Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
SEJARAH TINGKATAN 2      BAB 4 KEKAYAAN EKONOMI SERAWAKMENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA      BROOKE
KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK        MENDORONG PENJAJAHAN         KELUARGA BROOKEPerpecahan Membuka      ...
Perpecahan Membuka Ruang PenjajahanSebelum kurun ke-19• Pembesar-pembesar tempatan dilantik oleh Sultan Brunei untuk  men...
Kesannya….Orang Bidayuh dan Orang Melayu  menentang pemerintah    Brunei Sarawak
Penyerahan Serawak kepada James Brooke1846• Sultan Omar Ali Saifuddin mencuba mentang James Brooke dan pembesar-pembesar ...
1841• Pangeran Raja Muda Hashim terpaksa melantik James Brooke sebagai Gabenor dan Raja Serawak pertama melalui Perjanji...
Perjanjian antara Pangeran Raja Muda   Hashim- James Brooke (1841)• Antara syarat perjanjian ialah:1. James Brooke meme...
Perjanjian antara Sultan Omar Ali Saifuddin      dengan Brooke1842Antara syarat perjanjian ialah:1. Sultan Brunei me...
Keluarga Brooke Meluaskan Kuasa
Tahun 1853• 1853, berlakunya penentangan di Saribas dan Batang Lupar• Sultan Abdul Mu’mein tidak dapat mengawal penentan...
Tahun 1861• Berlakunya masalah kekacauan di sepanjang Sungai Rajang• Sultan Mu’mein menyerahkan Sungai Rajang dan meneri...
Tahun 1883• Berlakunya pembunuhan beberapa orang Murut di Lembangan Sungai Trusan.• Hal ini menyebabkan kawasan tersebut ...
Tahun 1905• Charles Brooke telah membeli Lawas daripada Sultan Hashim Jalal (1885-1906)
Keluarga Brooke Memantapkan       Pentadbiran•PERKENALKAN PEMERINTAHAN BERAJA•PEMIMPIN TEMPATAN DILIBATKAN DALAM PEN...
PENGLIBATAN PEMIMPIN TEMPATAN DALAM      PENTADBIRAN BROOKEMajlis Tertinggi      Majlis negeri• Residen bahagia...
Sambungan…Majlis Bahagian           Jabatan• Residen, Penolong           • Jabatan Residen, Penolon...
Sambungan…Mahkamah Keadilan               Perlembagaan 1941• Kes sivil dalam kalangan orang melayu, orang ...
Perubahan Ekonomi di Bawah  Pentadbiran Keluarga Brooke• Tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secar besar-besaran•...
Jenis ekonomi…• Hasil hutan- sarang burung, getah jelutung, kayu balak, rotan• Tanaman tradisional-kelapa, gambir, lada ...
Perubahan Sosial di Bawah   Pentadbiran Keluarga Brooke• Keluarga Brooke melaksanakan Dasar Pecah dan Perintah untuk me...
Jadual ….kaum   Bidang pekerjaan     petempatanMelayu  pentadbiran        pedalamanIban   Ketenteraan  ...
Perubahan Sosial di SarawakPerbandaran       -Wujud dari perkembangan ekonomi dan pertambahan           ...
