Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Violence Against Women (R.A.9262): A Powerpoint Presentation

Raising public awareness on violence against women

 • Soyez le premier à commenter

Violence Against Women (R.A.9262): A Powerpoint Presentation

 1. 1. Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and their Children Act of 2004 A Presentation by MARIA FE MALILAY-VASQUEZ Court Social Worker Regional Trial Court of Marinduque Boac, Marinduque February 2014
 2. 2. V - violence Ano ang VAWC? A - against W - women C - children
 3. 3.  Isang diskriminasyon, ipinahihiw ating na ang babae ay mababang uri lamang ng tao  Tumutugon sa pang-aabuso sa mga kababaihan at mga anak ng kanilang dati o kasalukuyang asawa o ka-live-in partner o ka-relasyon Ano ang VAWC?
 4. 4. PISIKAL na Pang-aabuso Mga Uri ng Karahasan Halimbawa: Pambubugbog, pananakit, pananampal, panunu ntok, panggugulpi, paninipa, pag-untog
 5. 5. SEKSWAL na Pang-aabuso Mga Uri ng Karahasan Halimbawa: Pamimilit gumawa ng mga sekswal na bagay, pamboboso, pambabastos, panghahalay, pamimilit manood ng mga x-rated na pelikula pambubugaw sa asawa
 6. 6. EMOSYONAL o SIKILOHIKAL na Pang-aabuso Mga Uri ng Karahasan Halimbawa: Pananakot ng pagpapakamatay; Pinapahiya, sobrang pang- iinsulto, madalas na pagmumura, stalking, paninigaw at iba pang mapang-abusong pananalita, paninira ng gamit, panunutok ng baril, pagkukulong sa baahay, pagbabanta o aktwal ng pagkakait sa babae ng kanyang anak o pagbabanta na sasaktan ang anak o magulang, pananakot
 7. 7. EKONOMIK o PINANSYAL na Pang-aabuso Mga Uri ng Karahasan Halimbawa: Di pinapayagang magtrabaho ang babae ng walang sapat na dahilan; di sinusuportahan ang babae at mga anak
 8. 8.  Babae na maaaring – asawa (kasal man o hindi) - dating asawa - karelasyon/boyfriend - dating karelasyon/ ex-boyfriend - may anak sa biktima  Babae na karelasyon o dating karelasyon ng biktima Sino ang biktima sa ilalim ng RA9262 Ang biktima ay:
 9. 9.  Ang VAWC ay isang “public crime” kaya’t hindi lang ang biktima ang pwedeng magsampa ng kaso Sino ang dapat magreklamo?  Ang Social Worker, Pulis, Barangay Kagawad Abogado, Kamag- anak, Kaibigan, Kapit- bahay, o sino mang may kaalaman sa krimen
 10. 10. 1. Pananakit sa biktimang babae o anak Ano ang mga akto na pinarurusahan ng RA9262?
 11. 11. 7. Pananakit sa sarili o banta na sasaktan ang sarili upang kontrolin ang kilos o desisyon ng biktima (emotional blackmail) Ano ang mga akto na pinarurusahan ng RA9262?
 12. 12. Case Profile Si Fe ay 35 taong gulang, may asawa, may 5 anak na 1, 4, 5, 6 at 8 taong gulang. Madalas siyang bugbugin ng asawa na walang trabaho (tambay) at lasinggero. Si Fe ang tanging nagtatrabaho sa pamilya bilang isang labandera. Isang gabi, bugbog sarado na naman si Fe. Tumakbo siya sa kanyang nanay. Napag-isipan niyang kailangan na niyang humingi ng tulong. Sino ang pwedeng makasuhan?
 13. 13. Ano ang mga hakbang ang maaaring gawin ? Counseling Legal Assistance Medical Assistance
 14. 14. Isang paglilinaw… Ang Judiciary ay hiwalay sa Executive at Legislative Branch ng pamahalaan. Ang mga hukuman o korte ay nasa ilalim ng Judiciary / Supreme Court. Ang Prosecutor o Fiscal Na nasa ilalim ng DOJ (Executive). Ang Public Attorney’s Office nasa ilalim ng DOJ.
