Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                  Sekolah Menengah Renda...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                   Sekolah Menengah Re...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                           Seko...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                            Se...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                        Sekolah Me...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                           Sek...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                   Sekolah Menengah Rendah          penjajah...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Sejarah Tingkatan 2

24 631 vues

Publié le

Publié dans : Formation

Sejarah Tingkatan 2

 1. 1. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 2 Tema 3: Kemakmuran dan Kekayaan Negara Kita Menarik British Untuk Menjajah Tema 4: Tindak Balas Masyarakat TempatanTerhadap Penjajah British 1
 2. 2. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahTEMA 3: KEMAKMURAN DAN KEKAYAAN NEGARA KITA MENARIK KUASA LUAR UNTUK MENJAJAHTema ini mengisahkan penapakan, perluasan pengaruh dan penjajahanBritish di negara kita. British telah memperkenalkan sistem pentadbirannyadalam kehidupan masyarakat Melayu yang telah menjejaskan kedudukanpemimpin tempatan. Bagi tujuan mengeksploitasi kekayaan negara kita,British memperkenalkan ekonomi dagangan, industri dan penggunaanteknologi moden. Perubahan ini membawa berbagai-bagai kesan dalamkehidupan masyarakat sehingga menyebabkan sistem ekonomi tradisionalterpinggir. 2
 3. 3. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CARTA ALIRAN Tema 3: Kemakmuran Dan Kekayaan Negara Kita Menarik British Untuk Menjajah LATAR FOKUS I FOKUS 2 KESAN BELAKANG Penapakan dan Penguasaan peluasan hasil bumi Tindak balasPeluasan kuasa pengaruh barat di tokoh tempatanbarat di Asia Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah Negeri-Negeri Selat Negeri-Negeri Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Melayu Tidak Bersekutu 3
 4. 4. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahTEMA 3: KEMAKMURAN DAN KEKAYAAN NEGARA KITA MENARIK BRITISH UNTUK MENJAJAH TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME3. KEMAKMURAN DAN KEKAYAAN NEGARA KITA MENARIK BRITISH UNTUK MENJAJAH 3.1 enapakan dan Memahami pembentukan Negeri- peluasan Negeri Selat pengaruh British Aras 1 • Menceritakan tentang masalah di Kedaulatan Kajian Peta: Memanfaatkan aset a. Negeri-Negeri Kedah dan Johor yang membawa Laluan perdagangan negara Malaysia Selat campur tangan British Monopoli antara Eropah dan • Menghargai dan • Menyatakan sebab-sebab pihak China memanfaatkan i. Pulau Pinang British mengambil Pulau Pinang, Syarikat Hindia aset-aset negara - Masalah Kedah Seberang Prai, Singapura dan Timur Inggeris Membina Peta kita dan hubungan Melaka Minda: dengan kuasa • Memerihalkan penapakan British di Sistem pewaris Faktor-faktor Kebijaksanaan luar Pulau Pinang, Seberang Prai, takhta perluasan kuasa menjalinkan Singapura dan Melaka British ke Pulau hubungan - Perbincangan Pinang, Singapura • Bijak berfikir dan • Menyatakan syarat Perjanjian Sultan Kedah dan Melaka. bertindak Inggeris-Belanda dengan Francis Light 4
 5. 5. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME - Pulau Pinang Aras 2 diambil British • Menceritakan usaha-usaha Anak gahara Kajian Peta: pemimpin Kedah mengambil semula Melakar dan - Percubaan Kedah Pulau Pinang Laluan kapal- melabel peta mengambil semula • Membincangkan Perjanjian Inggeris- kapal dagangan kedudukan Negeri- Pulau Pinang Belanda dan kesannya Negeri Selat Pusat • Menghuraikan proses pembentukan - Pengambilan pengumpulan Main Peranan: Negeri-negeri Selat Seberang Perai Cara British di Pulau Membuat Pinang, Singapura ii) Singapura Aras 3 pakatan dan Melaka - Krisis kerajaan Johor- Riau • Membuat justifikasi tindakan Sultan Muslihat Kajian Peta: Lingga Kedah dan Sultan Johor dalam Menanda Negeri- menyelesaikan masalah dalam Jajahan Mahkota negeri Selat - Singapura negeri diambil oleh • Membincangkan pembahagian Negeri-negeri Lawatan: British pengaruh kuasa Barat dalam Selat Muzium dan Arkib Perjanjian Inggeris-Belanda iii) Melaka memudahkan penguasaan Barat di Pusat- PerjanjianInggeris- Kepulauan Melayu perdagangan Belanda 1824 bebas - Penubuhan Negeri- negeri Selat dan pentadbirannya 5
