Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1 
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA 
Cu titlu de manuscris 
C.Z.U.:343.985(043.2) 
COLODROVSCHI VITALIE 
AS...
2 
CUPRINS 
INTROUCERE……………..…………………………………………………3 
Capitolul I. Consideraţii generale despre noţiunea, conceptul şi starea...
3 
Introducere 
Actualitatea temei investigate 
Criminalitatea, în diversele ei forme şi manifestări, nu are limite nici î...
principiului legalităţii şi al contradictorialităţii. Din aceste surse, în cauzele penale se dobândeşte un 
mare volum de ...
financiar şi material pentru crearea unor noi căi de atingere a scopurilor, nu pur şi simplu pentru a 
micşora cheltuielil...
Scopul şi obiectivele tezei 
Scopul acestei cercetări constă în aceea că, pornind de la cerinţele şi exigenţele actuale de...
criminalistică ale Republicii Moldova la etapa actuală. Rezultatele investigaţiei realizate şi-au găsit 
reflectare în tez...
tehnicii de calcul în activitatea de combatere a criminalităţii, precum şi lucrărilor consacrate 
problemelor metodologice...
▪ pentru cunoaşterea stării actuale, a rezervelor şi a perspectivelor de perfecţionare a 
componentelor sistemului de asis...
Capitolul I. Consideraţii generale despre noţiunea, conceptul şi starea actuală a 
asistenţei tehnico-criminalistice privi...
acorde atenţie sporită astăzi, când criminalitatea se internaţionalizează, făcându-şi apariţia 
infracţiunile transfrontal...
răspundere, care au obligaţia de a elabora şi desfăşura acţiuni în scopul creării condiţiilor optime 
pentru utilizarea ef...
Deci, luând în consideraţie poziţiile savanţilor în această problemă, practica utilizării 
cunoştinţelor şi mijloacelor te...
În definiţia noastră menţionăm că asistenţa tehnico-criminalistică este o activitate 
îndreptată, pe de o parte, spre crea...
infracţiune şi persoana vinovată, care permite formularea învinuirii acesteia.16 Distinctă este şi 
opinia procesualistulu...
Profesorul R.Belkin, analizând opiniile expuse cu această ocazie de către F.Berdicevski, 
L.Karneeva şi alţi savanţi proce...
Pe lângă aceasta, trebuie de menţionat, că structura subiecţilor asistenţei tehnico-criminalistice 
va fi mai reprezentati...
În această ordine de idei, rămân, practic, posibilităţi nelimitate în aplicarea cu maximum 
de randament a realizărilor şt...
ordin organizatoric, juridic, ştiinţifico-metodic şi tehnico-material. Interconexiunea şi 
interdependenţa lor reprezintă ...
descoperirii şi cercetării infracţiunii. O expertizare ştiinţifică autentică a acestora este de neconceput 
fără aplicarea...
O mare atenţie se acordă şi sistemelor automatizate de stocare şi căutare a datelor cu 
destinaţie criminalistică, s-a imp...
folosească calculatorul portativ, dictofonul etc. Ferestrele salonului se înzestrează cu storuri opace, 
în interiorul lab...
rezultă din analiza art. 87 din Codul de procedură penală al RM, acest cerc de probleme este limitat, 
referindu-se doar l...
infracţiunilor.30 Autorii acestor lucrări consideră că această activitate se împarte în trei direcţii: 
asistenţa tehnico-...
utilizate în diverse ramuri ale criminalisticii se sprijină pe realizările altor ştiinţe tehnice, ale naturii, 
umanistice...
este, pe bună dreptate, considerată Europa Occidentală, şi, în primul rând, Franţa, unde au apărut 
primele raze de gândir...
Tot în această perioadă, un medic scoţian, H. Faulds, care lucra la un spital din Tokio, fără a şti 
de preocupările lui W...
legată, mai cu seamă, de numele austriacului H.Gross, magistrat şi profesor la universităţi din 
Praga, Graz, considerat, ...
acestuia”, al doilea – „un ansamblu de cunoştinţe şi metode destinate stabilirii dovezilor externe ce 
privesc vinovăţia f...
sistemul trinomic al criminalisticii, conceptul de “tehnică criminalistică” a început să se folosească 
pe larg drept cate...
informaţiei materializate privind cauza cercetată, precum şi a mijloacelor tehnice, a căilor de 
prevenire a infracţiunilo...
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică

Criminalistică

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

109902739 asistenţa-tehnico-criminalistică

 1. 1. 1 UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA Cu titlu de manuscris C.Z.U.:343.985(043.2) COLODROVSCHI VITALIE ASISTENŢA TEHNICO-CRIMINALISTICĂ A DESCOPERIRII ŞI CERCETĂRII INFRACŢIUNILOR: REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară) TEZĂ DE DOCTOR ÎN DREPT Conducător ştiinţific: GOLUBENCO Gheorghe, dr. în drept, conf. univ. ____________________ Autor: Colodrovschi Vitalie ___________________ CHIŞINĂU 2008
 2. 2. 2 CUPRINS INTROUCERE……………..…………………………………………………3 Capitolul I. Consideraţii generale despre noţiunea, conceptul şi starea actuală a asistenţei tehnico-criminalistice privind descoperirea şi cercetarea infracţiunilor §1. Noţiunea, conţinutul şi subiecţii asistenţei tehnico-criminalistice, locul ei în structura criminalisticii...............................................................10 §2. Sarcinile asistenţei tehnico-criminalistice privind descoperirea şi cercetarea infracţiunilor................................................................................33 §3. Analiza eficacităţii sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică al MAI al Republicii Moldova....................................................................48 Capitolul II. Perspectivele de dezvoltare şi perfecţionare ale sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică privind descoperirea şi cercetarea infracţiunilor §1. Activitatea organizatorică de perfecţionare a sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică privind descoperirea şi cercetarea infracţiunilor......63 §2. Starea actuală şi perspectivele reglementării procesuale a componentelor sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică….................78 §3. Problema pregătirii iniţiale şi a formării continue a subiecţilor asistenţei tehnico-criminalistice …………….......................................……………....94 §4. Înregistrarea criminalistică drept element informaţional al sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică şi perspectivele automatizării evidenţelor criminalistice.100 SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE..................................................133 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.........................................................…...147 BIBLIOGRAFIA..............................................................................................155 ADNOTĂRI......................................................................................................169 LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE ÎN TEZĂ………………………...175 ANEXE..............................................................................................................176
 3. 3. 3 Introducere Actualitatea temei investigate Criminalitatea, în diversele ei forme şi manifestări, nu are limite nici în spaţiu şi nici în timp, măcinând ca o tumoare organismul social, deformând valorile general-umane, economia ţării, ameninţând viaţa şi bunăstarea fiecărui cetăţean, diminuând calitatea vieţii în ansamblu. În ţara noastră, în contextul unei descensiuni a numărului total de infracţiuni, rămân a fi în creştere cele ce privesc viaţa şi sănătatea omului (6,9%), viaţa sexuală (8,9%), sănătatea publică şi convieţuirea socială (2,9%). La fel, îngrijorează şi faptul că numărul infracţiunilor înregistrate la 10 mii de locuitori, constituind 65 de crime în medie pe republică, atinge cote înalte în oraşele mari ale ţării (mun. Chişinău – 97 crime, mun. Bălţi – 107 crime).1 În sistemul măsurilor de contracarare a acestui fenomen un rol important îl joacă metodele şi mijloacele tehnico-criminalistice. Acestea contribuie efectiv la depistarea şi ridicarea urmelor infracţiunii şi a făptuitorului, permit să se obţină informaţii utile pentru căutarea infractorilor şi probarea vinovăţiei lor, asigurând, totodată, şi un nivel înalt de documentare a stărilor de fapt şi a procedeelor probatorii. În ultima perioadă, graţie realizărilor progresului tehnico-ştiinţific, au apărut o serie de mijloace şi procedee bazate pe principiile noilor tehnologii informaţionale. Subdiviziunile criminalistice şi laboratoarele de expertiză judiciară din ţara noastră treptat sunt înzestrate cu utilaj modern, necesar investigării locului de explozie, cercetării accidentelor tehnogene, a celor de circulaţie, a altor infracţiuni grave, precum şi cu tehnică şi tehnologii necesare automatizării locului de muncă al expertului. Apar posibilităţi de a implementa sisteme automatizate de căutare cu destinaţie criminalistică (dactiloscopic, gabitoscopic, balistic etc.), conectarea acestora la reţelele informaţionale globale. Însă devine tot mai limpede că tehnologiile moderne trebuie asigurate şi sub aspect juridic. Acestea nu vor avea efect dacă nu se va elabora mecanismul respectiv de realizare, dacă nu se va soluţiona problema pregătirii cadrelor (a ofiţerilor de urmărire penală, a specialiştilor criminalişti, a experţilor etc.), alte aspecte ce ţin de asigurarea informaţională, organizarea ştiinţifică a muncii tehnico-criminalistice, aprecierea adecvată a rezultatelor acesteia. Astăzi, ca niciodată, a devenit clar că formele şi metodele tradiţionale de obţinere şi utilizare a informaţiei probatorii şi de căutare, încetăţenite la noi, bazate mai cu seamă pe sursele personale de colectare (în cadrul audierilor, al confruntărilor, percheziţiilor etc.) nu corespund întru totul exigenţelor actuale de obiectivare a actului de Justiţie şi a înfăptuirii Dreptăţii, asigurării
 4. 4. principiului legalităţii şi al contradictorialităţii. Din aceste surse, în cauzele penale se dobândeşte un mare volum de informaţie probatoare, însă nu rareori în instanţa de judecată, unii martori şi chiar persoanele victimizate îşi schimbă depoziţiile. În acest sens, utilizarea posibilităţilor criminalisticii, a probelor materiale, a aşa - numiţilor “martori taciţi”, ar constitui o rezervă eficientă în activitatea profesională de probaţiune a vinovăţiei făptuitorilor şi de combatere a infracţionalităţii, în ansamblu. Acest factor influenţează negativ nu numai operativitatea procesului de căutare a infractorilor cu identitate necunoscută, probarea vinovăţiei lor, dar şi randamentul muncii tuturor subiecţilor activităţii orientate spre descoperirea şi cercetarea infracţiunilor – lucru important sub aspectul soluţionării sarcinii procedurii penale – protejarea persoanei, a societăţii şi statului de infracţiuni. Rezultatele analizei practicii autohtone de descoperire şi cercetare a infracţiunilor permite a evidenţia o serie de cauze privind rezultatele nesemnificative ale statisticii oficiale în aplicarea mijloacelor şi a metodelor tehnico-criminalistice. În linii mari, ea poate fi exprimată prin lacunele de ordin organizatoric, ce ţin de reglementarea juridică a acestei activităţi, de dotarea insuficientă cu echipament modern a subiecţilor aplicării acestor mijloace şi procedee, dar şi prin nivelul redus de pregătire tehnico-criminalistică a acestora. Această stare de lucruri poate fi lămurită, într-o măsură oarecare, şi prin particularităţile de dezvoltare social-economică a ţării noastre. Aici, însă, nu în ultimul rând, au influenţat şi acele tendinţe ale criminalisticii din ţara noastră care, pe parcursul acestei perioade, acordă o atenţie sporită metodelor şi mijloacelor criminalistice concrete de colectare şi expertizare a probelor, în detrimentul aspectelor cu caracter mai larg, ce ţin de perfecţionarea sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică în ansamblu. Practica demonstrează cu prisosinţă că unele încercări de a dezvolta şi restructura elementele acestui sistem în parte sunt sortite la insucces, întrucât sistemul poate fi perfecţionat numai în ansamblul acestor elemente. Trebuie de avut în vedere şi faptul că s-a complicat destul de simţitor şi tehnica modernă, metodele de expertizare a probelor materiale care, în totalitatea lor, impun în mod obiectiv şi un nivel mai ridicat de organizare a utilizării acestora în activitatea de descoperire şi cercetare a infracţiunilor. Crearea şi funcţionarea sistemelor informaţionale de căutare moderne nu poate fi asigurată în cadrul aceloraşi forme juridice şi organizatorice care au existat odinioară. Un specialist important în domeniul tehnologiilor informaţionale, P. Strassman, consideră că automatizarea oricărui proces “trebuie susţinută 1 Notă informativă « Cu privire la situaţia criminogenă în Republica Moldova în a.2007 ». Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova // www.moldstat@statistica.md 4
 5. 5. financiar şi material pentru crearea unor noi căi de atingere a scopurilor, nu pur şi simplu pentru a micşora cheltuielile, folosind metodele şi mijloacele deja perimate”.2 Privite prin optica obiectivelor cercetării noastre, aceasta înseamnă că însuşirea realizărilor criminalistice contemporane, în special a mijloacelor de automatizare a muncii tehnico-criminalistice, a evidenţelor cu relevanţă penală, a tehnicii de calcul dictează în mod iminent necesitatea unei abordări bazate pe noi principii privind activitatea de perfecţionare a actualelor metode şi elaborarea unor noi metode şi mijloace criminalistice, asigurarea reglementării juridice şi a organizării aplicării lor în practica de descoperire şi cercetare a infracţiunilor. Gradul de studiere al temei investigate Problema aplicării metodelor şi a mijloacelor tehnico-ştiinţifice în scopul descoperirii şi al cercetării infracţiunilor în ansamblul componentelor indicate mai sus prezintă un subiect în permanenţă actual în criminalistica mondială. Această temă a fost abordată de o serie de savanţi de profil din străinătate în lucrările lor monografice, dintre care amintim: Belkin R.S., Vinberg A.I., Volânski A.F., Volânski V.A., Granovski G.L, Gramovici G.I., Goncearenko V.I., Ionescu L., Кarlov V.I., В. Я., Koldin V.I., Sandu D., Selivanov N.A., Stancu E., Bercheşan V., Văduva N. etc., precum şi de către unii cercetători autohtoni: Cuşnir V., Gheorghiţă M., Golubenco Gh., Dolea I., Doraş S., Florea V., Osoianu T., Odagiu Iu. ş.a. Rezultatele studiilor privind anumite direcţii specifice de muncă tehnico-criminalistică în scopul cercetării preliminare a urmelor la faţa locului, a evidenţelor criminalistice, a organizării şi reglementării juridice a utilizării cunoştinţelor de specialitate şi a mijloacelor criminalistice, a altor probleme ce ţin de automatizarea acestor activităţi, de aplicarea tehnicii de calcul în acest sens, au fost tratate şi în lucrările altor savanţi: Işcenko E.P., Mitricev V.S., Păşescu Gh., Polevoi N.S., Snetkov V.A., Ţvetkov S.I. ş.a. În majoritatea acestor lucrări au fost formulate unele propuneri privind necesitatea cercetării complexe, în sistem a problemei în cauză sub aspect metodologic, juridic, organizatoric – în conceptul nostru – sistem de asistenţă tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor. Însă nu au fost efectuate cercetări cu un scop bine determinat asupra acestei probleme în perioada de consolidare a criminalisticii din ţara noastră. În tendinţa de a completa acest gol, autorul concretizează esenţa asistenţei tehnico-criminalistice a descoperirii şi cercetării infracţiunilor, stabileşte locul şi sarcinile ei în structura criminalisticii, examinează sintetic conţinutul principalelor elemente structurale şi perspectivele de dezvoltare ale acestora. Analiza eficacităţii funcţionării acestui sistem a permis formularea unei serii de propuneri orientate spre perfecţionarea componentelor organizatorice, juridice, a asigurării lui sub aspect tehnico-ştiinţific, metodico-didactic, informaţional. 5 2 Страсcман П.A. Информация в век электроники: проблемы управления. – М.: Экономика, 1987, с.41.
