Publicité
Pop pap eva
Pop pap eva
Prochain SlideShare
Pop Instructie Algemeen (digicollege)Pop Instructie Algemeen (digicollege)
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Pop pap eva

  1. HOGESCHOOL ROTTERDAM PABOPropedeuse en HoofdfaseSemester 1 - 2 - 3 - 4 - 5*POP en PAP(Persoonlijk ontwikkelingsplan en Persoonlijk actieplan)Jongere kind - Oudere kind*Datum: 15 februari 2011Student: Eva SchouwenburgStudentnummer: 0844964Paboklas: feb3Stageschool : De Kruidenhoek in Rotterdam OmmoordStagebegeleider: Tamar van Israel Mentor: Kitty Molenaar SCL: Tamar van IsraelGroep: 1/ 2 <br />Persoonlijk ontwikkelingsplan(op grond van competenties, deelcompetenties en gedragsindicatoren)Persoonlijk actieplan(omschrijf de acties zo concreet mogelijk)Stap 1, concreet maken.Doel 1: Ik kan aan het einde van dit blok mijn stem zo gebruiken, dat de leerlingen luisteren en weten waar mijn grens ligt.Ik kan aangeven waar mijn grens ligt, door middel van mijn stem. Ik wil mijn doel aan het einde van dit blok hebben behaald. In mijn stageklas ga ik hieraan werken, door zoveel mogelijk lessen te geven. Ik wil dit wel op verschillende manieren kunnen doen, omdat je kleuters op verschillende manieren moet kunnen benaderen. Stap 3, meetbaar maken.Mijn doel is behaald wanneer mijn mentor zegt dat deze behaald is. Ik vind het belangrijk dat hij dit goedkeurt, omdat hij dat beter kan beoordelen dan ikzelf.Stap 1, concreet maken.Doel 2: Ik kan aan het einde van dit blok een goed georganiseerde dag draaien Ik kan heel chaotisch zijn en dit is heel vervelend met het lesgeven. Als ik een hele dag lesgeef merk ik dat ik vaak veel te laat ben met het klaar zetten van spullen, dit maakt mijn lessen chaotisch en rommelig en dit beïnvloedt ook de kinderen. Stap 3, meetbaar maken.Mijn doel is behaald wanneer ik aan het einde van het blok lessen kan geven die goed voorbereid zijn.Stap 1, concreet maken.Doel 3: Ik wil aan het einde van dit semester dagen kunnen draaien aan de hand van een thema. Ik wil aan het einde van dit semester zelf lessen kunnen ontwerpen die bij een thema passen. Mijn stage school werkt aan de hand van thema’s en ik wil hier zelf dingen bij kunnen bedenken. Ik geef hele dagen les en daarom wil ik dit allemaal zelf kunnen ontwerpen.Stap 3, meetbaar maken.Dit doel is voor mij behaald als ik hele dagen kan draaien met zelf bedachte lessen die bij een thema aansluiten. Stap 1, concreet maken.Doel 4: Ik wil aan het einde van dit blok bij elke les een goed doel kunnen bedenken en deze kunnen relativeren Ik kan voor mijn groep een leerdoel maken, dat bij de les past die ik geef. Een niet te klein/groot leerdoel, maar iets wat haalbaar is.Ik wil aan het einde van dit blok mijn doel hebben behaald, zodat ik het volgende blok goede leerdoelen kan maken voor de lessen die ik geef.Ik ga tijdens mijn stage aan dit doel werken, ik bespreek met mijn mentor wat een goed haalbaar leerdoel is en wat niet. Ik moet een goed leerdoel kunnen maken, om mijn les houvast te geven.Stap 3, meetbaar maken.Mijn doel is behaal, wanneer ik aan het eind van dit blok wat makkelijker leerdoelen kan bedenken die bij de les passen, en als deze ook realistisch zijn. Stap 2, opdeelbaar maken in een actieplan.- Theoretische achtergronden.Ik ga informatie halen uit de boeken van onderwijskunde en dan voornamelijk uit het boek “Leraar worden” daar staan heel veel praktijkvoorbeelden in.- Leren van elkaar.Met medestudenten praten, om te vragen of zij dit ook hebben en wat zij hieraan doen.- Activiteiten die je in je stageklas als leerkracht gaat uitvoeren.Ik ga sowieso mijn mentor opserveren om te kijken hoe hij tegen de leerlingen praat en sowieso verschillende manieren uitproberen, dan kom ik er vanzelf achter welke manier wel werkt en welke niet.Stap 4, haalbaarheid beoordelen.Ik denk dat dit doel wel haalbaar is, omdat ik door middel van veel lessen geven de leerlingen beter leer kennen. Ik vraag mijn mentor om dit elke les te beoordelen en als ik feedback van haar krijg, kan ik hier steeds meer aan werken.Stap 2, opdeelbaar maken in een actieplan.- Theoretische achtergronden.Voordat ik een les ga geven, heb ik vaak de lesvoorbereiding al helemaal in mijn hoofd. Ik wil hem in gedachten al zo concreet maken, dat ik de les eventueel zonder voorbereiding zou kunnen geven.- Leren van elkaar.ik ga mijn mentor observeren, zodat ik weet waar hij zijn materialen etc. vandaan heeft. - Activiteiten die je in je stageklas als leerkracht gaat uitvoeren.De activiteiten die ik ga uitvoeren zijn lekker veel lesjes geven en eventueel af en toe een les die ik niet voorbereid heb.Stap 4, haalbaarheid beoordelen.Ik denk dat dit doel haalbaar is voor mij, omdat als ik er echt goed op let, dit kan bereiken.Stap 2, opdeelbaar maken in een actieplan.- Theoretische achtergronden.Ik ga op internet zoeken naar leuke, leerzame lessen voor de leerlingen. Ik weet nog niet precies op welke sites, die moet ik zelf nog opzoeken.- Leren van elkaar.Ik ga mijn mentor observeren, zij verzint zelf veel lessen die bij het thema passen. - Activiteiten die je in je stageklas als leerkracht gaat uitvoeren.Ik ga in mijn stageklas hele dagen les geven die met een thema te maken hebben.Stap 4, haalbaarheid beoordelen.Ik denk dat dit doel voor mij wel haalbaar is, ik ben vrij creatief en vind het ook hartstikke leuk dit te doen. Stap 2, opdeelbaar maken in een actieplan.- Theoretische achtergronden.- Theoretische achtergronden.Ik ga op mijn stage de handleidingen bekijken, hoever de kinderen als zijn en wat zij nog moeten leren in de tijd dat ik er ben.- Leren van elkaar.Hierbij ga ik mijn mentor observeren, wat zij elke keer in zijn les behandelt en ik hoe daar eventueel een volgende les op verder kan gaan.- Activiteiten die je in je stageklas als leerkracht gaat uitvoeren.Ik ga voor dit doel bij elke les die ik maak een goed en passend leerdoel verzinnen. Stap 4, haalbaarheid controleren.Ik denk dat dit doel voor mij haalbaar is,omdat ik er ook erg goed in begeleid wordt. <br />
Publicité