Sejarah tingkatan 2
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Sejarah tingkatan 2

41 577 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Sejarah tingkatan 2

 1. 1. SEJARAH TINGKATAN 2 BAB 4 KEKAYAAN EKONOMI SERAWAKMENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKE
 2. 2. KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN KELUARGA BROOKEPerpecahan Membuka Perubahan Ekonomi di Bawah Ruang Penjajahan Pentadbiran Keluara Brooke Perubahan Sosial Keluarga Brooke Di Bawah Pentadbiran Meluaskan Kuasa Keluarga Brooke Keluarga Brooke Memantapkan Pentadbiran
 3. 3. Perpecahan Membuka Ruang PenjajahanSebelum kurun ke-19• Pembesar-pembesar tempatan dilantik oleh Sultan Brunei untuk mentadbir tanpa campur tangan Kesultanan Brunei.• Serawak dibahagikan kepada beberapa daerah dan setiap daerah ditadbir oleh ketua tempatan Pada kurun ke-19 •Sultan Brunei melantik seorang pembesar Brunei iaiti Pangeran Indera Mahkota sebagai wakil pemerintah Kesultanan Brunei. •Mengambil alih kuasa pembesar Melayu tempatan •Mengambil alih perdagangan emas dan antimoni •Mengenakan cukai yang tinggi kepada penduduk tempatan •Tidak membayar upah kepada orang Bidayuh yang bekerja di lombong antimoni
 4. 4. Kesannya….Orang Bidayuh dan Orang Melayu menentang pemerintah Brunei Sarawak
 5. 5. Penyerahan Serawak kepada James Brooke1846• Sultan Omar Ali Saifuddin mencuba mentang James Brooke dan pembesar-pembesar yang menyokong Brooke• James Brooke dengan bantuan tentera British menyerang Sultan Brunei.• Sultan Brunei ditewaskan dan dipaksa menandatangani perjanjian mengikhtiraf James Brooke sebagai Raja Serawak yang merdeka dan mempunyai kedaulatan penuh ke atas Serawak. 1842 • James Brooke menghadap Sultan Brunei untuk mengesahkan kedudukan. •Bimbang dengan kehadiran angkatan British. Sultan Brunei terpaksa mengiktiraf perjanjian 1841 yang ditandatangani antara Pangeran Raja Muda Hashim dan James Brooke.
 6. 6. 1841• Pangeran Raja Muda Hashim terpaksa melantik James Brooke sebagai Gabenor dan Raja Serawak pertama melalui Perjanjian 1841 1840 •Pangeran Raja Muda Hashim didatangi James Brooke •Meminta pertolongan Brooke menamatkan tentangan •Berjanji melantik Brooke sebagai Gabenor jika berjaya •Pangeran Raja Muda Hashim melengah-lengahkan perlantikan James Brooke kerana menyedari Sultan Brunei tidak akan bersetuju •Jame Brooke berasa marah dan bertindak membedil bandar Kuching.
 7. 7. Perjanjian antara Pangeran Raja Muda Hashim- James Brooke (1841)• Antara syarat perjanjian ialah:1. James Brooke memerintah negeri Sarawak dan Menguasai segala hasilnya2. James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat istiadat orang Melayu
 8. 8. Perjanjian antara Sultan Omar Ali Saifuddin dengan Brooke1842Antara syarat perjanjian ialah:1. Sultan Brunei menyerahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan dan menyerahkan segala hasil cukainya kepada James Brooke dan pewarisnya2. James Brooke akan membayar 2500 dolar setiap tahun kepada baginda3. Agama dan adat istiadat penduduk Sarawak tidak boleh diganggu.4. Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak
 9. 9. Keluarga Brooke Meluaskan Kuasa
 10. 10. Tahun 1853• 1853, berlakunya penentangan di Saribas dan Batang Lupar• Sultan Abdul Mu’mein tidak dapat mengawal penentangan• Lalu menyerahkan tanah antara sungai Samarahan dengan Sungai Rajang dengan bayaran 1500 dolar setahun
 11. 11. Tahun 1861• Berlakunya masalah kekacauan di sepanjang Sungai Rajang• Sultan Mu’mein menyerahkan Sungai Rajang dan menerima bayaran 4500 dolar setahun
 12. 12. Tahun 1883• Berlakunya pembunuhan beberapa orang Murut di Lembangan Sungai Trusan.• Hal ini menyebabkan kawasan tersebut diserahkan dengan bayaran 4500 dolar setahun
 13. 13. Tahun 1905• Charles Brooke telah membeli Lawas daripada Sultan Hashim Jalal (1885-1906)
 14. 14. Keluarga Brooke Memantapkan Pentadbiran•PERKENALKAN PEMERINTAHAN BERAJA•PEMIMPIN TEMPATAN DILIBATKAN DALAM PENTADBIRAN•MEMBENTUK MAJLIS TERTINGGI DAN MAJLIS NEGERI•DIBAHAGIKAN KEPADA LIMA BAHAGIAN, SETIAP BAHAGIANDITADBIR OLEH MAJLIS BAHAGIAN.
