Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Så kan du utvecklas professionellt

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Så kan du utvecklas professionellt

Télécharger pour lire hors ligne

Vad får dig att trivas på jobbet? Vad är arbetsglädje? Utvecklas på ditt jobb och börja forma din karta för utveckling och för framtida jobb och uppdrag. Var förberedd för utvecklingssamtalet och lönesamtalet. (Föreläsning på Skatteverket)

Vad får dig att trivas på jobbet? Vad är arbetsglädje? Utvecklas på ditt jobb och börja forma din karta för utveckling och för framtida jobb och uppdrag. Var förberedd för utvecklingssamtalet och lönesamtalet. (Föreläsning på Skatteverket)

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Så kan du utvecklas professionellt (20)

Publicité

Så kan du utvecklas professionellt

 1. 1. cruited.com Så kan du utvecklas professionellt Vad får dig att trivas på jobbet? Vad är arbetsglädje? Utvecklas på ditt jobb och börja forma din karta för utveckling och för framtida jobb och uppdrag. Var förberedd för utvecklingssamtalet och lönesamtalet.
 2. 2. cruited.com Erik Fors-Andrée Mejl: efa@efa.nu Blogg: vd-blogg.se Twitter: @forsandree Framtidssäkra din jobbansökan! www.cruited.com
 3. 3. cruited.com Vi ägnar över 40 år åt jobb 80.000 timmar Det vi ägnar mest tid åt i livet är jobb (näst efter sömn). Klart vi ska göra något meningsfullt av det! När vi är lyckligare på jobbet så mår vi bättre både på och utanför jobbet. Vi blir mer kreativa, mer effektiva.
 4. 4. cruited.com Vad får oss att gilla jobbet? Yttre faktorer • Lön, reglerad arbetstid, förmåner, semester, avstånd till hemmet... Påverkar starkt om vi är nöjda eller missnöjda. Men gör oss inte lyckliga. Arbetsglädje kräver mer. Inre faktorer • Mening • Autonomi • Resultat • Relationer De inre faktorerna kan göra att vi gillar jobbet på allvar. Det som gör att vi ser fram emot att gå till jobbet.
 5. 5. cruited.com Mening AutonomiResultat Relationer Känna att vi gör något som på ett djupare plan är bra. Känna en koppling till något större. Prestation, skicklighet. Känna att vi är bra på det vi gör, att vi blir bättre, att vi presterar. Självständighet. Känna kontroll och ägandeskap över hur vi gör vårt jobb - när, hur, var jag jobbar. Känna att vi jobbar med människor vi gillar och som gillar oss. Ha det bra tillsammans.
 6. 6. cruited.com Mening AutonomiResultat Relationer Känna att vi gör något som på ett djupare plan är bra. Känna en koppling till något större. Prestation, skicklighet. Känna att vi är bra på det vi gör, att vi blir bättre, att vi presterar. Självständighet. Känna kontroll och ägandeskap över hur vi gör vårt jobb - när, hur, var jag jobbar. Känna att vi jobbar med människor vi gillar och som gillar oss. Ha det bra tillsammans. Jobbar jag med ett ändamål jag stödjer? Värt min tid? Utan lön? Gör jag det jag faktiskt är bra på och gillar? Gör jag skillnad? Har jag förutsättningarna för att göra ett bra jobb? Har jag verktygen? Har jag vänner på jobbet? Gillar jag folk på jobbet? Äta middag?
 7. 7. cruited.com Förändrat arbetssätt Inkrementell utveckling - steg för steg på jobbet, hela livet Nytt jobb Stora kliv - Du byter arbetsgivare, roll eller bransch Ny uppgift Professionell utveckling
 8. 8. cruited.com Organisationer premierar ofta ett sätt att utvecklas. Stämmer det inte med din stil - byt! Det finns förutfattade meningar om vad det är att utvecklas. Utgå från dig själv! • Linjärt. Utvecklas “uppåt” i organisationen. Stannar några år och vill sen vidare. Vill ta ansvar, utöka sitt mandat. • Utvidgande. Bygger på sin erfarenhet och kompetens och utvidgar sig steg för steg till angränsande områden. • Episodiskt. Hoppar mellan olika roller, branscher och organisationer. Ombyte förnöjer, drivs av nyfikenhet. • Experten. Utvecklas mot ett snävare och snävare område, skalar bort mer och mer av det som ligger utanför expertisen. Utvecklingsstil
 9. 9. cruited.com 3 verktyg för att jobba mer metodiskt med din professionella utveckling Sluta-göra-listan Big Wins Nästa stora grej
 10. 10. cruited.com Sluta-göra-listan Inventera uppgifter du gör och beteenden du har som du vill sluta med. Prioritera. Åtgärda: Helt enkelt sluta Ta upp med chef Delegera Bättre verktyg Time-box Precis vad det låter som: En lista med vad du ska sluta göra. Underlag för att faktiskt förändra, i stort och smått Underlag för utvecklingssamtal
 11. 11. cruited.com Big Wins Ska gå att uppnå Tänk nytta: sparat tid, bättre kvalitet, ökad nöjdhet… Lista Big Wins ett år tillbaka i tiden. Lägg till de saker du just nu jobbar med att förbättra. Det ultimata underlaget för lönesamtalet. Och känns helt enkelt bra att ha! De saker du åstadkommit, genomfört, uppnått. Vad som är anorlunda nu jämfört med förut.
 12. 12. cruited.com Nästa stora grej Vem vill du hjälpa? Vad vill du bidra till? Vilket ansvar vill du ha? Vilken miljö vill du vara i? Beslutsunderlag Underlag för utvecklingssamtal Använd när du presenterar dig
 13. 13. cruited.com Tack! Glöm inte granska din LinkedIn-profil på cruited.com. Du får en bedömning 1-100 av hur stark din profil är. Och du får personliga råd om vad du ska fokusera på för att optimera din profil. Och mig når du genom vd-blogg.se eller på erik.forsandree@cruited.com

