Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ÜRETİM PLANLAMASI Bir işletmede üretim planlamasının temel amacı, belirli bir ürünün istenilen miktarda, üretimin istenile...
<ul><li>Planlama, üretimi yapılacak ürün hakkındaki verilerin analiziyle başlar. Belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak üzere ...
ÜRETİM PLANLAMA FAALİYETLERİ VE METOTLARI <ul><li>İşletmeler hangi üretim faktörlerine ne miktarlarda gereksinim duyduklar...
<ul><li>Üretim yöneticisi burada belirli bir ürünün gelecekte ne kadar ne zaman talep edileceğini belirlemek ve buradan ha...
<ul><li>Üretim planlaması faaliyetleri; uzun dönemli planlama, orta dönemli planlama ve kısa dönemli planlama şeklinde inc...
ÜRETİM SÜREÇ PLANLAMASI <ul><li>Üretim sürecinin planlanmasının ürün tasarımının tamamlandığı noktada başladığı kabul edil...
<ul><li>Makine ve techizatın seçimi, kuruluş yeri, fabrika içi düzenleme, malzeme akış sistemi ve benzeri tasarım kararlar...
<ul><li>Bu bilgiler çerçevesinde üretim sürecinin planlanmasına geçildiğinde ürün analizleri yapılarak üretilecek ürünün p...
<ul><li>Bu aşamada çıkarılan montaj ve gazinto şemaları süreç planlamasının önemli araçlarındandır. Bu şemalar yardımıyla;...
KRİZ NEDİR? <ul><li>Kriz genel anlamada düzgün olmayan, reform gerektiren istikrarsız bir durumdur. Bir örgütün rutin sis...
<ul><li>Kriz ani olarak veya kendini hissettirerek ortaya çıkar. Ne şekilde olursa olsun, işletmelerin krizle karşılaşmala...
<ul><li>Ülkemizde yaşadığımız kriz bu konuda çok isabetli bir örnek teşkil etmektedir. Amerika da mortgage piyasasından do...
<ul><li>Her kriz yönetimi ekibi teknik tecrübesi, bilgisi ve kişiliği ile kriz anında örgüt performansının sürdürülmesini ...
<ul><li>Kriz ortamında mobilya sektöründe seçim yapılamalı, kar oranları ayarlanmalı, rekabet koşulları göz önünde bulundu...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kriz