 15. 15. PENGLIBATAN PEMIMPIN TEMPATAN DALAM PENTADBIRAN BROOKEMajlis Tertinggi Majlis negeri• Residen bahagian • Ketua kampung pertama, empat orang bumiputera datu Melayu • Memberi peluang• Mereka pemimpin bumiputera bertanggungjawab bersidang tiga kali menasihati Brooke dalam setahun hal berkaitan undang- • Mengambil bahagian undang dan adat dalam pentadbiran tempatan
 16. 16. Sambungan…Majlis Bahagian Jabatan• Residen, Penolong • Jabatan Residen, Penolong kehakiman, Polis, Kas Pegawai tam dan Cukai serta Daerah, Pegawai Pos ditubuhkan. Anak Negeri• Menasihati residen, mengutip cukai, menjaga keamanan
 17. 17. Sambungan…Mahkamah Keadilan Perlembagaan 1941• Kes sivil dalam kalangan orang melayu, orang • Charles Vyner Brooke Dayak, dan orang Cini mengisytiharkan diadili oleh ketua Perlembagaan 1941 mereka.• Kes jenayah dan kes yang melibatkan lebih dari satu kaum dihakimi oleh Raja Serawak, Residen atau Timbalan Residen
 18. 18. Perubahan Ekonomi di Bawah Pentadbiran Keluarga Brooke• Tidak menggalakkan kemasukan pelabur luar secar besar-besaran• Tujuannya untuk menjaga kepentingan ekonomi Brooke• Orang Cina diberi peluang bergiat dalam bidang perlombongan dan perdagangan• Pembangunan ekonomi tidak seimbang keran menumpukan bahagian pertama dan bahagian kedua sahja.
 19. 19. Jenis ekonomi…• Hasil hutan- sarang burung, getah jelutung, kayu balak, rotan• Tanaman tradisional-kelapa, gambir, lada hitam• Tanaman baru- (eksport) getah, tembakau• Perlombongan- emas,arang batu, minyak, antinomi dan raksa
 20. 20. Perubahan Sosial di Bawah Pentadbiran Keluarga Brooke• Keluarga Brooke melaksanakan Dasar Pecah dan Perintah untuk mengukuhkan kuasa.• Setiap kaum dipisahkan dengan kegiatan ekonomi dan petempatan yang berbeza.• Perpaduan kaum terhalang• Kedudukan Raja Sarawak terjamin
 21. 21. Jadual ….kaum Bidang pekerjaan petempatanMelayu pentadbiran pedalamanIban Ketenteraan PedalamanCina Pertanian, perlombongan Bandar (Miri, Bintulu, Sibu) dan perdaganganIndia Perniagaan kain Kuching
 22. 22. Perubahan Sosial di SarawakPerbandaran -Wujud dari perkembangan ekonomi dan pertambahan penduduk -menjadi pusat pentadbiran dan pusat perdagangan/kegiatan ekonomiKemudahan asas -Kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik terhad di bandar besar spt Kuching dan Miri -Kurang memberi perhatian terhadap kemugahan asas di kawasan pendalaman.Perkhidmatan telegraf, - Tujuannya untuk melicinkan urusan pentadbiran danpos dan telefon menguruskan kegiatan ekonomiPerkhidmatan kesihatan -Hospital dan klinik dibina oleh mubaligh Kristian --Jabatan Hospital di Sarawak yang dikenal sebagai Pavillion ditubuhkan pada tahun 1909Pendidikan - Tiga jenis sekolah iaitu, sekolah Melayu, Sekolah Inggeris dan sekolah Cina

×