Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Technokratiet as

 1. TECHNOKRATIET AS Strategi for sosiale medier-- Ekstern bruk
 2. Hvorfor Sosiale Medier? - I 2014 hadde nesten 3,2 milliarder personer tilgang på internett. - Twitter hadde 650,000 aktive brukere. - Facebook hadde i 2014 1,3 milliarder brukere. Vi må være der kundene våre er!!!
 3. Direkte årsaker til valg av bruk: 1. Styrke bedriften 2. Kunderelasjoner 3. Mediarelasjoner 4. Kommunikasjon og samarbeid i bedriften internt 5. Lage en kunnskapsbase 6. Uttesting av produkter og ideer 7. Søkemotortreff 8. Krisehåndtering
 4. Hva er strategi? En bedrift består av mennesker med kunnskap, kompetanse og erfaring. Fysiske verdier, nettverk, kultur og renomee. Måten vi organiserer disse på for at de skal kunne føre oss frem til et angitt mål; er strategi.
 5. Vår overordnede strategi: 1. Visjon/ Mål 2. Hvorfor 3. Hvordan 4. Organisasjonslæring 5. Analyse og evaluering
 6. Vår visjon/ mål: Vi skal gjennom vår tilstedeværelse på sosiale medier oppnå følgende: 1. Kundene skal oppleve å bli «hørt» og tatt seriøst. 2. Vi skal være til stede for kunden på en slik måte at vi blir en del av hans hverdag. 3. Vi skal gjennom kundenes betraktninger kunne forbedre oss og våre produkter. 4. Grensen mellom kunde og bedrift skal bli mindre synlig. 5. Alle henvendelser skal bli svart. 6. Punktene foran skal være drivende for bedriften slik at vi gjennom riktig styring vil øke vår omsetning.
 7. Hvorfor strategi? Med den brukermassen internett og spesielt sosiale medier har fått, så må vi etablere oss der. Denne etableringen kan ikke skje uten en plan!!!
 8. Hvordan? 1. Vi skal presentere oss på en ærlig måte gjennom sosiale medier. 2. Kritikk skal høres, men ikke besvares med kritikk. En dialog skal være konstruktiv! 3. Vi skal gjennom vår tilstedeværelse og ord tiltrekke oss de kunder som tilhører vårt kundesegment og beholde disse gjennom kundeservice. 4. Det vi legger ut skal i kjerne være bedriftsrelatert, men det skal på en profesjonell måte være lov å ha humor og kreativitet i sitt arbeid. Dette for at kunden skal føle at kundeservicen er mer enn en katalog. 5. Kunden i fokus er nr. 5, 6 og 7!!!
 9. Organisasjonslæring Gjennom interaksjon med kundene skal bedriften gradvis lære seg hva som virker og ikke. Det som virker må ivaretas og innlemmes i organisasjonen, mens det mindre effektfulle må tones ned eller forkastes. Vi må være fleksible og hurtige når vi oppdager at det er et misforhold mellom det kunden forventer og det vi yter. Denne kundekontakten vil etter hvert gi oss som organisasjon en verdifull justering i forhold til markedet, og jo bedre vi lykkes med dette jo mer differensiert vil vi fremstå i markedet. Muligheter for nye markeder skal kommuniseres inn i organisasjonen.
 10. Analyse og evaluering: Vi skal jevnlig holde analyser av den trafikk, besøksfrekvens, tidspunkter og andre relevante data, som vi sitter igjen med etter bruk av sosiale medier. Denne informasjonen i tillegg til avdelingsmøter og tilbakemelding fra ansatte og brukere, skal brukes til å evaluere vår bruk av mediene. Den kunnskap som dette gir oss; vil danne grunnlaget for forbedringer av system eller bruk av dette. Kontinuerlig tjenesteforbedring vil bli resultatet av denne erfaringsbaserte læringen.
 11. Takk for oppmerksomheten!
Publicité