 15. 15. Ano ang PROTECTION ORDER? Ang Protection Order ay ibinibigay para maiwasan ang ano pa mang karahasan sa babae o bata na nakararanas nito. Ito ay nakatala sa Seksyon 7 ng Implementing Rules and Regulations na sumasagot sa iba pang pangangailang ng mga biktima.
 16. 16. Ano ang PROTECTION ORDER? Ito ay isang kautusan na galing sa Punong Barangay (o Kagawad kung may atestasyon na wala ang Punong Barangay) na nagsasaad ng mga sumusunod: • Bawal ituloy ang pisikal na pananakit sa biktima • Bawal ituloy ang pananakot sa biktima ng pisikal na kapahamakan • Bawal makipag-ugnayan sa biktima
 17. 17. Sino ang maaaring kumuha ng PROTECTION ORDER sa barangay o sa hukuman? Ang maaaring kumuha ng Protection Order (PO) ay ang mga biktima, magulang o kamag-anak, Social Workers of Kagawad ng barangay na may kinalaman sa karahasan.
 18. 18. Barangay Protection Order (BPO) Temporary Protection Order (TPO) Permanent Protection Order (PPO) Ano ang mga pangkaraniwang aksyon sa Domestic Violence ? Ang biktima ay maaaring humingi ng proteksyon :
 19. 19. Gaano katagal ang bisa ng BPO? Ang bisa ng BPO ay 15 araw. Ano ang gagawin kung tapos na ang bisa ng BPO? Maaaring dumulog sa Hukuman upang mag-apply ng TPO o PPO.
 20. 20. Paano kumuha ng BPO? • Pumunta sa tanggapan ng Punong Barangay o Kagawad • Magdala ng isang sulat at pinanumpaang salaysay ng biktima bilang patunay na totoo ang reklamo • Ibibigay ng PB o Kagawad ang BPO sa araw na nagsampa ng reklamo ang biktima
 21. 21. Paano kung walang pera o kakayahang kumuha ng sariling abogado ang mga biktima? Paano siya magsasampa ng aplikasyon ng TPO at PPO sa hukuman? Maaaring dumulog sa Public Attorney’s Office (PAO) o sa sinumang opisyal ng DOJ para sa serbisyong legal.
 22. 22. Ano ang TEMPORARY PROTECTION ORDER (TPO)? Isang kautusan na nagmumula sa hukuman na inilabas/inisyu para sa proteksyon at kapakanan ng biktima. Ito ay may bisa ng 30 araw.
 23. 23. Ano ang PERMANENT PROTECTION ORDER (PPO)? Isang kautusan na nagmumula sa hukuman na may bisa hanggat hindi binabawi o binabago ng Hukuman.
 24. 24. Paano kung tapos na ang bisa ng TPO ngunit wala pa ring inilalabas na PPO ang hukuman? Mapapahaba ng hukuman ng 30 araw ang bisa ng TPO, maaari itong i-extend ng panibagong 30 araw hanggat walang PPO na inilalabas.
 25. 25. Ano ang iba pang magagawa ng biktima ng karahasan? Meron man o walang BPO ang mga biktima ay maaaring mag-apply ng TPO sa kahit anumang hukuman na malapit sa kanilang Barangay.
 26. 26. Saan maaaring magsampa ng kaso? Ang mga kagawad ng barangay ay maaaring samahan ang biktima na magsampa ng kaso sa kahit saang Family Court na malapit sa barangay.
 27. 27. Maaari bang mamagitan ang Barangay upang magka-ayos ang biktima at ang akusado? Ayon sa Local Govt Code, walang kapangyarihan ang Punong Barangay na mamagitan sa mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak. Hindi ito pinapayagan ng batas.
 28. 28. Bakit kailangang tulungan ang isang babaeng binubugbog? Kahit sino ay walang sapat na dahilan upang mambugbog ng babae. Ang tunay na pag-iibigan ay nakabatay sa pagrespeto, pagkalinga at pantay na paturing sa isang karelasyon.
 29. 29. Ang pang-aabuso ay hindi pribadong usapin kundi isang krimen. Ito ay paglabag sa karapatang pantao ng babae. Sa tulong ng pamilya at komunidad, maaaring makawala ang isang mula sa MAPANG-APING relasyon.
 30. 30. Maraming salamat po! Ang wish ko -- sana ay mamulat tayo at manindigan sa ating mga karapatan. Ipaglaban ang karapatan ng mga bata at kababaihan.

×