Publicité

Kebudayaan dan Pendidikan Banu Umayyah serta Kerajaan-kerajaan Kecil Islam di al-Andalus

Senior Lecturer à Universiti Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia)
9 Jun 2020
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Ezad Azraai Jamsari(20)

Publicité

Kebudayaan dan Pendidikan Banu Umayyah serta Kerajaan-kerajaan Kecil Islam di al-Andalus

 1. PPPJ1253 SEJARAH & TAMADUN ISLAM DI AFRIKA UTARA DAN ANDALUS Semester 2 Sesi 2019/2020 Kedudukan Bani Umayyah dari segi Kebudayaan dan Pendidikan & Muluk al-Tawa’if (ms 55-66) ‘ Abdul Alif Aizad Bin Che Leh (A166622) Muhd Sohail Nureddin Bin Abdul Manan (A164242) Pensyarah Encik Ezad Azraai Bin Jamsari
 2. Kebudayaan • Terdapat 3 bahagian bidang kebudayaan yang berkembang maju pada zaman Bani Umawiyyah di Sepanyol iaitu: i) Intelektual ii) Sastera iii) Seni
 3. Intelektual • Bidang yang paling berkembang maju pada zaman tersebut adalah bidang syariah, iaitu hukum-hukum agama Islam yang berlandaskan Al-quran dan Hadith, qiyas dan ijma’ ulama. • Terdapat 2 mazhab yang terkenal di Sepanyol iaitu Awzaie dan Maliki(sunni). • Awzaie adalah mazhab yang berasal dari Syria hingga tahun 800M yang kemudiannya mengubah mazhab Maliki apabila al-Hakam I(796-822M) menjadikan mazhab Maliki sebagai mazhab rasmi negara. • Antara tokoh mazhab Maliki adalah Isa bin Dinor(m. 827M), Yahya bin Yahya al-Laithi(m. 847M) dan al-Utbi(m. 869M).
 4. • Pun begitu, tidak bermakna mazhab lain tidak sampai atau tidak diajar di Sepanyol. • Terdapat juga sarjana Islam Sepanyol yang menganuti mazhab lain selain mazhab Maliki. • Misalnya Baqi bin Makhlad(m.889M) dan Ibn Hazm(m.1064M) yang bermazhab Syafi’i dan al-Jahiz(m.868M) yang bermazhab Muktazilah. • Akan tetapi mereka hanya merupakan kumpulan yang kecil jika dibandingkan dengan mazhab Maliki. Intelektual
 5. Intelektual • Kumpulan ulama Maliki telah dibentuk dengan rasmi oleh kerajaan Bani Umaiyyah dan menjadi penasihat kerajaan dan mahkamah. • Aktiviti mereka ini dianggap sebagai aktiviti intelektual terpenting dalam bidang keagamaan dan dikatakan bidang kajian yang paling berkembang iaitu fiqah mazhab Maliki hingga akhir abad ke 10M di samping bidang Hadith, Tafsir, Ilmu Kalam dan sebagainya. • Ilmu duniawi juga turut berkembang dengan pesat seperti falsafah, perubatan, astronomi dan matematik pada zaman al-Hakam II(961-976M) dan juga bidang sejarah dan biografi tidak kurang pentingnya seperti ‘Arib(m.980M) yang menyambung penulisan kitab Tarikh al-Tabari dari tahun 904M hingga 932M.
 6. Kesusasteraan • Zaman Bani Umaiyyah telah melahirkan ramai ahli sastera dan penyair yang melahirkan pelbagai bentuk syair dan sajak dari kawasan timur empayar Islam • Abu Nuwas(m.803M), al-Mutanabbi(m.965M) idea mereka telah dibawa ke Sepanyol dan diubahsuai mengikut keadaan dan suasana di Sepanyol. • Antara penyair Islam Sepanyol yang terkenal adalah Ibn Abd Rabbih(860- 940M) dengan karya al-’Iqd al-Farid(rantai yang tidak ada taranya) dan Ibn Hani al-Andalusi dan digelar Mutanabbi di Barat kerana karyanya hampir menyerupai al-Mutanabbi di timur dan mencipta bentuk syair yang baru.
