Historia e se Drejtes 6-2

E Drejta kanonike
-ius canonici eshte e drejte kishtare (organizimi I kishes, rendi
hierarkik,marredheniet ndermjet klerikeve etj).
-Kuptimi I se drejtes edhte I pandashem me shtetin, kisha nuk
ka qene vetem organizate shpirterore por edhe shteterore.
- Shkak I kesaj perzierje kishtare dhe shteterore sjell edhe
percarje te kishave dhe me 1054 behet edhe ndarja definitive
ne ate Lindore (greko – ortodokse) dhe Perendimore (romako
– katolike).
-Burimet e se drejtes
1.Burime themelore ose te pergjithshme (qe vlejne per
gjithe kishat) – a) Shkrimi I shenjte b) Tradita apostolike
dhe kishtare c) Legjislacioni kishtar d) E drejta zakonore
dhe
2.Burime te vecanta (vlejn vetem per njerat nga kishat
krishtere).
Shkrimi I shenjte – Bibla (Beslidhja e vjeter quhej
septuanginta qe e perdor kisha lindore ndersa kisha
perendimore perdorte Biblen e quajtur Vulgata.
Burimet e vecanta te kishes romako-
katolike
-Vendimet dhe urdheresat e papeve te Romes,
vendime te pergjithshme kishtare te kishes katolike,
vendimet e kuvendeve krahinore kishtare).
Burime plotsuese sherben edhe E drejta romake,
-Dekreti I Gracianit
-Gregoriana ose Sexta
-Liber sextus
Clementina ose Liber septimus
-Corpus iuris canonici
-Burimet e vecanta te kishes ortodokse
1. Vendimet e patrikeve te pergjithshem te
Konstatinopojes
2. Vendimete e kuvendeve te pergjithshme (boterore)
te kishes
3. Nomokanonet
1 sur 4

Recommandé

E drejta e procedures penaleE drejta e procedures penale
E drejta e procedures penaleFerdi Nuredini
3.1K vues225 diapositives
E drejta sendore   (Pyetje)E drejta sendore   (Pyetje)
E drejta sendore (Pyetje)Ferdi Nuredini
4.4K vues2 diapositives
E drejta trashegimoreE drejta trashegimore
E drejta trashegimoreFerdi Nuredini
2.5K vues10 diapositives
E drejta administrativeE drejta administrative
E drejta administrativeFerdi Nuredini
6.3K vues40 diapositives
GjyqesiaGjyqesia
GjyqesiaFerdi Nuredini
1.2K vues8 diapositives

Contenu connexe

Plus de Ferdi Nuredini

Historia e se Drejtes 7Historia e se Drejtes 7
Historia e se Drejtes 7Ferdi Nuredini
1.4K vues7 diapositives
Historia e se Drejtes 6Historia e se Drejtes 6
Historia e se Drejtes 6Ferdi Nuredini
2.4K vues14 diapositives
Historia e se Drejtes 5Historia e se Drejtes 5
Historia e se Drejtes 5Ferdi Nuredini
2.2K vues18 diapositives
Historia e se Drejtes 4Historia e se Drejtes 4
Historia e se Drejtes 4Ferdi Nuredini
5.1K vues28 diapositives
Historia e se Drejtes 3Historia e se Drejtes 3
Historia e se Drejtes 3Ferdi Nuredini
2.4K vues25 diapositives

Plus de Ferdi Nuredini(20)

