Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Digitaalisen median teorioita ja tutkimussuuntauksia Luento 3, 17.9.2008 Frans Mäyrä, FT Professori, hypermedia, erit. di...
Sosiaalisen median teorioita (kertaus viime luennolta) ‏ <ul><li>Kaikki median teoriat ovat sosiaalisen median teorioita (...
”Ei paikan tajua” <ul><li>Esimerkkinä Joshua Meyrowitzin kirja No Sence of Place (1985): pyrkii tarkastelemaan sähköise...
Jäsennystä mediavirtoihin <ul><li>Meyrowitzin kaltaisissa analyyseissä korostuu kulttuurisen muutoksen laaja-alaisuus ja k...
Kollektiivinen äly <ul><li>Jenkins (2006) yhdistää kolme käsitettä: mediakonvergenssi ( media convergence ), osallistuva k...
Kollektiivisuuden ulottuvuudet <ul><li>Modernia yhteiskuntaa on pidetty individualismin kulta-aikana, ja myöhäis/postmoder...
Sosiaalisen median malleja <ul><li>Nykyinen dynaaminen Internet (”Web 2.0”) hämärtää sovelluksen ja verkkosivuston rajaa <...
Toimijuuden malleja <ul><li>Internetin varhaisvaiheisiin liittyi aktiivisen ja altruistisen 'nettikansalaisen' idea ( neti...
Pelitutkimuksen teorioita <ul><li>Nykyaikaisen pelitutkimuksen teoreettiset juuret ovat moninaiset </li></ul><ul><li>Käynn...
Huizingan teoria <ul><li>Johan Huizinga (1872-1945) oli hollantilainen kulttuurihistorioitsija joka oli erikoistunut mm. k...
Huizingan pelin/leikin (play) määritelmä 1) J. Huizinga, Homo Ludens , p. 13.
Roger Caillois'n luokittelut <ul><li>Roger Caillois (1913-1978) oli monialainen tutkija ja kirjailija jonka tärkeä kontri...
Paidia – ludus -jatkumo Caillois, Man, Play and Games , p. 36.
Uuden pelitutkimuksen suuntauksia <ul><li>1990-luvun lopulta pelitutkimus ollut voimakkaassa kasvussa, pyrkimystä toiminna...
Interaktiivinen draama <ul><li>Peleihin keskitytään ”tarinankerronnan uutena mediana” </li></ul><ul><li>Esimerkki: Janet M...
Pelikulttuurintutkimusta <ul><li>Tutkimusta jonka painopisteessä on analyyttinen, sekä tekstuaalisesti että yhteiskunnalli...
Sosiologinen peli-/virtuaaliyhteisötutkimus <ul><li>Tutkimuksen polttopisteessä pelaajien sosiaaliset verkostot ja yhteisö...
Pelikokemuksen tutkimus <ul><li>Tähtäimessä ymmärtää pelaamisen psykologiaa ja auttaa kehittämään pelaajan kokemuksesta lä...
Lajityyppitutkimusta <ul><li>Tutkimuksia jotka tutkivat jonkin peligenren (lajityypin) historiallista kehitystä, ominaispi...
Jatkoa: harjoitusryhmien järjestäytymistä
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

INFOH1-kurssi: Luento 3

972 vues

Publié le

Kurssin kolmannen luennon runko.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

INFOH1-kurssi: Luento 3

 1. 1. Digitaalisen median teorioita ja tutkimussuuntauksia Luento 3, 17.9.2008 Frans Mäyrä, FT Professori, hypermedia, erit. digitaalinen kulttuuri ja pelitutkimus [email_address] | www.uta.fi/~frans.mayra/
 2. 2. Sosiaalisen median teorioita (kertaus viime luennolta) ‏ <ul><li>Kaikki median teoriat ovat sosiaalisen median teorioita (voiko olla ”epäsosiaalista mediaa”?) ‏ </li></ul><ul><li>Marshall McLuhan julisti (1964) että ”Medium is the message” - sisältöä olennaisempaa on se muoto jossa media sisältöjä esittää (-> mediaekologinen tutkimus) ