Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

9.12. tsr2013 prezentacja

637 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

9.12. tsr2013 prezentacja

 1. 1. Wpływ organizacji finału regat The Tall Ships’ Races 2013 na gospodarkę Miasta Szczecin grudzień 2013
 2. 2. 2,25 mln uczestników (osobodni) 1 – 1,2 mln „unikalnych” uczestników około 620 tys. turystów polskich i 100 tys. zagranicznych 3 200 żeglarzy z 36 krajów 91 żaglowców
 3. 3. Badanie ankietowe (1/2) Cel badania Dostarczenie informacji jakościowych i ilościowych na temat TTSR 2013 Ograniczenia Trudność w skonstruowaniu próby reprezentatywnej Wielkość próby Udział w badaniu wzięło 1 695 respondentów, w tym: • mieszkańcy Szczecina – 766 • turyści – 606 • podmioty gospodarcze tymczasowe – 177 • podmioty gospodarcze stałe – 146
 4. 4. Badanie ankietowe (2/2) Pozytywne wyniki badania • potrzeba organizacji regat - 97% szczecinian • poprawa postrzegania Szczecina w oczach mieszkańców - 86% szczecinian • dobra organizacja regat – 92% szczecinian i 96% turystów Czy Szczecin właściwie przygotował się do organizacji Regat? 60% 49% 51% 43% 45% 40% 20% 7% 3% 0% Zdecydowanie tak Raczej tak Mieszkańcy Szczecina Raczej nie Turyści 1% 1% Zdecydowanie nie
 5. 5. Ankiety dla turystów (1/2) 75% ankietowanych turystów spędziło w Szczecinie więcej niż 2 dni 39% turystów przyjechało w grupie 1-2 osobowej, a 46% w 3-5 osobowej 87% turystów deklarowało chęć powrotu do Szczecina
 6. 6. Ankiety dla turystów (2/2) Dzienne wydatki na atrakcje związane z TTSR 2013 Dzienne wydatki na pobyt 50% 50% 46% 45% 41% 40% 40% 29% 30% 33% 30% 25% 25% 18% 20% 15% 10% 37% 35% 33% 35% 45% 45% 20% 15% 10% 8% 0% 0% Turyści polscy 19% 14% 10% 5% 20-100 zł 101-300 zł 301-500 zł powyżej 500 zł 17% 15% 5% Turyści zagraniczni 20% 7% 8% 0% nic 1-10 zł 11-50 zł 51-100 zł powyżej 100 zł
 7. 7. Pytania otwarte (1/2) Braki i słabe strony TTSR 2013 • mniejszość respondentów wskazała słabe strony • brak elementów krytycznych (pow. 10% odpowiedzi) Najczęściej wymieniane: – miejsca siedzące – toalety, sanitariat – punkty z wodą – wysokie ceny – ochrona
 8. 8. Pytania otwarte (2/2) Porównanie TTSR 2007 i TTSR 2013 • 57% respondentów oceniło wyżej TTSR 2013 • Na zbliżonym poziomie – 38% respondentów – większy rozmach – poprawa infrastruktury – lepsza organizacja
 9. 9. Klasyfikacja korzyści – korzyści Gminy Miasto Szczecin 1. Korzyści dla organizatora a korzyści dla ogółu gospodarki Miasta Szczecin 2. Korzyści organizatora • bezpośrednie – przychody GMS i podmiotów powiązanych • dodatkowe wpływy podatkowe
 10. 10. Korzyści bezpośrednie dla gospodarki Miasta 1. Strumień wydatków turystów 351 – 476 mln PLN 2. TTSR 2007 – 192 mln PLN (237 mln w cenach z 2013 r.) 3. Przeciętne wydatki na pobyt na uczestnika wyniosły: • turyści krajowi – 428 PLN • turyści zagraniczni – 1 030 PLN • przeciętne wydatki ogółem na pobyt - 518 PLN, w tym 132 PLN na atrakcje związane bezpośrednio z TTSR 2013
 11. 11. Wpływ organizacji TTSR 2013 na gospodarkę Szczecina – korzyści pośrednie 1. Oddziaływanie promocyjne; potencjalne wystąpienie tzw. efektu barcelońskiego 2. Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru 3. Korzyści wizerunkowe wewnętrzne 4. Wzrost potencjału organizatorskiego – CV Szczecina
 12. 12. Korzyści pośrednie – efekt mnożnikowy 1. Działanie tzw. efektu mnożnikowego to m.in. redystrybucja kwot wydatkowanych przez turystów (ok. 351 mln. zł)
 13. 13. Dziękujemy za uwagę

×