Notes de l'éditeur

 • Det finns självklart inte ETT sätt sätt att utvecklas professionellt. Det finns flera. Inte minst kan man ju välja att utvecklas på de fyra dimensionerna.
  Men en annan sak som är viktig att ta med sig är att utvecklingen i sig kan ske på olika sätt.
  Här är en kurva som visar en människas professionella utveckling. Arbetsglädje.

  Utveckling här är under vissa perioder inkrementellt, steg-för-steg, kontinuerligt, små förändringar
  Under andra delar sker utvecklingen i större kliv; nya uppdrag, uppgifter, ansvar, jobb, organisation, bransch, kollegor…
  Man behöver se att båda är en del av att utvecklas professionallt - både de inkrementella förändringarna man gör kontinuerligt och de stora förändringarna.

  Här vill jag också ta upp en mycket viktig faktor att tänka på:
  Du får ingen fördel av att ha stannat länge - tvärtom. Det har skett en enorm förändring på arbetsmarknaden - jag tror att alla inser att guldklockans tid är förbi. Men det är också viktigt att agera på det. Man ska inte stanna alltför länge på samma plats - det handlar om att byta, dels roll eller ansvar eller avdelning inom organisationen, dels byta till andra organisationer.

  (Du kan rita upp en sån för dig själv. För att göra det - Lista de jobb du haft, både på samma arbetsplats och i andra. Skriv upp på ett ungefär hur länge du varit där.)
 • Karriärtyper
  Den linjära karriären Den utvidgande karriären Den episodiska karriären Expertkarriären
  "”Ju högre desto bättre” är ditt motto och du gör karriär på det konventionella sättet – uppåt. Därför kallas din karriärstyp även klättraren. Du gillar att ta beslut och sköta omorganisationer, speciellt när det är nödvändiga förändringar. Föga förvånande skulle en chefsroll förmodligen falla dig på läppen och du motiveras av ökat inflytande och ansvar.

  Vid bra prestationer vill du helst ha högre lön, bonus i form av tjänstebil eller andra synliga tecken på framgång och så klart chans att klättra uppåt tills du når toppen.

  Enligt en undersökning i USA blir cirka 25 procent tillfredsställda av att klättra i karriären, och enligt DN.se är Carl-Henric Svanberg en typisk klättrare i och med sina chefsuppdrag på Asea, Securitas, Assa-Abloy samt att han har blivit rik på kuppen.

  Den linjära vill uppåt. ”Karriärist”
  Vill ha ansvar. Gör det vi vanligen kallar karriär. Och det ska gå snabbt, 2–3 år, sedan behövs mer makt och inflytande. Den linjära har idéer att förverkliga och vill ha mandat. Prestations- och tävlings-inriktad, gillar att mäta sig med omgivningen. Får bekräftelse genom befordran.

  Vasst: Målinriktad. Beredd att satsa. Ser hela tiden utvecklingsmöjligheterna.

  Kasst: Streber, tycker omgivningen. Offrar sig för karriären, kan bli alltför upptagen av den. Glömmer individen, har verksamhetens bästa för ögonen snarare än medarbetarnas. Bestämmer utan att ha kunskaperna."


  "Ditt motto är ”utveckling är guld värt” och du vill gärna lära dig nya saker närliggande ditt nuvarande arbetsområde, eftersom du är väldigt intresserad av det. Detta gör att du troligtvis kan mycket om lite, vilket kan vara en stor fördel beroende på vilket arbete du väljer.

