Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par ferdinandsanbuenaven (20)

Publicité

Plus récents (20)

aralin8.pptx

 1. 1. ARALIN 8. KATITIKAN NG PULONG AT MEMORANDUM
 2. 2. KATITIKAN NG PULONG Ito ay isang mahalagang dokumento sa isang pagpupulong. Isinusulat dito ang tinatalakay sa pagpupulong ng bahagi ng adyenda. Nakasulat din kung sino-sino ang dumalo, anong oras nag simula at nag wakas ang pagpupulong gayundin ang lugar na pinagganapan nito. Ito ang nag sisilbing tala ng isang malaking organisasyon upang maging batayan at sanggunian ng mga bagay na tinatalakay.
 3. 3.  Ito ay dapat na organisado ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga puntong napag- usapan at makatotohanan. Ibig sabihin, hindi pwedeng gawa-gawa o hinokus-pokus na mga pahayag. KATANGIAN NG KATITIKAN NG PULONG
 4. 4. Ito ay dokumentong nagtatala ng mahahalagang diskusyon at desisyon.
 5. 5. Dapat ibinabatay sa agendang unang inihanda ng tagapangulo o pinuno ng lupon.
 6. 6. Maaaring gawin ito ng kalihim (secretary), typist, o reporter sa korte. Dapat ding maikli at tuwiran ito. Dapat walang paligoy-ligoy, walang dagdag-bawas sa dokumento, at hindi madrama na parang ginawa ng nobela. Dapat ito ay detalyado, nirepaso, at hindi kakikitaan ng katha o pagka- bias sa pagsulat
 7. 7. MAHALAGANG BAHAGI NG KATITIKAN NG PULONG
 8. 8. 1. HEADINGS  Ito ay naglalaman ng pangalan ng kompanya,samahan, organisasyon, o kagawaran. Makikita ang petsa, lokasyon at maging ang oras ng pagsisimula ng pulong.
 9. 9. 2. MGA KALAHOK O DUMALO  Dito nakalagay kung sino ang nanguna sa tagapagdaloy ng pulong, gayundin ang pangalan ng lahat ng mga dumalo kasama ang mga panauhin. Maging ang pangalan ng mga liban o hindi nakadalo ay nakatala rin dito.
 10. 10. 3. PAGBASA ATPAGPAPATIBAY NG NAGDAANG KATITIKAN NG PULONG Dito makikita kung ang nakalipas na katitikan ng pulong ay napagtibay o may pagbabagong isinagawa sa mga ito
 11. 11. 4. ACTION ITEMS O USAPING NAPAGKASUNDUAN  Dito makikita ang mahahalagang tala hinggil sa mga paksang tinalakay. Inilalagay rin sa bahging ito kung sino ang taong nanguna sa pagtalakay ng isyu at maging ang desisyong nabuo ukol dito.
 12. 12. Pabalita o Patalastas- hindi ito laging makikita sa katitikan ng pulong ngunit kung mayroon mang pabalita o patalastas mula sa mga dumalo ay tulad ng halimbawa ng mga suhestiyong agenda para sa susunod na pulong ay maaaring ilagay bahaging ito. Iskedyul ng susunod na pulong- itinatala sa bahaging ito kung kailan at saan gaganapin ang susunod na pulong. Pagtatapos- inilalagay sa bahaging ito kung anong oras nagwakas ang pulong. Lagda- mahalagang ilagay sa bahaging ito ang pangalan ng taong kumuha ng katitikan ng pulong at kung kailan ito isinumite.
 13. 13. MEMORANDUM Ayon kay Prof. Ma Rovilla Sudaprasert, sa kanyang aklat na English for the Workplace 3 (2014), ang memorandum o memo ay isang kasulatang nagbibigay kabatiran tungkol sa gagawing pulong o paalala tungkol sa isang mahalagang impormasyon, gawain, tungkulin, o utos
