Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Veprimtaria gjeologjike e erës

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Era dhe veprimtaria e eres
Era dhe veprimtaria e eres
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Veprimtaria gjeologjike e erës

 1. 1. Veprimtaria gjeologjike e erës • Studimi i veprimtarise gjeologjike të Eres ka rëndësi të madhe, pasi era me fuqin e vet luan një rolë të madhe në formimin e formave të larmishme relievore në siperfqen e Tokes. • Era si faktor i jashtëm (ekzogjen) vepron në vazhdimësi që nga periudhat e hershme gjeologjike e deri më tani duke krijuar forma të ndryshme në sipërfaqen e tokës ,shkatërron shkëmbnje ,I bart ato ,i bartë nga vendi origjinës i depoziton etj . • Te gjitha proceset e erës I quajmë Procese EOLIKE Puna shkatërruse e erës Puna kryesore e erës varet nga shpejtësia e saj sa më e madhe shpejtësia aq më e madhe është forca shkatërruse . Veprimi eolik më së shumti vepron në viset e zhveshura (shkretirat, gjysm shkretira) pastaj ne faqet e maleve të larta, në brigjet e lumejve ,detrave apo edhe në vendet qe janë të ekspozuara ndaj erërave
 2. 2. Era shfaqet në dy forma: Deflacioni dhe Korazion Deflacioni-kuptojmë punën fryerëse që bën era me forcën e saj në shkëmbinjët duke i a larguar materialin e imët që i mbulon(zhveshjen e shkëmbinjëve) Korazioni- kuptojmë punën goditëse që bën era mbi shkëmbit krahas forces goditëse te saj dhe matrialet grimcor
 3. 3. • Si rrjedhim I procesit të deflanacionit dhe korazionit lindin forma karakteristike skulpturore të relievit ku kemi dy forma te tilla: Pozitive dhe Negative. K.eulike Form eulike ne trajtë sfere
 4. 4. Puna transportuese dhe depozituese e erës • Era bën një punë të madhe transportuese dhe depozituese. Kjo veprimtari varet kryesishtë nga shpejtësia e saj dhe nga sasia e materialit të shkrift që ngrihet dhe transportohet nga era . Materiali që më së shpeshti transportohet nga era është kokrrizat e rërës.
 5. 5. • Materiali i përfituar nga veprimtaria e erës kryesishtë është rëra, duke u grumbulluar formon forma të relievit pozitive në trajtë kodrash asimetrike siq janë: 1.Dunat 2.Barhanat 3.Valëzimet
 6. 6. Dunat • Dunat – janë kodra simetrike prej rërës me kulm pak a shum të rrumbullakosur. Dunat janë karakteristike për shkëretirat dhe plazhet.
 7. 7. Barhana • Barhana-janë grumbullime rëre nga era në trajtë korash me lartësi prej disa metra dej 200 metra . Barhanet janë karakteristike për shkretirat dhe zakonisht formohen në form vargjesh.
 8. 8. Valëzimet • Valëzimet –vërehen në vende të rrafështa prej rëre nuk kanë ngritje të mëdha. Ato formohen zakonishtë në plazhe dhe në shkretira kur fryn era të lehta
 9. 9. Veprimtaria gjeologjike e akullnajave • Akullnajat janë masa të mëdha akulli lëvizës, që formohen në zonat me klimë të ftohët e mjaft të lagët dhe konkretisht në malet e larta e në vendet polare, ajo zenë 10% te siperfaqes së Tokës. Shkenca që merret me studimine akullnajave quhet “Glaciologji”(latin.-glacis-akull). ˚ . Ajo studjon kushtet e formimit ,regjimit,përhapjen dhe veprimtarinë e akullnajave . Akullnajat formohen kur temperatura mesatare vjetore ëshët shumë e ulët rreth -0 ˚
 10. 10. Akullnajat ndahen: 1.Malore (tipi alpin) 2.Rrafshlarteve (tipi skandinav) 3.Kontinentale (tipi polar)
 11. 11. Akullnajat Malore (tipi alpin) • Akullnajat malore zën sipërfaqe relativishtë të vogla. Në to dallohet : Zona e ushqimit (zona e akumullimit ) Zona e rrjedhjes (zona e shkarkimit)