Historia e se Drejtes 7Historia e se Drejtes 7
Historia e se Drejtes 7
Ferdi Nuredini1.4K vues
Historia e se Drejtes 6-1Historia e se Drejtes 6-1
Historia e se Drejtes 6-1
Ferdi Nuredini626 vues
Historia e se Drejtes 6Historia e se Drejtes 6
Historia e se Drejtes 6
Ferdi Nuredini2.4K vues
Historia e se Drejtes 5Historia e se Drejtes 5
Historia e se Drejtes 5
Ferdi Nuredini2.2K vues
Historia e se Drejtes 4Historia e se Drejtes 4
Historia e se Drejtes 4
Ferdi Nuredini5.1K vues
Historia e se Drejtes 3Historia e se Drejtes 3
Historia e se Drejtes 3
Ferdi Nuredini2.4K vues
Historia e se Drejtes (1)Historia e se Drejtes (1)
Historia e se Drejtes (1)
Ferdi Nuredini1.8K vues
Historia e se Drejtes 2Historia e se Drejtes 2
Historia e se Drejtes 2
Ferdi Nuredini2.8K vues
Historia e se Drejtes 2Historia e se Drejtes 2
Historia e se Drejtes 2
Ferdi Nuredini3.7K vues
E Drejta Ekologjike Ligjerata 3E Drejta Ekologjike Ligjerata 3
E Drejta Ekologjike Ligjerata 3
Ferdi Nuredini549 vues
E Drejta Ekologjike Ligjerata 2E Drejta Ekologjike Ligjerata 2
E Drejta Ekologjike Ligjerata 2
Ferdi Nuredini939 vues
e drejta ekologjike Ligjerata 1e drejta ekologjike Ligjerata 1
e drejta ekologjike Ligjerata 1
Ferdi Nuredini1.5K vues
Ligjerata 2Ligjerata 2
Ligjerata 2
Ferdi Nuredini2.6K vues
Ligjerata 9Ligjerata 9
Ligjerata 9
Ferdi Nuredini1.5K vues
Ligjerata 8Ligjerata 8
Ligjerata 8
Ferdi Nuredini1.2K vues
Ligjerata 7Ligjerata 7
Ligjerata 7
Ferdi Nuredini2.2K vues
Ligjerata 6Ligjerata 6
Ligjerata 6
Ferdi Nuredini1.1K vues
Ligjerata 5Ligjerata 5
Ligjerata 5
Ferdi Nuredini3.3K vues
Ligjerata 4Ligjerata 4
Ligjerata 4
Ferdi Nuredini682 vues

Historia e se Drejtes 6-2

  • 1. E Drejta kanonike -ius canonici eshte e drejte kishtare (organizimi I kishes, rendi hierarkik,marredheniet ndermjet klerikeve etj). -Kuptimi I se drejtes edhte I pandashem me shtetin, kisha nuk ka qene vetem organizate shpirterore por edhe shteterore. - Shkak I kesaj perzierje kishtare dhe shteterore sjell edhe percarje te kishave dhe me 1054 behet edhe ndarja definitive ne ate Lindore (greko – ortodokse) dhe Perendimore (romako – katolike).
  • 2. -Burimet e se drejtes 1.Burime themelore ose te pergjithshme (qe vlejne per gjithe kishat) – a) Shkrimi I shenjte b) Tradita apostolike dhe kishtare c) Legjislacioni kishtar d) E drejta zakonore dhe 2.Burime te vecanta (vlejn vetem per njerat nga kishat krishtere). Shkrimi I shenjte – Bibla (Beslidhja e vjeter quhej septuanginta qe e perdor kisha lindore ndersa kisha perendimore perdorte Biblen e quajtur Vulgata.
  • 3. Burimet e vecanta te kishes romako- katolike -Vendimet dhe urdheresat e papeve te Romes, vendime te pergjithshme kishtare te kishes katolike, vendimet e kuvendeve krahinore kishtare). Burime plotsuese sherben edhe E drejta romake, -Dekreti I Gracianit -Gregoriana ose Sexta -Liber sextus Clementina ose Liber septimus -Corpus iuris canonici
  • 4. -Burimet e vecanta te kishes ortodokse 1. Vendimet e patrikeve te pergjithshem te Konstatinopojes 2. Vendimete e kuvendeve te pergjithshme (boterore) te kishes 3. Nomokanonet