 6. 6. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEb. Campur tangan Memahami campur tangan British di British di Perak, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Selangor, Negeri Pahang Sembilan dan Pahang Aras 1 • Menyenaraikan faktor-faktor yang Perebutan takhta Membina Garis Kebijaksanaan i. Hubungan Negeri- menyebabkan campur tangan British Masa: menjalinkan Negeri Selat di Negeri-negeri Melayu Dasar campur Penapakan dan hubungan dengan Negeri- • Menyatakan maksud Sistem Residen tangan campur tangan • Sentiasa Negeri Melayu • Mengemukakan tujuan pembentukan British di Perak, berwaspada sebelum campur Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Kongsi gelap Selangor, Negeri terhadap unsur- tangan British Sembilan dan unsur luar • Menyatakan kesan pembentukan Sistem Pahang Negeri-negeri Melayu Bersekutuii. Faktor campur perwarisan takhta tangan di Perak Perbincangan Aras 2 Kumpulan:- Keadaan di • Menjelaskan keadaan di Perak, Revolusi Faktor-faktor Negeri-Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Perindustrian campur tangan Melayu yang Pahang yang membawa kepada British di Negeri- menyebabkan campur tangan British negeri Melayu campur tangan • Mengupas peranan dan bidang Bersekutu British kuasa sultan, pembesar dan residen dalam Sistem Residen 6
 7. 7. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME - Kekayaan hasil • Membincangkan alasan yang Residen Kajian Dokumen: Kewajipan perlombongan di digunakan oleh British untuk Isi kandungan mempertahankan Perak, Selangor, campur tangan di Negeri-negeri Sistem Residen Perjanjian Pangkor ketuanan bangsa Negeri Sembilan Melayu • Berani dan Pahang • Menjelaskan kesan Revolusi Negeri-negeri Peta Minda: mempertahanka Perindustrian terhadap campur Melayu Sebab n hak dan - Kesan Revolusi tangan British di Negeri-negeri Bersekutu pembentukan kedaulatan Perindustrian dan Melayu Negeri-negeri negara perubahan dasar Melayu Bersekutu kerajaan British Aras 3 • Menghubungkait kesan Revolusi Kajian Peta:iii. Pengenalan Perindustrian dan dasar kerajaan Menanda negeri- Sistem British dengan perubahan politik, negeri Melayu Residen ekonomi dan sosial di Negeri- Bersekutu -Perak Negeri Melayu -Negeri Sembilan • Membahaskan keberkesanan -Selangor pentadbiran Negeri-Negeri Melayu -Pahang Bersekutu.iv. Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (1896) dan kesannya -Tujuan 7
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah -Pentadbiran Persekutuan -Kesan TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEc. Penerimaan Menganalisis pentadbiran Penasihat Penasihat British British di Kedah, Kelantan, di Kedah, Terengganu, Perlis dan Johor Kelantan, Terengganu, Perlis Aras 1 dan Johor • Menyatakan cara pihak British Negeri naungan Perbincangan: Berdiplomasi menyekat perluasan kuasa Barat lain Cara pihak British • Membuat i. Menyekat di Kedah, Kelantan, Terengganu, Penasihat British menyekat perluasan keputusan yang penapakan Perlis dan Johor kuasa barat lain bijaksana kuasa Barat • Memerihalkan hubungan Kedah, Perjanjian Sulit lain Kelantan, Terengganu, Perlis dengan Membina Carta Kejituan visi dan Siam dan British Bunga emas Aliran: misi menjamin - Hubungan • Menyatakan peranan Penasihat Proses penerimaan keunggulan negara Kedah, Perlis, British di Kedah, Kelantan, Sistem Kangcu Penasihat British • Merealisasikan Kelantan dan Terengganu dan Perlis pembangunan Terengganu Surat Sungai Pengurusan negera • Memerihalkan pemodenan Johor dan dengan British Grafik: penerimaan Penasihat British dan Siam Kedudukan dan • Memerihalkan tentang Sistem bidang kuasa Kangcu residen dan • Menyatakan jasa dan sumbangan penasihat British pembesar-pembesar Johor Kajian Peta: Melakar dan melabel peta lokasi 8
