Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Mot ett mer meningsfullt professionellt liv (Malmö stad, september 2015)

 1. cruited.com Din professionella utveckling Börja forma din karta för framtida jobb och uppdrag.
 2. cruited.com Erik Fors-Andrée Mejl: efa@efa.nu Blogg: vd-blogg.se Twitter: @forsandree Framtidssäkra din jobbansökan! www.cruited.com
 3. cruited.com Gillar Är bra
 4. cruited.com Vi ägnar över 40 år åt jobb. 75.000 timmar. Det vi ägnar mest tid åt i livet är jobb (näst efter sömn). Klart vi ska göra något meningsfullt av det! När vi är lyckligare på jobbet så mår vi bättre både på och utanför jobbet. Vi blir mer kreativa, mer effektiva.
 5. cruited.com Förändrat arbetssätt Inkrementell utveckling - steg för steg på jobbet, hela livet Nytt jobb Stora kliv - Du byter arbetsgivare, roll eller bransch Ny uppgift Ständig utveckling 2001 2006 2011
 6. cruited.com Utvecklingsstil Linjär. “Streber.” Experten. “Facknörden.” Episodiker. “Hoppjerkan.” Utvidgande. “Försiktighets- nisse”
 7. cruited.com Utvecklingsstil Linjär. “Streber.” Experten. “Facknörden.” Episodiker. “Hoppjerkan.” Utvidgande. “Försiktighets- nisse” Det finns förutfattade meningar om vad det är att utvecklas. Utgå från dig själv! Organisationer premierar ofta ett sätt att utvecklas. Stämmer det inte med din stil - byt!
 8. cruited.com Vad får oss att gilla jobbet? Yttre faktorer • Lön, reglerad arbetstid, förmåner, semester, avstånd till hemmet... Påverkar starkt om vi är nöjda eller missnöjda. Men gör oss inte lyckliga. Arbetsglädje kräver mer. Inre faktorer • Autonomi • Relationer • Resultat • Mening De inre faktorerna kan göra att vi gillar jobbet på allvar. Det som gör att vi ser fram emot att gå till jobbet.
 9. cruited.com Autonomi 3 2 1 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3 Mening Resultat Relationer 3 2 1 0 1 2 3 3 2 1 1 2 3 Självständighet. Känna kontroll och ägandeskap över hur vi gör vårt jobb - när, hur, var jag jobbar. Känna att vi jobbar med människor vi gillar och som gillar oss. Ha det bra tillsammans. Prestation, skicklighet. Känna att vi är bra på det vi gör, att vi blir bättre, att vi presterar. Känna att vi gör något som på ett djupare plan är bra. Känna en koppling till något större.
 10. cruited.com Autonomi 3 2 1 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3 Mening Resultat Relationer Bestämmer du själv hur du gör ditt jobb? Har du det stöd och den kompetens du behöver för att göra ett bra jobb? Har du friheten att utveckla och förbättra din roll och ditt ansvarsområde?
 11. cruited.com Autonomi 3 2 1 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3 Mening Resultat Relationer Har du vänner på jobbet? Skulle du äta middag med folk på jobbet? Har ni det bra tillsammans, på jobbet?
 12. cruited.com Autonomi 3 2 1 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3 Mening Resultat Relationer Gör du det du faktiskt är bra på? Tycker du att du åstadkommer något på jobbet? Är det du gör viktigt för din arbetsgivare?
 13. cruited.com Autonomi 3 2 1 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3 Mening Resultat Relationer Gör organisationen du jobbar för något som du tycker är meningsfullt och viktigt? Växer du som människa på jobbet? Bidrar du till att göra livet bättre på något sätt, för andra?
 14. cruited.com Autonomi 3 2 1 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3 Mening Resultat Relationer Se det du gör som en del i något större, se hur du hjälper - eller byt. Se över ansvar och uppgifter med din chef, se över förutsättningar - byt jobb. Utveckla rollen med din chef. Byt tjänst, byt chef, starta eget. Våga blanda privat och jobb, sök en annan företagskultur, ta initiativ till aktiviteter. 3 2 1 0 1 2 3 3 2 1 1 2 3
 15. cruited.com Jobba kontinuerligt med din professionella utveckling Sluta-göra-listan Checkat och klart Nångång kanske jag ska…
 16. cruited.com Sluta-göra-listan Inventera uppgifter du gör och beteenden du har som du vill sluta med. Prioritera. Åtgärda: Helt enkelt sluta Ta upp med chef Delegera Bättre verktyg Time-box Precis vad det låter som: En lista med vad du ska sluta göra. Underlag för att faktiskt förändra, i stort och smått Underlag för utvecklingssamtal - Sluta sälja min egen tid - Sluta lägga tid på rutinarbete - Sluta svara på mejl det första jag gör
 17. cruited.com Checkat och klart Ska gå att uppnå Tänk nytta: sparat tid, bättre kvalitet, ökad nöjdhet… Lista “Checkat och klart” ett år tillbaka i tiden. Lägg till de saker du just nu jobbar med att förbättra. Det ultimata underlaget för lönesamtalet. Och känns helt enkelt bra att ha! De saker du åstadkommit, genomfört, uppnått. Vad som är annorlunda nu jämfört med förut. - Tagit oss från ingenstans in på InternetWorlds topplista - Säkrat finansiering från Vinnova - Lanserat 4-stegprogram för LinkedIn
 18. cruited.com Nångång kanske jag ska… Vem vill du hjälpa? Vad vill du bidra till? Vilket ansvar vill du ha? Vilken miljö vill du vara i? Beslutsunderlag Underlag för utvecklingssamtal Använd när du presenterar dig - Styrelsearbete - Kunna lämna det operativa ansvaret för mitt bolag till någon annan.
 19. cruited.com Alltså… 1. Ta professionell utveckling på allvar. Och våga ta de stora kliven! 2. Bejaka din utvecklingsstil och verka aktivt i den riktningen! 3. Identifiera hur väl du gillar ditt jobb utifrån de inre faktorerna. Ta ställning till vad som är viktigt nu och hur du uppnår mer av det. 4. Jobba kontinuerligt med din professionella utveckling. Använd Sluta-göra-lista, Checkat och klart och Nångång kanske jag ska…
 20. cruited.com Tack! Glöm inte granska din LinkedIn-profil på cruited.com. Du får en bedömning 1-100 av hur stark din profil är. Och du får personliga råd om vad du ska fokusera på för att optimera din profil. Och mig når du genom vd-blogg.se eller på erik.forsandree@cruited.com
Publicité