-tjetrit. E rëndësishme gjithashtu është dhe kush është fokusi i debatit, diskutimet që bëhen për fëmijën nuk duhet të zhvillohen në pranin e tij, pasi kjo do të ishte e dëmshme për të.
 • 13. Si ndikon konkretisht te fëmija raporti që partnerët kanë me njëri-tjetrin? • Ndikimi pozitiv-Fëmijët jo vetëm që arrijnë të kuptojnë, por gjithashtu ndikohen shumë nga ajo që ndodh midis prindërve të tyre si në mënyrë direkte ashtu dhe indirekte. Një marrëdhënie e shëndetshme dhe me respekt reciprok midis pridërve, ka një ndikim pozitiv direkt te fëmija, pasi në këtë mënyrë krijohet një ambjent i sigurt familjarë në të cilin bebja e vogël e më pas fëmija mund të gjej vetveten si qënie njerëzore. Megjithëse nuk ka ndikim aq të fuqishëm dhe derteminues në zhvillimin e fëmijës sa atashimi nënë-fëmijë, marrëdhënia midis prindërve dhe një mjedis i ngrohtë familjarë luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e mëtejshëm të fëmijës. Niveli në të cilin prindrit në mënyrë të sinqert dhe të dukshme duan dhe ndërveprojnë me njëri-tjetrin, mënyra se si ata të dy janë të përfshirë në botën e fëmijës së tyre dhe në sensin që ai po zhvillon për veten si qënie njerzore, kjo ka një ndikim të fuqishëm gjithashtu në ndjenjën e sigurisë dhe parashikueshmërisë së gjërave që fëmija do të ketë. Të gjitha këto bëhen modeli dhe arketipi që fëmija do të përdori më vonë për ndërtimin e marrëdhënieve sociale si dhe do të krijoj skemat bazë të fëmijës dhe imazhin për: afrimitetin, intimitetin, zgjidhjen në mënyrë konstruktive të konflikteve, shprehjen e emocioneve dhe respektin reciprok midis gjinive të ndryshme.
 • 14. Ndikimi negativ • Në anën negative fëmijët që vijnë në botë krejtësisht të pambrojtur, marrëdhënia e keqe prindërore lë tek ta një dëm të madhe si në mënyrë direkte dhe indirekte. Në mënyrë direkte ndikimet negative janë: fëmijët imitojnë sjelljet e papërshtatshme të prindërve të tyre, paaftësia për të mësuar aftësit e ndërveprimit social si dhe brëndësimi i një imazhi negativ si për prindrit ashtu dhe për veten. Fëmijët të paaftë të kuptojnë dhe të përballojnë ndjenjat e trazuara që ju shkaktohen nga mosmarrëveshjet e vazhdueshme të prindërve, veprojnë në mënyrë problematike në marrëdhëniet ndërpersonale. Kërkimet kanë treguar se fëmijët që i nënshtrohen për një kohë të gjatë mosmarrëveshjeve prindërore si pasojë shfaqin një mori problemesh në zhvillim si: atashim të pasigurt me prindrit, vetëvlerësim të ulët, çrregullime në sjellje, sjellje antisocial, vështirësi në marrëdhënien me bashkëmoshatarët dhe figurat autoritare, depresion, ankth, problematika në arritjet akademike.
 • 15. Ndikimi indirekt shfaqet në marrëdhënien: nënë-fëmijë dhe baba-fëmijë. • Një marrëdhënie e vazhdueshme me mungesë harmonie dhe mosmarrëveshje minojnë cilësinë e prindërimit. Prindërit nuk janë më të disponueshëm t’iu përgjigjen emocionalisht fëmijëve të tyre, zbeh aftësinë e tyre për të disiplinuar fëmijët në mënyrë efektive dhe të përshtatshme dhe rrit mundësinë e një sjellje fizike apo verbale agresive të prindërve ndaj fëmijës. Kërkimet kanë nxjerr si rezultat se prindërit me martesa në të cilat niveli i konfliktit është i lart kanë tendencën të jenë më pak të ngrohtë dhe empatik ndaj fëmijëve të tyre. Ata janë më të çrregullt dhe të ashpër në disiplinimin e fëmijëve dhë përdorin teknika disiplinuese të cilat nxisin ndjenja faji dhe ankthi te fëmijët.Baballarët që vijnë nga martesa me nivel të lartë konflikti tentojnë të tërhiqen nga detyrat prindërore më shumë se baballarët që vijnë nga një martesë me nivel të ulët konflikti dhe përgjithësisht ndihen sikur partnerja i ka përjashtuar nga roli prindëror. Prindërit që vijnë nga një martesë konfliktuale janë më shpesh pre e depresionit, depresioni në vetvete është shkak i një sërë disfunksionesh familjare.