 9. 9. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah negeri-negeri yang menerima Penasihat British TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEii. Kedudukan Aras 2 Penasihat • Menghuraikan penerimaan British penasihat British di Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Johor - Kedah, • Menjelaskan kepentingan Surat Perlis, Sungai Kelantan dan Aras 3 Terengganu • Membuat kesimpulan kewibawaan menerima pemerintah dan pembesar Johor Penasihat dalam usaha mengekalkan British kedaulatan negeri Johor • Membuat perbandingan peranan - Pemodenan Residen dengan Penasihat British Johor dan penerimaan Penasihat British 9
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEd. Sarawak di bawah Memahami pemerintahan keluarga pemerintahan Brooke di Sarawak keluarga Brooke Aras 1i. Penapakan kuasa • Memerihalkan peristiwa yang Kerahan tenaga Membina Carta Karisma James Brooke membawa kepada pengambilan Aliran: kepemimpinan Sarawak oleh James Brooke Raja Putih Peringkat perluasan • Bersikap - Pentadbiran • Menyatakan peringkat perluasan kuasa Brooke kepemimpinan Sarawak kuasa di bawah pemerintahan Monarki cemerlang sebelum 1841 keluarga Brooke Perbincangan: • Menyatakan perubahan yang Perlembagaan Perubahan Membela maruah - Pengambilan dilakukan oleh pentadbiran Brooke pentadbiran, negara Sarawak oleh Majlis Tertinggi ekonomi dan sosial • Sedia • Menyatakan Kandungan James Brooke Sarawak di bawah mempertahanka Perlembagaan 1941 Majlis Negeri pentadbiran Brooke n negara • Menamakan bandar-bandar baru iaitu Kuching, Miri dan Sibu 10
 11. 11. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEii. Perubahan di Aras 2 bawah • Menghuraikan peranan pemimpin- Kajian Peta: pemerintahan pemimpin tempatan dalam Melakar dan keluarga Brooke pentadbiran di Sarawak melabelkan (1841 –1941) • Membincangkan perubahan kawasan pentadbiran, ekonomi dan sosial pemerintahan - Sistem Sarawak di bawah pentadbiran keluarga Brooke di pentadbiran keluarga Brooke Sarawak - Perubahan Aras 3 Carta Organisasi: sosial dan • Mencerakinkan peranan Majlis Membina carta ekonomi Tertinggi dan Majlis Negeri pentadbiran keluarga Brooke di • Membuat inferens tentang - Perlembagaan Sarawak Perlembagaan 1941 ke arah 1941 berkerajaan sendiri Peta Minda: Perubahan pentadbiran ekonomi dan social Sarawak di bawah pemerintahan Brooke 11
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEe. Sabah di bawah Memahami pemerintahan Syarikat pemerintahan Borneo Utara British di Sabah Syarikat Borneo Utara British Aras 1 (SBUB) • Menyatakan nama-nama lain bagi Orang Tua Membina Carta Perjuangan Sabah Aliran: mempertahankani. Penapakan kuasa • Menceritakan penapakan dan Ketua Anak Penapakan kuasa maruah negara Barat di Sabah peluasan kuasa barat sehingga Negeri Barat di Sabah Malaysia pengambilan Sabah oleh Syarikat • Sedia- Pentadbiran Borneo Utara British Residensi Kajian Carta: mempertahanka Sabah sebelum • Menyenaraikan syarat-syarat yang Organisasi n negara kita 1860 diberikan oleh kerajaan British untuk Mahkamah Anak pentadbiran Syarikat menubuhkan Syarikat Borneo Utara Negeri Borneo Utara British Kebijaksanaan- Pengambilan British dalam membuat Sabah oleh Mahkamah Kajian Gambar: keputusan • Menyatakan perubahan yang Syarikat Borneo Majistret Tamu Besar di menguntungkan dilakukan oleh Syarikat Borneo Utara Utara British Sabah negara British Majlis Penasihat • Berfikiran • Menamakan bandar-bandar baru Kajian Peta: iaitu Kudat, Sandakan, Tawau, Lahat strategik dalam Piagam Diraja Menanda dan perancangan Datu dan Jesselton melabel residensi- residensi pentadbiran di Sabah 12