 12. 12. Akullnajat Rrafshëlarte (tipi skandinav) • Akullnajat rrashëlarte janë karakteristike për malet me maja të sheshta. Në këto male formojnë pellgje masive me siperfaqe qindra km katror.
 13. 13. Akullnajat kontinentale (tipi polar) • Akullnajat kontinentale ndodhen në zonat polare dhe përbëjn rreth 99% të siperfaqës të zënë me akullnaja . Trashësia e akullnajave varion deri ne 4000 metra. Akullnajat kontinentale kryesore janë: Groenlandes me sip.1.9milion km katror(trashësi 3.5 km) Antarktidës me sip.13milion km katror (trashësia 4 km)
 14. 14. Puna gjeologjike e akullnajave • Puna gjeologjike e akullnajave është : 1.Puna shkatërruese 2.Puna transportuese 3.Depozitimet akullnajore
 15. 15. • Puna shkatërruese e akullnajave - ka të bëjë me lëvizjen e akullnajave mbi shkëmbi duke shkatrruar shtratin e tyre me anë te peshës se vetë. Puna transportuese e akullnajave – mundësohet me anë të erës dhe të ortekëve , gjatë këtyre proceseve ndodhin gërvishje në shkëmbi, transportime të rërës dhe materialit argjilorë. Depozitimet akullnajore – nga shkrirja e akullit materiali copëzor I futur në të bie në shtratin akullnajor dhe jep morenat e depozituara ku dallojm dy lloje kryesore: “Morenat bazale” dhe “Morenat ballore”
 16. 16. • Puna shkatërruse e akullnajave qon në krijimin e formave karakteristike të relievit siq janë: Luginat Akullnajore dhe Cirqet Akullnajore.
 17. 17. Ciklet dhe Epokat akullnajore • Në bazë të disa studimeve në vendete ndryshme kanë ndodhur disa dyndje dhe tërheqje akullnajore .Ndër to në historin e Tokës njihen 4 të tilla.
 18. 18. 1.Cikli i parë akullnajor ka ndodhur rreth 600 milionë vjetë me parë në epoken e proteozoikun .Ajo ka lënë gjurmë në Kinë në Norvegji dhe në Groenlandës Lindore. 2.Cikli i dytë akullnajor ka ndodhur mbi 400 milion vite më parë. Gjurmët e tij dallojnë qartë në Amerikën Veriore dhe atë Jugore dhe në ish BRSS. 3.Cikli i tretë akullnajor ka ndodhur në paleozioikun e vonëshëm (240 milon vjetë me parë) . Gjurmët e kësaj epoke i vrejmë në Australi. 4.Cikli i katërt akullnajor ka ndodhur në preiudhen antropogjen . Fillet e kësaj epoke janë rreth 2 milion vjetë ndërsa përfundimi i saj ka ndodhur para 10 mijë vjetë. Gjurmët e saj i vrejmë në Evropën Veriore dhe Lindore .
 19. 19. Puna shkatërruese e detit • Puna shkatërruese e detit quhet Abrazion(lat.abrasio-gërvishje). Ajo lidhet kryesisht me valët e shkaktuara nga era Era shkakton dallgë të mëdha dhe ato lëvizin me shpejtësi dhe largësi të ndryshme që zakonishtë kur arrin në bregdet përplasen dhe shkatrrojnë shkëmbi me masë deri disa dhjetra tonë.Gjatë këtyre proceseve krijohen kepa , shpella,harqe. Hark Shpellë
 20. 20. Veprimtaria gjeologjike e liqeneve • Liqene quhen pellgje ujore me siperëfaqe e sterës që nuk ka lidhje të drejtëperdrejt me dete dhe oqeane. Shkenca qe merret me studimin e liqeneve quhet Limnologji.(grek.- limne- liqen). Liqenet vendosen në lartësi të ndryshme mbi nivelin e detit, nga 5465 metra deri në -392 metra
 21. 21. Puna gjeologjike e liqeneve • Veprimtaria gjeologjike e liqeneve nuk është shumë e gjerë për arësyje të lëvizjeve të pakta të masave të ujitë, andaj procesi i shkatërrimit ,transportimit dhe i depozitimit ka rol dytësorë në liqene. Këto procese varen nga mineralizimi i ujitë , relievit ,kushteve klimatike etj.

×