 • 16. .
 • 17. Nxitja emocionale dhe perkrahja ekonomike ne shoqerine Shqipetare • Familja e shendosh I mbron dhe I perkrah antaret e saj fizikisht,emocionalisht dhe finacianarisht nga lindja deri ne vdekje . Ne shoqerit shqipetare tradicionalisht dhe ne ditet tona jo vetem prinderit I perkrahin ekonomisht femijet por dhe femijet I ndihmojne ekonomisht prinderit e moshuar pa pension ose me pension te vogel .Ne shoqerite me te urbanizuara te Perendimit femijet pergjithesisht jane me pak te prirur per te ndihmuar ekonomisht prindrit e tyre te moshuar . Familja eshte zakonisht grupi paresor me I rendesishem I njerezve ne shoqerite moderne.Antaret e saj pergjithesisht kane marrdhnie intime te forta dhe te qendrueshme me njeri-tjetrin.Marrdheniet e tilla I nxitin natyrshem pa sforcim antaret e familjes te punojne afirmohen ne fusha te ndryshme te veprimtarise profesionale te krijimtaris artistike shkencore etj .Studimet tregojne se shumica e shkencetareve me te shquar kane perparuar ne rruhet e veshtira te shkences edhe ne saj te perkrahjes ekonomike dhe nxitjes emocionale te prinderve.Sociologet amerikane jane shprehur me habi dhe simpati per mjaft prinder te shipetar te cilet kane braktisur ne Shqiperi karrieren e suksesshme te mjekut avokatir etj dhe kane emirgruar.
 • 18. Çka i mungon sot familjes shqiptare? • Së pari i mungon formimi i personalitetit bazor dhe identitetit personal, uni, ego-ja, si parakusht për marrëdhënie të suksesshme ndërpersonale. Populli thotë mirë: Pa njeri s’ka as familje as shoqëri!Kush ka personalitet dhe identitet e di fare mirë gjithnjë e gjithkund këtë: kush është, çka do dhe si dëshiron të arrijë atë çka don dhe kërkon. • Mungesa e edukimit për liri dhe për përgjegjësi, për vlera dhe virtyte, me orjentime dhe përcaktime të qarta, sepse pa këtë njeriu është “lojë rasti” apo rrethanash, një lloj “malli” në duart e fatit dhe të tjerëve. Liria pa përgjegjësi është anarki, me shumë rreziqe, si p. sh. • -materializmi, vetëm çka më pasuron; • -populizmi, çka bëjnë të tjerët, të gjithë; • -hedonizmi, çka më pëlqen, çka më duket mua mirë
 • 19. Rreziqet dhe shthurjet e familjes shqiptare • Kriza e cila e ka kapluar familjen shqiptare tradicionale është mjaft e thellë dhe me shumë rreziqe.Familja gjithnjë e më tepër ngushtohet, sepse pjesa dërmuese e jetës kalohet jashtë familjes, shtëpisë, në punë, në udhëtime, në lidhje dhe marrëdhënie me të tjerët, aq sa shtëpia gati është bërë “bujtore”.Pluralizmi i mendimeve, qëndrimeve, botëkuptimeve, sepse sot “bota është në rrota”, në lëvizje, me dyndjet moderne të popujve, gjuhësve, kulturave, feve.
 • 20. • "Familja është shkolla e detyrave... themeluar mbi dashurinë.“ "Familja është kryevepra e natyrës."
 • 21. .