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEii. Perubahan di Aras 2 bawah pentadbiran • Menghuraikan peranan pemimpin- Syarikat Borneo pemimpin tempatan dalam Utara British pentadbiran Sabah • Membincangkan perubahan - Sistem pentadbiran, ekonomi dan sosial pentadbiran Sabah di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British - Penyertaan • Menjelaskan peranan Ketua Anak penduduk Negeri dan Orang Tua di Sabah tempatan • Menjelaskan bidang kuasa Mahkamah Majistret dan Mahkamah - Perubahan Anak Negeri di Sabah sosial dan ekonomi Aras 3 • Mentafsir syarat-syarat piagam yang diberikan oleh kerajaan British untuk menubuhkan Syarikat Borneo Utara British • Menjustifikasikan usaha-usaha Syarikat Borneo Utara British untuk melicinkan pentadbiran di Sabah • Menilai keberkesanan pentadbiran Syarikat Borneo Utara British kepada 13
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah penduduk tempatan CARTA ALIRAN Tajuk 3.2: Penguasaan Hasil Bumi Dan Kesannya FOKUS KESAN LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT Keperluan bahan Penguasaan Perubahan sosio-Kegiatan ekonomi mentah hasil bumi dan ekonomitradisional di TanahMelayu, Sarawak dan kesan ekonomiSabah dagangan 14
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME3.2 Penguasaan Mengetahui perkembangan hasil bumi dan pertanian, perlombongan dan kesannya perdagangana. Perkembangan Aras 1 Sara diri Projek Membuat Memanfaatkan ekonomi • Menyatakan bentuk pertanian yang Buku Skrap: kepelbagaian dagangan dijalankan di negara kita Ekonomi Kegiatan ekonomi khazanah negara • Menyenaraikan jenis pertanian sara tradisional dagangan Malaysiai. Pengenalan diri dan pertanian dagangan di • Memelihara dan sistem negara kita Ekonomi Kajian Peta: memanfaatkan perladangan • Menceritakan latar belakang dagangan Kawasan pertanian khazanah penanaman getah di negara kita dan kawasan negara kita - Pertanian Dwiekonomi perlombongan • Menyatakan faktor yang dagangan (sagu, mempengaruhi perkembangan lada hitam, Modal Mengumpul getah gambir, tebu, ubi Bahan: kayu, kopi, getah • Menyatakan tujuan Rancangan Bahan relia yang dan lain-lain) Sekatan Stevenson (1922) dan berkaitan ekonomi Rancangan Peraturan Getah dagangan Antarabangsa (1934) • Menyenaraikan hasil galian di negara kita • Menceritakan latar belakang perusahaan bijih timah di negara kita 15
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah • Menyenaraikan faktor perkembangan perusahaan bijih timah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME - Perkembangan • Menyatakan tujuan Rancangan Cari gali minyak perusahaan Peraturan Bijih Timah Antarabangsa getah (1931) dan Majlis Bijih Timah Kemudahan Antarabangsa (1934) kreditii. Perusahaan • Menyatakan hasil hutan dan hasil perlombongan laut Meramu- Aktiviti Aras 2 perlombongan • Mengklasifikasikan kegiatan- (bijih timah, bijih kegiatan ekonomi yang terdapat di besi, emas, negara kita bauksit, ilmanit, • Membincangkan keberkesanan petroleum dan Rancangan Sekatan Stevenson dan lain-lain) Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa dalam menstabilkan harga getah • Membincangkan keberkesanan Rancangan Peraturan Bijih Timah Antarabangsa dalam menstabilkan harga bijih timah 16
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME- Perkembangan perusahaan bijih Aras 3 timah • Menghubungkaitkan kekayaan hasil bumi negara kita denganiii. Pengeluaran hasil pendudukan British di Tanah Melayu hutan • Menjana idea tentang cara menstabilkan harga bahan mentah - Meramu sekarangiiv. Pembalakan 17
