Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015

Head of Development - Java Backend, Front End, Android, Sencha Touch 2 Developer, etc à First Tuesday Bergen
6 Mar 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015
1 sur 21

Contenu connexe

Similaire à Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015

EtablerertilskuddEtablerertilskudd
EtablerertilskuddInnovation Norway
WISE Module 4 - NorwegianWISE Module 4 - Norwegian
WISE Module 4 - Norwegiancaniceconsulting
WISE - Module 4 WISE - Module 4
WISE - Module 4 caniceconsulting
Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014
Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014Innovation Norway
Etablerertilskudd Etablerertilskudd
Etablerertilskudd Innovation Norway
BDO seminar 27.10.2015 styrets oppgaver og ansvarBDO seminar 27.10.2015 styrets oppgaver og ansvar
BDO seminar 27.10.2015 styrets oppgaver og ansvarBDO Norge AS

Plus de First Tuesday Bergen

How to innovate with Startups, from Bank to Chatbot @ First Tuesday BergenHow to innovate with Startups, from Bank to Chatbot @ First Tuesday Bergen
How to innovate with Startups, from Bank to Chatbot @ First Tuesday BergenFirst Tuesday Bergen
Start smart – for bedre teamarbeid @ First Tuesday BergenStart smart – for bedre teamarbeid @ First Tuesday Bergen
Start smart – for bedre teamarbeid @ First Tuesday BergenFirst Tuesday Bergen
Hvordan bruke innovasjon til å få flere til å reise kollektivt? @ First Tuesd...Hvordan bruke innovasjon til å få flere til å reise kollektivt? @ First Tuesd...
Hvordan bruke innovasjon til å få flere til å reise kollektivt? @ First Tuesd...First Tuesday Bergen
Ewave - kutter strømregningen din med 26,8% @ First Tuesday BergenEwave - kutter strømregningen din med 26,8% @ First Tuesday Bergen
Ewave - kutter strømregningen din med 26,8% @ First Tuesday BergenFirst Tuesday Bergen
Reisen til grønne forretningsmuligheter @ First Tuesday BergenReisen til grønne forretningsmuligheter @ First Tuesday Bergen
Reisen til grønne forretningsmuligheter @ First Tuesday BergenFirst Tuesday Bergen
Suksess ved hjelp av mentor @ First Tuesday BergenSuksess ved hjelp av mentor @ First Tuesday Bergen
Suksess ved hjelp av mentor @ First Tuesday BergenFirst Tuesday Bergen

Plus de First Tuesday Bergen(20)