  Efter 5-10 år på samma jobb börjar din motivation försvinna, och förr eller senare befinner du dig framför spegeln och undrat vad sjutton du håller på med. Är ditt jobb verkligen kul längre? Då hittar du ett nytt arbete inom ett närliggande område, vilket ger dig en nytändning.

  Personlig utveckling och att få samarbeta med andra och utveckla dem är motivationskrafter som du har. Du värdesätter att kollegorna mår bra och har samma grundvärderingar som du arbetar utifrån. Kurser och frihet att utvecklas ser du som den största belöningen. Enligt DN.se styrs Mona Sahlin av värderingar och känslor och har en utvidgande karriär. I Sverige är denna karriärinriktning den vanligaste.

  Den utvidgande breddar sig. ”Försiktighetsnisse”
  Nya fält, angränsande branscher. Tar chanser som uppstår längs vägen utan någon speciell plan, söker sig fram. Efter 4–5 år vill den utvidgande göra något annorlunda. Det kräver mod eftersom den inte vet vad nästa steg är, utan bygger sin spelplan själv.
  Tar med sig sin kunskap in i nästa område. Viktigt att använda sitt kunnande – inte kunskaperna i sig.

  Vasst: Modig, vågar pröva nytt. Bred kunskap. Människoinriktad. Utvecklingsorienterad.

  Kasst: Saknar fokus och för försiktig, kan omgivningen tycka. Behöver teamet, står inte stark ensam. Otydlig i termer av vad man vill uppnå." "Ditt motto är ”ombyte förnöjer”. Den som är elak kan kalla dig ”hoppjerka”, men det handlar bara om att du har stor lust att pröva på nya saker. Utåt sett kan det verka som du inte har någon karriär att tala om – du byter arbete och uppgifter ofta och gärna mellan helt olika områden – men det handlar om att du inte gör en konventionell karriär.

  Du tycker om att jobba i olika projekt och få frihet och variation, kanske ska du fundera över att börja frilansa? Det skulle kunna passa dig - men du tycker mycket om människor så sätt dig inte i någon källare helt själv. Att nätverka är en av dina starka sidor och du har lätt att komma med nya idéer.

  Belöning för ditt arbete vill du ha i form av nya projekt och nya uppgifter – se till att göra det tydligt för din chef som själv kanske vill ha en helt annan typ av belöning och därför ger även dig det.

  Carolina Gynning är enligt Dn.se ett exempel på denna karriärstyp – eftersom hon gärna hoppar mellan olika projekt hon tycker verkar roliga.

  Den episodiska riktar sig åt alla håll. ”Hoppjerka”
  Vill göra sådant den aldrig gjort förut. Rör sig fritt, behöver inte bygga sin karriär på gamla meriter. Jobbar helt självständigt inom givna ramar. Vill till exempel få förtroendet att ta fram en ny teknik utan alltför mycket regler.

  Vasst: Otroligt mycket energi vid utmaningar. Nyfiken. Vågar pröva nytt. Väldigt litet behov av stabilitet. Öppen. Fantastiskt flexibel i det korta perspektivet. Tittar runt hörnet.

  Kasst: Inte så uthållig som omgivningen skulle önska. När episodikern inte känner motivation dalar energin snabbt.“

  Experten
  "Ditt motto är ”varför hoppa runt när jag kan bli expert på mitt område” och du identifierar dig väldigt starkt med ditt yrke. Du kommer troligtvis att arbeta inom samma område hela livet och bli specialist på detta.

  Du är lojal, stabil, noggrann och trygghetssökande och är duktig på att se detaljer, vilket också kan göra att du har lite svårt att uppfatta helheten och fatta beslut ibland. Du vill gärna veta allt, allt, allt innan du tar ett beslut. Ofta blir de som gör expertkarriär befodrade till chefer – men tänk gärna en extra gång innan du tackar ja till ett sånt jobb: Klarar du verkligen av att fatta snabba beslut?

  Du vill belönas med specialistuppdrag och att få berätta om dina kunskaper för andra. Enligt DN:s artikel blir experter ofta controller eller vd-sekreterare och att Carl Bildt är en typisk expert som är mycket kompetent men ingen engagerad ledare.

  Experten söker sig på djupet. ”Fackidiot”
  Identifierar sig med sitt yrke, vill öka sin kompetens och fördjupa sig. Fokuserar på ett område. Förändrings-orienterad i sitt eget område men inte utanför. Standard-bilden av teknikern.

  Vasst: Stabil. Uthållig. Brinner för sitt ämne. Noggrann. Erfaren. Kunnig på djupet in i minsta detalj.

  Kasst: Fackidiot, säger omgivningen. Enkelspårig, ser inte helheten. Oengagerad i frågor runtomkring. Obenägen till förändring i sig, vill vara säker på att förändringen leder till något, vill ha rätt från början, inte pröva sig fram. Tungfotad, kan tyckas.”

×