Marqueting de continguts dialoga amb els teus clients oferint los materials utils (dossier)

Eva Sanagustin
Eva Sanagustincontent marketing à freelance

Dossier "Marqueting de continguts: dialoga amb els teus clients oferint los materials utils" per a Cibernàrium (des de març 2011). Més informació a www.evasanagustin.com

CREIX AMB
INTERNETT


  Els continguts com a estratègia
           de màrqueting
1. Què és el màrqueting de
continguts?
El màrqueting de continguts és una estratègia que consisteix en crear i distribuir
continguts valuosos per al nostre públic amb l'objectiu d'atraure'ls. Dit amb unes
altres paraules, fer servir els continguts per apropar-se a clients i potencials
clients.

Això implica que constantment ens hem de preguntar si el que fem és d’interès
per ells. Per tant, a l'hora de seleccionar i escriure no perdrem de vista què volen
de nosaltres, què tenim que els puguem oferir tot deixant en segon terme el
discurs comercial habitual que engrandeix grandiloqüentment els productes o
serveis fins el punt de ser inversemblants per a l'usuari.

"Quina és la primera regla per implicar a les persones en una conversa? Parlar
d'ells. Per a que el contingut sigui efectiu, ha de tractar sobre ells (la audiència),
no sobre nosaltres (empresa)."
James Chartrand (Copyblogger http://www.copyblogger.com/who-cares/)

No és que aquesta manera de pensar sigui nova, el Cluetrain Manifesto
(http://www.tremendo.com/cluetrain/) ja en parlava de fer humana la veu de les
empreses a Internet (el mercat online). Algunes de les seves tesis relacionades
amb el que avui, 12 anys després, anomenem màrqueting de continguts són:

  •    Els mercats són converses.
  •    Els mercats consisteixen en éssers humans, no en sectors demogràfics.
  •    Avui en dia, les empreses que parlen el llenguatge del xarlatà ja no
      capten l'atenció de ningú.
  •    Per a parlar amb veu humana, les empreses han de compartir les
      preocupacions de les seves comunitats.

Gràcies a l'expansió de la web 2.0 i amb ella la necessitat de les empreses de
replantejar-se la manera en què estaven tractant els usuaris, els continguts han
esdevingut la millor forma de connectar amb ells. El màrqueting de continguts és
una tàctica 2.0 que fuig d'interrompre'ls perquè comprin determinats productes o
serveis i aposta per parlar amb ells, de tu a tu, en els diferents canals on ja hi són
presents (els mitjans socials) obrint així noves vies de comunicació, més humana i
menys corporativa.

Segons Marketo (http://blog.marketo.com/blog/2010/08/6-rules-for-content-
marketing.html), les 6 normes del màrqueting de continguts són:

  •  no és promocional: ha d’inspirar l’usuari
  •  omple un buit: ha de donar informació que l’usuari necessita
  •  és rellevant: de ser d’interès per l’usuari
•  és rellevant per l’empresa: ha de complir amb els seus objectius comercials
  •  està demostrat: conté dades objectives, com ara estadístiques, per evitar
    que es consideri partidista
  •  està ben escrit: no té errors ja que en cas contrari perjudicaria la reputació
    de l’empresa

A l'hora d'escriure continguts web s'han de tenir en compte, no només la correcta
ortografia, també les tres vessants de la redacció online:
  • optimització per la cercadors (SEO): per atraure tràfic dels cercadors
  • disseny: destacar continguts visualment (entradetes o títols)
  • usabilitat: guiar al usuaris a la pàgina i dins la web

Les cinc preguntes que plantegen a eMarketer
(http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008070) per definir un contingut
que atrau lectors segueixen la mateixa línea de Marketo però afegeixen un matís
interessant a la darrera:
  • És el contingut únic?
  • És útil?
  • Està ben executat?
  • És divertit?
  • Fa servir bé el canal on apareix?

Escollir quin canal és el millor per distribuir els continguts és una de les fases que
defineixen l'estratègia de continguts que veurem més endavant però avancem que
no cal estar present a tots els mitjans si no és per aprofitar realment les seves
característiques.

Joe Pulizzi llista fins a 30 manaments del màrqueting de continguts
(http://www.contentmarketinginstitute.com/2010/11/content-marketing-
commandments/). En destaco 5 com a resum:
  • La relació amb el client no acaba amb el pagament.
  • Una marca és una relació, no un tag line.
  • Focalitzar l'atenció en el que vol el client és més important que focalitzar-se
    en vendre.
  • El 90% de les pàgines web corporatives parlen de lo bones que són les
    empreses o els seus productes i s'obliden del client.
  • Els clients volen ser inspirats. Sigues tu la inspiració!

I per inspirar-los hem de fer servir els continguts perquè per molt que la secció
corporativa de la nostra web llisti els nostres valors, missió o filosofia d'empresa,
és amb el dia a dia que es demostren.
2. Tipus de continguts
Una de les frases que es repeteixen al parlar de la web 2.0 és "el contingut és el
rei". Això és així perquè la web 2.0 ha facilitat la seva creació i distribució a tots el
usuaris, sense necessitat de tenir cap coneixement tècnic. D'aquesta manera, com
tothom pot ser productor de continguts, els mitjans tradicionals han perdut el seu
monopoli sobre la informació. Ja no som a l'era dels mass media, sinó dels social
media: hem passat de la comunicació unidireccional de masses a la comunicació
horitzontal entre persones on l'intercanvi de continguts no depèn de cap jerarquia
sinó que es produeix en xarxa.

Però, què és "contingut"? Qualsevol material que publiquem a Internet. Segons les
característiques de l'audiència i també de la pròpia empresa, hi haurà diferents
tipus de continguts. Cal tenir present que els continguts 2.0 són una evolució que
complementa, no substitueix, els publicats als mitjans tradicionals o, de manera
general, a Internet.

Fem-ne ara repàs dels tipus de continguts agrupats per la seva procedència.

Mitjans tradicionals     Mitjans online        Mitjans socials
Articles en premsa o     Web corporativa: casos
revistes: opinió, publicity, d'èxit, testimonials, FAQs, Posts a blogs i Tumblelogs
advertorials, reportatges... notes de premsa...
                              Actualitzacions a
Revistes corporatives    Microsite
                              microblogs i xarxes socials
Presentacions
               Intranet           Vídeos a vídeoblogs
corporatives (brochures)
Catàleg de productes     Newsletters          Podcasts
Guies o manuals de
               White papers         Fotos a fotologs
productes
Vídeos corporatius o
               ebooks            Pàgines a Wikis
anuncis
               Revistes corporatives     Enllaços a marcadors
Entrevistes a programes
               online            socials i promoció de
de ràdio o televisió
                              noticies
               Webinars
...                            Documents

               ...              Widgets
                              ...
És important també considerar que no tot el contingut és igual d'útil en les
diferents fases en les que es poden trobar els usuaris dins el procés de compra:
descobriment de la marca, consideració com a candidata i decisió de compra. Per
exemple: quan algú està cercant un producte concret, un post pot servir per donar
a conèixer les seves virtuts però un cas d'èxit donarà millors resultats per convertir
la seva visita en un client.

De manera general, però, tots els continguts aportaran notorietat i tràfic per a la
web corporativa, estiguin o no sota el nostre domini. De fet, també podríem
classificar els continguts segons si la plataforma és pròpia o no, és a dir, si estan
allotjats al nostre servidor o depenem d'altres serveis. Per exemple: no podem
tenir un Facebook o un Twitter a la nostra web, però sí podem crear un blog, una
wiki o un ebook. La majoria de serveis de la web 2.0 ofereixen allotjament gratuït
així que hi haurà molts mitjans externs que podrem aprofitar, a més de la pròpia
web.

En aquest sentit, s'ha d'oblidar l'època en que el control de la informació era
poder. A l'era del mitjans socials, el control es reparteix amb la comunitat. No s'ha
de tenir por de compartir, de deixar que els usuaris coneguin i participin dels plans
de l'empresa perquè la seva ajuda ens servirà per millorar. Com apunta Edelman
(http://edelmandigital.com/2010/09/30/digital-embassies-a-blueprint-for-
community-engagement/), podem considerar els espais aliens al nostre domini
(mitjans socials) com a ambaixades i, como a tals, caldrà gestionar-los i no oblidar
que és allà on la resta d'usuaris es reuneixen quan no son al nostre país (web).3. L'empresa com a editora de
continguts
Les dades d'Universal McCann (Wave 5
http://www.umww.com/global/knowledge/view?Id=128) confirmen la sospita
generalitzada: els usuaris cada cop visiten menys les pàgines web oficials de les
empreses. Prefereixen apropar-se a elles via mitjans socials o, fins i tot, saltar-se
la versió oficial i escoltar les recomanacions dels seus contactes o d'altres usuaris.
És per això que una empresa que vol sobreviure en l'era de la web 2.0 no pot
limitar els seus continguts a la web corporativa, ha de generar-ne d'altres que
estiguin adaptats als nous canals.