 6. 6. Scopul şi obiectivele tezei Scopul acestei cercetări constă în aceea că, pornind de la cerinţele şi exigenţele actuale de luptă contra criminalităţii, e nevoie să se facă o analiză obiectivă şi multilaterală a posibilităţilor de sporire a eficacităţii aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice în activitatea de descoperire şi cercetare a infracţiunilor, în baza căreia să fie marcate unele perspective, direcţii de bază, măsuri practice şi ştiinţifico-metodice concrete în această activitate. 6 Acest scop determină formularea şi soluţionarea următoarelor obiective de bază: 1. Stabilirea esenţei şi conţinutului asistenţei tehnico-criminalistice de descoperire şi cercetare a infracţiunilor ca sistem unic metodologic şi organizaţional, perfecţionarea şi sporirea eficacităţii de funcţionare a căruia să aibă ca bază realizările tehnico-ştiinţifice contemporane; 2. Analiza în complex a practicii existente de asistenţă tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor şi stabilirea eficacităţii acestui gen de activitate la etapa actuală; 3. Studierea principalelor obiective ale asistenţei tehnico-criminalistice, inclusiv a celor tehnologice situative şi relevarea capacităţilor profesionale ale ofiţerilor de urmărire penală, procurorilor, specialiştilor-criminalişti, experţilor, necesare soluţionării acestora; 4. Evidenţierea şi analiza problemelor ce ţin de organizarea, reglementarea juridică, precum şi de asigurarea tehnico-materială, metodico-didactică a specialiştilor-criminalişti în lumina realizărilor ştiinţei şi tehnicii, dar şi a exigenţelor sporite faţă de ei în lupta cu criminalitatea la etapa actuală. Obiectul cercetării îl constituie relaţiile juridico-organizatorice, metodice şi tehnologice-executive în sfera asistenţei tehnico-criminalistice a descoperirii şi cercetării infracţiunilor. De asemenea, obiectul de studiu rezidă în analiza problemelor privind teoria şi practica funcţionării sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică a activităţii de urmărire penală, prin prisma scopului strategic – descoperirea şi cercetarea faptelor de natură penală. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute Noutatea ştiinţifică a tezei este determinată, întâi de toate, prin aceea că este una dintre primele cercetări monografice ale unei probleme complexe şi deosebit de acute – asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor în Republica Moldova. În baza analizei stării actuale a sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică şi în baza calcului nivelului de realizare a Reformei judiciare şi de drept din ţară, se propune o abordare de sistem întru soluţionarea aceastei probleme – concept ce presupune optimizarea activităţii subdiviziunilor de expertiză şi
 7. 7. criminalistică ale Republicii Moldova la etapa actuală. Rezultatele investigaţiei realizate şi-au găsit reflectare în tezele de bază şi concluziile ce se înaintează spre susţinere, după cum urmează: 1. Noţiunea şi esenţa asistenţei tehnico-criminalistice ca sistem organizatoric-funcţional, pentru subiecţii căruia este caracteristică activitatea de organizare şi dirijare, dar şi cea tehnologică-executivă; 2. Conţinutul şi scopul asistenţei tehnico-criminalistice de descoperire şi cercetare a infracţiunilor prevede, pe de o parte, crearea unor condiţii de pregătire tehnico-criminalistică permanentă a subiecţilor acestui sistem (nivelul administrativ), iar pe de altă parte, realizarea acestui scop prin descoperirea şi cercetarea infracţiunilor concrete (nivelul tehnologic-executiv); 3. Clasificarea sarcinilor privind asistenţa tehnico-criminalistică de descoperire şi cercetare a 7 infracţiunilor; 4. Propunerea de a perfecţiona organizarea, reglementarea juridică a sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică sprijinite pe rezultatele cercetărilor efectuate de către autor; 5. Propuneri de pregătire iniţială şi formare continuă a specialiştilor-criminalişti, a sistemului de instruire tehnico-criminalistică a cadrelor de jurişti din instituţiile de învăţământ juridic superior din republică; 6. Evidenţierea esenţei înregistrării criminalistice, necesitatea perfecţionării şi racordării ei la rigorile actuale, ca componentă informaţională în sistemul de asistenţă tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor. Baza teoretico-metodologică a studiului Metodologia de cercetare are ca suport metoda dialectică de cunoaştere a realităţii obiective. În procesul de efectuare a cercetării au fost utilizate metode sociologice, logico-juridice, istorice, de drept comparat, precum şi statistice. Baza normativă a cercetării o constituie prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale Codului penal şi de procedură penală ale Republicii Moldova în vigoare, Legea cu privire la expertiza judiciară, alte acte normative departamentale ce ţin de domeniul criminalisticii, expertizei judiciare, activităţii operative de investigaţie şi învăţământului juridic universitar. Concluziile formulate în lucrare se bazează pe rezultatele analizei teoretice a literaturii ştiinţifice în problemele de filozofie, criminologie, drept penal şi procedură penală, informatică, teoria activităţii operative de investigaţie, organizarea ştiinţifică a muncii, teoria adoptării deciziilor, statisticii şi ale altor ramuri ştiinţifice. O atenţie deosebită a fost acordată lucrărilor ce ţin de informatică, starea contemporană şi perspectivele implementării mijloacelor automatizate şi a
 8. 8. tehnicii de calcul în activitatea de combatere a criminalităţii, precum şi lucrărilor consacrate problemelor metodologice ce ţin de criminalistică şi teoria probaţiunii. Baza pragmatică şi empirică a cercetării o constituie însăşi experienţa practică de asistenţă tehnico-criminalistică a cercetării infracţiunilor, starea actuală a organizării şi reglementării ei juridice. Colectarea materialului empiric a fost efectuată prin anchetare şi intervievare. În procesul de cercetare după un program elaborat special au fost analizate 350 de dosare penale privind furturile din proprietatea privată cu pătrunderea în locuinţe în diverse zone ale republicii. Studierea acestui gen de infracţiuni se explică prin faptul că obiectul cercetării au fost relaţiile organizaţionale şi juridice ale subiecţilor asistenţei tehnico-criminalistice atât la nivel organizaţional, cât şi la cel executiv. S-a luat în consideraţie că furtul cu pătrunderea în încăperi sub aspect criminalistic este cel mai “informativ” şi cel mai reprezentativ gen de infracţiuni, posibilitatea creării de către infractori a urmelor materiale este foarte înaltă, de unde şi posibilitatea sporită de a studia rezultatele activităţii specialiştilor criminalişti, dar şi a altor subiecţi ai asistenţei tehnico-criminalistice. În baza unor chestionare special elaborate au fost intervievaţi 95 de ofiţeri de urmărire penală şi lucrători operativi ai MAI al RM, 55 de experţi-criminalişti din subidiviziunile criminalistice ale MAI al Republicii Moldova, precum şi 187 de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ juridic superior de la Academia MAI „Ştefan cel Mare”, facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Bălţi şi a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării Importanţa teoretică şi valoarea practică a analizei efectuate constă în aceea că în ea se conţine rezultatul unei analize complexe a stării actuale a acestui sistem în baza căruia şi, punând în balanţă realizările tehnico-ştiinţifice de ultimă oră, exigenţele actuale ale practicii de luptă cu criminalitatea, se formulează propuneri concrete şi recomandări practice, a căror realizare, în opinia autorului, vor optimiza activitatea organelor de drept şi vor spori eficacitatea aplicării metodelor şi mijloacelor criminalistice în activitatea profesională de combatere a infracţiunilor. Având în vedere modul de abordare aplicat în lucrare, ea poate fi utilizată în mai multe 8 direcţii: ▪ în procesul de instruire juridică profesională a studenţilor, masteranzilor, dar şi a practicienilor-criminalişti; ▪ în popularizarea cunoştinţelor juridice la general şi a celor criminalistice, în special; ▪ în scopul stimulării cercetărilor în domeniul investigării managementului activităţii criminalistice, a eficacităţii acesteia prin prisma rezultatului final – descoperirea faptelor de natură penală prin aplicarea mijloacelor tehnico-criminalistice;
 9. 9. ▪ pentru cunoaşterea stării actuale, a rezervelor şi a perspectivelor de perfecţionare a componentelor sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică în ţara noastră, racordarea acestora la exigenţele criminalisticii contemporane. Aprobarea rezultatelor Tezele principale ale lucrării şi-au găsit reflectare în peste zece articole ştiinţifice, inclusiv două lucrări publicate în reviste ştiinţifice cu recenzii, o parte fiind raportate şi discutate în cadrul unor simpozioane criminalistice internaţionale şi conferinţe ştiinţifico-practice, după cum urmează: ▪ simpozionul internaţional de criminalistică organizat în zilele de 24-25 septembrie 2005 la Chişinău de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, împreună cu alte instituţii de învăţământ superior specializat şi organe practice de ocrotire a normelor de drept; ▪ conferinţa ştiinţifico-practică internaţională organizată în zilele de 20-21 decembrie 2002 9 la Chişinău de Academia „Ştefan cel Mare”; ▪ conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor ULIM desfăşurată în zilele de 26-27 aprilie 2002 la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; ▪ conferinţa ştiinţifico-didactică anuală a profesorilor, desfăşurată în zilele de 4-5 mai 2001 la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova ş.a. Materialele lucrării au fost discutate, apreciate pozitiv şi în cadrul şedinţelor catedrelor respective ale facultăţilor de drept ale Universităţii de Stat din Bălţi şi Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Unele consideraţii teoretice ale lucrării se aplică în procesul instructiv-educativ al acestor instituţii de învăţământ prin note de curs, seminare, lucrări practice. Structura şi volumul tezei. Lucrarea este alcătuită din introducere, două capitole divizate în şapte paragrafe, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii şi recomandări, bibliografie, adnotare, lista abrevierilor utilizate, trei anexe. Volumul total al tezei constituie 181 de pagini.
