Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
(1724-1804)
*
*
*1. Les Preguntes Filosòfiques.
*2. Crítica de la Raó Pura. (Epistemologia)
*3. Crítica de la Raó Pràctica. (Ètica)
*4. ...
*
* Què puc saber? (Teoria del Coneixement)
*Què he de fer? (Ètica)
*Què puc esperar? (Història i Religió)
*Què és l’Home?...
*
*És possible el coneixement?
*Estudi de la Sensibilitat.
*Anàlisi de l’Enteniment.
*La Raó.
*
*El Racionalisme afirma que la Raó per sí sola,
pot arribar al Coneixement.
*L’Empirisme afirma que només l’Experiència
...
*
*Kant gira l’eix central del Coneixement.
L’element fonamental no és l’objecte sinó el
Subjecte.
*Hi ha conceptes que no...
*
*La Ciència progressa, mentre que la Metafísica
no ho fa.
*Els Científics arriben a acords, mentre que els
Metafísics no...
*
*Condicions Empíriques
*Condicions Transcendentals:
*Temps i Espai
*Categories.
*
*Analítics A priori
*Sintètics A posteriori
*La Ciència produeix Judicis Sintètics a priori.
*
*Estètica Transcendental: La Sensibilitat.
*Analítica Transcendental: L’Enteniment.
*Dialèctica Transcendental: La Raó.
*
*L’Espai i el Temps com a formes a priori.
*Dada Empírica + Espai i Temps = Fenomen
Objecte Subjecte
*La Matemàtica poss...
*
Sensibilitat
(facultat d’intuir,
Capacitat de rebre
Representacions
en ser afectats
per l’objecte)
Matèria bruta
•prové ...
*
*Tipus de Conceptes: Empírics i Categories.
*Fenomen + Categories = Conceptes.
Judicis
*La Física posseeix Judicis Sintè...
*
Matèria bruta: intuïcions de la
sensabilitat
• A posteriori
Enteniment
(facultat d’entendre,
Jutjar. Capacitat de
Pensar...
*
*La Raó unifica i globalitza l’experiència interior
i exterior i crea les Idees.
*Les Idees són: Déu, Món com a unitat, ...
*
*La raó no pot resoldre els conflictes de les idees
transcendentals: tant es pot provar una tesi com la seva
contrària.
...
*
*De les Idees no tenim Dades Empríriques, i, per
tant, no hi podem aplicar les Categories.
*Per això la Metafísica no és...
*
*Rebuig de l’Ètica Material perquè.
*És Empírica, Hipotètica i Heterònoma.
*Kant pretén crear una Ètica Formal Universal.
*
*Contràries al deure: Fer el que no s’hauria de
fer.
*D’acord amb el deure: Fer el que cal fer, per
alguna raó més enllà...
*
*Kant defensa una Ètica Autònoma, Categòrica,
A priori.
*Basada en el deure pel deure.
*
*Imperatiu Hipotètic: Actuem cercant un premi
o fugint d’un càstig.
*Imperatiu Categòric: El deure pel deure.
(l’únic qu...
*
ÈTIQUES MATERIALS ÈTICA FORMAL
Interessades, egoistes Desinteressada
Heterònoma (voluntat sotmesa a uns
principis).
Volu...
*
“Obra de tal manera que la màxima de la
teva voluntat pugui valer sempre,
simultàniament, com a principi de legislació
u...
*
*Les Idees, de les que feiem referència a la
Dialèctica Transcedental, han de ser
considerades com a postulats de la Raó...
*
*El seu pensament és la culminació del
pensament Il·lustrat.
*És un dels autors més influents en la filosofia
contemporà...
8_Kant: introducció
8_Kant: introducció
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

