Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

barayti-ng-wika.pptx

 1. TUNGO SA MABISANG KOMUNIKASYON Barayti ng Wika
 2. Mga Inaasahang Kasanayan Barayti at Baryasyon ng Wika Ilang Mahalagang Konsepto Ukol sa Barayti at Baryasyon ng Wika Paglilinaw Ukol sa Pagbuo ng Ediya Salik ng Baryasyon Ilang Pananaw at Teorya Tungkol sa Barayti at Baryasyon Mga Gawain
 3. Mga inaasahang kasanayan: 1.Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggang sitwasyong pangkomunikasyon sa radyo, talumpati at mga panayam. 2.Natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika tulad ng barayti at rehistro ng wika 3.Nakapagsasagawa ng pagsusuri ng barayti ng wika gamit ang teleserye, mga talkshows, komersyal at iba pa.
 4. Barayti at Baryasyon ng Wika BARAYT IAng pagkakaroon nito ay bunga ng paniniwala ng lingguwistika na ang wika ay heterogeneous o nagkakaiba-iba. Dala nito ang nagkakaibang pangkat ng tao na may iba't ibang lugar na tinitirhan, interes, gawain, pinag-aralan at iba pa.
 5. BARAYTI NG WIKA Ang pagkakaroon ng natatanging katangian na nauugnay sa partikular na uri ng katangian sosyo-sitwasyunal. BAYASYON Sa pagdaan ng panahon, nagiging ispesyalisado ang Gawain at tungkulin ng mga tao at ito ay nagreresulta ng pagkakaiba-iba ng kultura at wika na siyang nagiging panukat sa progreso ng tao.
 6. Mahalagang Konsepto Ukol sa Barayti at Baryasyon ng Wika IDYOLEKTO Barayti na kaugnay sa personal na kakanyahan ng tao sa paggamit ng wika ng particular na indibidwal. Gayundin, ang paggamit ng particular na bokabolaryo nang madalas ay itinuturing ding idyolekto ng gumagamit
 7. Ang barayting sinasalita ng mga tao sa isanglipunan. Gayundin, nagtatakda ito ng kasipikasyon ng mga mamamayan batay sa antas ng kanilang pamumuhay, interes, hilig at kasarian. SOSYOLEK
 8. Barayting kaugnay sa panlipunang papel na ginagampanan ng tagapagsalita sa oras ng pagpapahayag. Tumutukoy sa ispesyalisadong paggamit ng wika upang makilala ang ispesipikong domeyn o Gawain. REHISTER
 9. ESTILO Barayti na kaugnay ng relasyon ng nagsasalita sa kausap. Maaaring pormal, kolokyal at personal. MODE Barayting kaugnay sa midyum na ginagamit sa pagpapahayag tulad ng pasalita o pasulat
 10. Paglilinaw Ukol sa Pagkakabuo ng Ideya 1. PALIT-KODA Pagsasama-sama ng dalawa o higit pang makabuluhang pahayag na nabibilang sa dalawang sistema ng wika. Hal. Nakuha ko na ang point mo kaya lang medyo foul yung sinabi nang mag-text ka.
 11. 2.HALO-KODA May nahahalo o nasisingit sa salita mula sa ibang wika labas sa naitakdang dalaw ng pangunahing sistema ng wika. Hal. Getching ko naman talaga ang chorva chenes mo kaya lang it's hard to decide pa, gogorabelles ba o hindi?
 12. Salik ng Baryasyon HEOGRAPIKAL Nagkakaroon ng pagbabago sa pagpapahayag sa pamamagitan ng kaangkupan sa lugar, komunidad na kinabibilangan ng tagapagsalita o gumagamit ng wika. Magkaibang kahulugan sa magkahiwalay na lugar na may magkaibang kultura. Nasa katawagan at kahulugan ng salita ang pagkakaiba
 13. Hal. tagilid - inihaw - binabange tabinge langgam - guya m Mga katawagan sa Tagalog - Maynila Katumbas na salita sa ibang lugar Lupa Mukha(Pampanga) Daga(Bicol) Lumiban Tumawid(Tagalog-Batangas) Hindi pumasok (Tagalog - Quezon
 14. MORPOLOHIKAL Pagkakaiba sa paraan ng pagbuo ng salita dahil sa paglalapi ng mga naninirahan sa mga ito. Ang pagkakaiba ay nasa anyo at ispeling ng salita at hindi sa taglay na kahulugan nito.
