Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Facts about refugees

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
תקציב התרבות
תקציב התרבות
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 1 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par esty segal (20)

Publicité

Facts about refugees

  1. 1. ‫פליטים או מסתננים‬ ‫9 ע ו ב ד ו ת ו נ ת ונ י ם ל- 9 טיעונים‬ ‫סוף 2102 - בישראל 812,45 מבקשי מקלט‬ ‫כל‬ ‫השאר‬ ‫1‬ ‫הם מסתנני עבודה*, לא פליטים‬ ‫347,01‬ ‫סודנים‬ ‫743,73‬ ‫אריתראים‬ ‫*לפי סעיף 13 לאמנת הפליטים של האו"ם:‬ ‫"המדינות בעלות האמנה לא יטילו עונשים על‬ ‫פליטים, שבדרכם מהארץ שבה ריחפה סכנה על 090,84 (מתוך 812,45) נמצאים במצב של‬ ‫חייהם או על חירותם... נכנסו לשטח ארצן או "דמוי פליטו"ת" (כלומר תחת הגנה קבוצתית) וי�ש‬ ‫נמצאים בו ללא הרשאה, בתנאי שיתייצבו בלא ראל מכירה בכך שקיימת להם סכנה בארצותיהם‬ ‫דיחוי בפני הרשויות"‬ ‫ושלא ניתן לגרש אותם.‬ ‫לא נכון‬ ‫2‬ ‫הם עברו במצרים, שיבקשו שם‬ ‫מקלט (לפי החוק אנחנו לא‬ ‫חייבים להם שום דבר כי אין לנו‬ ‫גבול יבשתי איתם)‬ ‫3‬ ‫למה דווקא ישראל? שמדינות אחרות יקחו אותם!‬ ‫אין שום סעיף בחוק שקובע שמבקש מקלט‬ ‫צריך לבקש הכרה כפליט במדינה הראשונה‬ ‫אליה הוא בורח‬ ‫קליטת מבקשי מקלט בכמה ממדינות המערב 1102-0102‬ ‫000,006‬ ‫1102‬ ‫000,005‬ ‫000,004‬ ‫0102‬ ‫000,003‬ ‫847,41‬ ‫571,71‬ ‫702,012‬ ‫786,002‬ ‫086,802‬ ‫030,352‬ ‫563,476‬ ‫ישראל‬ ‫בריטניה‬ ‫274,076‬ ‫צרפת‬ ‫גרמניה‬ ‫000,002‬ ‫000,001‬ ‫0‬ ‫מספר מבקשי מקלט ביחס ל-0001 מקומיים‬ ‫4‬ ‫סכנה דמוגרפית, משתלטים לנו‬ ‫על המדינה, אין בעולם יחס כזה‬ ‫בינם לבין האוכלוסיה.‬ ‫5‬ ‫גם מדינות אחרות לא מכירות‬ ‫בהם כפליטים‬ ‫6‬ ‫אבל שר הפנים גדעון סער אמר שהוא אישית בודק אחת לאחת את‬ ‫כל הבקשות לקבלת מעמד פליט‬ ‫1.02 | 0001‬ ‫מלטה:‬ ‫קפריסין: 1.71 | 0001‬ ‫6.51 | 0001‬ ‫שבדיה:‬ ‫ליכטנשטיין: 7.41 | 0001‬ ‫נורווגיה: 7.11 | 0001‬ ‫שוויץ: 8.9 | 0001‬ ‫1.7 | 0001‬ ‫יוון:‬ ‫ישראל: 6 | 0001‬ ‫אחוז מבקשי המקלט שקיבלו מעמד (11/0102)‬ ‫%52 %52.0‬ ‫מדינות האיחוד האירופי‬ ‫ישראל‬ ‫61 אנשים בלבד‬ ‫% הישראלים והאפריקאים שנפתח נגדם תיק פלילי ב-*0102‬ ‫7‬ ‫בגללם אי אפשר‬ ‫לעבור בעיר:‬ ‫הם רוצחים, אונסים‬ ‫ושודדים‬ ‫*המשטרה מדווחת ב-2102 על עליה‬ ‫של %04 בפשיעת אפריקאים, שזו בעצם‬ ‫צמיחת מספרם מ-0102‬ ‫8‬ ‫%6‬ ‫% הישראלים‬ ‫שנפתח נגדם‬ ‫הליך פלילי‬ ‫0102‬ ‫% האפריקאים‬ ‫שנפתח נגדם‬ ‫הליך פלילי‬ ‫0102‬ ‫%4‬ ‫%3‬ ‫%2‬ ‫%1‬ ‫0‬ ‫תל אביב‬ ‫הם עולים המון כסף למדינה‬ ‫9‬ ‫%5‬ ‫אילת‬ ‫ערד‬ ‫אשדוד‬ ‫תעשו חישוב כמה כסף יכנס ממס הכנסה וביטוח‬ ‫לאומי וביטוח בריאות אם ניתן ל- 812,45 איש‬ ‫לעבוד.‬ ‫יש לכם רק ביקורת כל הזמן. תציעו פיתרון‬ ‫טוב ששאלתם. אנחנו מציעים שהמדינה תבדוק את בקשות המקלט. מי שלא פליט‬ ‫יגורש. מי שראויים למקלט יקבלו מעמד פליט, יוכלו לעבוד במקום העובדים הזרים,‬ ‫יפוזרו בארץ (וככה ירד העול משכונות הדרום) וחצי מיליארד השקל (של הכלא)‬ ‫ישמש לפיתוח ושיפוץ התשתיות ושירותי הרווחה בשכונות הדרום.‬

×