Avui doncs les empreses són editores de continguts i, dins de l'organigrama intern,
el departament de màrqueting és qui ha de donar credibilitat a la història que es
publica a Internet. En altres paraules, el responsable de màrqueting ho és també
dels continguts, igual que en un diari el redactor en cap escull els temes que es
tractaran. Tal i com assenyalen a CMI
(http://www.contentmarketinginstitute.com/2010/11/content-marketing-allies/),
hi ha molts altres departaments que poden ajudar al de màrqueting a generar els
continguts però es poden agrupar en dos: empleats que estan en contacte amb el
client (ventes, servei tècnic, atenció al client...) i els que saben més del producte.

Però, què continguts té l'empresa? Anem a fer un inventari començant pel
contingut que ja hi ha publicat a la web. Tan si fem servir un gestor de continguts
com sinó, haurem d'omplir una taula amb les següents columnes:
  • URL de la pàgina
  • Títol de la pàgina
  • Breu descripció del contingut (un parell de línies)
  • Paraules clau
  • Enllaços interns/externs
  • Departament o persona responsable del contingut
  • Data de la darrera actualització (si és contingut estàtic)

La web no és la única font de documentació, haurem de fer una recerca per tota
l'empresa per tal de recopilar:
  • text: articles de premsa com ara entrevistes i qualsevol material de mitjans
    tradicionals
  • imatges:
      o fotografies d'esdeveniments (propis o aliens), de presentacions de
        productes, de lliurament de premis, d'entrevistes...
      o il·lustracions amb esbossos de nous dissenys de productes...
      o escanejats (o arxius originals de qualitat) d'articles o entrevistes en
        paper tant aparicions en premsa com revistes corporatives
      o publicitat gràfica
  • vídeos:
      o gravacions d'esdeveniments, de presentacions de productes,
        d'aparicions en televisió (programes d'entrevistes, noticies...)...
      o muntatges amb fotografies
      o espots de televisió
  • àudio:
      o gravacions d'entrevistes a radio
  • docs, xls, pdfs... qualsevol tipus d'arxiu de text que no sigui confidencial

Tots aquests arxius s'han d'afegir a l'inventari general de continguts de l'empresa.
Respectant sempre la confidencialitat de l'empresa i amb el permís dels
departaments i/o treballadors que estiguin implicats, podrem fer servir i publicar
qualsevol d'aquests continguts. És un punt de partida que ens servirà més d'una
vegada si el sabem reciclar i reimaginar.

Per exemple, podem reciclar: 1/ un webinar el podem convertir en un article pel
blog, les notes poden ser un white paper, la presentació publicada a SlideShare, el
so descarregat com a podcast, el webinar sencer compartir a YouTube i
segurament algunes pantalles les podrem reutilitzar a d'altres webinars; 2/ un
post es pot convertir en newsletter si recollim tres o quatre destacats cada mes i
en un ebook si recollim els més destacats de l'any. També podem reimaginar: 1/
fer servir els marcadors socials per guardar referències a les nostres marques i
publicar-les a la web; 2/ fer servir un podcast per millorar les tècniques de venda
dels comercials.

Tot i això, la creació de continguts requereix de temps i recursos. Quan no s'hi
poden invertir o dedicar els suficients, una altra opció es el que s'anomena curate.
No hi ha una traducció acceptada del perfil del content curator però és algú que
coneix els continguts més rellevants sobre un tema concret i els comparteix fent
de filtre a les persones que el segueixen. Així doncs, la seva feina passa per
documentar-se i recopilar informació de diverses fonts i distribuir-la. D'aquesta
manera us podreu estalviar la part creativa de la redacció i us concentrareu en
tasques de gatekeeper.

Cal tenir sempre present, també quan redactem qualsevol contingut per la web,
que hem de citar les referències a les nostres fonts, com ara blogs o altres
mitjans. Aquesta és una bona manera de fer networking digital.4. Com dissenyar una estratègia
de continguts 2.0
Abans de dissenyar una estratègia de continguts hem de posar sobre la taula
l'estratègia de màrqueting global, màrqueting online i màrqueting en mitjans
socials ja que el màrqueting de continguts és una vessant més que
complementarà i donarà suport als missatges de l'empresa.


4.1 Establir un objectiu i les seves mètriques
De manera general, l'objectiu de màrqueting de l'empresa serà el mateix que el
dels continguts. Els més habituals són:
  • visibilitat: més tràfic per la web, modificar el posicionament, donar a
    conèixer els productes o serveis de l'empresa...
  • ventes: convertir visites en clients
  • fidelitizació: fer que els clients no deixin de ser-ho, construir una comunitat
    al voltant de la marca, atendre clients...

L'informe "B2B Content Marketing: 2010 Benchmarks, Budgets and Trends"
(http://www.contentmarketinginstitute.com/wp-
content/uploads/2010/09/B2B_Trends_2010.pdf) assenyala com a principal
objectiu el reconeixement de la marca i com a criteris per mesurar-ne l'èxit:
  • el tràfic
  • l'augment de les ventes
  • els contactes generats
  • el feedback dels clients
•  la lleialtat del clients
  •  el posicionament en cercadors
  •  enllaços entrants
  •  l'estalvi de costos

Independentment de les mètriques que puguem fer servir per avaluar els resultats
de les accions a cada mitjà o canal, hi ha altres dades sobre la seva efectivitat a
considerar només en referència als continguts com ara (resumides de
http://www.evasanagustin.com/workaholic/2010/11/09/contenidos-metricas-
sobre-efectividad/):
  • quin és el cost intern i extern de crear el contingut?
  • quan s'ha invertit en promocionar el contingut?
  • quantes compres he aconseguit directament pel contingut?
  • fan alguna cosa els lectors a més de consumir el contingut?
  • qui ha compartit el contingut a xarxes socials?
  • quantes vegades s'ha llegit o descarregat un contingut?
  • quan de temps ha augmentat el temps de visita a la web?

A Content science han fet una checklist (http://content-
science.com/expertise/content-quality-checklist) molt semblant a aquesta llista
que permet també mesurar la qualitat del contingut en relació a sis paràmetres:
  • utilitat i rellevància
  • claredat i precisió
  • influència i engagement
  • integritat
  • veu i estil
  • usabilitat i optimització per cercadors

En qualsevol cas, establir des d'un inici de quines en farem seguiment i cada
quant de temps (setmanal, mensual, trimestral...) facilitarà la feina final de
mesurar els resultats aconseguits. També és útil quantificar amb números a quant
volem arribar per veure sobre la marxa les desviacions i no al final quan ja no hi
hagi remei.


4.2 Conèixer la audiència: perfil i interessos del públic
objectiu
Escriure continguts pot ser una tasca solitària però deixa de ser-ho si ens
imaginem que ho fem per una persona coneguda. De fet, en anglès es coneix com
buyer persona a aquest perfil imaginari que representa el públic objectiu d'una
pàgina web.

Cal fer doncs un retrat robot de com és aquesta persona, començant pel seu perfil
sociodemogràfic (dades que segurament podrem recuperar del pla d'empresa):
  • és home o dona
•  quina és la seva edat
  •  quins estudis té
  •  de què treballa
  •  on viu
  •  quin és el seu nivell econòmic
  •  ...

També i gairebé més important que l'anterior és fer un perfil psicològic-social:
  • què l’interessa de la nostra empresa
  • quines inquietuds té respecte al nostre producte
  • quines són les seves preocupacions respecte al sector
  • qui són els seus influenciadors online
  • quins mitjans socials fa servir
  • ...

Amb totes aquestes respostes podrem imaginar-nos com és la nostra audiència,
les persones a les que ens dirigim mentre escrivim, els futurs lectors dels nostres
continguts i així tractar d'adequar el nostre llenguatge, estil i to al que ells (i no
altres) esperarien llegir. Per exemple: llenguatge col·loquial, tècnic, humorístic,
corporatiu... estil divulgatiu, informatiu, comercial... to directe, de tu o de vostè...

Fer servir les seves paraules és via directa per connectar amb ells i per això hem
de conèixer-los bé i també les peculiaritats de cada canal. No aniria malament
consultar algun estudi tipus "Navegantes en la Red" (AIMC, http://www.aimc.es/-
Navegantes-en-la-Red-.html), entre molts d'altres que serviran per apropar-nos a la
realitat online dels nostres usuaris.4.3 Escollir el canal i els continguts més adequats per
connectar amb el target
Cal tenir present que fins que no publiquem i promocionem un contingut és com si
fos un document intern de l'empresa, és a dir, no serveix per res dins la nostra
estratègia de continguts. Establir un procediment intern que inclogui marges per
validacions pot ser una bona idea de cara a no enrederir la publicació.