 10. 10. Capitolul I. Consideraţii generale despre noţiunea, conceptul şi starea actuală a asistenţei tehnico-criminalistice privind descoperirea şi cercetarea infracţiunilor §1. Noţiunea, conţinutul şi subiecţii asistenţei tehnico-criminalistice, locul ei în structura criminalisticii Apariţia criminalisticii a fost determinată de necesităţile practicii privind combaterea infracţiunilor, înlesnită, în mare măsură, de realizările ştiinţelor tehnice şi ale naturii. Datorită acestora, la sfârşitul sec. al XIX-lea a fost elaborat şi pus în aplicare sistemul de descriere a semnalmentelor exterioare ale delincvenţilor – elementul incipient al înregistrării criminalistice contemporane. Progresul tehnico-ştiinţific a făcut posibilă şi descoperirea “tainei” dactiloscopiei, implementarea tehnologiilor fotografice în urmărirea penală etc. Nu întâmplător, la momentul constituirii sale, iar în unele ţări ale Europei Occidentale şi până astăzi, criminalistica a fost privită ca o “tehnică ştiinţifică de cercetare a infracţiunilor”, al cărui obiect, potrivit unor aprecieri, constituia “studierea celor mai oportune moduri şi procedee de aplicare a metodelor cu caracter tehnic şi natural în cercetarea infracţiunilor şi identificarea infractorului”.3 Iată de ce, la acea vreme, o mare atenţie se acorda metodelor şi mijloacelor de colectare şi cercetare a urmelor materiale ale infracţiunii, de unde şi răspândirea unor astfel de noţiuni ca “martori taciţi”, “probe ştiinţifice”, ”criminalistica ştiinţifico-naturalistă.”4 Sub aspect istoric, practica procesuală occidentală, dar şi a Rusiei de până la reforma judiciară din anul 1864, a cunoscut perioade de dominaţie totală a probelor verbale – mărturiile, denumite şi “regina probelor”, urmele materiale jucând un rol nesemnificativ. De fapt, până astăzi, rolul declaraţiilor de multe ori este supraevaluat, întrucât, odată depuse în cadrul urmăririi penale, ele uneori se schimbă cu uşurinţă în instanţa de judecată. Chiar dezvoltarea tehnicii criminalistice, cel puţin la noi, se reduce, în esenţă, doar la perfecţionarea cadrului tehnic, la elaborarea unor metodici de expertizare a probelor. Însăşi definiţia compartimentului de tehnică criminalistică în unele manuale se formulează ca “totalitate de utilaje, aparate, instrumente, dispozitive, materiale, întrebuinţate în scopuri criminalistice.”5 Tehnica, însă, inclusiv cea criminalistică, credem că presupune un sistem complex de organizare a elaborării acestor mijloace, de implementare a lor în urmărirea penală şi judiciară, de perfecţionare continuă a structurii unităţilor criminalistice de expertiză, de pregătire iniţială şi recalificare a subiecţilor utilizării mijloacelor tehnice etc. Acestui sistem trebuie să i se 3 Трегубов С. Основы уголовной техники. ПТР,1915. С.15. Definiţii asemănătoare se formulează şi în lucrările savanţilor criminalişti occidentali: A.Reiss, A.Vaingardt, R.Heindl ş.a. 4 Поль К. Естественно – научная криминалистика. – М.:Юрид. Лит.,1985. 5 A se vedea, spre exemplu: Криминалистика: Учебник / под. ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.:Юрид. лит.1993, с.104. 10
 11. 11. acorde atenţie sporită astăzi, când criminalitatea se internaţionalizează, făcându-şi apariţia infracţiunile transfrontaliere. De aici şi necesitatea identificării unor măsuri de ripostă acestui fenomen atât prin armonizarea legislaţiilor întregului spaţiu european, cât şi căutarea unor soluţii unitare în materie de criminalistică. Anume din aceste considerente au apărut, pe la începutul anilor '80 ai sec. al XX-lea, în literatura de specialitate, iar mai târziu şi în actele normative departamentale, astfel de noţiuni ca “asistenţa tehnico-criminalistică”, “asistenţa tehnico–ştiinţifică”, “însoţirea tehnico–criminalistică” ş.a., care, în esenţă, prin optica realităţilor de azi, reflectă o nouă abordare a problemelor privind aplicarea cunoştinţelor criminalistice de specialitate, a realizărilor de vârf ale ştiinţei şi tehnicii contemporane în practica de urmărire penală. Mai mulţi savanţi au întreprins încercări de a explica aceste noţiuni, de a determina esenţa, 11 sarcinile şi conţinutul lor. Astfel, I.Glava, prin asistenţa tehnico–criminalistică înţelege “totalitatea celor mai eficiente şi raţionale procedee de utilizare în practica urmăririi penale a realizărilor tehnico– ştiinţifice.6 ” L. Vinberg consideră că asistenţa tehnico–criminalistică cuprinde ansamblul de cunoştinţe speciale din ramura criminalisticii, metodele şi mijloacele tehnico–ştiinţifice folosite în lupta contra criminalităţii, precum şi înseşi unităţile de expertiză judiciară menite a aplica cu randament maxim mijloacele criminalistice în activitatea profesională a organelor de drept7. Aceste definiţii au puncte comune. Autorii lor evidenţiază cunoştinţele de specialitate, metodele şi mijloacele tehnico-ştiinţifice, unităţile de expertiză şi sarcinile acestora. Împărtăşind ideile menţionate, credem, însă, că asistenţa tehnico–criminalistică este totuşi o noţiune mai largă, care include, pe lângă aspectele menţionate mai sus, ce au un caracter, mai curând, tehnologic, executiv, şi elemente de factură administrativ-organizatorică. Această activitate este destul de complexă şi e realizată de mai mulţi subiecţi care urmăresc un scop comun – descoperirea şi cercetarea infracţiunilor. Printre subiecţii asistenţei tehnico–criminalistice sunt nu numai experţii subdiviziunilor de expertiză şi criminalistică, dar şi colaboratorii altor servicii ale organelor ocrotirii normelor de drept. Această lacună a fost remarcată de către G. Gramovici, după părerea căruia, asistenţa tehnico–criminalistică reprezintă o activitate reglementată normativ, desfăşurată de anumite instituţii de cercetări ştiinţifice, de expertiză judiciară, precum şi de unele persoane cu funcţii de 6 Глава И. Технико–криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений (по материалам ЧССР): Автореф. дисс. …канд. юрид. наук.- М.: Академия МВД СССР, 1986, с.4. 7 Криминалистика (Актуальные проблемы). Учебное пособие. - M, 1988, с.140.
 12. 12. răspundere, care au obligaţia de a elabora şi desfăşura acţiuni în scopul creării condiţiilor optime pentru utilizarea eficientă a cunoştinţelor de specialitate şi a mijloacelor tehnico–ştiinţifice în combaterea criminalităţii.8 Dar şi aici, autorul restrânge noţiunea de asistenţă tehnico-criminalistică prin “scopul creării de condiţii optime…” Deşi este evident că crearea condiţiilor nu este un scop în sine. Aceasta prezintă doar o premisă a utilizării eficiente a metodelor şi mijloacelor criminalistice în activitatea de urmărire penală. Ca orice altă activitate, asistenţa tehnico – criminalistică trebuie privită ca un sistem unitar de elemente aflate în conexiune şi aranjate într-o anumită ordine. Pe de o parte, ea poartă un caracter administrativ-oganizatoric, orientat spre soluţionarea unor sarcini juridice, organizatorice, informaţionale, metodico–didactice. Pe de altă parte, asistenţa tehnico– criminalistică reprezintă munca de teren a specialiştilor criminalişti şi a altor subiecţi ai aplicării tehnicii criminalistice, antrenaţi în descoperirea şi cercetarea nemijlocită a infracţiunilor. Deci, asistenţa tehnico–criminalistică poate fi privită ca un sistem compus din cel puţin două niveluri. Efortul conjugat al elementelor cuprinse de aceste niveluri este axat pe atingerea şi menţinerea permanentă a unor condiţii necesare bunei pregătiri a organelor de drept privind aplicarea mijloacelor tehnicii crimnalistice în activitatea de investigaţie a infracţiunilor. ”Crearea condiţiilor optime…” este unul din scopurile asistenţei tehnico–criminalistice şi nu epuizează tot conţinutul acesteia. O tratare asemănătoare a acestei categorii poate fi observată la A. Şatalov9 şi la V.Volânski. Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii infracţiunilor – notează V.Volânski – este un sistem de măsuri organizatorice, tehnico–ştiinţifice prin esenţă şi juridice ca formă, orientate spre crearea condiţiilor de pregătire permanentă a subiecţilor activităţii de urmărire penală pentru rezolvarea eventualelor sarcini tehnico-criminalistice, precum şi spre realizarea practică a acestor condiţii în cadrul cercetării infracţiunilor concrete10. În cazul dat, autorul determină natura asistenţei tehnico-criminalistice prin “sistemul de măsuri”, ceea ce, credem, de asemenea, nu este întru totul exact. Conţinutul etimologic al termenului de bază “asistenţă” înseamnă un sistem de sprijin şi ajutorare11, de unde rezultă esenţialul că aceasta este, înainte de toate, o activitate. Sistemul de măsuri poate fi doar o formă de realizare a acestei activităţi. 8 Грамович Г. Проблемы теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно – технических средств в расследовании преступлений. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук, - Киев, 1988, c.38. 9Шаталов А. О содержании и сущности технико–криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений // Совершенствование деятельности органов внутренних дел в условиях решительного усиления борьбы с преступностью (сб. статей адъюнктов и соискателей). - М:ВЮЗШ МВД СССР.1990, с.124. 10Волынский В.А. Технико – криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений. Методологические, организационные, правовые проблемы. Автореф. дисс. …канд. юрид. наук - М.,1991, с.11. 12
 13. 13. Deci, luând în consideraţie poziţiile savanţilor în această problemă, practica utilizării cunoştinţelor şi mijloacelor tehnice de specialitate, asistenţa tehnico–criminalistă poate fi definită ca o activitate a anumitor subiecţi, orientată spre crearea şi menţinerea unor condiţii de pregătire permanentă a organelor de drept în vederea soluţionării eficiente a sarcinilor tehnico-criminalistice, precum şi realizarea practică a acestor condiţii în cadrul descoperirii şi cercetării 13 infracţiunilor. O astfel de formulare, în opinia noastră, reflectă mai clar esenţa asistenţei tehnico– criminalistice a descoperirii şi cercetării infracţiunilor, ce cuprinde o serie de elemente componente: − totalitatea de mijloace tehnice propriu-zise şi iniţierea elaborării, perfecţionării şi adaptării acestora la necesităţile justiţiei; − iniţierea măsurilor de reglementare juridico-procesuală a aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în urmărirea penală; − pregătirea iniţială şi instruirea continuă a subiecţilor utilizării tehnicii criminalistice (a specialiştilor-criminalişti, experţilor, ofiţerilor de urmărire penală, procurorilor, lucrătorilor operativi ş.a.); − organizarea folosirii şi aplicarea nemijlocită a metodelor şi a mijloacelor tehnico-ştiinţifice în cadrul descoperirii şi cercetării infracţiunilor12. Aceste elemente, în opinia noastră reprezintă şi conţinutul de bază al sistemului de asistenţă tehnico–criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor. O abordare asemănătoare a noţiunii şi conţinutului asistenţei tehnico-criminalistice se observă şi în alte lucrări ştiinţifice.13 Astfel, spre exemplu, P.Skorcenko, în materialul său didactic, acordând o atenţie sporită aspectelor tehnice ale problemei, aplicării metodelor şi mijloacelor tehnice în scopul colectării urmelor infracţionale, defineşte asistenţa tehnico-criminalistică ca pe o activitate specifică şi evidenţiază direcţiile ei principale: 1) Asistenţa legislativă; 2) Asistenţa ştiinţifică; 3) Asistenţa organizatorică14. De altfel, la cele menţionate s-ar putea adăuga şi asistenţa metodică, informaţională, tehnică, acestea fiind, în fond, reflectate pe paginile acestei lucrări. 11 Dicţionarul explicativ al limbii romăne.Ediţia a II-a. Bucureşti, Univers enciclopedic, 1998, pag.64. 12 Viziuni analogice a se vedea: Волынский А.Ф. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений // Криминалистика:Учебник / Под ред. проф. А.Г.Филиппова (отв.редактор) и проф. А.Ф.Волынского.-М.: Издательство” Cпарк”, 1998, c.38; Карлов В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений: Научно-практическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 13 Криминалистическое обеспечение расскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений. Спецкурс лекций: Учеб.пособ. для вузов.// Под ред.В.П.Лаврова. ⎯ М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003, с.6 14 Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: учебное пособие для вузов.- М.: “Былина” 1999, c.21.