Oppstartsbanken @ First Tuesday Bergen Mars 2015

Notes de l'éditeur

  1. Tips til Manus: Det er flest småbedrifter i Norge (under 1 mill) (under 5 ansatte) Tar vi med bedirfter med mindre enn 20 mill så er det ca 90 % av alle bedrifter i Norge (86 % har 5 eller færre ansatte) ENK og AS utgjør hhv. 43% og 45 % I 2012 har det vært en stor øknining i etablering av AS blant pga enklere krav og lavere krav til EK 30 000
  2. Tips til MANUS: -250 000 har planer Ca 45 000 nye hver år 250 000 nordmenn har planer om å starte sin egen bedrift, mens hele 500 000 drømmer om det, viser en undersøkelse som er gjennomført blant befolkningen. For utviklingen av norsk næringsliv og norsk økonomi er nyskaping helt avgjørende. Undersøkelsen viser at det som stopper de fleste i fra å ta steget fullt ut er usikkerhet rundt penger og økonomi og usikkerheten ved om de har tilstrekkelig kompetanse. 250 000 har planer om å starte bedrift og mange av dem kommer til å lykkes. Nå har 250 000 nordmenn konkrete planer om å starte sin egen bedrift, mens hele 500 000 drømmer om det, viser en undersøkelse som er gjennomført blant befolkningen av DNB. -At 250 000 personer har planer om å starte sin egen bedrift er helt fantastisk siden timingen nå er bedre enn på lenge. Norsk økonomi går som det suser selv om det er krise i euroområdet og oppbremsing i den globale veksten. Etter at statsbudsjettet for neste år ble lagt frem denne uken, forventes det at fastlandsøkonomien vil vokse med 2,9 prosent i 2013. -For utviklingen av norsk næringsliv og norsk økonomi er nyskaping helt avgjørende, det vil si at mange setter planene sine ut i livet og lykkes med dem. All erfaring tilsier at en klar forretningsidé og -plan er avgjørende i så måte. Kvinnene har ideene 1 av 10 av dem som har en drøm om å starte sin egen bedrift har en veldig konkret plan om å starte sin egen bedrift og 4 av 10 har ganske konkrete planer. Totalt sett er det altså 1 av 2 gründerdrømmere som har helt eller ganske konkrete planer. Videre viser undersøkelsen at mer enn halvparten mener at det viktigste for at de skal kunne starte for seg selv er kapital og penger, dernest kompetanse. Langt flere menn enn kvinner sier imidlertid at de også trenger en idé. Mange menn har altså planer om å starte for seg selv uten å ha en klar formening om hva de skal drive med. Det kan tyde på at mange menn har selvtillit og mot, men mangler en klar idé (samt kapital og kompetanse), mens flere kvinner har en klar forretningsidé, men mangler penger og kompetanse.
  3. Tips til Manus: Det er krevende å starte egen bedrift. Mange faller fra tidlig NB: Ikke konkurs…
  4. Ikke bare digitalt, men vi har også en egne bok til deg som skal starte for deg selv.
  5. På DNB.no finnes det mange gode verktøy for deg som skal starte for deg selv Egne sider for starte as, med nyttige tips og råd Diskusjonsforum
  6. I DNB har vi mange gode tips og råd til deg som skal starte for deg selv – du finner det på DNB.no, i vårt forum eller i egen bok.
  7. Bedriftssentre og rådgivere nær deg … … DNB tilbyr et kundesenter for bedrifter i toppklasse. Alltid åpent Telefon,e-post og chat Kundetilfredshet 5,3 av 6 Over 80% svar innen 1 minutt. 95 % svar innen 2 minutter Vi har meget kunnskapsrike medarbeidere med kompetanse på bankens produkter og tjenester Ledende nett og mobilbank …. Rikt produkt- og tjenesteutvalg …
  8. DNB er samarbeidspartner og sponsor av Gasellekonferansene, som kårer de sterkest voksende bedriftene hvert år, i regi av Dagens Næringsliv Innovasjonsprisen DNB er delt ut ni ganger siden 2003, til bedrifter med ideer eller innovasjoner som kan realisere næringsutviklng og vekst
  9. Manus: Finnes mange gode støtteordninger for nyetablerte og etablerte. For for eks. forskningsrådet og innovasjons Norge. Her finnes det også gode oversikter over ulike ordninger, vilkår og søknadsprosedyrer. Undersøke også hva som tilbys i din hjemkommune (der hvor du etablerer din bedrift) . Hvilke støtteordninger som er aktuelle for deg avhenger av type bedrift, formål, bransje og geografi. Tips til utvidet manus: SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Norske bedrifter som har forsknings- eller utviklingsprosjekter, eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN om godkjenning av prosjektet, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag. SkatteFUNN er for alle næringer og selskapsformer, og det er bedriften som velger tema for prosjektet. SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning for å motivere bedrifter til forskning og utvikling. Rettigheten er for bedrifter som er skattepliktige til Norge, men er ikke betinget av at bedriften faktisk betaler skatt. SkatteFUNN er for alle næringer og selskapsformer, og det er bedriften som velger tema for prosjektet. Bedriften sender søknad til Norges forskningsråd, via skattefunn.no. Et prosjekt må være godkjent av Forskningsrådet før bedriften kan kreve skattefradrag for kostnader i prosjektet. Søknadsfrist SkatteFUNN har løpende søknadsmottak og -behandling gjennom hele året. Søker du før 1. september har du garanti for at Forskningsrådet ferdigbehandler søknaden din innen utgangen av året. Søker du etter 1. september har du ikke denne garantien, og risikerer å miste muligheten for skattefradrag for prosjektkostnader i inntekståret. Økonomiske forhold I SkatteFUNN-ordningen skiller man mellom små og mellomstore bedrifter (SMB-er) og store bedrifter ved beregning av skattefradrag. Gjennom SkatteFUNN kan SMB-er få 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret, mens store bedrifter kan få 18 %. Om bedriften kvalifiserer til SMB defineres i SkatteFUNNs forskrift. Øvre grense for kostnader til egenutførte FoU-prosjekter som kan inngå i fradragsgrunnlaget er 5,5 millioner kroner per bedrift per inntektsår. Øvre grense for kostnader til FoU-prosjekter utført i samarbeid med godkjente forskningsinstitusjoner er 11 millioner kroner per bedrift per inntektsår.