Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Verkkoon! vihdin seurakunta 2012

 1. Verkkoon! Miten sosiaalinen media voi tukea Vihdin seurakunnan toimintaa? Esa Kukkasniemi rehtori, sosiaalisen median kouluttaja 1
 2. Sosiaalinen media Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. (Sanastokeskus TSK, Sosiaalisen median sanasto) 2
 3. Päivittäin internetiä käyttävien osuus väestöstä 2009-2011 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-3504. 2011, 1. Internetyhteydet ja internetin käyttö . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2012]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2011/sutivi_2011_2011-11-02_kat_001_fi.html. 3
 4. Pitääkö vielä kysyä, miksi verkkoon? 4
 5. Jakaminen ja yhteistyö Sosiaalinen media on ennen kaikkea 1. jakamista ja 2. yhteistyötä Miten seurakunta voisi näistä hyötyä? 5
 6. BLOGI –helppo tapa aloittaa kirkkoherran blogi pappien, kanttorien, diakonien… blogi seurakunnan blogosfääri: työntekijät ja seurakuntalaiset yhdessä projektiblogi leiriblogi hartausblogi tai esirukousblogi tapahtumablogi 6
 7. FACEBOOK –siellä on kaikki seurakunnan oma Facebook –sivu työntekijöiden Facebook –sivu työalan Facebook –sivu perusta Facebook –ryhmä Facebook luo julkisuuskuvaa. Mitä Vihdin seurakunta haluaa olla? 7
 8. TWITTER –tiivistä asiaa seurakunnassa tapahtuu kirkon kuulumisia keskustelunavauksia kysymyksiä verkostoitumista jaa hyviä linkkejä, osaamistasi, ajatuksiasi markkinoi seurakunnan blogia, Facebookia jne. #FF eli FollowFriday 8
 9. YOU TUBE –videot jakoon seurakunnan oma kanava saarna nettiin hartauksia nuorisotyön videoita ohjausta hääpareille tai kastetilaisuutta valmisteleville työntekijöiden esittelyjä 9
 10. VERKKO-OPETUSTA –rippikoulu verkossa? Blogit ja keskustelupalstat antavat uusia mahdollisuuksia verkko-oppimiselle Tutkivaa verkko-oppimista Jaettua -asiantuntijuutta Jumalanpalveluskäyntien jälkeen keskustelua verkossa Voisiko koko rippikoulun suorittaa verkossa? 10
 11. Mielenkiintoisia ilmiöitä sosiaalisessa mediassa Crowdsourcing eli talkoistaminen tai sorsastus Flashmob Miten seurakunta voisi hyödyntää näitä? 11
 12. Meidän kirkko –osallisuuden yhteisö Kirkon strategia vuoteen 2015 Miten sosiaalinen media tukee seurakuntalaisten osallisuutta? Tavoitammeko uusia ihmisiä? Miten sosiaalinen media madaltaa kirkon kynnystä? 12
 13. Pohdittavaksi: Pohtikaa ja kirjatkaa 4-6 hengen ryhmissä ajatuksia seuraavista teemoista: Tukeeko sosiaalinen media perustehtäväämme? Mitä odotamme sosiaalisella medialla saavuttavamme? Olemmeko valmiita sosiaalisen median avoimuuteen? Miten reagoimme kritiikkiin? 13
 14. Seurakunnan verkkostrategia Osaksi muuta strategiaa Määritellään menettelytavat Kenellä oikeus perustaa profiili seurakunnan nimissä? Kenellä oikeus toimia? Tavoitteiden ja hyötyjen kuvaus Toiminnan resurssointi Selkeät määrittelyt vastuista ja velvollisuuksista Millä foorumeilla toimitaan? Miten luodaan käyttäjätunnus? Tuija Aalto (toim.): KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle, Oikeusministeriö 2010 14
 15. Mistä on hyvät ohjeet tehty? ” Hyvät ohjeet ovat kannustavia ja antavat konkreettisen pohjan toiminnan tavoitteen asettelulle ja resursoinnille. Tuija Aalto (toim.): KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle, Oikeusministeriö 2010 15
 16. KIITOS! ESA KUKKASNIEMI Twitter: https://twitter.com/Esa_Kukkasniemi Blogi: http://kouluajakasvatusta.blogspot.com/ 16
Publicité