 14. 14. În definiţia noastră menţionăm că asistenţa tehnico-criminalistică este o activitate îndreptată, pe de o parte, spre crearea şi menţinerea unor condiţii de pregătire permanentă a organelor de drept în vederea soluţionării eficiente a sarcinilor tehnico-criminalistice, iar, pe de altă parte – spre realizarea practică a acestor condiţii de către specialiştii nivelului funcţional-tehnologic în diversele situaţii tehnico-criminalistice de descoperire a infracţiunilor. Prin pregătirea permanentă (zi de zi), înţelegem o astfel de stare a serviciilor operative şi a unităţilor organelor respective (asigurarea lor tehnico-materială, informaţională, cu resurse, cadre pregătite etc.), care corespunde cerinţelor practicii descoperirii infracţiunilor, precum şi nivelului actual de dezvoltare a tehnicii şi ştiinţei. Un asemenea nivel de pregătire al organelor în cauză poate fi obţinut şi menţinut numai prin activităţi neîntrerupte, care ar cuprinde soluţionarea problemelor organizatorice, de reglementare juridică, de asigurare tehnico-materială, metodice şi informaţionale. La modul concret, aceasta trebuie să se manifeste prin elaborarea unei structuri organizatorice optime a subdiviziunilor de expertiză judiciară şi criminalistică, completarea lor cu cadre bine pregătite profesional, prin îmbunătăţirea formelor şi a metodelor de colaborare cu secţiile operative de investigaţie, a metodelor şi mijloacelor criminalistice existente, în iniţierea perfecţionării normelor juridice, care reglementează procesul şi aprecierea rezultatelor de folosire a metodelor şi a mijloacelor tehnico-criminalistice în activitatea de urmărire penală. Totodată, prin descoperirea infracţiunii în sens criminalistic se are în vedere o astfel de stare a cauzei, comise în împrejurări neevidente, când în cadrul cercetărilor sunt acumulate date faptice relevante ce indică direct persoana suspectată. Problema noţiunii de descoperire şi cercetare a infracţiunii, în contextul cercetării noastre, necesită o precizare şi o abordare mai profundă, întrucât discuţiile doctrinare pe această temă nici până acum nu s-au încununat de o unitate de păreri. Oricum, literatura de specialitate încă în perioada anilor '60-'70 ai sec. trecut, a înregistrat mai multe opinii la acest capitol. Bunăoară, cunoscutul savant I. Karpeţ consideră că descoperirea infracţiunii este o noţiune investigativ-operativă ce semnifică cunoaşterea făptuitorului de către organele de rigoare. Restul activităţilor ce urmează după aceasta “caracterizează mai curând faza de cercetare a infracţiunii, decât cea de descoperire, întrucât infracţiunea este descoperită (infractorul este găsit).15 Alţi savanţi (А. Мihailov, L. Sergheev, А. Gavrilov) socot infracţiunea descoperită din momentul înaintării învinuirii persoanei bănuite, adică din momentul stabilirii unui aşa volum de informaţie despre 14 15 Карпец И.И. Проблема преступности. – М.,1969, c.152.
 15. 15. infracţiune şi persoana vinovată, care permite formularea învinuirii acesteia.16 Distinctă este şi opinia procesualistului N.Maiorov, care leagă momentul descoperirii infracţiunii de stabilirea tuturor circumstanţelor obiectului probaţiunii, servind drept temei de încheiere a urmăririi penale şi întocmirii rechizitoriului.17 În fine, cunoscutul savant criminalist I. Luzghin consideră descoperită doar infracţiunea a cărei cercetare s-a încheiat cu intrarea în vigoare a sentinţei.18 După cum se observă, toate aceste poziţii, care, credem, nu necesită detaliere, întrucât au fost deja analizate în literatura de specialitate,19 exprimă aspectul procesual al descoperirii infracţiunii, legat de o anumită fază a procesului penal. Evidenţierea acestui aspect serveşte la formarea unei anumite evidenţe statistice a infracţiunilor descoperite, precum şi în calitate de criteriu de descoperire a acestora, care la ora actuală, la noi în ţară, este considerat momentul trimiterii rechizitoriului pentru aprobare procurorului, după care, dosarul se înaintează instanţei de judecată. Însă aspectul criminalistic al descoperirii infracţiunii, formulat pentru prima dată de către F. Berdicevski, are, la fel, o mare importanţă în acest proces, întrucât permite a etapiza activitatea de investigaţie şi a determina conţinutul structural al metodicii de cercetare a infracţiunilor. La baza acestui concept stă ideea, precum că cercetarea multor cauze penale nu este legată de procesul de descoperire a infracţiunii, că există infracţiuni neevidente, care, cercetându-le, trebuie descoperite, – şi infracţiuni evidente, ce necesită doar cercetare, întrucât informaţia parvenită în debutul investigaţiilor, conţine indicaţii directe asupra persoanei vinovate.20 Autorul, cu toate că nu face concluzii privitor la momentul concret de descoperire a infracţiunii în sens criminalistic, este clar că acesta nu este legat de anumite etape procesuale şi exprimă doar procesul de trecere de la necunoaştere spre cunoaşterea verosimilă a datelor despre persoana suspectată. Deci, faptul obţinerii acestor cunoştinţe verosimile despre persoana suspectă de către organul de urmărire penală semnifică însuşi momentul descoperirii infracţiunii. În prezenţa temeiurilor legale indicate în art.63 al CPP al R. Moldova, persoana suspectă devine bănuit în sensul procesual al acestui termin. Apariţia persoanei suspectate în accepţiunea criminalistică a acestui termin, coincide, de regulă, cu încheierea etapei iniţiale de cercetare a infracţiunii. Prin urmare, conţinutul etapei ulterioare cuprinde doar examinarea şi probarea tuturor circumstanţelor stabilite în cauza dată. 16 Михайлов А.И., Cергеев Л.А. Процессуальная сущность раскрытия преступлений//Советское государство и право-М.,1971.- Вып.3,-с.30; Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений.- Волгоград,1976,-с.25. 17 Майоров Н. Учет раскрытия преступлений // Социалистическая законность - М.,1970, с.44. 18 Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. – М.,1969, с.16. 19 Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, Закон и право, 2001, c.777. 15
 16. 16. Profesorul R.Belkin, analizând opiniile expuse cu această ocazie de către F.Berdicevski, L.Karneeva şi alţi savanţi procesualişti şi criminalişti, defineşte aspectul criminalistic al noţiunii în cauză, ca “activitate de cercetare a infracţiunilor, orientată spre obţinerea informaţiei ce serveşte drept bază de înaintare a versiunii, precum că infracţiunea este comisă de o persoană anumită”21 Această definiţie, pe care, după cum se observă din cele expuse mai sus, o împărtăşim şi noi, exprimă mai clar esenţa criminalistică a procesului de descoperire şi cercetare a infracţiunii, elucidează mai profund şi conceptul nostru de asistenţă tehnico-criminalistică a acestui proces. Revenind la problematica asistenţei tehnico-criminalistice a descoperirii şi cercetării infracţiunilor, trebuie subliniat că, sistemul în cauză este destul de dinamic, elementele lui modificându-se permanent şi aflându-se într-o strânsă legătură reciprocă. În mod respectiv, pot fi desemnate două grupe de subiecţi (persoane şi organe, abilitate cu competenţe şi posibilităţi) ai asistenţei tehnico-criminalistice a descoperirii şi cercetării infracţiunilor. Prima: colaboratorii structurilor de organizare şi dirijare a muncii tehnico-criminalistice, a instituţiilor cu funcţii practico-ştiinţifice în ramura Criminalisticii şi Expertizei Judiciare (Direcţia Tehnico-criminalistică a MAI al RM, Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul de Justiţie, Academia “Ştefan cel Mare”, Centrul de Informaţie şi Evidenţă Operativă al MAI al RM etc.). A doua grupă: colaboratorii subdiviziunilor operative de investigaţie, ofiţerii de urmărire 16 penală, procurorii, experţii-criminalişti, specialiştii care sunt subiecţii nivelului executoriu. Desigur, luându-se în consideraţie funcţiile şi sarcinile subiecţilor asistenţei tehnico-criminalistice, această diferenţiere are un caracter oarecum convenţional-schematic. Unii subiecţi (de exemplu, colaboratorii Direcţiei Tehnico–criminalistice) realizează în acelaşi timp activităţi de dirijare metodologică dar şi executorie, vizând folosirea nemijlocită a metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în cadrul desfăşurării acţiunilor de urmărire penală şi a celor operative de investigaţie. La rândul lor, subiecţii nivelului executoriu îndeplinesc, în anumite limite, şi sarcini organizatorice, deoarece orice acţiune de urmărire penală sau măsură operativă de investigaţie presupune elemente de organizare propriu-zise (analiza situaţiei, planificarea, interacţiunea cu alte servicii şi colaboratori). 20 Бердичевский Ф.Ю. О предмете и понятийном апарате криминалистики// Вопросы борьбы с преступностъю. −М., 1976.-Вып.24.-с.131 –149. 21 Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, Закон и право, 2001, c.779.