 14. 14.  Sa memo nakasaad ang layunin o pakay ng gagawing miting. Sa pamamagitan nito, naging malinaw sa mga dadalo ng pulong kung ano ang inaasahan mula sa kanila. Kung ang layunin ng pulong na nakatala sa memo ay upang ipabatid lamang sa kanila ang isang mahalagang desisyon o proyekto ng kompanya o oraganisasyon, magiging malinaw para sa lahat na hindi na kailangan ang kanilang ideya o suhestiyon sapagkat pinal na ang nasabing desisyon o proyekto.
 15. 15. Ayon kay Dr. Darwin Bargo sa kanyang aklat na Writing in The Discipline (2014) , ang mga kilala at malalaking kompanya at mga institusyon ay kalimitang gumagamit ng mga colored stationery para sa kanilang mga memo tulad ng sumusunod: Puti - ginagamit sa mga pangkalahatang kautusan, direktiba, o impormasyon  Rosas – ginagamit naman para sa request o order na naggagaling sa purchasing department  Dilaw o Luntian – ginagamit naman para sa mga memo na nanggagaling sa marketing at accounting department
 16. 16. MAHALAGANG TANDAAN NA ANG ISANG MAAYOS ATMALINAW NA MEMO AYDAPAT MAGTAGLAY NG SUMUSUNOD NA MGA IMPORMASYON:
 17. 17. Makikita sa letterhead ang logo at pangalan ng kompanya, institusyon o organisasyon gayundin ang lugar kung saan matatagpuan ito at minsan maging ang bilang numero ng telepono.
 18. 18. Ang bahaging “Para sa/Para kay/Kina” ay naglalaman ng pangalan ng tao o mga tao, o kaya naman ay grupong pinag-uukulan ng memo. Sa pormal na memo mahalagang isulat ang buong pangalan ng pinag-uukulan nito. Kung ang tatanggap ng memo ay kabilang sa ibang departamento, makatulong kung ilagay rin ang pangalan ng departamento. Hindi na rin kailangang lagyan ng G.,Gng., Bb. ,at iba pa maliban na lamang na napakapormal ng memong ginawa.
 19. 19.  Ang bahaging “Mula kay‟ ay naglalaman ng pangalan ng gumawa o nagpadala ng memo. Isulat ang buong pangalan ng nagpadala kung pormal ang ginawang memo. Gayundin mahalagang ilagay ang pangalan ng departamento kung ang memo ay galing sa ibang sekyon at tanggapan. Hindi na rin kailangang lagyan ng G., Gng., Bb. , at iba pa maliban na lamang na nakapapormal ang memong ginawa..
 20. 20. Sa bahaging Petsa, iwasan ang paggamit ng numero gaya ng 11/25/15 o 30/09/15. Sa halip, isulat ang buong pangalan ng buwan o ang dinaglat na salita nito. Tulad halimbawa ng Nobyembre o Nob. Kasama ang araw at taon upang maiwasan ang pagkalito.
 21. 21. Ang bahaging Paksa ay mahalagang maisulat nang payak, malinaw at tuwiran upang agad maunawaan ang nais ipabatid nito.
 22. 22.  Kadalasan ang Mensahe ay maikli lamang ngunit kung ito ay isang detalyadong memo kailangan ito ay magtaglay ng sumusunod: S l a i y t w u n a i s n y n o g n m – e d m i t o o makikita ang panimula o P pa ro g b tu le o m na a n – n n g a p k an sa s a in d . H an in g d s i u la li h ra a n t i ng m da e p m a o t ay nagtataglay nito S g o a w l u i s n y n o g n k – i n n a a u g u s k a u s a l a a n dng inaasahang dapat P m a e g m g o a l s a a n p g a o m P a a m s a a g s a i t l a a n m n a g t p – a w g a p k a a p s a a s n a l a a n m g a t o pagpapakita ng paggalang
 23. 23. Ang huling bahagi ay ang “Lagda‟ ng nagpadala. Kadalasang inilalagay ito sa ibabaw ng kanyang pangalan sa bahaging Mula kay …