 7. Kesusasteraan • Pada hakikatnya seni sastera di Sepanyol sudah tumbuh dan berkembang sejak zaman Abdul Rahman al-Dahkhil lagi di mana beliau sendiri seorang yang terpelajar dan berminat dalam seni syair. • Penyair yang terkenal pada zaman Abdul Rahman al-Dakhil adalah Abu al- Makhsyi yang menjadi penyair istana dan menjadi buta. • Pada zaman ini juga muncul tukang cerita di pasar perniagaan seperti seribu satu malam dan Kalilah wa al-Dimnah iaitu cerita dongeng untuk tujuan pengajaran menggunakan haiwan sebagai watak dan akhirnya mempengaruhi negara Eropah seperti kisah Reynar, Bocaccacio dan Chaucer.
 8. Kesenian • Bidang kesenian pula walaupun jauh dari perkembangan yang sebenar tetapi ternyata zaman Bani Umaiyyah adalah bermula perkembangan dalam bidang kesenian Islam di Sepanyol. • Ianya dianggap bermula ketamadunan Islam di Sepanyol dan pada ketika itu juga terbinanya masjid besar Cordova di Sepanyol. • Dibina oleh Abdul Rahman al-Dakhil, kemudian diluas dan dipindahkan lagi oleh Abdul Rahman II, al-Hakam II dan al-Mansur. • Keistimewaan masjid ini adalah dari segi kehalusan dan keindahan seni bina yang tidak dijangka pada waktu itu.
 9. Kesenian • Masjid besar Cordova ini juga dikatakan mampu menyaingi masjid di Makkah, Masjid al-Aqsa di Baitulmaqdis dan Masjid Umawi di Damsyik. • Terdapat juga istana Madinah al-Zahra yang dibina Abdul Rahman III al- Nasir dan Madinah al-Zahira oleh al-Hajib al-Mansur, benteng-benteng pertahanan, barang kemas dan alat perkakas rumah yang dibuat dari emas, perak, gading, marmar, kristal yang ditemui di Cordova. • Hal ini menunjukkan bahawa bidang kesenian pada zaman Bani Umaiyyah di Sepanyol melahirkan sebuah tamadun yang cemerlang.
 10. Kesenian • Pada keseluruhannya boleh dikatakan penciptaan seni Islam di Sepanyol adalah gabungan antara bahan binaan yang diperoleh dari barat dengan teknik dan idea dari negara-negara Islam di timur. • Jika sekiranya dalam bidang bahasa dan sastera, orang Arab yang lebih banyak terlibat tetapi dalam bidang penciptaan seni boleh dikatakan hampir sama ramai antara Arab, Barbar dan penduduk Islam tempatan. • Dengan sebab itu ia tidak boleh dianggap sebagai penciptaan seni orang Arab, Barbar atau Sepanyol tetapi adalah penciptaan seni orang Islam.
 11. Pendidikan • Kerajaan Bani Umaiyyah sangat menggalakkan perkembangan pendidikan. • Salah satu galakan yang diberikan oleh kerajaan Bani Umaiyyah di Sepanyol adalah pembinaan masjid untuk tempat ibadah dan juga menimba ilmu pengetahuan. • Selain itu, memberi galakan kepada para ilmuan, sama ada dari dalam atau luar Sepanyol, Arab atau bukan Arab datang untuk mengajar di masjid-masjid • Penyebaran ilmu pengetahuan banyak berlaku selepas zaman Abd Rahman al-Dakhil dan berkembang dengan pesat.
 12. Pendidikan • Sistem pendidikan pada zaman Bani Umaiyyah terbahagi kepada tiga tahap iaitu: i) Peringkat rendah (Ibtida’iyah Indadiyah) ii) Peringkat menengah (thanawiyah) iii) Peringkat tinggi/university • Kemudahan-kemudahan pendidikan seperti buku, alat tulis dan lainnya telah disediakan dan mudah diperolehi di Cordova dan membawa kepada perkembangan yang pesat dan cepat di dalam bidang pendidikan di bawah kerajaan Bani Umaiyyah di Sepanyol.