 17. 17. Pe lângă aceasta, trebuie de menţionat, că structura subiecţilor asistenţei tehnico-criminalistice va fi mai reprezentativă dacă am lua în consideraţie organele Serviciului de Informaţii şi Securitate, ale Procuraturii Generale, ale Ministerului Apărării din Republica Moldova, Ministerului Dezvoltării Informaţionale, precum şi structurile private menite să acorde primul ajutor juridic persoanelor fizice şi juridice (de exemplu, Baroul avocaţilor din Republica Moldova, Asociaţia lucrătorilor serviciilor private de detectivi; Asociaţia Naţională a Experţilor Judiciari Independenţi, Centrul de Expertize Independente, alte unităţi neguvernamentale de expertiză judiciară de alternativă etc.). Analiza sistematică a nivelului asistenţei tehnico-criminalistice indicat mai sus, în ansamblul său, este foarte importantă în contextul problemelor examinate, de aceea, rezultatele analizei lor vor fi elucidate mai detaliat în paragrafele următoare. Aici doar aducem câteva argumente suplimentare în sprijinul tezei privind perfecţionarea tuturor componentelor sistemului în cauză. Este cunoscut faptul că, în condiţiile de democratizare a procesului penal, s-au lărgit semnificativ drepturile bănuiţilor (învinuiţilor), a apărătorilor acestora, însă acest fenomen, fără îndoială pozitiv, în esenţă, nu totdeauna este însoţit de o perfecţionare adecvată a activităţii organelor de drept, inclusiv prin aplicarea noilor realizări tehnico-ştiinţifice. Se ştie, de asemenea, că o categorie anumită de cetăţeni, contrar principiului constituţional de egalitate a tuturor în faţa legii, rămâne intangibilă. Atât bănuitul, cât şi învinuitul, au dreptul să facă declaraţii sau să refuze de a le face,22 să-şi schimbe depoziţiile sau pur şi simplu să spună minciuni. Apărătorul îi acordă acestuia asistenţă juridică, opunând uneori rezistenţă organelor de urmărire penală şi folosind diverse legături şi mijloace îndoielnice. Ce poate să opună într-o astfel de situaţie ofiţerul de urmărire penală? Numai profesionalismul şi experienţa sa, posibilităţile aparatelor operative de investigaţie, ajutorul cetăţenilor şi al mijloacelor de informare în masă. Dar şi aici lucrurile nu totdeauna merg bine, întrucât unii colaboratori ai organelor de urmărire penală nu au studii superioare de profil, instruirea lor specială şi experienţa lasă de dorit. Cât priveşte posibilităţile de susţinere a poliţiei din partea maselor largi de populaţie, în situaţia în care autoritatea organelor de drept lasă de dorit, acestea rămân, mai degrabă, la nivelul subaşteptărilor. Astăzi, când cu toate că numărul total de infracţiuni s-a stabilizat într-o oarecare măsură, acestea se comit cu frecvenţă semnificativă contra vieţii şi sănătăţii persoanei, în sectorul economic, în alte domenii, fiind folosite mai des falsurile în documente, armele de foc, dispozitivele explozive, mijloacele tehnice şi electronice de comitere a infracţiunilor, lucru ce denotă un grad sporit al situaţiei criminogene în ţară. 17 22 A se vedea: Codul de procedură penală al R. Moldova, - Chişinău, 2003, alin. (10) art.64; alin. (2) art.66.
 18. 18. În această ordine de idei, rămân, practic, posibilităţi nelimitate în aplicarea cu maximum de randament a realizărilor ştiinţei şi ale tehnicii, a tehnologiilor informaţionale moderne. Utilizarea surselor materiale de informaţie, a “martorilor incoruptibili” permite a lărgi baza probatorie, precum şi posibilitatea de a obiectiviza însuşi procesul de probaţiune. Numai coroborarea acestor probe materiale cu cele obţinute din surse verbale de informaţie permit a soluţiona sarcinile principale ale procedurii penale. Unii autori menţionează, însă, pe bună dreptate, că “metodele de obţinere a informaţiei verbale într-o măsură oarecare şi-au epuizat posibilităţile sub aspectul perfecţionării”.23 O astfel de perfecţionare a fost posibilă şi se efectua luându-se în calcul realizările ştiinţifice din psihologie, neurofiziologie şi din alte domenii privind studierea însuşirilor biologice, fiziologice, psihologice ale omului. În baza cunoaşterii acestor legităţi, au fost elaborate diverse procedee şi metode de obţinere a informaţiei verbale obiective24. Referindu-ne la problema obţinerii probelor din surse verbale, ne întrebăm: putem oare aştepta schimbări cardinale în această direcţie, adică o sporire a calităţii şi volumului de informaţie din aceste surse? Credem că numai cu mari rezerve, avându-se în vedere şi aici implementarea realizărilor ştiinţelor tehnice (poligraful, tehnologia “amprentei creierului”25 etc.). Metodele şi mijloacele tehnico-ştiinţifice nu au limite de perfecţionare, această tendinţă fiind într-o accelerare vădită. Din această perspectivă, potenţialul sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică deschide căi de sporire a eficacităţii activităţii organelor de ocrotire a normelor de drept în descoperirea şi cercetarea infracţiunilor. Pe această cale se poate amplifica baza probatoare în cauzele penale, obiectiviza procesul de probaţiune, dar şi reduce termenul de cercetare a faptelor penale. Această direcţie, însă, este însoţită de soluţionarea paralelă şi simultană a unui complex de elemente de 23 Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука-техника-общество-человек. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, с.234. 24 Un exemplu elocvent în acest sens este procedeul privind audierea persoanelor. Dacă la începuturile criminalisticii, recomandările ei se bazau în mare parte pe generalizarea materialelor empirice, mai târziu acestea se făceau numai după ce deveneau cunoscute toate legităţile ce caracterizează fenomenul în ansamblu. La acea etapă se recomanda, spre exemplu, cât mai urgent să se interogheze victima, martorul ocular pentru a se obţine informaţii cât mai precise şi veridice, necunoscându-se toate aspectele specifice ce determină procesele de percepere şi reproducere a informaţiei. Caracterul selectiv şi “stingerea” memoriei este o legitate de percepere şi păstrare în memorie a informaţiei. O altă legitate se manifestă prin faptul că procesul dispariţiei informaţiei din memorie nu este o curbă în descreştere. Grafic, ea se prezintă sub formă de depresiuni şi vârfuri de impulsuri, ceea ce înseamnă diminuarea sau majorarea volumului de informaţie recepţionat. Caracterul evoluţiei acestui proces depinde de o seamă de factori – nivelul memoriei, condiţiile şi motivaţia perceperii, necesitatea memorizării etc. De aceea, victima, spre exemplu, poate relata mai exact şi mai deplin despre evenimentul infracţional peste câteva zile (de regulă, peste 5-7 zile) decât imediat după atentatul asupra lui. Acest fenomen se lămureşte simplu: aflându-se sub imperiul celor întâmplate (emoţii, teamă, suferinţe), partea vătămată nu poate să-şi amintească unele detalii, iar mai târziu, calmându-se, le reproduce mai amplu şi mai exact. (A se vedea: Бахин В.П. Предмет науки криминалистики. Лекция. – Киев, 1999, с.5-6). Acest exemplu denotă faptul că procesul de percepere şi stocare în memorie a informaţiei se caracterizează prin acţiunea simultană a unui complex de legităţi, uneori contradictorii. Prin urmare, numai luarea în calcul a tuturor acestor factori deschide posibilităţi de a formula recomandări precise, sprijinindu-ne pe caracterul obiectiv de desfăşurare a acestui fenomen, în cazul nostru – de obţinere a informaţiei la audierea persoanelor. 25 Golubenco Gh. Scanarea creierului uman – o nouă tehnologie criminalistică de descoperire şi cercetare a infracţiunilor. // Avocatul poporului, nr.6,− Chişinău, 2004, p.13-14. 18
 19. 19. ordin organizatoric, juridic, ştiinţifico-metodic şi tehnico-material. Interconexiunea şi interdependenţa lor reprezintă şi miezul conceptului de asistenţă tehnico-criminalistică drept gen de activitate în acest sens. Nu încape îndoială că procurarea celei mai performante tehnici nu va da rezultatele scontate dacă nu există specialişti pregătiţi profesional la nivelul actualelor condiţii de luptă contra criminalităţii, care îşi desfăşoară munca într-un regim optim de organizare, bazat pe norme legislative adecvate. Desigur, componenta tehnico-materială în structura acestui sistem joacă un rol dominant la ora actuală. Şi aici trebuie de menţionat că arsenalul tehnic folosit de către organele de ocrotire a normelor de drept în activitatea profesională de combatere a criminalităţii include noi şi noi mijloace, procedee şi metode criminalistice apărute graţie realizărilor de vârf ale tehnicii şi ştiinţei moderne. Pentru a cunoaşte care dintre acestea şi în ce situaţie trebuie aplicate, ce date cu relevanţă probatoare pot fi obţinute în urma folosirii lor, dacă utilizarea de către subiecţii respectivi va fi sau nu conformă prevederilor legii procesual-penale, aceste mijloace şi metode, după cum s-a menţionat, se sistematizează. Criteriile conform cărora le putem sistematiza trebuie să fie pe atât de oportune pe cât sunt de semnificative. Un astfel de criteriu poate fi funcţia pentru a cărei îndeplinire sunt destinate unele sau altele dintre metodele şi mijloacele în cauză. Se are în vedere, în primul rând, funcţia mijloacelor tehnice de a lărgi graniţele de percepere senzorială a persoanelor ce desfăşoară activităţi profesionale de luptă cu criminalitatea. Un alt avantaj obţinut prin intermediul mijloacelor tehnice este posibilitatea de fixare a informaţiei cu semnificaţie criminalistică. Specificul cercetării cauzelor penale cere ca toate faptele descoperite să fie fixate procesual, dar şi tehnic, în mod corespunzător regulilor criminalistice. Soluţionarea acestor obiective este înlesnită de aplicarea unei anumite grupe de tehnici şi tehnologii, cu ajutorul cărora este posibil de a fixa obiectiv şi multilateral împrejurările de fapt. Aceasta sporeşte acţiunea principiului nemijlocirii în procesul penal şi, parţial, compensează pierderea informaţiei cu care se poate solda din motivul că instanţa de judecată nu este prezentă nemijlocit la cercetarea locului faptei şi la desfăşurarea altor acte de urmărire penală. Toate obiectele materiale ce conţin informaţie despre infracţiune şi făptaş, în funcţie de posibilităţi, trebuie ridicate de la locul faptei. Într-o serie de cazuri, ridicarea lor integrală sau parţială, ori mularea acestora fără a utiliza mijloace tehnice şi procedee speciale este dificilă sau chiar imposibilă. Însă nu toată informaţia ce interesează organul de urmărire, instanţa de judecată poate fi obţinută în urma cercetării nemijlocite. Deseori, doar investigaţiile profunde şi minuţioase de laborator ale urmelor şi altor materiale probatorii colectate permit a desprinde date faptice necesare 19
 20. 20. descoperirii şi cercetării infracţiunii. O expertizare ştiinţifică autentică a acestora este de neconceput fără aplicarea largă a tehnologiilor de ultimă oră, a metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice. Deci, şi în acest sens, este necesar, de asemenea, să se utilizeze metode, mijloace sau procedee speciale. Se ştie că una dintre funcţiile organelor ocrotirii normelor de drept este prevenirea fenomenului infracţional. De aici şi necesitatea de a elabora (procura) şi în acest sens tehnici şi procedee speciale. Necesită tehnici de rigoare, la fel, şi funcţia de organizare a muncii destul de complexă a organelor de urmărire în activitatea lor profesională de combatere a criminalităţii. Activitatea corect organizată, bazată pe tehnologii moderne, permite a obţine informaţii utile cu puţine cheltuieli şi într-un timp restrâns, a o transmite în regim de urgenţă fără pierderi persoanelor abilitate, a manevra cu succes forţele aflate în subordine pentru a preveni infracţiunile. Deci, luându-se în consideraţie cele menţionate mai sus, în funcţie de acţiunile desfăşurate 20 cu ajutorul mijloacelor şi al metodelor tehnice, acestea pot fi împărţite în următoarele grupe: - metode şi mijloace de depistare a urmelor şi obiectelor criminalistice; - metode şi mijloace de fixare şi ridicare a acestora; - metode de cercetare laborioasă a lor în cadrul expertizei sau a constatării tehnico-ştiinţifice; - metode de prevenire a infracţiunilor; - metode de organizare a muncii în combaterea infracţiunilor. Aici trebuie de subliniat că Ministerul Afacerilor Interne, dar şi Ministerul Justiţiei, acordă o atenţie sporită înzestrării unităţilor de expertiză şi criminalistică cu materiale şi mijloace tehnice de ultimă oră. În ultimii zece ani, a fost procurată sau obţinută pe altă cale multă tehnică criminalistică, în special, peste 180 de truse criminalistice universale (Polonia), o parte dintre care recent au fost înlocuite deja cu truse germane (20 buc.) şi ucrainene (50 buc.). Specialiştii criminalişti au obţinut în dotare peste 100 de fotobliţuri germane “Unomat”, 10 aparate electrostatice pentru ridicarea urmelor de încălţăminte de pe covoare “MEC-2” (Polonia), un laborator criminalistic mobil „Bomb-tehnic”( SUA), destinat cercetării la faţa locului în cauzele unor explozii sau de neutralizare a dispozitivelor explozive. Pentru laboratoarele de expertiză ale MAI al RM au fost procurate cromatografe fabricate de firma “Huillet Paccard” (SUA), un spectrofotometru “M-80”, programe pentru alcătuirea portretului vorbit la calculator - “Fotorobot”, complete de tehnică fotografică digitală, tehnică de ultima generaţie pentru cercetarea tehnico-criminalistică a documentelor (VSC- 5000), a stupefiantelor, o instalaţie germană de prelucrare a probelor cu cianocrilaţi şi altă aparatură modernă pentru laboratoarele de fonoscopie, de testare a comportamentului simulat („Lafaet”), fizico-nucleară ş.a.