Un cop sabem què tenim i què volen els usuaris, és moment de donar visibilitat al
contingut: hem d'escollir on publiquem què. Els mitjans socials que més es fan
servir en estratègies de social media marketing són els blogs, Twitter, Facebook i
YouTube. Si agafem l'inventari que hem fet, podrem fer-nos una idea ràpida de
quins continguts es podrien publicar en aquests canals.

Què (inventari)               On (vies de comunicació)
Articles                   Reflexions: blog
                       Idees curtes: Twitter
Grups d'articles: ebook
Vídeo                  YouTube, blog, Facebook, Twitter
Enllaços                 Blog, Twitter
                     Convocatòria: Facebook
Actes                  Seguiment: Twitter
                     Resum: blog


És molt possible que aquests continguts es poguessin publicar a altres mitjans
socials com els enllaços a Delicious o les notes de premsa a SlideShare però ens
centrarem ara en aquests quatre canals i què podem publicar-hi.

Continguts per un blog
 • sobre els empleats: el dia a dia a l'empresa
 • sobre l'empresa: entrevistes amb l'equip directiu, casos d'èxit
 • sobre el producte: consells, preguntes freqüents, solucions a problemes
   coneguts
 • sobre el sector: actualitat, entrevistes
 • vida online: selecció de posts, guests posts, enquesta als lectors
 • vida offline: actes, llibres o revistes

Consells:
  • redacta els títols dels posts pensant en cercadors, és a dir, amb paraules
    clau
  • intercala posts llargs (més de 300 paraules) amb altres curts o vídeos
  • ocasionalment, anima al lector a continuar el debat fent una pregunta
    oberta al final

Continguts per Twitter
 • idees curtes que transmetin el dia a dia de l'empresa
 • avís i/o seguiment d'esdeveniments relacionats
 • enllaços d’interès sobre la situació del sector
 • respostes (@replies) tipus atenció al client
 • replicar tweets (retweet o RT) d'altres usuaris rellevants
 • notícies pròpies publicades a altres canals

Consells:
  • per cada 10 tweets, 1 o 2 d'autopromoció
  • no omplir mai els 140 caràcters (deixar espai pel nou d'usuari com a
    mínim)
  • fer servir les hashtags (#) amb prudència
  • redactar com si fossin titulars de notícies

Continguts per Facebook
•  preguntar als fans per generar debat sobre un tema
  •  vídeos o fotos del nostre catàleg de productes
  •  promocions, regals i concursos per fans
  •  convocatòria d'esdeveniments
  •  noticies pròpies publicades a altres canals

Consells:
  • propiciar les converses amb els fans
  • fer servir les estadístiques de la pàgina per saber quines actualitzacions
    tenen més ('M'agrada' i comentaris)

Continguts per YouTube
 • funcionament del producte
 • DIY o how to
 • entrevistes
 • resums d'esdeveniments
 • tour per les oficines
 • altres vídeos que transmetin l'esperit de l'empresa

Consells:
  •   la música i el muntatge són parts fonamentals del guió
  •   si tenim un canal corporatiu podem barrejar continguts propis amb
     d'altres usuaris al marcar-los com a favorits

A l'hora de generar nous continguts hem d'escollir el canal segons un criteri
fonamental: que el nostre usuari target ja hi sigui o faci servir aquest canal. Per
exemple, no té sentit invertir en crear un blog si la nostra franja d'edat només està
a Facebook. No hem de caure en voler estar en tots els canals només pel fet de
ser-hi i, a la vegada, hem d'intentar que cada canal tingui sentit per ell mateix, és
a dir, no publicar exactament el mateix a tots ells sinó adequar-lo a les
característiques que li són pròpies.

També hem de ser conscients de les nostres limitacions i dels recursos de què
disposem, sobre tot en quan a temps ja que qualsevol presència online requereix
d'una inversió de temps gairebé més gran que econòmica.


4.4 Definir la línea editorial: missatges claus i calendari
Igual que un mitjà de comunicació té una línea editorial, també les empreses
n'han de tenir una que defineixi quin tipus de missatge vol transmetre i com ho vol
fer. Com a complement a aquest document, el calendari editorial estructura cada
quan i on es publicarà i qui serà responsable de fer-ho.

Línea editorial
Cada empresa ha de tenir definits els temes clau sobre els que vol que giri la
comunicació de l'empresa. Normalment són els valors de l'empresa o els beneficis
directes de l'ús dels seus productes. Per exemple: innovació, RSC, qualitat,
proximitat, estalvi, diversió...

El nostre posicionament es transmet per la identitat corporativa, sí, però adaptar
el look&feel dels canals que farem servir no és suficient: els valors d'una empresa
s'han de demostrar amb cada paraula que escrivim.

Cal recordar sempre que hem de parlar del temes que interessen al nostre públic
objectiu. Hem d’aportar un punt de vista propi i diferent al de la competència.

És recomanable crear una guia d'estil que marqui clarament el llenguatge i to que
haurem de fer servir en tots els nostres continguts. Es tracta d'un document de
referència per a tots els empleats i que permet que qualsevol persona pugui
generar un text alineat amb la resta de missatges corporatius.

Calendari editorial
Mantenir una certa freqüència és fonamental a certs canals però, com ja hem vist
abans, la creació de continguts no és necessariament responsabilitat d'una sola
persona. Per a que tot plegat surti bé, és fonamental posar una mica d'ordre
mitjançant un calendari.

Podem fer servir un de guia
(http://www.imnirvana.com/BEC/BlogEditorialCalendar_Template.xls o
http://blogenergizer.com/download-blogging-calendar/) o crear el nostre propi
calendari amb una taula amb tots els dies del mes (per tenir una visió més ample
que una setmana) i que mostri com a mínim:
  •   el canal: el blog, Twitter, Facebook, YouTube, newsletter...
  •   el responsable: nom de la persona que s'encarregarà de crear i publicar
     el contingut
  •   el títol: si encara és aviat per saber-ho, al menys omplir algunes
     paraules clau
  •   la descripció: resum d'una línea del tema o enfocament
  •   l'estat: per a continguts més complexos val la pena indicar la situació en
     què es troba com per exemple esperant traducció o enviat a
     dissenyadors

Pel dia a dia, això serà suficient però també cal pensar a llarg termini. La proposta
de Joe Pulizzi (http://blog.junta42.com/2009/10/creating-consistent-content-a-
content-marketing-plan/) reparteix els continguts al llarg de l'any:

Freqüència                Contingut
                     Twitter
1 cop al dia
                     Facebook
1 cop a la setmana            Blog
1 cop al mes               YouTube, SlideShare...
Newsletter
1 cop cada 3 mesos             White paper o ebook
1 cop cada 6 mesos             Webinar
1 cop l'any                Acte


4.5 Mesurar els resultats
Tota estratègia ha de tancar el seu procés amb l'avaluació dels resultats. És
moment doncs de fer repàs de què hem aconseguit. Quan hem establert els
objectius, hem esmentat alguns criteris com ara visites o persones que
accedeixen a un contingut o el posicionament en cercadors. Recupera aquella
llista i repassa els indicadors per veure quant ha millorat cada un d'ells.

Evidentment, si fent aquest anàlisis ens adonem que no hem aconseguit els
objectius marcats, hauríem de replantejar tota l’estratègia i detectar on ens hem
equivocat. Podem fer-nos doncs preguntes com ara:
  •   eren els objectius abastables?
  •   coneixíem el suficient el nostre públic objectiu?
  •   hem escollit el canal més adequat?
  •   eren els nostres missatges prou rellevants?
  •   hem pressionat massa o massa poc al públic objectiu?