 13. MULUK AL-TAWA’IF
 14. Muluk al-Tawa’if Kerajaan-kerajaan kecil Islam di Sepanyol (Andalus) • Kerajaan Bani Umaiyyah di Sepanyol mula menjadi lemah bermula pada akhir pemerintahan Hisyam II, iaitu anak al-Hakam II kira-kira pada tahun 1009M berpunca perpecahan dalam kalangan keluarga dan pembesar istana. • Akibatnya, maka lahir kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh Muluk al-Tawa’if iaitu raja-raja kecil yang memerintah wilayah di Sepanyol. • Pada zaman ini, tidak ada kerajaan pusat yang mengawal atau menyelaras pentadbiran di Sepanyol, mereka hanya menjalankan pentadbiran sendiri sahaja.
 15. Muluk al-Tawa’if • Keadaan politik pada ketika itu berpecah dan tidak stabil, di bahagian selatan dan timur Sepanyol sahaja terdapat 30 unit politik diwujudkan. • Pemerintahan Muluk al-Tawa’if terbahagi kepada 3 puak besar iaitu Barbar, Saqalibah(Slavs) dan lainnya termasuk Arab dan bangsa Sepanyol sendiri. i) Barbar – selatan Sepanyol (Guadalquivir/al-Jazirah al-Hadra) dan lainnya. ii) Saqalibah – timur Sepanyol dan lainnya iii) Arab di Andalus – barat Sepanyol(Kerajaan Bani ‘Abbad) dan lainnya. iv) Arab dan bukan Arab – Kerajaan Jahwariyah di Cordova dan Kerajaan Amiriyah di Valencia dan lainnya.
 16. Muluk al-Tawa’if • Kerajaan yang terakhir adalah kerajaan Tujibiyah dan Hudiyah di Saragossa. • Hampir semua kerajaan Muluk al-Tawa’if melaksanakan dasar agresif dan bersengketa antara satu sama lain walaupun meminta pertolongan dari musuh • Perpecahan yang berlaku dalam kalangan pemimpin Islam telah memberi kesempatan pada orang Kristian di utara untuk mengukuhkan kedudukan. • Mereka yang sebelum ini membayar ufti atau jizyah kepada khalifah tetapi Muluk al-Tawa’if pula yang membayar ufti kepada mereka.
 17. Muluk al-Tawa’if • Pemimpin Kristian yang terkuat pada ketika itu adalah Alfonso IV yang memerintah Leon dan Castile pada tahun 1065M-1109M • Beliau berjaya memungut ufti yang banyak dari pemimpin Muluk al-Tawa’if termasuk pemimpin dari Seville yang merupakan sebuah kerajaan yang kuat. • Toledo kemudian jatuh ke tangan Alfonso IV pada 1085M dan menjadi tapak kuat tentera Kristian untuk melancarkan gerakan Reconquista, penawanan semula Sepanyol oleh orang Kristian. Namun, kejatuhan Toledo telah mengerah al-Mu’tamid di Seville untuk meminta bantuan kepada kerajaan al-Murabitun di Afrika Utara pimpinan Yusuf al-Tasyfin.
 18. Muluk al-Tawa’if • Yusuf telah memenuhi permintaan kerajaan Islam Seville dan membawa tenteranya ke Sepanyol bagi memerangi Alfonso IV. • Dalam pertempuran di Zallaqah dekat Badajoz(1086M), Alfonso IV telah tewas dan kemudian Yusuf dipanggil semula ke Sepanyol pada tahun 1088M. • Kali ini, beliau melancarkan serangan besar-besaran bagi mengembalikan semula kawasan yang sebelum ini dibawah kerajaan Umaiyyah Andalus. • Pada 1091M, Cordova dan Seville berjaya ditawan oleh Yusuf Tasyfin dan bermula pemerintahan kerajaan al-Murabitun dan al-Muwahhidun yang dipimpin oleh keluarga Barbar.
 19. SEKIAN TERIMA KASIH
Publicité