Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Kasvua datasta asml_2015

 1. KASVUA DATASTA Mitä laitetaan? Dataa. Korkeaoktaanista. Kooste datakyvykkyyksien merkityksestä markkinoinnissa, asiakkuudenhallinnassa ja muussa liiketoiminnassa.
 2. Asiakastieto, analytiikka, isot datavirrat ja näihin liittyvä osaaminen. Data, siihen liittyvä teknologia ja niistä jalostettava asiakasymmärrys. Ne ovat menestystekijöitä. Kaikilla sektoreilla. Tietointensiiviset yritykset ajavat kiihdytyskaistalla. Tähän raporttiin on koottu tietoa tutkimuksista ja selvityksistä, jotka kertovat selkeää viestiä. On aika tankata korkeaoktaanista dataa.
 3. Teknologia ja asiakastiedon hyödyntäminen ovat kuin siamilaiset kaksoset. Ei toista ilman toista. “Amazon is a technology company. We just happen to do retail” Werner Vogels, CTO, Amazon What do digital marketers really want in 2015? Kentico/Millward brown
 4. “All the technology available is only as good as the people driving it.” Michael Williams, CMO of Grand Prix of America
 5. Data on kriittinen menestystekijä mainonnassa ja markkinoinnissa. Mainonnan ostamista ohjaa yhä enemmän markkinoijan oma data. “The era of 3rd party data is descending and 1st party data is ascending.” Dave Hendricks, LiveIntent
 6. Asiakaskokemuksella erottaudutaan. Asiakaskokemusta johdetaan ja kehitetään tiedolla.
 7. Oheinen kuva brändiarvon ja asiakasarvon kehityksestä 10 vuoden ajalta kertoo selvää viestiä.
 8. KETTERYYS 59% piti dataa nopeamman päätöksenteon moottorina. 2014 iso osa markkinoijista piti dataa alihyödynne- tyimpänä resurssina (2014 87% vs 2013 46%) Valtaosa yritysten johdosta (92%) oli sitä mieltä että nimenomaan integroitu data on parempaa palvelua ja asiakaskokemusta parantavien relevanttien tarjousten ja kohtaamisten mahdollistaja.
 9. LEPAKON KORVAT, NORSUN MUISTI, KOLIBRIN SYKE Massiivinen, kaikenmuotoisen datan hallinta ja orkesterointi on olennaisen tärkeää. Spotifylla on Hadoopissa kiinni 1000 serveriä (nodea). Netflix perustaa asiakasymmärrystään massiiviseen analytiikkaan. Netflix on määritellyt yli 80 000 attribuuttia, joilla se ”tägittää” sisältöjä palvelussaan. Ja näistä kumpuavasta datavirrasta Netflix rakentaa ymmärrystä ja ennakoitavuutta, jolla se parantaa palveluaan, suosituksiaan ja sisältöjään. Ketterys on perussyke. Amazon implementoi sivustolleen uutta koodia joka 11 sekunti. LUOVUUS Datan ja luovuuden välille synnytetään usein negatiivista jännitettä. Turhaan. Oikea henkilö, oikea ajoitus ja merkityksellinen sisältö. Kaikkien näiden tuottamisessa tarvitaan henkilötason kyvykkyyksiä ja luovuutta. Sisältöjen luova tuotanto-, hallinta- ja variointikyky on merkittävä kilpailutekijä.
 10. Kyky kasvattaa yrityksen ennustavan analytiikan osaamista on merkittävä kilpailutekijä.
 11. Data Driven – toimintamalliin siirtyminen ei ole projekti eikä järjestelmähanke. Se on pitkää siimaa ja rakentamista. Tällä hetkellä vain harvoilla yrityksillä (6%) on riittävä ymmärrystä tuova data-näkymä asiakkaisiinsa. [Solving the Identity Puzzle, Signal Special Global Report, March 2015]
 12. KASVU JA KANNATTAVUUS Tietointensiiviset yritykset menestyvät kilpailijoitaan paremmin yritystoiminnan kaikilla osa-alueilla. FORBES: DATA DRIVEN AND DIGITALLY SAVVY: The rise of the new marketing organization 2015
 13. TIETOINTENSIIVISEN LIIKETOIMINNAN TOIMIALAYHTEISÖ. Data In, Delight Out Jari Perko jari@asml.fi @asiakkuus ”It is a capital mistake to theorize before one has data” Sherlock Holmes
Publicité