El professional que defineix l’estratègia és el content strategist si és que hi ha un
perfil dedicat a l'empresa, sinó sovint és el responsable de màrqueting qui
n'assumeix aquesta tasca. És aquesta figura doncs la que marcarà els canvis per
tornar a començar i intentar aproximar-nos als nostres possibles clients.
5. Bibliografia
Newsletter i grup a LinkedIn sobre el màrqueting de continguts:
 •    www.evasanagustin.com/marketingdecontenidos

Llibres:
  •   "Get Content Get Customers", Joe Pulizzi y Newt Barrett (2009).
      ISBN-13: 978-0071625746
  •    "Content Strategy for the Web", Kristina Halvorson (2009). ISBN-13:
      978-0321620064
  •    "Content Rules", Ann Handley y C.C. Chapman (2010). ISBN-13:
      978-0470648285

ebooks, whitepapers i articles en pdf:
  •   http://www.junta42.com/media/J42_playbook_es.pdf
•    "Marketing is content"
      http://promotions.prnewswire.com/prn.comhero.html
  •    http://www.marketo.com/library/ContentMarketing_cheatsheet.pdf

Recull d'enllaços:
  •   http://www.mister-wong.es/user/esanagustin/redaccion_web/


Altres enllaços d'interès:
  •   http://www.marketingguerrilla.es/lo-que-aporta-la-creacion-de-
      contenidos-a-tu-negocio/
  •   http://blog.brandnarrative.com/news/ten-steps-to-content-marketing-
      success/
  •   http://econsultancy.com/uk/blog/5552-12-steps-toward-a-content-
      strategy
  •   http://www.alistapart.com/articles/thedisciplineofcontentstrategy
  •   http://www.problogger.net/archives/2010/07/31/blog-content-
      strategy-101/
  •   http://www.socialmediaexaminer.com/how-to-develop-a-social-media-
      content-strategy/
  •   http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/6800/A-Marketer-s-
      Guide-to-Content-Curation.aspx
  •   http://invisibleinkdigital.com/online-media/content-curated-systems/
  •   http://www.evasanagustin.com/workaholic/2011/01/16/ad-medios-
      sociales-y-contenidos/
Consulta aquest dossier i la seva presentació a http://www.slideshare.net/evasanagustin

Eva Sanagustín Fernández
www.evasanagustin.com

Recommandé

Crea i gestiona el teu butlleti corporatiu (dossier) par
Crea i gestiona el teu butlleti corporatiu (dossier)Crea i gestiona el teu butlleti corporatiu (dossier)
Crea i gestiona el teu butlleti corporatiu (dossier)Eva Sanagustin
632 vues12 diapositives
Blogmarqueting: com difondre el teu producte a la blogosfera (dossier) par
Blogmarqueting: com difondre el teu producte a la blogosfera (dossier)Blogmarqueting: com difondre el teu producte a la blogosfera (dossier)
Blogmarqueting: com difondre el teu producte a la blogosfera (dossier)Eva Sanagustin
890 vues9 diapositives
Com treure el màxim partit a les xarxes socials par
Com treure el màxim partit a les xarxes socialsCom treure el màxim partit a les xarxes socials
Com treure el màxim partit a les xarxes socialsMarketing per tu
397 vues44 diapositives
Els 6 errors que cometen les empreses al crear un comerç electrònic par
Els 6 errors que cometen les empreses al crear un comerç electrònicEls 6 errors que cometen les empreses al crear un comerç electrònic
Els 6 errors que cometen les empreses al crear un comerç electrònicMontserrat Peñarroya
640 vues67 diapositives
Xarxes Socials i periodisme de proximitat par
Xarxes Socials i periodisme de proximitatXarxes Socials i periodisme de proximitat
Xarxes Socials i periodisme de proximitatOriol Lladó
640 vues40 diapositives
Construcció de pàgines web par
Construcció de pàgines webConstrucció de pàgines web
Construcció de pàgines webMarketing per tu
464 vues89 diapositives

Contenu connexe

Tendances

CM Txell Costa par
CM Txell CostaCM Txell Costa
CM Txell CostaErnest Prunera Aledo
330 vues34 diapositives
Curs communit manager 2020 par
Curs communit manager 2020Curs communit manager 2020
Curs communit manager 2020Marketing per tu
94 vues264 diapositives
Taller instagram 2020 par
Taller instagram 2020Taller instagram 2020
Taller instagram 2020Marketing per tu
161 vues51 diapositives
Turisme 20 - Sant Carles de la Ràpita par
Turisme 20 - Sant Carles de la RàpitaTurisme 20 - Sant Carles de la Ràpita
Turisme 20 - Sant Carles de la RàpitaMontserrat Peñarroya
853 vues62 diapositives
Les xarxes socials i el comerç on-line par
Les xarxes socials i el comerç on-lineLes xarxes socials i el comerç on-line
Les xarxes socials i el comerç on-lineMarketing per tu
1.5K vues233 diapositives
10 consells Mercat Audiovisual de Catalunya par
10 consells Mercat Audiovisual de Catalunya10 consells Mercat Audiovisual de Catalunya
10 consells Mercat Audiovisual de CatalunyaMontserrat Peñarroya
785 vues78 diapositives

Tendances(18)

Les xarxes socials i el comerç on-line par Marketing per tu
Les xarxes socials i el comerç on-lineLes xarxes socials i el comerç on-line
Les xarxes socials i el comerç on-line
Marketing per tu1.5K vues
Arts escèniques "Els 10 errors més comuns en la comunicació online" par Montserrat Peñarroya
Arts escèniques "Els 10 errors més comuns en la comunicació online"Arts escèniques "Els 10 errors més comuns en la comunicació online"
Arts escèniques "Els 10 errors més comuns en la comunicació online"
Grup4 social media_marqueting par msansra
Grup4 social media_marquetingGrup4 social media_marqueting
Grup4 social media_marqueting
msansra240 vues
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader par Fundació CATIC
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramaderLes xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Les xarxes socials. perspectiva empresarial en el sector agrari i ramader
Fundació CATIC587 vues
Us xarxes socials per l'empresa par AlterEgo Web
Us xarxes socials per l'empresaUs xarxes socials per l'empresa
Us xarxes socials per l'empresa
AlterEgo Web380 vues

En vedette

Estrategia de contenidos de Loogic par
Estrategia de contenidos de LoogicEstrategia de contenidos de Loogic
Estrategia de contenidos de LoogicEva Sanagustin
2.1K vues6 diapositives
Contenidos sector golosinas par
Contenidos sector golosinasContenidos sector golosinas
Contenidos sector golosinasEva Sanagustin
2.1K vues9 diapositives
Mi libro "Estrategia de contenidos", índice y muestra par
Mi libro "Estrategia de contenidos", índice y muestraMi libro "Estrategia de contenidos", índice y muestra
Mi libro "Estrategia de contenidos", índice y muestraEva Sanagustin
2.3K vues13 diapositives
Marketing de contenidos dialoga con tus clientes ofreciendoles materiales uti... par
Marketing de contenidos dialoga con tus clientes ofreciendoles materiales uti...Marketing de contenidos dialoga con tus clientes ofreciendoles materiales uti...
Marketing de contenidos dialoga con tus clientes ofreciendoles materiales uti...Eva Sanagustin
2.7K vues15 diapositives
Estrategia de contenidos de Coca-Cola par
Estrategia de contenidos de Coca-ColaEstrategia de contenidos de Coca-Cola
Estrategia de contenidos de Coca-ColaEva Sanagustin
4.4K vues9 diapositives
Estrategia de contenidos de Moritz par
Estrategia de contenidos de MoritzEstrategia de contenidos de Moritz
Estrategia de contenidos de MoritzEva Sanagustin
6.6K vues8 diapositives

En vedette(16)

