Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Бизнес комуникация на     английски език
Какво? Обучение на английски език  фокусирано върху нуждите на  бизнеса Динамични, практически и  изграждащи умения к...
Ползи  Изгражда се увереност в използването  на езика  Работи се на три нива:  тематичен контекст (най‐съществените  ...
За кого? Всички служители в компанията в  зависимост от професионалните им или  езикови нужди Мениджъри, подготвящи се...
Кога и как? Часовете на обучение се планират  спрямо заетостта и работното  ежедневие на участниците Мястото на провеж...
Как? Извършва се изследване на нуждите,  определят се индивидуалните цели и  стила на учене на всеки участник Преподав...
Курсове и съдържание Ефективна бизнес комуникация    Телефонна комуникация      Писмена комуникация       ...
Ефективна бизнес    комуникация Курсът развива практически   умения за индивидуални   формални и неформални  разговор...
Тематичен контекст:▪ Изграждане на взаимоотношения ‐ представяне, поддържане на разговора▪ Водене и участие в срещи▪ Взаи...
Лингвистичен контекст:▪ Лексикални упражнения с натрупване на  речников запас за ежедневно общуване,  работно представян...
Бизнес контекст:▪ Професионално присъствие▪ Бизнес етикет▪ Корпоративна култура▪ Телефонни умения за делови разговори▪ Уме...
Какво?       Телефонна        комуникация на         английски език     Обучението е предназначено...
Тематичен контекст:▪ Приемане на обаждане ‐ начало и край на  разговора▪ Свързване ‐ приемане на съобщения,  прехвърляне...
Лингвистичен контекст:▪ Богат речник от фрази и думи за справяне с  всеки тип обаждане.▪ Граматични форми за правилно и я...
Бизнес контекст:▪ Изграждане на първо и последно  впечатление по телефона▪ Професионално присъствие▪ Отразяване на клиент...
Писмена комуникация на  английски език  Обучението развива   изцяло практически  умения за създаване и  оформяне на п...
Тематичен контекст:▪ Електронна кореспонденция ‐ ситуации,  цели, начин на изразяване▪ Търговски писма ‐ привличане на  ...
Лингвистичен контекст:▪ Електронна кореспонденция ‐ ситуации,  цели, начин на изразяване▪ Богата лексикология с всеки тип...
Бизнес контекст:▪ Принципи на съвременния бизнес: яснота,  стегнатост, коректност, съответствие с  читателя и целта▪ Пос...
Презентация на    английски езикОбучението е предназначено  за професионалисти, които    представят идеите си на   а...
Тематичен контекст:▪ Лично представяне▪ Изграждане на структура на презентацията▪ "Техники за оцеляване" ‐ какво казваме в...
Лингвистичен контекст:▪ Изграждане на мащабна база от полезни  думи, изрази и фрази▪ Умения за слушане и разбиране: аудио...
Бизнес контекст:▪ Целенасоченост на презентацията: защо презентираме, очакван резултат▪ Структуриране на съдържанието за ...
Очакваме вашите въпроси и запитвания:      Ева Йорданова      Мениджър проекти и обучение      0889 4431...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Business communication in English

Presentation in Bulgarian of a series of business courses in English for Bulgarian companies doing international business

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Business communication in English