 24. 24. PAGSASANAY 1 Panuto: Ayusin sa wastong pormat ang mga detalye ng memorandum sa ibaba.  2016 Buwan ng Wikang Pambansa Memorandum Pangkagawaran Blg. 24, s. 2016 Ang mga nabanggit na lingguhang paksa ang patnubay at magsisilbing batayan ng lahat gawaing bubuuin at isagawa sa isang buwang pagdiriwang. Ang mga ito ay hindi ayon sa pagkakasunud-sunod upang magkaroon ng Kalayaan ang lahat sa pagpaplano ng programa. Para sa iba pang detalye o impormasyon , mangyaring makipag-ugnayan sa: Komisyon ng Wikang Filipino(KWF) Sangay ng Edukasyon at Networking (SEN) Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P .Laurel San Miguel , Maynila Telepono; (02) 736-2525-; (02) 736-2524 ; (02) 736 - 2519 Email: komfil@kwf.gov.ph Komisyonsawikangfilipino@gmail.com Website ; www.kwf.gov.ph. Kagawaran ng Edukasyon Ultra Complex , Meralco Avenue Pasig City ,Metro Manila Philippines Enero 18,2016
 25. 25. PAGSASANAY 2: Panuto: Ayusin ang isang halimbawa ng Katitikan ng Pulong, gawing gabay ang mga bahagi nito sa ibaba. Mga Dumalo:(11) Daisy Romero, Joselito Pascual, Atty.Ez Pascual, Nestor Lontoc, Victoria Gallardo, Rubirosa Manguera, Richard Pineda, Ailene Posadas, Gemma Abriza, Evangeline Sipat, Ricardo Martinez, Mga Liban (4), Joel Ceniza, Vivin Abundo, Sherlyn Fercie, Onie Ison Buwanang Pulong ng mga Tagapanguna ng Bawat Kagawaran Disyembre 5,2015 Conference Room, Academy of Saint John Layunin ng Pulong: Preparasyon Para sa Senior High School Petsa/Oras: Disyembre 5, 2015 sa ganap ng ika-9:00 n.u. Tagapanguna: Daisy T . Romero (Prinsipal) Inihanda at isinumite ni: Clea L. Bulda Mga Sa ganap na alas 9:00 n.u. ay pinasimulan ni Gng. Romero ang pulong sa pamamagitan ng pagtawag sa atensyon ng lahat.
 26. 26.  Ang bawat isa ay malugod na tinanggap ni Gng. Daisy Romero bilang tagapanguna ng pulong.  Ang nagdaang katitikan ng pulong na ginawa noong Nobyembre 7,2015 ay binasa ni Gng. Victoria Gallardo. Ang mosyon ng pagpapatibay ay pinangunahan ni G. Richard Pineda at ito ay sinang-ayunan ni G. Nestor S. Lontoc.  Ang sumusunod ay ang mga adyenda ng paksang tinalakay sa pulong: Magsagawa ng isang pulong kasama ang mga inhenyero at arkitekto para sa pagpaplano ng proyekto  Paksa: Badget sa pagpapatayo ng mga gusali para sa Senior High School, Loteng kailangan sa pagpapatayo ng gusali, Feedback mula sa mga magulang hinggil sa SHS ng ASJ  Sa dahilang wala nang anumang mga paksa na kailangang tatakayin at pag-usapan, ang pulong ay winakasan sa ganap na lasa 12:00 ng tanghali. Iskedyul ng susunod na pulong Disyembre 15,2015 sa Conference ng Academy of Saint John ,9;00 n.u.  Inulat ni Atty. Easy na ang nalalabing pera ng institusyon sa bangko ay nagkakahalaga ng tatlumpung milyong piso ngunit may halagang tatlong milyong piso na dapat bayaran sa darating ng buwan.
 27. 27. Bahagi ng Katitikan ng Pulong 1. Heading- 2. Mga Kalahok o dumalo- 3. Pagbasa at Pagpapatibay ng nagdaang katitikan ng pulong-. 4. Action items o usaping napagkasunduan- 5. Pabalita o Patalastas- 6. Iskedyul ng susunod na pulong- 7. Pagtatapos- 8. Lagda-
 28. 28. GAWAING ASYNCHRONOUS Panuto: Bumuo ng isang Memorandum. Bigyang gabay ang halimbawang nasa ppt. Ang paksang tatalakayin ay may kinalaman sa mga napapanahong pangyayari sa panahon ngayon.

×