Estrategia de contenidos de Loogic par Eva Sanagustin
Estrategia de contenidos de LoogicEstrategia de contenidos de Loogic
Estrategia de contenidos de Loogic
Eva Sanagustin2.1K vues
Mi libro "Estrategia de contenidos", índice y muestra par Eva Sanagustin
Mi libro "Estrategia de contenidos", índice y muestraMi libro "Estrategia de contenidos", índice y muestra
Mi libro "Estrategia de contenidos", índice y muestra
Eva Sanagustin2.3K vues
Marketing de contenidos dialoga con tus clientes ofreciendoles materiales uti... par Eva Sanagustin
Marketing de contenidos dialoga con tus clientes ofreciendoles materiales uti...Marketing de contenidos dialoga con tus clientes ofreciendoles materiales uti...
Marketing de contenidos dialoga con tus clientes ofreciendoles materiales uti...
Eva Sanagustin2.7K vues
Estrategia de contenidos de Coca-Cola par Eva Sanagustin
Estrategia de contenidos de Coca-ColaEstrategia de contenidos de Coca-Cola
Estrategia de contenidos de Coca-Cola
Eva Sanagustin4.4K vues
Estrategia de contenidos de Moritz par Eva Sanagustin
Estrategia de contenidos de MoritzEstrategia de contenidos de Moritz
Estrategia de contenidos de Moritz
Eva Sanagustin6.6K vues
Com redactar pels diferents canals d'informació (presentació) par Eva Sanagustin
Com redactar pels diferents canals d'informació (presentació)Com redactar pels diferents canals d'informació (presentació)
Com redactar pels diferents canals d'informació (presentació)
Eva Sanagustin893 vues
Curacio de continguts aprofita els continguts de tercers per la teva estrateg... par Eva Sanagustin
Curacio de continguts aprofita els continguts de tercers per la teva estrateg...Curacio de continguts aprofita els continguts de tercers per la teva estrateg...
Curacio de continguts aprofita els continguts de tercers per la teva estrateg...
Eva Sanagustin1.3K vues
Buscadores y herramientas de monitorización par Eva Sanagustin
Buscadores y herramientas de monitorizaciónBuscadores y herramientas de monitorización
Buscadores y herramientas de monitorización
Eva Sanagustin829 vues
Crea y gestiona tu boletin corporativo (dossier) par Eva Sanagustin
Crea y gestiona tu boletin corporativo (dossier)Crea y gestiona tu boletin corporativo (dossier)
Crea y gestiona tu boletin corporativo (dossier)
Eva Sanagustin4.9K vues
Estado de los contenidos en España 2013 (webinar) par Eva Sanagustin
Estado de los contenidos en España 2013 (webinar)Estado de los contenidos en España 2013 (webinar)
Estado de los contenidos en España 2013 (webinar)
Eva Sanagustin1.4K vues
Marqueting de continguts dialoga amb els teus clients oferint-los materials u... par Eva Sanagustin
Marqueting de continguts dialoga amb els teus clients oferint-los materials u...Marqueting de continguts dialoga amb els teus clients oferint-los materials u...
Marqueting de continguts dialoga amb els teus clients oferint-los materials u...
Eva Sanagustin976 vues
Dissenya i executa un pla de mitjans 2.0 (Guia de recursos) par Eva Sanagustin
Dissenya i executa un pla de mitjans 2.0 (Guia de recursos)Dissenya i executa un pla de mitjans 2.0 (Guia de recursos)
Dissenya i executa un pla de mitjans 2.0 (Guia de recursos)
Eva Sanagustin1.3K vues
Cómo hacer el calendario editorial de un blog para que sea asumible par Eva Sanagustin
Cómo hacer el calendario editorial de un blog para que sea asumibleCómo hacer el calendario editorial de un blog para que sea asumible
Cómo hacer el calendario editorial de un blog para que sea asumible
Eva Sanagustin2.1K vues
Planificar contenidos y que sirvan para algo par Eva Sanagustin
Planificar contenidos y que sirvan para algoPlanificar contenidos y que sirvan para algo
Planificar contenidos y que sirvan para algo
Eva Sanagustin2.5K vues
Da coherencia a tus contenidos con una Guia de estilo par Eva Sanagustin
Da coherencia a tus contenidos con una Guia de estiloDa coherencia a tus contenidos con una Guia de estilo
Da coherencia a tus contenidos con una Guia de estilo
Eva Sanagustin7.3K vues

Similaire à Marqueting de continguts dialoga amb els teus clients oferint los materials utils (dossier)

La nostra marca a les Xarxes Socials par
La nostra marca a les Xarxes SocialsLa nostra marca a les Xarxes Socials
La nostra marca a les Xarxes SocialsAlterEgo Web
1.1K vues57 diapositives
Marketing online y comercio electronico par
Marketing online y comercio electronicoMarketing online y comercio electronico
Marketing online y comercio electronicoAlbert Coronado
398 vues15 diapositives
Marketing per internet par
Marketing per internetMarketing per internet
Marketing per internetRoger Casadejús Pérez
310 vues20 diapositives
Turisme 2.0 - Què és la web 2.0? par
Turisme 2.0 - Què és la web 2.0?Turisme 2.0 - Què és la web 2.0?
Turisme 2.0 - Què és la web 2.0?Montserrat Peñarroya
661 vues54 diapositives
La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010 par
La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010
La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010AlterEgo Web
216 vues56 diapositives
Ciutats 2.0 - Citymarketing par
Ciutats 2.0 - CitymarketingCiutats 2.0 - Citymarketing
Ciutats 2.0 - CitymarketingMontserrat Peñarroya
526 vues97 diapositives

Similaire à Marqueting de continguts dialoga amb els teus clients oferint los materials utils (dossier)(20)

La nostra marca a les Xarxes Socials par AlterEgo Web
La nostra marca a les Xarxes SocialsLa nostra marca a les Xarxes Socials
La nostra marca a les Xarxes Socials
AlterEgo Web1.1K vues
Marketing online y comercio electronico par Albert Coronado
Marketing online y comercio electronicoMarketing online y comercio electronico
Marketing online y comercio electronico
Albert Coronado398 vues
La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010 par AlterEgo Web
La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010
La nostre empresa a les Xarxes Socials - Arbúcies 2010
AlterEgo Web216 vues
Estratègia digital internacional xarxessocials iv par Fundació CATIC
Estratègia digital internacional xarxessocials ivEstratègia digital internacional xarxessocials iv
Estratègia digital internacional xarxessocials iv
Fundació CATIC444 vues
"L’ús professional de les xarxes socials" par comms planning
"L’ús professional de les xarxes socials""L’ús professional de les xarxes socials"
"L’ús professional de les xarxes socials"
comms planning398 vues
Periodisme de marca i marketing de continguts par Cristina Ribas
Periodisme de marca i marketing de contingutsPeriodisme de marca i marketing de continguts
Periodisme de marca i marketing de continguts
Cristina Ribas1.8K vues
30 gener-curs-mkt-digital par BeWave
30 gener-curs-mkt-digital30 gener-curs-mkt-digital
30 gener-curs-mkt-digital
BeWave286 vues
Com tenir èxit a les xarxes socials? Bizbarcelona 2013 par Eva Castilla
Com tenir èxit a les xarxes socials? Bizbarcelona 2013Com tenir èxit a les xarxes socials? Bizbarcelona 2013
Com tenir èxit a les xarxes socials? Bizbarcelona 2013
Eva Castilla1.4K vues
10 idees pràctiques per promocionar les programacions familiars a Internet par Montserrat Peñarroya
10 idees pràctiques per promocionar les programacions familiars a Internet10 idees pràctiques per promocionar les programacions familiars a Internet
10 idees pràctiques per promocionar les programacions familiars a Internet
7x7 Internet per a les empreses par TICAnoia
7x7 Internet per a les empreses7x7 Internet per a les empreses
7x7 Internet per a les empreses
TICAnoia1.2K vues
DISSENYA LA TEVA ESTRATÈGIA DE SOCIAL MEDIA PER LA TEVA EMPRESA par IQS Barcelona
DISSENYA LA TEVA ESTRATÈGIA DE SOCIAL MEDIA PER LA TEVA EMPRESA DISSENYA LA TEVA ESTRATÈGIA DE SOCIAL MEDIA PER LA TEVA EMPRESA
DISSENYA LA TEVA ESTRATÈGIA DE SOCIAL MEDIA PER LA TEVA EMPRESA
IQS Barcelona471 vues

Plus de Eva Sanagustin

Checklist Guia de estilo par
Checklist Guia de estiloChecklist Guia de estilo
Checklist Guia de estiloEva Sanagustin
2.8K vues1 diapositive
Contenidos Sector Floristerías par
Contenidos Sector FloristeríasContenidos Sector Floristerías
Contenidos Sector FloristeríasEva Sanagustin
1.7K vues6 diapositives
Checklist content curation par
Checklist content curationChecklist content curation
Checklist content curationEva Sanagustin
3.9K vues2 diapositives
Contenidos sector comida domicilio par
Contenidos sector comida domicilioContenidos sector comida domicilio
Contenidos sector comida domicilioEva Sanagustin
2K vues6 diapositives
Checklist redaccion blogging par
Checklist redaccion bloggingChecklist redaccion blogging
Checklist redaccion bloggingEva Sanagustin
3.4K vues2 diapositives
Contenidos sector especias par
Contenidos sector especiasContenidos sector especias
Contenidos sector especiasEva Sanagustin
1.9K vues8 diapositives

Plus de Eva Sanagustin(10)

Contenidos Sector Floristerías par Eva Sanagustin
Contenidos Sector FloristeríasContenidos Sector Floristerías
Contenidos Sector Floristerías
Eva Sanagustin1.7K vues
Estrategia marketing contenidos par Eva Sanagustin
Estrategia marketing contenidosEstrategia marketing contenidos
Estrategia marketing contenidos
Eva Sanagustin5.5K vues
Crea i gestiona el teu butlleti corporatiu (presentacio) par Eva Sanagustin
Crea i gestiona el teu butlleti corporatiu (presentacio)Crea i gestiona el teu butlleti corporatiu (presentacio)
Crea i gestiona el teu butlleti corporatiu (presentacio)
Eva Sanagustin1.2K vues
Blogmarketing: cómo difundir tu producto en la blogosfera (presentación) par Eva Sanagustin
Blogmarketing: cómo difundir tu producto en la blogosfera (presentación)Blogmarketing: cómo difundir tu producto en la blogosfera (presentación)
Blogmarketing: cómo difundir tu producto en la blogosfera (presentación)
Eva Sanagustin995 vues
Blogmarqueting: com difondre el teu producte a la blogosfera (presentació) par Eva Sanagustin
Blogmarqueting: com difondre el teu producte a la blogosfera (presentació)Blogmarqueting: com difondre el teu producte a la blogosfera (presentació)
Blogmarqueting: com difondre el teu producte a la blogosfera (presentació)
Eva Sanagustin501 vues