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEb. Perubahan Memahami perubahan sosioekonomi sosioekonomi Aras 1i. Penggunaan • Menyatakan keistimewaan Tanah Masyarakat Perbincangan: Kemajuan diri tenaga Melayu yang menyebabkan berbilang kaum Kemasukan tenaga mengukuhkan buruh luar kedatangan imigran Cina dan India buruh secara negara • Menyatakan cara kedatangan imigran Imigran terancang • Memperkasakan- Kemasukan Cina dan India ke Tanah Melayu diri untuk tenaga buruh • Mengemukakan kesan-kesan Sistem Kangani Kajian Peta: kemajuan secara kedatangan imigran Cina dan India - Rangkaian jalan negara kita terancang (cara- Sistem Kontrak kereta api dan • Memerihalkan perkembangan sistem cara dan dasar jalan raya pengangkutan dan perhubungan imigrasi British) Infrasfruktur • Menyenaraikan perkembangan - Kemunculan- Kesan ke atas kemudahan infrastruktur bandar baru masyarakat • Memerihalkan perkembangan sistem (wujudnya pendidikan hingga Perang Dunia Pengurusan pengenalan kaum Kedua Grafik: mengikut fungsi Jadual menunjukkan ekonomi, Aras 2 Sistem Pendidikan petempatan • Membandingkan cara kemasukan di Tanah Melayu 18
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah mengikut kaum, imigran melalui sistem Kangani dan hingga Perang kewujudan sistem Kontrak Dunia Kedua masyarakat • Membandingkan sistem pendidikan berbilang kaum Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil dan • Mengumpul maklumat tentang pertumbuhan pembentukan bandar Kuala Lumpur, bandar baru) Ipoh dan Taiping TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Aras 3ii. Infrastruktur / • Menghubungkaitkan perkembangan kemudahan ekonomi dengan infrastruktur dan Masyarakat sosial kemudahan sosial Sekolah Perbincangan: berbilang kaum asas - sistem • Mewajarkan tindakan British vernakular Menghubung kait kekuatan bangsa pengangkutan mengukuhkan kuasanya melalui “sebab dan akibat”: Malaysia (darat, udara, dasar pengenalan kaum mengikut Sekolah mubaligh • Bertoleransi laut) fungsi ekonomi - pertumbuhan dalam bandar bermasyarakat - sistem - perkembangan perhubungan sistem (telegraf, telefon, perhubungan radio dan dan perkhidmatan pos) pengangkutan - perkembangan - Kemudahan sistem sosial pendidikan (kesihatan, bekalan elektrik, saliran) 19
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendahiii. Sistem pendidikan sehingga Perang Dunia Kedua - Pendidikan Melayu- Pendidikan Inggeris, Cina dan Tamil TEMA 4: TINDAK BALAS MASYARAKAT TEMPATAN TERHADAP PENJAJAH BRITISH Tema ini menumpukan kepada kebangkitan semangat kebangsaan secara tersusun bagi membebaskan negara daripada belenggu penjajahan. Perjuangan bermula dengan kebangkitan tokoh-tokoh setempat, badan-badan dan kesatuan-kesatuan yang mempunyai corak perjuangan dan matlamat yang tertentu. Pemupukan kesedaran semangat kebangsaan juga disalurkan melalui pendidikan, karya penulisan, akhbar, dan majalah. 20
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CARTA ALIRAN Tema 4: Tindak Balas Masyarakat Tempatan Terhadap Penjajah British Tajuk 4.1: Perjuangan Pemimpin-Pemimpin SetempatLATAR BELAKANG SEBAB DAN FOKUS KESAN AKIBATCampur tangan Perjuangan Pemimpin KesedaranBritish dalam politik Kemerosotan Setempat tentangdan ekonomi kewibawaan dan pembelaan kekuasaan • Corak dan matlamat maruah bangsa pemerintahan • Reaksi British tempatan • Keberkesanan perjuangan 21
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahTEMA 4: TINDAKBALAS MASYARAKAT TEMPATAN TERHADAP PENJAJAH BRITISH TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME4.1 Perjuangan pemimpin setempata. Corak dan Memahami perjuangan pemimpin matlamat tempatan perjuangan (Dol Said, Aras 1 Rentap,Syarif • Memerihalkan perjuangan pemimpin Pejuang Kajian Peta: Semangat patriotik Masahor, setempat menentang penjajah Menandakan lokasi • Sanggup Dato’Maharaja • Menyenaraikan sebab pemimpin Pemimpin kebangkitan berjuang Lela, Yamtuan setempat menentang British setempat perjuangan mempertahanka Antah, • Mengemukakan matlamat dan corak menentang penjajah n negara Dato’Bahaman, perjuangan pemimpin setempat Hak tradisi Mat Salleh, Tok menentang penjajah Peta Minda: Kejituan iltizam Janggut, Antanom, Matlamat, tujuan perjuangan • Menyatakan kesan perjuangan Abdul Rahman dan corak • Gigih pemimpin setempat Limbong) perjuangan tokoh 22