 21. 21. O mare atenţie se acordă şi sistemelor automatizate de stocare şi căutare a datelor cu destinaţie criminalistică, s-a implementat sistemul dactiloscopic automatizat “DACTO-2000”, se iau măsuri pentru implementarea altui sistem balistic – “TAIS”, precum şi computerizarea locului de lucru al tuturor experţilor din teren, dotarea acestora cu cele mai necesare softuri. De notat că, odată cu fondarea, la începutul anilor ’90 ai sec. al XX-lea a laboratoarelor criminalsitice în fiecare din comisariatele de poliţie din teritoriu, problema înzestrării tehnico-materiale a acestor unităţi cu echipamente şi aparate de primă necesitate rămâne acută şi lasă mult de dorit. Fără a intra în detalii, menţionăm doar că, spre exemplu, instalaţii “ULARUS” există numai în 2/3 din laboratoarele subdiviziunilor criminalistice, laboratoarele teritoriale sunt dotate insuficient cu microscoape comparative, aparate cu radiaţii ultraviolete de tip “TARAN”, camere de luat vederi şi alte echipamente. Sarcinile participării la acţiunile de urmărire penală, de cercetare preliminară şi interpretare a urmelor la faţa locului nu scot de pe ordinea zilei nici problema perfecţionării metodelor şi a mijloacelor tehnico-ştiinţifice ale criminalisticii “de teren”. Considerăm că perspectivele soluţionării acestei probleme sunt legate de implementarea metodelor şi a mijloacelor noi de căutare-detectare a urmelor la locul faptei, în primul rând, de utilizare a dispozitivelor–laser portabile pentru depistarea urmelor de mâini, valorificarea urmelor olfactive, precum şi procurarea unor noi generaţii de laboratoare criminalistice mobile. La ora actuală, organele MAI ale RM sunt dotate cu 1 laborator specializat de generaţie nouă pentru cercetarea dispozitivelor explozive şi a locurilor de explozie. Un aport semnificativ la cercetarea locului faptei au adus şi laboratorele cu destinaţie universală provenite din epoca sovietică:26 laborator mobil pe caroseria microbuzului RAF-2203 (articolul “CRISTAL-M”); laborator mobil pe caroseria automobilului UAZ-452 (articolul “CARAVAN”), care se deplasa fără probleme pe drumurile greu accesibile în condiţii nefavorabile. Aceste laboratoare, depăşite în aspect tehnologic, se cer a fi înlocuite cu laboratoare de generaţie nouă, care ar putea face faţă noilor exigenţe. Oricum, sarcinile principale ale laboratoarelor în cauză rămân: transportarea la timp a mijloacelor tehnico-ştiinţifice la locul desfăşurării acţiunii de urmărire penală; asigurarea plecării echipei de cercetare la faţa locului; folosirea încăperii laboratorului mobil pentru realizarea unor acţiuni procesuale cu aplicarea metodelor tehnico-criminalistice, fixarea mersului şi a rezultatelor acestora; examinarea preliminară a obiectelor, 21 documentelor, urmelor ş.a. Salonul laboratorului criminalistic mobil universal presupune un loc de lucru pentru ofiţerul de urmărire penală, care-i permite să efectueze audieri, să întocmească procese-verbale, să
 22. 22. folosească calculatorul portativ, dictofonul etc. Ferestrele salonului se înzestrează cu storuri opace, în interiorul laboratorului se află şi un frigider. Pe acoperiş se montează un podium destinat pentru observarea şi înregistrarea foto şi video a situaţiei. De regulă, în aceste laboratoare se prevede un sistem dublu de alimentare cu energie electrică a dispozitivelor cu curent continuu şi alternativ. Laboratorul criminalistic mobil tipic cuprinde următorul minimum de mijloace tehnico-ştiinţifice, inclusiv criminalistice, în asortimente transportabile: compartimentul detectoarelor; compartimentul de lucru cu urmele; compartimentul de lucru cu microobiectele; compartimentul de examinare a documentelor; compartimentul de lucru cu cadavrul şi urmele de natură biologică umană; compartimentul videocasetofonului (cameră de luat vederi, radiomicrofon, videoplayer); echipament de iluminat (cabluri, reflectoare); trusă de instrumente; sortiment de mijloace pentru împachetarea obiectelor ridicate (lăzi demontabile, cutii pliante, pachete de hârtie şi celofan etc.); mijloace de legătură şi semnalizare; set de mijloace pentru asigurarea securităţii (stingător de incendiu, mască antigaz, trusă farmaceutică de prim ajutor, container pentru obiecte şi dispozitive explozibile, costum pentru scufundări sub apă etc.); mijloace auxiliare (panglică pentru îngrădirea locului faptei, scară pliantă, set de mobilă pliantă etc.). Pentru ca examinările preliminare ale urmelor la faţa locului, făcute cu ajutorul acestor laboratoare, să aibă şanse de reuşită, pare oportun a prevedea în conţinutul lor şi mici biblioteci de specialitate, care să conţină cărţi şi ghiduri de utilitate permanentă, hărţi, îndrumare privind unele operaţiuni tehnice la faţa locului, precum şi mijloace de legătură moderne, computer portabil cu evidenţele criminalistice uzuale. O problemă deosebită în sistemul asistenţei tehnico-criminalistice constituie noţiunea şi esenţa cunoştinţelor de specialitate. În literatura criminalistică s-au întreprins încercări de a determina şi concretiza conţinutul cunoştinţelor de specialitate27. Majoritatea savanţilor consideră că acestea sunt cunoştinţe din ştiinţă, tehnică, artă, meserie, precum şi experienţa profesională, deprinderile şi priceperile de a aplica metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice de depistare, fixare, ridicare şi examinare a corpurilor delicte. Spre exemplu, V. Zuev consideră că acestea sunt cunoştinţe în ştiinţă, tehnică, artă, meserie, cu excepţia domeniului dreptului material şi procesual, folosite pentru soluţionarea problemelor care apar la înfăptuirea justiţiei.28 Cu această ocazie, P.Işcenko observă că autorul citat mai sus interpretează prea larg domeniul aplicării acestor cunoştinţe. Socotim această observaţie corectă, deoarece, după cum 22 26 Golubenco Gh. Urmele infracţiunii..−Chişinău, Garuda-art, 1999, p.37. 27 Эйсман А. А. Заключение эксперта. −М., 1969, p.89.
 23. 23. rezultă din analiza art. 87 din Codul de procedură penală al RM, acest cerc de probleme este limitat, referindu-se doar la descoperirea şi fixarea probelor. În concluzie, cunoştinţele de specialitate pot fi definite ca un ansamblu de noţiuni teoretice şi experienţe profesionale în domeniul ştiinţei, al tehnicii, artei şi meseriei strict necesare descoperirii, fixării, ridicării şi utilizării informaţiei cu relevanţă criminalistică în urmărirea penală. Volumul şi conţinutul cunoştinţelor de specialitate, precum şi al experienţei profesionale la diferiţi subiecţi în procesul de descoperire a infracţiunilor, este diferit. Cunoştinţele universale, dar poate şi mai puţin specializate în sensul enunţat mai sus posedă ofiţerii de urmărire penală, lucrătorii operativi, persoanele antrenate în urmărirea penală. În ceea ce priveşte specialiştii-criminalişti, pentru ei este caracteristică o specializare mai profundă în compartimentul de tehnică 23 criminalistică. Pentru experţi, specializarea în domeniul concret al ştiinţei şi tehnicii capătă o însemnătate prioritară, chiar dacă universalitatea pregătirii lor rămâne deocamdată o condiţie de bază a profesionalismului lor. Mai cu seamă acest lucru este specific pentru experţii Ministerului Afacerilor Interne, care nu numai că efectuează investigaţii şi expertize de laborator, dar şi participă în calitate de specialişti la realizarea acţiunilor de urmărire penală şi operative de investigaţie, a căror analiză o vom face în următoarele paragrafe. Realizarea în fapt a posibilităţilor asistenţei tehnico - criminalistice presupune, după cum s-a menţionat, o abordare sistematică şi efectuarea unor activităţi de rigoare cu un scop bine determinat. La rândul lor, aceste activităţi trebuie să se sprijine pe un fundament metodologic, pe anumite elaborări teoretice privind problematica în cauză. Iată de ce, de la bun început, trebuie să concretizăm care este locul asistenţei tehnico-criminalistice în structura criminalisticii, dacă ea poate să pretindă la rolul unei teorii criminalistice particulare. Unii autori (A.Volânski, A.Cerenkov, A.Şatalov ş.a) o consideră o nouă teorie criminalistică particulară, al cărei obiect de studiu sunt “legităţile elaborării metodelor şi a mijloacelor tehnico-criminalistice ale sistemului de implementare a lor în luptă cu criminalitatea”.29 În opinia noastră, această poziţie este contestabilă, mai ales prin prisma lucrărilor ştiinţifice consacrate acestei probleme, în care asistenţa tehnico-criminalistică este privită ca o componentă a unui concept mai larg – asistenţa criminalistică a descoperirii şi cercetării 28 Зуев Е. И. Современное представление о специальных познаниях в судопроизводстве. // Новые разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы.− М., 1985, p.98; 29 A se vedea, spre exemplu: А.С.Шаталов. О содержании и сущности технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. // Совершенствование деятельности органов внутренних дел в условиях решительного усиления борьбы с преступностью (Сб.статей адъюнктов и соискателей). – М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1990, с.124.
 24. 24. infracţiunilor.30 Autorii acestor lucrări consideră că această activitate se împarte în trei direcţii: asistenţa tehnico-criminalistică; asistenţa tactico-criminalistică şi asistenţa metodico-criminalistică de descoperire şi cercetare a infracţiunilor.31 Deci, în cazul nostru, este vorba de o direcţie ştiinţifică şi activitate practică în cadrul sistemului de asistenţă criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor, perceput ca un ansamblu de cunoştinţe, abilităţi şi tehnici criminalistice de specialitate. Credem că, indiferent cum trebuie denumită această activitate, principial va fi faptul dacă ea contribuie realmente la descoperirea şi cercetarea infracţiunilor. Oricum, avem de a face cu o direcţie relativ independentă în ştiinţa criminalistică modernă, care se sprijină atât pe realizările criminalisticii ca atare, cât şi pe informatică, organizarea ştiinţifică a muncii, teoria adoptării deciziilor. Însă ea îşi are obiectul său de studiu şi influenţă, problematica sa – relaţiile juridico-organizatorice 24 în sfera asistenţei tehnico-criminalistice a descoperirii şi cercetării infracţiunilor. Nu încape îndoială că această problematică ţine de obiectul de studiu al criminalisticii, întrucât una dintre sarcinile ştiinţei criminalistica este elaborarea unor noi metode şi perfecţionarea actualelor metode şi mijloace criminalistice, recomandările de utilizare. Dar tot în acest context, criminalistica trebuie să-şi organizeze ea însăşi implementarea acestor tehnici în activitatea de urmărire penală. Soluţionarea acestei probleme necesită o anumită organizare, o asigurare legislativă, tehnico-ştiinţifică. Obiective concrete în acest sens trebuie să aibă, întâi de toate, structurile organizatorice ale organelor ocrotirii normelor de drept, ale unităţilor ştiinţifice ale acestora, care pur şi simplu, în mare parte, nu există. Cu mari rezerve, am putea vorbi despre activitatea de cercetare ştiinţifică privind domeniul criminalisticii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului de Justiţie, Procuraturii Generale, Serviciului de Informaţii şi Securitate etc. Tot în această ordine de idei, subliniem că, criminalistica reprezintă o ştiinţă de natură sintetică, ce integrează şi contopeşte cunoştinţe pluridisciplinare. Toate compartimentele criminalsiticii, inclusiv tehnica criminalsitică, au un caracter sintetic. Conţinutul ei se îmbogăţeşte în permanenţă prin valorificarea realizărilor nu numai ale ştiinţelor clasice, precum sunt fizica, chimia, biologia, dar şi ale celor ce se consolidează recent, cum ar fi electronica, informatica, cibernetica, acestea conţinând, de altfel, de asemenea, cunoştinţe sintetice. Practic, toate mijloacele 30 Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина. – М., 1997, с.67; Коломацкий В.Г. Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений. // Криминалистика. В 3-х томах. Том 1. История, общая и частная теории. Под ред. Р.С.Белкина, В.Г.Коломацкого, И.М.Лузгина. – М., 1995, с.61. 31 Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений. Спецкурс лекций; Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.П.Лаврова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с.6.