Marqueting de continguts dialoga amb els teus clients oferint los materials utils (dossier)

 • 1. CREIX AMB INTERNETT Els continguts com a estratègia de màrqueting
 • 2. 1. Què és el màrqueting de continguts? El màrqueting de continguts és una estratègia que consisteix en crear i distribuir continguts valuosos per al nostre públic amb l'objectiu d'atraure'ls. Dit amb unes altres paraules, fer servir els continguts per apropar-se a clients i potencials clients. Això implica que constantment ens hem de preguntar si el que fem és d’interès per ells. Per tant, a l'hora de seleccionar i escriure no perdrem de vista què volen de nosaltres, què tenim que els puguem oferir tot deixant en segon terme el discurs comercial habitual que engrandeix grandiloqüentment els productes o serveis fins el punt de ser inversemblants per a l'usuari. "Quina és la primera regla per implicar a les persones en una conversa? Parlar d'ells. Per a que el contingut sigui efectiu, ha de tractar sobre ells (la audiència), no sobre nosaltres (empresa)." James Chartrand (Copyblogger http://www.copyblogger.com/who-cares/) No és que aquesta manera de pensar sigui nova, el Cluetrain Manifesto (http://www.tremendo.com/cluetrain/) ja en parlava de fer humana la veu de les empreses a Internet (el mercat online). Algunes de les seves tesis relacionades amb el que avui, 12 anys després, anomenem màrqueting de continguts són: • Els mercats són converses. • Els mercats consisteixen en éssers humans, no en sectors demogràfics. • Avui en dia, les empreses que parlen el llenguatge del xarlatà ja no capten l'atenció de ningú. • Per a parlar amb veu humana, les empreses han de compartir les preocupacions de les seves comunitats. Gràcies a l'expansió de la web 2.0 i amb ella la necessitat de les empreses de replantejar-se la manera en què estaven tractant els usuaris, els continguts han esdevingut la millor forma de connectar amb ells. El màrqueting de continguts és una tàctica 2.0 que fuig d'interrompre'ls perquè comprin determinats productes o serveis i aposta per parlar amb ells, de tu a tu, en els diferents canals on ja hi són presents (els mitjans socials) obrint així noves vies de comunicació, més humana i menys corporativa. Segons Marketo (http://blog.marketo.com/blog/2010/08/6-rules-for-content- marketing.html), les 6 normes del màrqueting de continguts són: • no és promocional: ha d’inspirar l’usuari • omple un buit: ha de donar informació que l’usuari necessita • és rellevant: de ser d’interès per l’usuari
 • 3. és rellevant per l’empresa: ha de complir amb els seus objectius comercials • està demostrat: conté dades objectives, com ara estadístiques, per evitar que es consideri partidista • està ben escrit: no té errors ja que en cas contrari perjudicaria la reputació de l’empresa A l'hora d'escriure continguts web s'han de tenir en compte, no només la correcta ortografia, també les tres vessants de la redacció online: • optimització per la cercadors (SEO): per atraure tràfic dels cercadors • disseny: destacar continguts visualment (entradetes o títols) • usabilitat: guiar al usuaris a la pàgina i dins la web Les cinc preguntes que plantegen a eMarketer (http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008070) per definir un contingut que atrau lectors segueixen la mateixa línea de Marketo però afegeixen un matís interessant a la darrera: • És el contingut únic? • És útil? • Està ben executat? • És divertit? • Fa servir bé el canal on apareix? Escollir quin canal és el millor per distribuir els continguts és una de les fases que defineixen l'estratègia de continguts que veurem més endavant però avancem que no cal estar present a tots els mitjans si no és per aprofitar realment les seves característiques. Joe Pulizzi llista fins a 30 manaments del màrqueting de continguts (http://www.contentmarketinginstitute.com/2010/11/content-marketing- commandments/). En destaco 5 com a resum: • La relació amb el client no acaba amb el pagament. • Una marca és una relació, no un tag line. • Focalitzar l'atenció en el que vol el client és més important que focalitzar-se en vendre. • El 90% de les pàgines web corporatives parlen de lo bones que són les empreses o els seus productes i s'obliden del client. • Els clients volen ser inspirats. Sigues tu la inspiració! I per inspirar-los hem de fer servir els continguts perquè per molt que la secció corporativa de la nostra web llisti els nostres valors, missió o filosofia d'empresa, és amb el dia a dia que es demostren.
 • 4. 2. Tipus de continguts Una de les frases que es repeteixen al parlar de la web 2.0 és "el contingut és el rei". Això és així perquè la web 2.0 ha facilitat la seva creació i distribució a tots el usuaris, sense necessitat de tenir cap coneixement tècnic. D'aquesta manera, com tothom pot ser productor de continguts, els mitjans tradicionals han perdut el seu monopoli sobre la informació. Ja no som a l'era dels mass media, sinó dels social media: hem passat de la comunicació unidireccional de masses a la comunicació horitzontal entre persones on l'intercanvi de continguts no depèn de cap jerarquia sinó que es produeix en xarxa. Però, què és "contingut"? Qualsevol material que publiquem a Internet. Segons les característiques de l'audiència i també de la pròpia empresa, hi haurà diferents tipus de continguts. Cal tenir present que els continguts 2.0 són una evolució que complementa, no substitueix, els publicats als mitjans tradicionals o, de manera general, a Internet. Fem-ne ara repàs dels tipus de continguts agrupats per la seva procedència. Mitjans tradicionals Mitjans online Mitjans socials Articles en premsa o Web corporativa: casos revistes: opinió, publicity, d'èxit, testimonials, FAQs, Posts a blogs i Tumblelogs advertorials, reportatges... notes de premsa... Actualitzacions a Revistes corporatives Microsite microblogs i xarxes socials Presentacions Intranet Vídeos a vídeoblogs corporatives (brochures) Catàleg de productes Newsletters Podcasts Guies o manuals de White papers Fotos a fotologs productes Vídeos corporatius o ebooks Pàgines a Wikis anuncis Revistes corporatives Enllaços a marcadors Entrevistes a programes online socials i promoció de de ràdio o televisió noticies Webinars ... Documents ... Widgets ...
 • 5. És important també considerar que no tot el contingut és igual d'útil en les diferents fases en les que es poden trobar els usuaris dins el procés de compra: descobriment de la marca, consideració com a candidata i decisió de compra. Per exemple: quan algú està cercant un producte concret, un post pot servir per donar a conèixer les seves virtuts però un cas d'èxit donarà millors resultats per convertir la seva visita en un client. De manera general, però, tots els continguts aportaran notorietat i tràfic per a la web corporativa, estiguin o no sota el nostre domini. De fet, també podríem classificar els continguts segons si la plataforma és pròpia o no, és a dir, si estan allotjats al nostre servidor o depenem d'altres serveis. Per exemple: no podem tenir un Facebook o un Twitter a la nostra web, però sí podem crear un blog, una wiki o un ebook. La majoria de serveis de la web 2.0 ofereixen allotjament gratuït així que hi haurà molts mitjans externs que podrem aprofitar, a més de la pròpia web. En aquest sentit, s'ha d'oblidar l'època en que el control de la informació era poder. A l'era del mitjans socials, el control es reparteix amb la comunitat. No s'ha de tenir por de compartir, de deixar que els usuaris coneguin i participin dels plans de l'empresa perquè la seva ajuda ens servirà per millorar. Com apunta Edelman (http://edelmandigital.com/2010/09/30/digital-embassies-a-blueprint-for- community-engagement/), podem considerar els espais aliens al nostre domini (mitjans socials) com a ambaixades i, como a tals, caldrà gestionar-los i no oblidar que és allà on la resta d'usuaris es reuneixen quan no son al nostre país (web). 3. L'empresa com a editora de continguts Les dades d'Universal McCann (Wave 5 http://www.umww.com/global/knowledge/view?Id=128) confirmen la sospita generalitzada: els usuaris cada cop visiten menys les pàgines web oficials de les empreses. Prefereixen apropar-se a elles via mitjans socials o, fins i tot, saltar-se la versió oficial i escoltar les recomanacions dels seus contactes o d'altres usuaris. És per això que una empresa que vol sobreviure en l'era de la web 2.0 no pot limitar els seus continguts a la web corporativa, ha de generar-ne d'altres que estiguin adaptats als nous canals. Avui doncs les empreses són editores de continguts i, dins de l'organigrama intern, el departament de màrqueting és qui ha de donar credibilitat a la història que es publica a Internet. En altres paraules, el responsable de màrqueting ho és també dels continguts, igual que en un diari el redactor en cap escull els temes que es tractaran. Tal i com assenyalen a CMI (http://www.contentmarketinginstitute.com/2010/11/content-marketing-allies/), hi ha molts altres departaments que poden ajudar al de màrqueting a generar els