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah • Mengemukakan langkah-langkah merealisasikan - Penentangan British menangani kebangkitan visi bersenjata pemimpin setempat TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME - Tujuan Aras 2 perjuangan: • Mengklasifikasi mengikut lokasi, Lakonan: Mendaulatkan hak • Pengusiran sebab, tujuan, cara dan kesan Perjuangan tokoh dan kewibawaan kuasa perjuangan menentang British bangsa penjajah • Membuat inferens tentang • Sentiasa keberkesanan perjuangan pemimpin Membuat Buku memelihara • Pengekalan setempat Skrap: maruah bangsa sistem Biodata tokoh pentadbiran Aras 3 Memartabatkan • Menjana idea tentang strategi Lawatan: perjuangan tokoh-b. Reaksi British perjuangan yang berkesan Tempat bersejarah tokoh negara • Mencirikan keistimewaan perjuangan • Kepemimpinanc. Keberkesanan tokoh-tokoh setempat cemerlang perjuangan • Membuat kesimpulan tentang keistimewaan tokoh-tokoh setempat Kepemimpinan yang menentang British berkarisma • Menghargai jasa dan tokoh-tokoh negara kita 23
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME4.2 Pembelaan Memahami perkembangan maruah bangsa kebangkitan semangat kebangsaan a. Kebangkitan Aras 1 semangat • Mentakrifkan semangat kebangsaan Gerakan Pengurusan Kepekaan terhadap kebangsaan • Menyatakan pengaruh luar yang pemulihan Islam Grafik: perkembangan untuk mempengaruhi kebangkitan Pengaruh dunia luar membebaskan semangat kebangsaan Gerakan Pan- nasionalisme luar • Bersatu dalam tanah air • Memerihalkan pengaruh dan kesan Islam terhadap usaha untuk pendidikan Agama, Melayu, Inggeris, kebangkitan kepentingan i. Pengaruh luar Cina dan Tamil dalam kebangkitan Kesatuan semangat negara (Turki, Mesir, semangat kebangsaan kebangsaan Indonesia, India, Semangat Kepentingan • Menyenaraikan tajuk, tujuan China, Jepun kebangsaan Kajian Peta: berorganisasi penulisan, puisi, cerpen, novel, dan Filipina) Lokasi gerakan • Bersefahaman majalah dan akhbar yang Kaum Tua kebangsaan negara dan muafakat menyalurkan idea perjuangan ii. Perkembangan luar yang dalam organisasi dalam negeri • Mengemukakan nama, tujuan, bentuk Kaum Muda mempengaruhi dan kesan penubuhan badan dan semangat kesatuan sebelum Perang Dunia Penjanaan 24
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah– Pendidikan Kedua Penulisan kreatif kebangsaan di semangat (Agama, • Menyenaraikan nama penulis dan negara kita nasionalisme Melayu, pemimpin kesatuan yang • Membestarikan Inggeris, mempengaruhi kebangkitan Carta Aliran: diri Cina dan semangat kebangsaan sebelum Perjuangan Badan Tamil) Perang Dunia Kedua dan Kesatuan dalam • memperjuangkan semangat kebangsaan TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME– Penulisan Aras 2 (novel, • Membandingkan prinsip perjuangan Emansipasi Peta Minda: Pendidikan cerpen, Kaum Muda dan Kaum Tua wanita Perkaitan pemangkin puisi, • Membandingkan bentuk pergerakan pendidikan dengan kematangan majalah dan nasionalis golongan sederhana Kongres perkembangan perjuangan bangsa akhbar dengan golongan radikal semangat • Membudayakan sebelum • Mengumpul maklumat tentang Gerakan radikal kebangsaan di ilmu dalam Perang pengaruh luar yang mempengaruhi Tanah Melayu kehidupan Dunia kebangkitan semangat kebangsaan Golongan Kedua) sederhana Pengurusan Kepelbagaian Aras 3 Grafik: strategi untukiii. Peranan badan- Melayu Raya Asas, tujuan dan mencapai matlamat • Menjana idea ungkapan “mata pena badan dan kegiatan perjuangan yang satu. lebih tajam daripada mata pedang” kesatuan- badan dan kesatuan Berfikiran strategik kesatuan • Membahaskan pengaruh luar sebagai Bulat air kerana sebelum pencetus semangat kebangsaan Kajian Teks: pembentung, bulat Perang • Membuat inferens keberkesanan Badan dan kesatuan manusia kerana Dunia Kedua pergerakan nasionalis awal yang menentang muafakat 25
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah penjajah- Tujuan perjuangan Perbincangan: • Bersatu teguh Kejayaan badan dan bercerai roboh- Bentuk kesatuan mencapai perjuangan matlamat Berani demi maruah perjuangan bangsa dan negara- Kesan • Berani kerana perjuangan benar 26

×