 25. 25. utilizate în diverse ramuri ale criminalisticii se sprijină pe realizările altor ştiinţe tehnice, ale naturii, umanistice, ceea ce le atribuie un caracter integral. Deci, după conţinutul său, criminalistica este mai aproape de ceea ce astăzi se exprimă prin sintagma “unitatea cunoştinţelor ştiinţifice”, iar ca formă, luând în consideraţie obiectivele acestei ştiinţe – drept juridică aplicată. În acest context, obiectul oricărei ştiinţe juridice este un anumit sistem de relaţii sociale. În aspectul asistenţei tehnico-criminalistice, acestea sunt relaţiile juridice, organizatorice din sfera creării şi a utilizării în practica combaterii criminalităţii a metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice. Din cele expuse se observă că conceptul de asistenţă tehnico-criminalistică nu iese din cadrul general al obiectului criminalisticii, deşi multe din sarcinile lui ce ţin de crearea “condiţiilor de pregătire permanentă a organelor de drept…” trebuie rezolvate la interferenţa criminalisticii cu alte ramuri ale ştiinţei – informatica, organizarea ştiinţifică a muncii, cibernetica, teoria adoptării deciziilor etc. Fără aceste domenii este greu să ne imaginăm, spre exemplu, organizarea şi administrarea evidenţelor criminalistice pe baza sistemelor automatizate, planificarea urmăririi penale, interacţiunea ofiţerilor de urmărire penală cu alţi subiecţi ai activităţii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor. Locul asistenţei tehnico-criminalistice în sistemul ştiinţei, dar şi al cursului de criminalistică, credem, trebuie să fie în “tezele generale” ale compartimentului de tehnică criminalistică.32 Această problematică, în opinia noastră, trebuie să urmeze după noţiunea sistemului şi a destinaţiei tehnicii criminalistice, continuând mai apoi cu metodele şi mijloacele aplicate în condiţii de teren privind depistarea, fixarea, ridicarea urmelor şi a altor obiecte materiale, precum şi cu metodele şi mijloacele utilizate în condiţii de laborator la expertizarea probelor materiale. Geneza problemelor asistenţei tehnico-criminalistice, evoluţia viziunilor privind locul lor în structura tehnicii criminalistice se pot observa şi din analiza celor mai importante repere istorice ale acestui compartiment cu care a şi debutat ştiinţa în cauză – aspecte la care trebuie să ne referim, pentru a se înţelege mai profund justeţea raţionamentelor expuse mai sus. S-a menţionat deja că procesul de constituire şi dezvoltare al ştiinţei criminalistica a fost determinat de aplicarea, în urmărirea penală, a realizărilor chimiei, fizicii, biologiei, antropologiei şi a altor ştiinţe tehnice şi naturale, creând temelia uneia dintre cele mai vechi ramuri ale acestui domeniu – tehnica criminalistică. Leagănul compartimentului în cauză şi al ştiinţei în ansamblu 32 O părere similară, a se vedea: Криминалистика: Учебник / под. ред. проф. А.Г.Филиппова (отв. редактор) и проф. А.Волынского. – М.: изд-во «СПАРК», 1998, с.38-41. 25
 26. 26. este, pe bună dreptate, considerată Europa Occidentală, şi, în primul rând, Franţa, unde au apărut primele raze de gândire tehnică ştiinţifică în domeniul luptei cu criminalitatea. Se au în vedere primele descoperiri din ramura tehnicii criminalistice, care au şi format mai târziu nucleul ei, prima fiind metoda de evidenţă a infractorilor, elaborată de către vestitul criminalist A. Bertillon, colaborator al Siguranţei franceze, care, în ultimul sfert al sec. al XIX-lea. a demonstrat posibilitatea înregistrării, evidenţei şi identificării ulterioare a infractorilor după datele lor antropometrice33. Metoda se sprijinea pe teoria statisticianului belgian L. Quételet, precum că toate fiinţele umane diferă una de alta prin dimensiunile diferitelor părţi ale corpului şi că suma acestor măsurători produc o formulă deosebită pentru fiecare individ. Esenţa ei consta în următoarele: dimensiunile oaselor unui adult rămân invariabile pe tot parcursul vieţii. Dacă şansa ca două persoane să aibă aceeaşi înălţime este de 1: 4, apoi înălţimea plus încă o măsurătoare (de exemplu, lungimea trunchiului), coboară posibilitatea de a găsi două persoane cu aceleaşi dimensiuni la 1:16 (proporţie geometrică). Însă, dacă s-ar lua în consideraţie 11 parametri ai delincventului, propuşi de către A. Bertillon, atunci, potrivit calculelor probabilităţilor, şansa de a găsi un alt infractor cu aceiaşi parametri va fi 1:4191304 de indivizi34. Sistemul în cauză a început să fie implementat în toate ţările dezvoltate (în Rusia din a. 1890, în Germania din a. 1895, în alte state – după a. 1900). A. Bertillon a continuat să-l perfecţioneze, completându-l cu descrierea aspectului exterior al delincvenţilor – aşa-numitul „portrait parlé”, precum şi cu fotografierea acestora după metoda fotografiei signalectice. Descrierea verbală se efectua într-o anumită consecutivitate, folosindu-se o terminologie unitară şi sistematizată. În plus, fiecare termen avea şi un cod literal, al căror ansamblu crea o formulă a semnalmentelor exterioare ale persoanei înregistrate sau căutate. În scopul standardizării procesului de fotografiere, el a elaborat un scaun special, pozele realizându-se din faţă şi profilul drept la scara 1:735. Cu toate acestea, „bertillonajul”, nereuşind să se afirme pe deplin, a avut drept concurent un 26 alt sistem de înregistrare – cel dactiloscopic, apărut, practic, concomitent cu primul. Prima experienţă privind posibilitatea de identificare a evidenţelor dactiloscopice apare în a. 1877, când unul dintre funcţionarii poliţiei britanice din Bengal (India), W. Herschelle, a cerut aplicarea amprentelor digitale alături de numele deţinuţilor pe fişele de evidenţă, curmând în aşa fel posibilitatea substituirii unor puşcăriaşi cu alte persoane plătite, care trebuiau să ispăşească în locul lor pedeapsa. 33 În cele ce urmează, la prezentarea aspectelor istorice ale consolidării compartimentului de tehnică criminalistică, ne-am sprijinit pe datele şi ideile publicate în lucrarea: Golubenco Gh. Criminalistică:obiect, sistem, istorie. - Chişinău.: F.E.P. -”Tipogr. P.Centrală”, 2008, p.21-37. 34 Баев О. Я. Основы криминалистики: курс лекций. – М.: Экзамен, 2001, c.17. 35 Cârjan L. Tratat de criminalistică. −Bucureşti, Ed. PINGUIN BOOK, 2005, p.23.
 27. 27. Tot în această perioadă, un medic scoţian, H. Faulds, care lucra la un spital din Tokio, fără a şti de preocupările lui W. Herschelle, a propus să se aplice metoda dactiloscopică în scopul identificării autorilor infracţiunilor pe baza urmelor digitale ridicate de la locul faptei. În anul 1891, F.Galton, antropolog şi statistician englez, după o analiză comparativă a metodei antropometrice şi a celei dactiloscopice, dă preferinţă celei din urmă şi tipăreşte, în anul 1892, la Londra, cartea „Amprentele digitale”, în care sistematizează desenele papilare. Clasificarea părea destul de greoaie şi de această problemă s-a preocupat un alt savant – funcţionarul de poliţie britanic Ed.Henry, care, datorită eforturilor acestuia, Anglia devine, în anul 1900, prima ţară din Europa care introduce sistemul dactiloscopic de identificare în locul bertillonajului. Mai tărziu, şi alte ţări aveau să introducă acest sistem de identificare: Ungaria, Austria, Danemarca şi Spania (1902), Germania (1903), Belgia (1904), Brazilia, Chile şi Uruguay (1905), Rusia (1906), Norvegia, Suedia, Italia, Peru şi Paraguay (anul 1908)36. Apariţia ştiinţei menite să asigure prin procedeele şi mijloacele sale descoperirea şi cercetarea infracţiunilor a fost legată nu numai de metodele de identificare a delincvenţilor. O altă linie de dezvoltare a tehnicii criminalisticii a fost elaborarea metodelor de expertiză a urmelor şi a altor obiecte materiale ca probe incriminatorii, ridicate din câmpul infracţiunii. La începuturile criminalisticii, acestea se preluau mai cu seamă din alte domenii, precum fizica, medicina, chimia, biologia, balistica militară etc. La acest compartiment şi-au adus aportul şi cunoscutul criminalist Ed. Locard creând în 1910, la Lyon (Franţa), primul laborator de poliţie ştiinţifică, impunându-se şi prin publicarea, între anii 1931-1939, a unui valoros Tratat de criminalistică în 7 volume, în care se elaborează pentru prima dată metodica cercetării particulelor de praf şi a altor microobiecte, a poroscopiei dactiloscopice. Această direcţie de dezvoltare a tehnicii criminalistice a fost susţinută şi de cercetătorii ruşi V.Molcianov şi I. Skopnin, care au elaborat metode spectroscopice, chimice, roentgen, biologice de analiză a orificiilor create prin folosirea armelor de foc; R. Borhman, care a propus metoda ridicării urmelor de adâncime lăsate de încălţăminte cu ajutorul soluţiei de ghips; E. Burinski (1849-1912), unul dintre întemeietorii fotografiei judiciare de examinare a probelor, în particular, a metodei separatoare de culori şi de sporire a contrastului, care a făcut posibilă citirea textelor invizibile, restabilirea documentelor. O importanţă deosebită pentru consolidarea tehnicii criminalistice a avut-o activitatea de elaborare şi sistematizare a procedeelor de depistare şi colectare a materialelor de probă – orientare 27 36 Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. – СПб.: издательство – „Юридический центр Пресс", 2003, c.21.
