Publicité

EDAR Estacion depuradora de Augas Residuais

Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
13 Oct 2011
Publicité

Contenu connexe

Plus de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia(20)

Publicité

EDAR Estacion depuradora de Augas Residuais

  1. Tratamento de augas residuais Unha estación depuradora de augas residuais (EDAR), comprende varias etapas de tratamento colocadas en serie. Paralelamente a este tratamento, un laboratorio de análese, encárgase de controlar a calidade dos efluentes entrantes e saintes da estación, así coma dos parámetros de funcionamento.
  2. Fases do tratamento Polo xeral a depuración de augas residuais consta das seguintes operacións: ● Chegada á estación: canal de chegada e recollida das augas residuais á estación depuradora.
  3. Pretratamento: consiste nunhasucesión de etapas físicas e mecánicas destinadas a separar as augas das materias volumiunosas en suspensión; despois de esta fase só permanecen as partículas con un diámetro inferior a 200 mm. Tamén ten lugar a separación das grasas.
  4. Decantación primaria: Pode serpor decantación simple ou ben por tratamento fisico químico. Afecta as partículas de diámetro superior a 100 mm. As materias decantadas obtenidas pola separación do efluente constituen os lodos primarios. Tamén se leva a cabo a eliminación da polucuón coloidal e de fósforo.
  5. Tratamento biolóxico: consiste básicamente nunha degradación dos compostos orgánicos presentes no efluente por microorganismos que se alimentan da contaminación orgánica disolta. (lodos activados, leito bacteriano, biofiltro). Dispositivos de aireación permiten as bacterias aerobias empregadas en incrementar o seu metabolismo e, en consecuencia, a súa acción.
  6. Decantación secundaria: Unha nova etapa de decantación permite a separación dos lodos secundarios formados antes de obter o auga depurada (filtrada e desinfectada)
  7. Tratamento de lodos: O tratamento de lodos e unha instalación fundamental da estación depuradora. O seu obxetivo é reducir a masa orgánica e o seu volumen de lodos primarios e secundarios recollidos tras dúas etapas de decantación. Comprende dúas fases: En primeiro lugar procédese a reducir a masa orgánica mediante estabilización por dixestión aerobia ou anaerobia, pasteurización e estabilización química; A continuación redúcese o volumen dos lodos: por prensado, por deshidratación, por secado térmico ou incineración.
  8. E FINALMENTE DE VOLTA OS RIOS
Publicité