 15. Tagalog - Maynila Kumain Tagalog - Batangas Nakain Camarines Sur Makakain Legaspi City Magkakan Aklan Makaon Tausog Kumaun Bisaya Mangaon Pampanga Mangan
 16. 3. Barayti ng Ponolohiya Magkakaiba ang bigkas at tunog ng mga salita sa bawat lugar. Lumilikha ng sariling wika ang mga taong magkakasama sa iisang kultura at lugar. Ang ponolohiya... /of-ten/ vs often -/o -fen/ vs organization -/or-ga-ni-za-tion/ /or-ga-ni-zey-tion/
 17. 4. Sosyal Nagkakaroon ng pagbabago sa pagpapahayag sa pamamagitan ng kinasasangkutang lipunan, kultura, at itinakdang mga isyu at usaping nakabatay sa panahon. 5. Okyupasyunal Nagkakaroon ng pagbabago sa pagpapahayag batay sa pangangailangan sa larangan ng hanapbuhay.
 18. Pananaw at Teorya Tungkol sa Barayti at Baryasyon • Teoryang Sosyolingguwistik - pinalalagay na ang wika ay panlipunan at ang speech ay pang-indibidwal • Teoryang Deficit Hypothesis - naniniwala sa pamamagitan ng kanyang naging obserbasyon na ang wika ay may herarkiya.
 19. • Konsepto ng Baryalidad - naniniwala na natural na phenomena ang pagkakaiba-iba ng anyo ng wika at pagkakaroon ng barayti ng isang wika. Ibigsabihin, pantay lamang ito at walang mataas o mababa. • Teorya ng Akomodasyon - nakapokus ang teoryang ito sa taong kasangkot sa sitwasyong pang wika sa proseso ng pag-aaral at pagkatuto ng pangalawang wika
 20. • Linguistic Convergence - nagkakaroon ng tendensiya na gumaya o bumagay sa pagsasalita ng gumagamit ng wika upang bigyang halaga ang pakikiisa, pakikisama, at pagmamalaki na kabahagi ng pangkat • Linguistic Divergence - pinipili na ibahin ng taong gumagamit ng wika ang kanyang pagsasalita upang mabukod sa kausap, di-pakikiisa sa pagbuo ng sariling pagkakakilanlan o identity.
 21. Gawain 1: PANUTO: Hanapin ang wastong sagot sa Kolumn B na may kaugnay sa mga tanong sa kolumn A. Isulat ang titik ng wastong sagot sa patlang. Kolumn A Kolumn B 1. sinasalita ng mga tao sa isang a. idyolek lipunan 2. relasyon ng nagsasalita sa kausap b. barayti 3. midyum na ginagamit sa c. baryasyon pagpapahayag pasalita o pasulat man
 22. 4. pangangailangan sa larangan ng hanapbuhay d. sosyolek 5. ispesyalisadong paggamit ng wika e. dayalekto 6. relasyon ng nagsasalita sa kausap f. register 7. lugar, panahon at katayuan sa buhay g. mode 8. personal na kakanyahan ng tao sa h. estilo paggamit ng wika 9. wika ay heterogeneous o nagkakaiba - iba i. okyupasyunal 10. sinasalita ng mga tao sa isang lipunan j. palit - koda
 23. Gawain 2: Panuto: Paghambingin ang mga rehistro/register at barayti ng wika. Ano ang pagkakaiba-iba at pagkakatulad nila? Katangian Register ng Wika Barayti ng Wika Kahulugan
 24. Gawain 3 Panuto: Suriin at pag-aralan ang mga sumusunod. Tukuyin kung ang barayti ng wika ay dayalek, sosyolek, idyolek, register, heyograpikal, morpolohikal o ponolohikal. 1. Sarhi - Sarhan 2. Lagyi - lagyan 3. Dingding - ringring 4. Bigas - bugas
 25. 5. Hilom-tahimik(Cebuano) Hilom-paggaling ng sugat(Maynila) 6. Nagkaon-kumain 7. Igwa-mayroon(Bicol) 8. Labi-gabi(Pangasinan) Labi-bahagi ng bibig(Maynila 9. Sira-ulam(Bikol) Sira-hindi maayos(Maynila) 10. Bago - vayo
 26. SALAMAT PO!!!
Publicité