1 361 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Kriz

 1. 1. ÜRETİM PLANLAMASI Bir işletmede üretim planlamasının temel amacı, belirli bir ürünün istenilen miktarda, üretimin istenilen zaman ve nitelikte gerçekleşmesidir. Bunun sağlanması ise üretim faktörlerinin yeterli miktarlarda ve uygun zamanda temin edilmesi ile mümkündür. Üretim faktörlerinin, yani hammadde ve malzemelerin, insan gücünün ve sermaye mallarının nitelik ve miktarları, üretilmesi düşünülen ürünün nitelikleri ve miktarı ile doğrudan bağlantılıdır.
 2. 2. <ul><li>Planlama, üretimi yapılacak ürün hakkındaki verilerin analiziyle başlar. Belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak üzere kaynakların kullanımı bir program hazırlanarak ana hatlarıyla verilir. </li></ul><ul><li>Yani üretim planı, üretimin her kademesi için hedefleri, belirli zaman periyotları açısından ortaya koyar. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi de ana hedefi destekler. </li></ul>
 3. 3. ÜRETİM PLANLAMA FAALİYETLERİ VE METOTLARI <ul><li>İşletmeler hangi üretim faktörlerine ne miktarlarda gereksinim duyduklarını belirleyebilmek için taleplerin ve siparişlerin fiilen açıklanmasına kadar bekleyebilecek durumda değillerdir. </li></ul><ul><li>Zira tüketiciler satın almak istedikleri ürünün kendilerine makul bir süre içinde teslim edilmesini beklerler. Bu nedenle bir üreticinin ilerde kendi ürününe yönelik olarak doğacak talebi önceden tahmin etmesi ve buna uygun olarak üretim kapasitesini hazır bulundurması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Üretim yöneticisi burada belirli bir ürünün gelecekte ne kadar ne zaman talep edileceğini belirlemek ve buradan hareketle ilerde gerek duyulacak üretim faktörlerini de zaman, miktar ve nitelikler yönünden tahmin etmek, planlamak durumundadır. </li></ul><ul><li>Üretim yöneticisi ayrıca üretim faktörlerinin tedarik yöntemlerini, üretim sürecinin yerini, sistemin kurulmasını ve işletmesini önceden tasarlamak ve ilgili ana ilkeleri belirlemek durumundadır. Bu ve benzeri faaliyetler “üretim planlamasının” kapsamındadır. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Üretim planlaması faaliyetleri; uzun dönemli planlama, orta dönemli planlama ve kısa dönemli planlama şeklinde incelenebilir. </li></ul>
 6. 6. ÜRETİM SÜREÇ PLANLAMASI <ul><li>Üretim sürecinin planlanmasının ürün tasarımının tamamlandığı noktada başladığı kabul edilmekle beraber, gerçekte bu çalışmaya ürün tasarım devresinde başlar. Bu devrede gereksinim duyulacak üretim faktörlerinin nicelik ve nitelik yönleriyle belirlenmesine ilişkin kararlar alınır. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Makine ve techizatın seçimi, kuruluş yeri, fabrika içi düzenleme, malzeme akış sistemi ve benzeri tasarım kararları bu aşamada verilir. Bir başka ifadeyle ne üretileceği ve üretimin ne kadar, ne zaman, nasıl ve nerde yapılacağı bu aşamada belirlenir. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Bu bilgiler çerçevesinde üretim sürecinin planlanmasına geçildiğinde ürün analizleri yapılarak üretilecek ürünün parçaları belirlenir. Teknik bilgiler doğrultusunda da üretim tekniği saptanır. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Bu aşamada çıkarılan montaj ve gazinto şemaları süreç planlamasının önemli araçlarındandır. Bu şemalar yardımıyla; üretim yöneticisine malzemelerin akışını, parçaların birbiriyle ilişkisini, nerede monte edildiklerini, hangi yollardan ve ne gibi işlemlerden geçtiklerini anlama, izleme ve aktarma kolaylıkları sağlanır. Ayrıca burada malzemelerin satın alınması veya işletmede üretilmesi konusunda kararların alınması gerekir. </li></ul>
 10. 10. KRİZ NEDİR? <ul><li>Kriz genel anlamada düzgün olmayan, reform gerektiren istikrarsız bir durumdur. Bir örgütün rutin sistemini, bozan ve aniden ortaya çıkan herhangi bir acil durum olarak tanımlanabilir. Sadece devam eden faaliyetleri değil, aynı tarzında işletmenin yaşamını tehdit eder, üretim kapasitesini kullanamaz duruma getirir ve rekabeti süzer. Örgütün etkinleşmesi veya değişmesi yönünde kritik bir etkiye sahiptir. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Kriz ani olarak veya kendini hissettirerek ortaya çıkar. Ne şekilde olursa olsun, işletmelerin krizle karşılaşmalarının temel nedeni, rekabetin acımasız koşullarında geri kalmasındandır. Bu temel neden bir çok nedene bağlıdır. </li></ul><ul><li>Uyum sorunu değişimin gerisinde kalmak doğal şartların, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve politik yapının değişimi, işletme içi sorunlar, günümüzde özellikle etkisini daha derin hissettiğimiz küreselleşme bu faktörler arasında sayılabilir. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Ülkemizde yaşadığımız kriz bu konuda çok isabetli bir örnek teşkil etmektedir. Amerika da mortgage piyasasından dolayı patlak veren tüm dünyaya küreselleşmeden dolayı yayılan ekonomik bir kaos niteliğindedir. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Her kriz yönetimi ekibi teknik tecrübesi, bilgisi ve kişiliği ile kriz anında örgüt performansının sürdürülmesini sağlayacak belirli üniteleri yaratacak bir üretim yöneticisine ihtiyaç duyar. Bu yönetici şirketin üretim planını çok iyi bilmeli üretimin devam edebilmesi için gerekli teknik koşulların ve satın alma anlaşmaların devamını sağlayabilir olmalıdır. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Kriz ortamında mobilya sektöründe seçim yapılamalı, kar oranları ayarlanmalı, rekabet koşulları göz önünde bulundurulmalı ve maliyetler düşürülmelidir. Kriz ortamında moral bozukluğundan kaynaklı olarak tüketicilerin ilk kesinti yaptığı ürünlerin başında dayanıklı tüketim malları, mobilya, otomotiv gelmektedir. Mobilya sektöründe müşterilerin gıda sektöründeki gibi bilinçli olmaması genel anlamda sektör açısından bir avantajdır. Özellikle kriz ortamındaki bu avantaj derinleşmektedir. </li></ul>

×