 28. 28. legată, mai cu seamă, de numele austriacului H.Gross, magistrat şi profesor la universităţi din Praga, Graz, considerat, pe bună dreptate, drept întemeietor al criminalisticii. În anul 1893, editează o lucrare monumentală cu conţinut enciclopedic – „Manualul judecătorilor de instrucţie, al funcţionarilor de jandarmerie şi poliţie”, socotită drept moment de referinţă în apariţia criminalisticii. Reeditată mai târziu, ea a văzut lumina sub altă denumire – „Manualul judecătorilor de instrucţie în sistemul criminalisticii”. În lucrare se argumentează caracterul independent al acestui domeniu de cunoaştere, se completează substanţial şi se sistematizează tot arsenalul de metode şi mijloace de cercetare a infracţiunilor din perioada respectivă37. Meritul lui H. Gross constă şi în crearea sistemului ştiinţei în cauză, propunând pentru intitularea acestei noi discipline chiar termenul de „Criminalistică” (anul 1898). Generalizând conţinutul activităţilor şi al publicaţiilor din acea perioadă, se poate concluziona că toate aceste lucrări exprimau o idee comună privind apariţia în ţările Europei Occidentale a unei discipline de sine stătătoare – criminalistica, denumită mai târziu şi „tehnică penală”, „poliţie tehnică”, „poliţie ştiinţifică”, în unele ţări, denumirile păstrându-se până astăzi (Franţa, Italia, Spania ş.a.). Şi aceasta pentru că, la etapa timpurie de dezvoltare, tânăra ştiinţă încerca să soluţioneze sarcini doar de factură poliţienească. Sistemul antropometric, dactiloscopic, portretul vorbit, fotografia signalectică, fotografia metrică, şi multe alte metode tehnice criminalistice erau destinate, în primul rând, pentru poliţie – principalul „consumator” al acestor cunoştinţe38. Deci, constituindu-se la hotarul secolelor XIX-XX ca un domeniu de cunoaştere a metodelor tehnico-ştiinţifice, aplicabile în investigaţiile diferitelor crime, ulterior, criminalistica s-a răspândit în ţările din Orient, dar şi pe toate continentele lumii, dezvoltându-se sub influenţa sistemelor de drept ale acestor state, a particularităţilor de organizare a structurilor poliţieneşti în cadrul cărora se fondau subdiviziunile criminalistice. Ca urmare, la ora actuală, pe plan mondial distingem mai multe modele sistematice şi conceptuale de criminalistică. Însă, important este să subliniem că în Franţa, acolo unde au apărut primele metode tehnico-criminalistice, dar şi în alte ţări romanice, modelul iniţial de criminalistică, redus la partea sa tehnică, a rămas, în fond, neschimbat pănă la ora actuală. Această doctrină, formulată mai clar de către savantul francez Marcel Leclère, conţine două elemente constitutive: poliţia tehnică şi poliţia ştiinţifică. Primul termin, folosit oficial pentru prima dată în a.1937 în cadrul deschiderii unei şcoli de poliţie tehnică din Paris, vizează „un ansamblu de metode şi tehnologii menite constatării faptei şi autorului ei, administrării probelor de culpabilitate a 28 37 A se vedea: Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. - новое изд. переп. c изд.1908 г. – М.: ЛексЭст, 2002. 38 Golubenco Gh. Criminalistică: obiect, sistem, istorie. - Chişinău.: F.E.-P.”Tipogr. Centrală”, 2008, p.36.
 29. 29. acestuia”, al doilea – „un ansamblu de cunoştinţe şi metode destinate stabilirii dovezilor externe ce privesc vinovăţia făptaşului prin expertizarea şi exploatarea indiciilor materiale”39. Aceste două componente sunt etape logice şi succesive, pe de o parte – de descoperire, colectare şi conservare a urmelor şi altor probe materiale ridicate din scena infracţiunii, iar pe de altă parte – convertirea acestor indici materiali din „probe în devenire” în probe, obţinute ca rezultat al investigaţiilor ştiinţifice de laborator, în cadrul expertizei. Lucrările clasice ale acestei ramificări a criminalisticii mondiale sunt cele semnate de cunoscuţii savanţi Ed. Locard, A. Bertillon, R. Reiss, G. Galton, S. Ottolenghi, J. Vucetici40 ş.a. Autorii francezi şi belgieni contemporani includ în această noţiune şi medicina legală, toxicologia, psihologia judiciară, însă nu evidenţiază problemele tacticii şi metodicii de cercetare a infracţiunilor. Unii autori consideră că criminalistica se integrează cu naturaleţe în sânul criminologiei41, alţii, dimpotrivă, le consideră total diferite42. Este logic, în acest context, a urmări evoluţia noţiunii de tehnică criminalistică în Rusia 29 prerevoluţionară şi în perioada epocii sovietice. Iniţial, această noţiune a fost intitulată “tehnica penală” sau “tehnica ştiinţifică de cercetare a infracţiunilor”. Încă în anul 1915, savantul rus S.Tregubov menţiona: “tehnica penală (…) are ca obiect studierea celor mai adecvate moduri şi procedee de aplicare a metodelor, ştiinţelor naturii şi cunoştinţelor tehnice în cercetarea infracţiunilor şi identificarea făptaşului”.43 Pornind de la această definiţie, dar şi de la determinările altor pionieri ai criminalisticii, devine limpede că termenul “tehnica penală” cuprindea pe atunci tot conţinutul ştiinţei criminalistica, alături de tactica penală, iar din 1929, şi de metodica cercetării anumitor categorii de infracţiuni. Prin “tehnica cercetării infracţiunilor” se subînţelegea un sistem de “procedee destinate cercetării probelor materiale şi a semnalmentelor fizice în scopul căutării, recunoaşterii şi identificării persoanelor şi obiectelor ce figurau în dosarele de anchetă”.44 Însă, o dată cu publicarea, de către cunoscutul savant rus B.Şaver, a unei lucrări fundamentale45, în care criminalistica a fost structurată la fel ca şi alte ştiinţe juridice, în partea generală şi partea specială, această noţiune a dispărut din vocabularul ştiinţific din spaţiul fostei URSS pentru o perioadă de mai bine de 15 de ani. Doar la sfârşitul anilor ’50 ai secolului trecut, când alţi cercetători (S.Mitricev, A.Vasiliev, A.Vinberg) au argumentat ideea de a se reveni la 39 Leclère Marcel. Manuel de police technique. Édition Police Revue, −Paris, 1974, p.14. 40 Vucetich Juan. Dactiloscopia Comparada.El Nuevo Sistema Argentino. La Plata, 1904; Reiss R. Le portrait parlé. -Paris, 1905;Bertillon A. Identification Antropométrique: Ann.de Démographie, 1882 ş.a. 41 Ceccaldi Piere. La criminalistique. Paris, PUF.1976, p.3. 42 Fombonne J. La criminalistique. Presses Universitaires de France. − Paris, 1996, p.9. 43 Трегубов С. Основы уголовной техники. – Спб., 1915, с.14. 44 Макаренко Н. Техника расследования преступлений. – Харьков, 1925, с.7.
 30. 30. sistemul trinomic al criminalisticii, conceptul de “tehnică criminalistică” a început să se folosească pe larg drept categorie ştiinţifică46. Una dintre primele definiţii ale tehnicii criminalistice a fost formulată de către A.Vinberg, ca “o totalitate de procedee şi mijloace tehnico-ştiinţifice aplicate la cercetarea infracţiunilor în scopul descoperirii, conservării, fixării, ridicării şi examinării diferitelor probe judiciare”.47 Această definiţie, după cum menţionează V.Volânski, nu a fost lipsită de neclarităţi, întrucât ea nu răspundea la principala întrebare – dacă toate mijloacele tehnice utilizate în aceste scopuri pot fi raportate sau nu la compartimentul tehnica criminalistică. N.Selivanov, în definiţia sa ulterioară la tehnica criminalistică, a catalogat, practic, toate metodele şi mijloacele folosite în scopul descoperirii şi al prevenirii infracţiunilor, la fel ca şi cele ce ţin de înregistrarea şi identificarea făptaşilor, precum şi mijloacele folosite în cercetările de expertiză.48 Propunerile făcute de către A.Vinberg şi V.Kolmakov, de a sistematiza mijloacele şi metodele folosite în criminalistică, au limpezit puţin lucrurile. Clasificările făcute de aceşti savanţi după natura lor este reprodusă într-o serie de manuale de criminalistică, inclusiv recente49, şi anume: 1) elaborate special în scopurile rezolvării sarcinilor criminalistice (spre exemplu, pensula magnetică, capturatorul de glonţ, fotorobotul ş.a.); 2) preluate şi adaptate necesităţilor justiţiei din alte ramuri ale ştiinţei şi tehnicii (diverse detectoare de metale, microscoape ş.a.); 3) preluate din tehnica generală şi folosite fără nici o modificare (aparate de fotografiat, camere de luat vederi, aparatură audio, calculatoare etc.). Un aport substanţial la definirea tehnicii criminalistice l-a adus profesorul R.Belkin, care a introdus un nou element – indicaţia la sistemul de teze ştiinţifice ca bază de elaborare a metodelor şi mijloacelor criminalistice. În opinia lui, tehnica criminalistică este “un sistem de teze ştiinţifice, mijloace, procedee şi metode (în larga accepţie a cuvântului) bazate pe aceste teze, destinate colectării şi cercetării probelor, altor măsuri de descoperire şi prevenire a infracţiunilor”.50 Practic, în aceeaşi concepţie este formulată tehnica criminalistică şi de V.Koldin, drept compartiment al criminalisticii ce prezintă un sistem de teze teoretice, principii de elaborare şi de aplicare a mijloacelor şi metodelor de depistare, fixare, ridicare, acumulare şi prelucrare a 45 Шавер Б. Предмет и метод советской криминалистики. // Социалистическая законность, nr. 6, 1938, с.77-82. 46 Golubenco Gh. Criminalistică: obiect, sistem şi istorie. − Chişinău: F.E.P.”Tipogr.Centrală”, 2008 p.127. 47 Винберг А. Криминалистика. – М., 1959, с.4. 48 Селиванов Н. О понятии и системе криминалистической техники. // Сб. науч. трудов. −Ташкент, 1969, вып.8, с.27. 49 A se vedea, spre exemplu: Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Р.С. Белкина. - М. НОРМА-ИНФРА, 1999, с.131. 50 Ibidem, c.130. 30
 31. 31. informaţiei materializate privind cauza cercetată, precum şi a mijloacelor tehnice, a căilor de prevenire a infracţiunilor”.51 31 Din cele menţionate mai sus se poate conchide că: − tehnica criminalistică este o parte integrantă a ştiinţei criminalistica; − conţinutul ei cuprinde cunoştinţe din criminalistică şi din alte ştiinţe tehnice şi naturale, ale căror realizări constituie bază de perfecţionare a metodelor şi mijloacelor criminalistice propriu-zise şi de implementare a acestora în activitatea de urmărire penală; − mijloacele, procedeele şi metodele tehnicii criminalistice, diverse după natura lor, prezintă un tot întreg prin unitatea scopului utilizării acestuia; − scopul elaborării şi al aplicării metodelor, procedeelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice este stabilirea adevărului în procesele judiciare. Cele sus-menţionate, privite prin prisma însemnătăţii practice, conduc la concluzia că clasificările mijloacelor tehnico-criminalistice propuse în literatura de specialitate au un caracter mai curând metodico-ştiinţific decât practic utilitar. Doar o mică parte din tehnicile aplicate în urmărirea penală sunt elaborate de însăşi ştiinţa care se numeşte criminalistică. În legătură cu aceasta, apare întrebarea – în ce măsură şi când putem aprecia, spre exemplu, aparatul foto, microscopul, lupa sau calculatorul ca mijloc tehnico-criminalistic. Credem că, din momentul în care aceste tehnici sunt adaptate metodic, adică sunt formulate reguli şi procedee de utilizare, există programe speciale pentru calculatoare potrivit sarcinilor ce se cer a fi rezolvate în criminalistică. O astfel de interpretare este justificată nu numai din punctul de vedere al unităţii surselor de provenienţă a tehnicii criminalistice, dar şi de unitatea scopurilor, a cadrului juridic de aplicare. Scopul principal, în acest sens, este descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, iar baza legislativă o reprezintă legea procesual-penală. Atât pentru lege, cât şi pentru practică, este indiferent ce fel de tehnică foloseşte ofiţerul de urmărire penală, specialistul-criminalist, expertul, dacă acestea sunt sau nu elaborate de tehnica criminalistică ori sunt împrumutate din alte domenii. Principalul constă în faptul că aceste mijloace corespund principiilor generale de admisibilitate în procedura penală, adică legalităţii şi exigenţelor etice, ce exclud ofensa, tratarea inumană sau degradantă a persoanelor. Pentru a asigura aceste condiţii, aplicarea tehnicii criminalistice se va sprijini pe reguli tactice şi metodici elaborate în mod special de către criminalistică în aceste scopuri. Rezumând cele spuse, se poate concluziona că conţinutul tehnicii criminalistice cuprinde: a) un sistem de cunoştinţe teoretice; b) un sistem de mijloace şi metode tehnico-ştiinţifice; c) reguli şi recomandări metodice privind utilizarea acestora în procesul de descoperire, cercetare şi 51 Колдин В. Криминалистика. -М.: МГУ, 1995, с.145.

×