 • 6. continguts però es poden agrupar en dos: empleats que estan en contacte amb el client (ventes, servei tècnic, atenció al client...) i els que saben més del producte. Però, què continguts té l'empresa? Anem a fer un inventari començant pel contingut que ja hi ha publicat a la web. Tan si fem servir un gestor de continguts com sinó, haurem d'omplir una taula amb les següents columnes: • URL de la pàgina • Títol de la pàgina • Breu descripció del contingut (un parell de línies) • Paraules clau • Enllaços interns/externs • Departament o persona responsable del contingut • Data de la darrera actualització (si és contingut estàtic) La web no és la única font de documentació, haurem de fer una recerca per tota l'empresa per tal de recopilar: • text: articles de premsa com ara entrevistes i qualsevol material de mitjans tradicionals • imatges: o fotografies d'esdeveniments (propis o aliens), de presentacions de productes, de lliurament de premis, d'entrevistes... o il·lustracions amb esbossos de nous dissenys de productes... o escanejats (o arxius originals de qualitat) d'articles o entrevistes en paper tant aparicions en premsa com revistes corporatives o publicitat gràfica • vídeos: o gravacions d'esdeveniments, de presentacions de productes, d'aparicions en televisió (programes d'entrevistes, noticies...)... o muntatges amb fotografies o espots de televisió • àudio: o gravacions d'entrevistes a radio • docs, xls, pdfs... qualsevol tipus d'arxiu de text que no sigui confidencial Tots aquests arxius s'han d'afegir a l'inventari general de continguts de l'empresa. Respectant sempre la confidencialitat de l'empresa i amb el permís dels departaments i/o treballadors que estiguin implicats, podrem fer servir i publicar qualsevol d'aquests continguts. És un punt de partida que ens servirà més d'una vegada si el sabem reciclar i reimaginar. Per exemple, podem reciclar: 1/ un webinar el podem convertir en un article pel blog, les notes poden ser un white paper, la presentació publicada a SlideShare, el so descarregat com a podcast, el webinar sencer compartir a YouTube i segurament algunes pantalles les podrem reutilitzar a d'altres webinars; 2/ un post es pot convertir en newsletter si recollim tres o quatre destacats cada mes i en un ebook si recollim els més destacats de l'any. També podem reimaginar: 1/
 • 7. fer servir els marcadors socials per guardar referències a les nostres marques i publicar-les a la web; 2/ fer servir un podcast per millorar les tècniques de venda dels comercials. Tot i això, la creació de continguts requereix de temps i recursos. Quan no s'hi poden invertir o dedicar els suficients, una altra opció es el que s'anomena curate. No hi ha una traducció acceptada del perfil del content curator però és algú que coneix els continguts més rellevants sobre un tema concret i els comparteix fent de filtre a les persones que el segueixen. Així doncs, la seva feina passa per documentar-se i recopilar informació de diverses fonts i distribuir-la. D'aquesta manera us podreu estalviar la part creativa de la redacció i us concentrareu en tasques de gatekeeper. Cal tenir sempre present, també quan redactem qualsevol contingut per la web, que hem de citar les referències a les nostres fonts, com ara blogs o altres mitjans. Aquesta és una bona manera de fer networking digital. 4. Com dissenyar una estratègia de continguts 2.0 Abans de dissenyar una estratègia de continguts hem de posar sobre la taula l'estratègia de màrqueting global, màrqueting online i màrqueting en mitjans socials ja que el màrqueting de continguts és una vessant més que complementarà i donarà suport als missatges de l'empresa. 4.1 Establir un objectiu i les seves mètriques De manera general, l'objectiu de màrqueting de l'empresa serà el mateix que el dels continguts. Els més habituals són: • visibilitat: més tràfic per la web, modificar el posicionament, donar a conèixer els productes o serveis de l'empresa... • ventes: convertir visites en clients • fidelitizació: fer que els clients no deixin de ser-ho, construir una comunitat al voltant de la marca, atendre clients... L'informe "B2B Content Marketing: 2010 Benchmarks, Budgets and Trends" (http://www.contentmarketinginstitute.com/wp- content/uploads/2010/09/B2B_Trends_2010.pdf) assenyala com a principal objectiu el reconeixement de la marca i com a criteris per mesurar-ne l'èxit: • el tràfic • l'augment de les ventes • els contactes generats • el feedback dels clients
 • 8. la lleialtat del clients • el posicionament en cercadors • enllaços entrants • l'estalvi de costos Independentment de les mètriques que puguem fer servir per avaluar els resultats de les accions a cada mitjà o canal, hi ha altres dades sobre la seva efectivitat a considerar només en referència als continguts com ara (resumides de http://www.evasanagustin.com/workaholic/2010/11/09/contenidos-metricas- sobre-efectividad/): • quin és el cost intern i extern de crear el contingut? • quan s'ha invertit en promocionar el contingut? • quantes compres he aconseguit directament pel contingut? • fan alguna cosa els lectors a més de consumir el contingut? • qui ha compartit el contingut a xarxes socials? • quantes vegades s'ha llegit o descarregat un contingut? • quan de temps ha augmentat el temps de visita a la web? A Content science han fet una checklist (http://content- science.com/expertise/content-quality-checklist) molt semblant a aquesta llista que permet també mesurar la qualitat del contingut en relació a sis paràmetres: • utilitat i rellevància • claredat i precisió • influència i engagement • integritat • veu i estil • usabilitat i optimització per cercadors En qualsevol cas, establir des d'un inici de quines en farem seguiment i cada quant de temps (setmanal, mensual, trimestral...) facilitarà la feina final de mesurar els resultats aconseguits. També és útil quantificar amb números a quant volem arribar per veure sobre la marxa les desviacions i no al final quan ja no hi hagi remei. 4.2 Conèixer la audiència: perfil i interessos del públic objectiu Escriure continguts pot ser una tasca solitària però deixa de ser-ho si ens imaginem que ho fem per una persona coneguda. De fet, en anglès es coneix com buyer persona a aquest perfil imaginari que representa el públic objectiu d'una pàgina web. Cal fer doncs un retrat robot de com és aquesta persona, començant pel seu perfil sociodemogràfic (dades que segurament podrem recuperar del pla d'empresa): • és home o dona
 • 9. quina és la seva edat • quins estudis té • de què treballa • on viu • quin és el seu nivell econòmic • ... També i gairebé més important que l'anterior és fer un perfil psicològic-social: • què l’interessa de la nostra empresa • quines inquietuds té respecte al nostre producte • quines són les seves preocupacions respecte al sector • qui són els seus influenciadors online • quins mitjans socials fa servir • ... Amb totes aquestes respostes podrem imaginar-nos com és la nostra audiència, les persones a les que ens dirigim mentre escrivim, els futurs lectors dels nostres continguts i així tractar d'adequar el nostre llenguatge, estil i to al que ells (i no altres) esperarien llegir. Per exemple: llenguatge col·loquial, tècnic, humorístic, corporatiu... estil divulgatiu, informatiu, comercial... to directe, de tu o de vostè... Fer servir les seves paraules és via directa per connectar amb ells i per això hem de conèixer-los bé i també les peculiaritats de cada canal. No aniria malament consultar algun estudi tipus "Navegantes en la Red" (AIMC, http://www.aimc.es/- Navegantes-en-la-Red-.html), entre molts d'altres que serviran per apropar-nos a la realitat online dels nostres usuaris. 4.3 Escollir el canal i els continguts més adequats per connectar amb el target Cal tenir present que fins que no publiquem i promocionem un contingut és com si fos un document intern de l'empresa, és a dir, no serveix per res dins la nostra estratègia de continguts. Establir un procediment intern que inclogui marges per validacions pot ser una bona idea de cara a no enrederir la publicació. Un cop sabem què tenim i què volen els usuaris, és moment de donar visibilitat al contingut: hem d'escollir on publiquem què. Els mitjans socials que més es fan servir en estratègies de social media marketing són els blogs, Twitter, Facebook i YouTube. Si agafem l'inventari que hem fet, podrem fer-nos una idea ràpida de quins continguts es podrien publicar en aquests canals. Què (inventari) On (vies de comunicació) Articles Reflexions: blog Idees curtes: Twitter
