Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Powerpoint præsentation Material Recycling

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Powerpoint præsentation Material Recycling

 1. 1. Material recycling<br />EcoBrick<br />
 2. 2. Virksomheden<br />Material Recycling blev startet i september 2009, på Teknisk Gymnasium i Esbjerg. Vi arbejder med at udvikle miljøvenlige byggematerialer. <br />Produktions- og logistik chef <br />Daniel Engelund<br />Produktudviklings- og designchef <br />Daniel A. Kristensen <br />Salgs- og marketings chef <br />Diana Absalonsen <br />Adm. Direktør<br />Louise L. Nielsen<br />
 3. 3. Problemstillingen<br /><ul><li> Deponiaffald er anses .som ugenbrugeligt
 4. 4. Ubrændbart
 5. 5. Manglende teknologi til genanvending</li></li></ul><li>Produktet<br />Vi har udviklet en miljøvenlig mursten, EcoBrick. <br /><ul><li>EcoBrick er fremstillet af materialer som normalt ender deres livscyklus på deponipladsen.
 6. 6. EcoBrick skal ikke brændes, og kræver derfor mindre energi til fremstillingen end en traditionel mursten</li></ul>EcoBrick<br />
 7. 7. Produktets egenskaber<br />EcoBrick skal bruges til at bygge huse, tilbygninger o.a.<br />EcoBricker testet på Aalborg Universitet Esbjerg, og opfylder standardkravene for mursten. <br />EcoBrick er testet af lokale murermestre<br />EcoBrick har dimensioner efter dansk standard <br />EcoBrick kan sælges for 3,99,- pr. stk.<br />
 8. 8. Markeds- og kundegrundlag<br />Fokus på det danske marked<br />EcoBrick skal skabe en revolutionerende udvikling på markedet<br />Primær målgruppe er miljøbevidste <br />Sekundær målgruppe er almene husbyggere<br />EcoBrick er billigere end en traditionel mursten<br />
 9. 9. Effekten af EcoBrick<br />Udnytte ca. 2 % af alt deponiaffald<br />
 10. 10. Fremtiden for Material Recycling<br />Udlicitering af produktion i opstart, samarbejde med ScanCore, Måde <br />Egen produktion<br />Udvidelse af sortiment fx elementbyggeri<br />Støtte fra Tønder Miljø- og Energifond på 50.000kr<br />Beskyttelse af murstenens sammensætning<br />
 11. 11. Material Recycling<br />Tønder miljø & energifond <br />JAK Workwear<br /> SteffByg<br />Krabbe skilte<br />

×