Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Huraian sukatan pelajaran usm 2013 - tingkatan 4

499 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Huraian sukatan pelajaran usm 2013 - tingkatan 4

  1. 1. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN 4:PROGRAM INTELEK ICT: UNIVERSITI SAINS MALAYSIAminggu bil Perisian / tajuk hasil pembelajaran aktiviti catatan -Pelajar mendapatkan gambar (bahan) 1. Menyampaikan teknik untuk -memadam /edit power point - advance video & picture part memadam semua latar yang tidak latar gambar 1 diperlukan dari imej (remove tersebut background) -save sebagai JPEG pada current slide only1 1 - Pelajar 1.Menyampaikan teknik untuk mendapatkan masukkan video terus ke PPT tidak video (bahan) perlu disertakan fail video bila fail -pilih salah satu power point - advance video & picture part disalin ke tempat lain jenis bentuk pada 2 2. Menyatakan jenis bentuk pada video video tools . tools seperti: video -save format avi style,effects,shape,border. pada video2 Pengenalan sistem operasi (OS)-Part 1 -pelajar dapat 1. Menperkenalkan antaramuka -menyampaikan maklumat mengenai OS melihat perbezaan window 8 2 yang digunakan antara OS lama 2. Ciri-ciri dan fungsi yang ada di - LINUX (window 7) dan OS window 83 -WINDOW 8 baru (window 8) Pengenalan sistem operasi (OS)-Part 2 1.Cara install LINUX Pelajar dapat -menyampaikan maklumat mengenai OS 2. Menperkenalkan antaramuka LINUX mengguna OS yang digunakan 3.Ciri-ciri dan fungsi yang ada di LINUX LINUX4 - LINUX
  2. 2. minggu bil Perisian / tajuk hasil pembelajaran aktiviti catatan 1.Menyatakan jenis aplikasi /perisan Pelajar dapat Pengenalan sistem operasi (OS)-Part 3 percuma ada di LINUX menggunakan dan5 -aplikasi yang ada di LINUX memahami perisian tersebut Ujian penilaian tersebut akan diambil Pelajar mengambil6 markah 5% ujian penilaian7 3 1.memperkenalkan antaramuka baru prezi 2. penggunaan toolbar tambahan pada prezi 3.mengemukkan tajuk yang perlu dibincangkan pada mini projek kumpulan 4. mengemukakan perisian bagi menghasilkan grafik editing,animasi, video dan audio 1.pelajar memahami -Bagi menghasikan grafik editing: penggunaan prezi Prezi perisian adobe, Microsoft picture, paint 2.perbincangan kumpulan dan -Bagi menghasikan animasi: perisian mencari bahan bagi swishmax atau flash mini projek prezi -Bagi menghasikan video: perisian movie maker -Bagi menghasikan animasi: perisian swishmax
  3. 3. minggu bil Perisian / tajuk hasil pembelajaran aktiviti catatan -Bagi menghasikan audio tanpa video: perisian camtasia8 perbincangan Prezi mencari bahan dan Mini projek -Part 1 penghasilan bagi mini projek prezi9 Pelajar akan Mini projek –Part 2 dan present membentangkan hasil kerja mini projek tersebut akan diambil markah 20% projek prezi10 4 Pelajar membuat Flash latihan tersebut -menyampaikan kaedah bagi Latihan: drag and drop (part 1) untuk melihat hasil menghasilkan drag and drop kerja11 Pelajar membuat latihan tersebut Latihan : drag and drop (part 2) untuk melihat hasil kerja perbincangan Mini projek -Part 1 mencari bahan dan12 Tajuk: banner pengiklanan penghasilan bagi mini projek flash13 perbincangan Mini projek -Part 2 mencari bahan dan Tajuk: banner pengiklanan penghasilan bagi projek tersebut akan diambil markah 20% mini projek flash14 5 Dreamweaver Pengenalan antaramuka dan toolbar Pelajar membuat Latihan : login kelab ahli atau pengguna dreamweaver latihan tersebut laman web -menyampaikan cara untuk insert form untuk melihat hasil text field,properties value submit , type kerja password
  4. 4. minggu bil Perisian / tajuk hasil pembelajaran aktiviti15 Dreamweaver - menyampaikan cara untuk insert form Pelajar membuat radio button,properties value submit latihan tersebut Latihan: peti pengundian (undi) untuk melihat hasil kerja16 Dreamweaver -menyampaikan cara untuk memulakan Pelajar membuat create web page dengan ada latihan tersebut Latihan : create website start pages dan kemudahan tamplate , dan secara untuk melihat hasil secara manual manual design page sendiri. kerja17 6 Pelajar membuat -menyampaikan teknik untuk Adobe photoshop latihan tersebut menghasilkan perkataan double layer Latihan: smart object untuk melihat hasil dengan menggunakan smart object kerja18 Pelajar membuat -menyampaikan teknik untuk Adobe photoshop latihan tersebut menghasilkan gambar tersebut ke Latihan: menghasilkan gambar grayscale untuk melihat hasil grayscale kerja19 - menyampaikan teknik untuk Pelajar membuat Adobe Photoshop menghasilkan bentuk frame latihan tersebut Latihan: menghasilkan bentuk frame untuk melihat hasil kerja20 Ujian penilaian adobe photoshop -Ujian penilaian tersebut akan diambil markah 5%

×