 • 10. Grups d'articles: ebook Vídeo YouTube, blog, Facebook, Twitter Enllaços Blog, Twitter Convocatòria: Facebook Actes Seguiment: Twitter Resum: blog És molt possible que aquests continguts es poguessin publicar a altres mitjans socials com els enllaços a Delicious o les notes de premsa a SlideShare però ens centrarem ara en aquests quatre canals i què podem publicar-hi. Continguts per un blog • sobre els empleats: el dia a dia a l'empresa • sobre l'empresa: entrevistes amb l'equip directiu, casos d'èxit • sobre el producte: consells, preguntes freqüents, solucions a problemes coneguts • sobre el sector: actualitat, entrevistes • vida online: selecció de posts, guests posts, enquesta als lectors • vida offline: actes, llibres o revistes Consells: • redacta els títols dels posts pensant en cercadors, és a dir, amb paraules clau • intercala posts llargs (més de 300 paraules) amb altres curts o vídeos • ocasionalment, anima al lector a continuar el debat fent una pregunta oberta al final Continguts per Twitter • idees curtes que transmetin el dia a dia de l'empresa • avís i/o seguiment d'esdeveniments relacionats • enllaços d’interès sobre la situació del sector • respostes (@replies) tipus atenció al client • replicar tweets (retweet o RT) d'altres usuaris rellevants • notícies pròpies publicades a altres canals Consells: • per cada 10 tweets, 1 o 2 d'autopromoció • no omplir mai els 140 caràcters (deixar espai pel nou d'usuari com a mínim) • fer servir les hashtags (#) amb prudència • redactar com si fossin titulars de notícies Continguts per Facebook
 • 11. preguntar als fans per generar debat sobre un tema • vídeos o fotos del nostre catàleg de productes • promocions, regals i concursos per fans • convocatòria d'esdeveniments • noticies pròpies publicades a altres canals Consells: • propiciar les converses amb els fans • fer servir les estadístiques de la pàgina per saber quines actualitzacions tenen més ('M'agrada' i comentaris) Continguts per YouTube • funcionament del producte • DIY o how to • entrevistes • resums d'esdeveniments • tour per les oficines • altres vídeos que transmetin l'esperit de l'empresa Consells: • la música i el muntatge són parts fonamentals del guió • si tenim un canal corporatiu podem barrejar continguts propis amb d'altres usuaris al marcar-los com a favorits A l'hora de generar nous continguts hem d'escollir el canal segons un criteri fonamental: que el nostre usuari target ja hi sigui o faci servir aquest canal. Per exemple, no té sentit invertir en crear un blog si la nostra franja d'edat només està a Facebook. No hem de caure en voler estar en tots els canals només pel fet de ser-hi i, a la vegada, hem d'intentar que cada canal tingui sentit per ell mateix, és a dir, no publicar exactament el mateix a tots ells sinó adequar-lo a les característiques que li són pròpies. També hem de ser conscients de les nostres limitacions i dels recursos de què disposem, sobre tot en quan a temps ja que qualsevol presència online requereix d'una inversió de temps gairebé més gran que econòmica. 4.4 Definir la línea editorial: missatges claus i calendari Igual que un mitjà de comunicació té una línea editorial, també les empreses n'han de tenir una que defineixi quin tipus de missatge vol transmetre i com ho vol fer. Com a complement a aquest document, el calendari editorial estructura cada quan i on es publicarà i qui serà responsable de fer-ho. Línea editorial Cada empresa ha de tenir definits els temes clau sobre els que vol que giri la comunicació de l'empresa. Normalment són els valors de l'empresa o els beneficis
 • 12. directes de l'ús dels seus productes. Per exemple: innovació, RSC, qualitat, proximitat, estalvi, diversió... El nostre posicionament es transmet per la identitat corporativa, sí, però adaptar el look&feel dels canals que farem servir no és suficient: els valors d'una empresa s'han de demostrar amb cada paraula que escrivim. Cal recordar sempre que hem de parlar del temes que interessen al nostre públic objectiu. Hem d’aportar un punt de vista propi i diferent al de la competència. És recomanable crear una guia d'estil que marqui clarament el llenguatge i to que haurem de fer servir en tots els nostres continguts. Es tracta d'un document de referència per a tots els empleats i que permet que qualsevol persona pugui generar un text alineat amb la resta de missatges corporatius. Calendari editorial Mantenir una certa freqüència és fonamental a certs canals però, com ja hem vist abans, la creació de continguts no és necessariament responsabilitat d'una sola persona. Per a que tot plegat surti bé, és fonamental posar una mica d'ordre mitjançant un calendari. Podem fer servir un de guia (http://www.imnirvana.com/BEC/BlogEditorialCalendar_Template.xls o http://blogenergizer.com/download-blogging-calendar/) o crear el nostre propi calendari amb una taula amb tots els dies del mes (per tenir una visió més ample que una setmana) i que mostri com a mínim: • el canal: el blog, Twitter, Facebook, YouTube, newsletter... • el responsable: nom de la persona que s'encarregarà de crear i publicar el contingut • el títol: si encara és aviat per saber-ho, al menys omplir algunes paraules clau • la descripció: resum d'una línea del tema o enfocament • l'estat: per a continguts més complexos val la pena indicar la situació en què es troba com per exemple esperant traducció o enviat a dissenyadors Pel dia a dia, això serà suficient però també cal pensar a llarg termini. La proposta de Joe Pulizzi (http://blog.junta42.com/2009/10/creating-consistent-content-a- content-marketing-plan/) reparteix els continguts al llarg de l'any: Freqüència Contingut Twitter 1 cop al dia Facebook 1 cop a la setmana Blog 1 cop al mes YouTube, SlideShare...
 • 13. Newsletter 1 cop cada 3 mesos White paper o ebook 1 cop cada 6 mesos Webinar 1 cop l'any Acte 4.5 Mesurar els resultats Tota estratègia ha de tancar el seu procés amb l'avaluació dels resultats. És moment doncs de fer repàs de què hem aconseguit. Quan hem establert els objectius, hem esmentat alguns criteris com ara visites o persones que accedeixen a un contingut o el posicionament en cercadors. Recupera aquella llista i repassa els indicadors per veure quant ha millorat cada un d'ells. Evidentment, si fent aquest anàlisis ens adonem que no hem aconseguit els objectius marcats, hauríem de replantejar tota l’estratègia i detectar on ens hem equivocat. Podem fer-nos doncs preguntes com ara: • eren els objectius abastables? • coneixíem el suficient el nostre públic objectiu? • hem escollit el canal més adequat? • eren els nostres missatges prou rellevants? • hem pressionat massa o massa poc al públic objectiu? El professional que defineix l’estratègia és el content strategist si és que hi ha un perfil dedicat a l'empresa, sinó sovint és el responsable de màrqueting qui n'assumeix aquesta tasca. És aquesta figura doncs la que marcarà els canvis per tornar a començar i intentar aproximar-nos als nostres possibles clients. 5. Bibliografia Newsletter i grup a LinkedIn sobre el màrqueting de continguts: • www.evasanagustin.com/marketingdecontenidos Llibres: • "Get Content Get Customers", Joe Pulizzi y Newt Barrett (2009). ISBN-13: 978-0071625746 • "Content Strategy for the Web", Kristina Halvorson (2009). ISBN-13: 978-0321620064 • "Content Rules", Ann Handley y C.C. Chapman (2010). ISBN-13: 978-0470648285 ebooks, whitepapers i articles en pdf: • http://www.junta42.com/media/J42_playbook_es.pdf
 • 14. "Marketing is content" http://promotions.prnewswire.com/prn.comhero.html • http://www.marketo.com/library/ContentMarketing_cheatsheet.pdf Recull d'enllaços: • http://www.mister-wong.es/user/esanagustin/redaccion_web/ Altres enllaços d'interès: • http://www.marketingguerrilla.es/lo-que-aporta-la-creacion-de- contenidos-a-tu-negocio/ • http://blog.brandnarrative.com/news/ten-steps-to-content-marketing- success/ • http://econsultancy.com/uk/blog/5552-12-steps-toward-a-content- strategy • http://www.alistapart.com/articles/thedisciplineofcontentstrategy • http://www.problogger.net/archives/2010/07/31/blog-content- strategy-101/ • http://www.socialmediaexaminer.com/how-to-develop-a-social-media- content-strategy/ • http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/6800/A-Marketer-s- Guide-to-Content-Curation.aspx • http://invisibleinkdigital.com/online-media/content-curated-systems/ • http://www.evasanagustin.com/workaholic/2011/01/16/ad-medios- sociales-y-contenidos/ Consulta aquest dossier i la seva presentació a http://www.slideshare.net/evasanagustin Eva Sanagustín Fernández www.evasanagustin.com