 1. 1. Бизнес комуникация на  английски език
 2. 2. Какво? Обучение на английски език  фокусирано върху нуждите на  бизнеса Динамични, практически и  изграждащи умения курсове  Напълно приспособено съдържание  към професионалната динамика и  лексиката на работата Инструктори с опит в преподаването  и отлични познания в бизнеса
 3. 3. Ползи  Изгражда се увереност в използването  на езика  Работи се на три нива:  тематичен контекст (най‐съществените  умения спрямо темата на обучението),  лингвистичен контекст (езикови  умения, овладяване на живия и  динамичен език в контекст),  бизнес контекст (ключови умения,     носещи добавена стойност за бизнеса)
 4. 4. За кого? Всички служители в компанията в  зависимост от професионалните им или  езикови нужди Мениджъри, подготвящи се за  конкретна задача, среща, презентация,  преговори Международни отдалечени или  виртуални екипи Административен персонал в постоянен  контакт с чуждестранни клиенти
 5. 5. Кога и как? Часовете на обучение се планират  спрямо заетостта и работното  ежедневие на участниците Мястото на провеждане се определя  от предпочитанията на обучаемите     (в техния офис, работно място или  специално наета за целта зала)
 6. 6. Как? Извършва се изследване на нуждите,  определят се индивидуалните цели и  стила на учене на всеки участник Преподавателят разработва адаптирани  материали, следи развитието на всички  участници и по този начин настройва темпото на учене и програмата Ние не използваме готови системи, а  изграждаме програмата спрямо вас!
 7. 7. Курсове и съдържание Ефективна бизнес комуникация Телефонна комуникация  Писмена комуникация Презентация
 8. 8. Ефективна бизнес  комуникация Курсът развива практически  умения за индивидуални  формални и неформални  разговори, участие в срещи, представяне на идеи, както и  по‐общи комуникационни  способности 60 учебни часа
 9. 9. Тематичен контекст:▪ Изграждане на взаимоотношения ‐ представяне, поддържане на разговора▪ Водене и участие в срещи▪ Взаимоотношения с колеги – съдействие,  делегиране, даване и получаване на обратна  връзка, убеждаване▪ Уреждане на пътуване, посещение на  ресторант или заведение▪ Писмена електронна комуникация▪ Основи на телефонната комуникация Ефективна бизнес комуникация
 10. 10. Лингвистичен контекст:▪ Лексикални упражнения с натрупване на  речников запас за ежедневно общуване,  работно представяне, работа в екип;  идиоми и популярни изрази▪ Правилно граматично изразяване, словоред▪ Упражнения с аудио и видео записи на  разговори в различен контекст,  произношение и акцент▪ Умения за говорене чрез ролеви  упражнения, запис с камера и анализ Ефективна бизнес комуникация
 11. 11. Бизнес контекст:▪ Професионално присъствие▪ Бизнес етикет▪ Корпоративна култура▪ Телефонни умения за делови разговори▪ Умения за фасилитиране на срещи с  резултат▪ Работа в екип и лидерство: кооперативност,  делегиране, даване на обратна връзка▪ Междукултурни взаимоотношения Ефективна бизнес комуникация
 12. 12. Какво? Телефонна  комуникация на  английски език Обучението е предназначено  за професионалисти и  стажанти в бизнеса,  търговията и  администрацията, на които  са необходими умения да  приемат и правят телефонни  обаждания на английски  език 20 учебни часа
 13. 13. Тематичен контекст:▪ Приемане на обаждане ‐ начало и край на  разговора▪ Свързване ‐ приемане на съобщения,  прехвърляне на разговор▪ Определяне на среща ‐ потвърждаване,  промяна, отменяне на ангажимент▪ Гласова поща ‐ оставяне на съобщение,  разбиране и реакция спрямо гласова поща▪ Справяне с проблеми ‐ неразбиране на  другата страна, технически проблеми Телефонна комуникация на английски език
 14. 14. Лингвистичен контекст:▪ Богат речник от фрази и думи за справяне с  всеки тип обаждане.▪ Граматични форми за правилно и ясно  изразяване▪ Умения за разбиране на различни акценти и  произношения чрез множество записи на  телефонни разговори ▪ Умения за говорене и бърза реакция чрез  упражнения с игра на роли, записване,  прослушване и анализ на разговорите в клас Телефонна комуникация на английски език
 15. 15. Бизнес контекст:▪ Изграждане на първо и последно  впечатление по телефона▪ Професионално присъствие▪ Отразяване на клиента и постигане на  синхрон▪ Активно слушане по телефона▪ Въздействие с гласа▪ Полезното изразяване – какво е по‐добре да  избягваме▪ Справяне с трудни разговори Телефонна комуникация на английски език
 16. 16. Писмена комуникация на  английски език Обучението развива  изцяло практически  умения за създаване и  оформяне на писмени  материали, които  отразяват фирмената култура и демонстрират  личен и корпоративен  професионализъм 15 учебни часа
 17. 17. Тематичен контекст:▪ Електронна кореспонденция ‐ ситуации,  цели, начин на изразяване▪ Търговски писма ‐ привличане на  вниманието, презентиране, справяне с  предизвикателства▪ Предложения и оферти ‐ структура,  ориентация към клиента▪ Доклади и служебна документация▪ Запитвания, поръчки▪ Отговори, оплаквания, искания Писмена комуникация на английски език
 18. 18. Лингвистичен контекст:▪ Електронна кореспонденция ‐ ситуации,  цели, начин на изразяване▪ Богата лексикология с всеки тип ситуация,  възприети изрази, съкращения, етикет▪ Граматични упражнения и уточнения за  постигане на ясен стил▪ Акцент върху писмената работа в клас,  самостоятелни занимания и проучвания.  Непрекъсната обратна връзка за всяко  задание Писмена комуникация на английски език
 19. 19. Бизнес контекст:▪ Принципи на съвременния бизнес: яснота,  стегнатост, коректност, съответствие с  читателя и целта▪ Постигане на целта: информиране, оценка,  мотивиране, убеждаване▪ Творчески техники на мислене,  подобряване на организацията▪ Дизайн и оформление▪ Нетикет или какво е приемливо да се казва  в електронен вид Писмена комуникация на английски език
 20. 20. Презентация на  английски езикОбучението е предназначено  за професионалисти, които  представят идеите си на  английски език в различен  контекст: неформално пред  колеги, формално пред  клиенти и мениджъри по  време на презентации,  участват в конференции,  правят изявления пред  медиите 30 учебни часа
 21. 21. Тематичен контекст:▪ Лично представяне▪ Изграждане на структура на презентацията▪ "Техники за оцеляване" ‐ какво казваме в  критични ситуации▪ Използване на гласа: артикулация,  интонация, скорост, акцентиране▪ Техники за постигане на ефект:  подчертаване, фокусиране, повторение,  реторичен въпрос, драматичен контраст,  използване на терминология Презентация на английски език
 22. 22. Лингвистичен контекст:▪ Изграждане на мащабна база от полезни  думи, изрази и фрази▪ Умения за слушане и разбиране: аудио и  видео записи на презентатори, анализ на  представянето им и изразните средства▪ Умения за четене: анализ на информация,  синтезиране на основните идеи и  перифразиране▪ Умения за говорене: презентиране пред  камера и анализ на представянето Презентация на английски език
 23. 23. Бизнес контекст:▪ Целенасоченост на презентацията: защо презентираме, очакван резултат▪ Структуриране на съдържанието за  постигане на максимален ефект▪ Използване на визуални материали,  съвети за въздействащ дизайн▪ Справяне със сценичната треска▪ Въздействащо присъствие: език на тялото,  сила на гласа▪ Стратегия за справяне с въпроси Презентация на английски език
 24. 24. Очакваме вашите въпроси и запитвания: Ева Йорданова Мениджър проекти и обучение 0889 443166 e.yordanova@hridaya.bg

×