8_Kant: introducció

469 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

8_Kant: introducció

 1. 1. (1724-1804) *
 2. 2. * *1. Les Preguntes Filosòfiques. *2. Crítica de la Raó Pura. (Epistemologia) *3. Crítica de la Raó Pràctica. (Ètica) *4. Importància de Kant.
 3. 3. * * Què puc saber? (Teoria del Coneixement) *Què he de fer? (Ètica) *Què puc esperar? (Història i Religió) *Què és l’Home? (Antropologia)
 4. 4. * *És possible el coneixement? *Estudi de la Sensibilitat. *Anàlisi de l’Enteniment. *La Raó.
 5. 5. * *El Racionalisme afirma que la Raó per sí sola, pot arribar al Coneixement. *L’Empirisme afirma que només l’Experiència Sensible pot arribar al Coneixement. *L’Irracionalisme afirma que les Emocions poden proporcionar-nos Coneixement.
 6. 6. * *Kant gira l’eix central del Coneixement. L’element fonamental no és l’objecte sinó el Subjecte. *Hi ha conceptes que no neixen de l'experiència (contra els Empiristes), però al mateix temps, aquests conceptes només tenen aplicació dins l'àmbit de l'experiència (contra els Racionalistes).
 7. 7. * *La Ciència progressa, mentre que la Metafísica no ho fa. *Els Científics arriben a acords, mentre que els Metafísics no. *Caldrà analitzar si la Metafísica és una Ciència per acceptar-la o rebutjar-la.
 8. 8. * *Condicions Empíriques *Condicions Transcendentals: *Temps i Espai *Categories.
 9. 9. * *Analítics A priori *Sintètics A posteriori *La Ciència produeix Judicis Sintètics a priori.
 10. 10. * *Estètica Transcendental: La Sensibilitat. *Analítica Transcendental: L’Enteniment. *Dialèctica Transcendental: La Raó.
 11. 11. * *L’Espai i el Temps com a formes a priori. *Dada Empírica + Espai i Temps = Fenomen Objecte Subjecte *La Matemàtica posseeix Judicis Sintètics a Priori.
 12. 12. * Sensibilitat (facultat d’intuir, Capacitat de rebre Representacions en ser afectats per l’objecte) Matèria bruta •prové dels sentits •a posteriori Formes pures a priori •Condicions del subjecte Espai Temps ► «Com són possibles els judicis sintètics en la matemàtica?» ► L'espai correspon al sentit extern, la Geometria es basa en ell. El temps correspon al sentit intern. L'Aritmètica es basa en ell. Per tant, la Matemàtica és una ciència perquè es fonamenta en la Sensibilitat ► Fenòmens i noümens. No podem conèixer les coses en sí, sempre hi ha la intervenció del subjecte, per tant només coneixem fenòmens, no noümens. + sensació Sensibilitat (facultat d’intuir, Capacitat de rebre Representacions en ser afectats per l’objecte) Formes pures a priori •Condicions del subjecte Espai Temps + sensació Matèria bruta •prové dels sentits •a posterioriSensibilitat (facultat d’intuir, Capacitat de rebre Representacions en ser afectats per l’objecte) Formes pures a priori •Condicions del subjecte Espai Temps Intuïció del fenomen + sensació
 13. 13. * *Tipus de Conceptes: Empírics i Categories. *Fenomen + Categories = Conceptes. Judicis *La Física posseeix Judicis Sintètics a Priori.
 14. 14. * Matèria bruta: intuïcions de la sensabilitat • A posteriori Enteniment (facultat d’entendre, Jutjar. Capacitat de Pensar objectes. Facultat de les regles Conceptes purs: categories • A priori Judici, Coneixe- ment síntesi  «Com són possibles els judicis sintètics a priori en la física?»  La Física és una ciència perquè es fonamenta en les categories de l’enteniment, sobretot, en les de causalitat i substància.  Interdependència d’ambdues facultats: “Els pensaments sense continguts són buits; les intuïcions sense conceptes són cegues”. Unitat, Pluralitat, Totalitat, Realitat, Negació, Limitació, Substància, Causalitat, Comunitat, Possibilitat, Existència, Necessitat
 15. 15. * *La Raó unifica i globalitza l’experiència interior i exterior i crea les Idees. *Les Idees són: Déu, Món com a unitat, Ànima.
 16. 16. * *La raó no pot resoldre els conflictes de les idees transcendentals: tant es pot provar una tesi com la seva contrària. TESI: El món té un principi en el temps, i respecte a l’espai, està igualment tancat entre límits. ANTÍTESI: El món no té principi, així com tampoc límits a l’espai. És infinit tant respecte del temps com de l’espai MÓN DÉU TESI: Al món li pertany quelcom que [...] constitueix un ésser absolutament necessari ANTÍTESI: No existeix en el món cap ésser absolutament necessari LLIBERTAT TESI: La causalitat segons lleis de la natura no és l’única de la que poden derivar els fenòmens del món. Per explicar aquests ens fa falta una altre causalitat per llibertat. ANTÍTESI: No hi ha llibertat. Tot el que succeeix en el món es desenvolupa exclusivament segons lleis de la natura.
 17. 17. * *De les Idees no tenim Dades Empríriques, i, per tant, no hi podem aplicar les Categories. *Per això la Metafísica no és una Ciència. *Allò que només és accessible amb l’enteniment però no pot ser objecte de l’experiència s’anomena Noümen.
 18. 18. * *Rebuig de l’Ètica Material perquè. *És Empírica, Hipotètica i Heterònoma. *Kant pretén crear una Ètica Formal Universal.
 19. 19. * *Contràries al deure: Fer el que no s’hauria de fer. *D’acord amb el deure: Fer el que cal fer, per alguna raó més enllà de l’acció. *El deure pel deure: Fer el que cal, perquè s’ha de fer. (Única acció vertaderament vàlida)
 20. 20. * *Kant defensa una Ètica Autònoma, Categòrica, A priori. *Basada en el deure pel deure.
 21. 21. * *Imperatiu Hipotètic: Actuem cercant un premi o fugint d’un càstig. *Imperatiu Categòric: El deure pel deure. (l’únic que és acceptable)
 22. 22. * ÈTIQUES MATERIALS ÈTICA FORMAL Interessades, egoistes Desinteressada Heterònoma (voluntat sotmesa a uns principis). Voluntat autònoma Són a posteriori (empíriques) És a priori (racional) Són particulars i contingents És universal i necessària: cap excepció no és possible Els seus imperatius són hipotètics: "Si vols X fes Y" El seu imperatiu és categòric: "has de", "cal que". Prescriuen la bondat o maldat d' una acció d'acord amb la conse- cució d' una finalitat (Teleològiques) Prescriu la bondat o maldat d' una acció sense referència a cap fi, sinó només a si mateixa. Deontològica (El Deure pel Deure)
 23. 23. * “Obra de tal manera que la màxima de la teva voluntat pugui valer sempre, simultàniament, com a principi de legislació universal”. O també: “Obra de tal manera que sempre consideris la humanitat, tant en la teva persona com en qualsevol altra, com un fi en si mateix i mai com un mitjà.”
 24. 24. * *Les Idees, de les que feiem referència a la Dialèctica Transcedental, han de ser considerades com a postulats de la Raó Pràctica.
 25. 25. * *El seu pensament és la culminació del pensament Il·lustrat. *És un dels autors més influents en la filosofia contemporània *Filòsofs actuals (com Rawls, Habermas...) es consideren hereus del seu pensament.

×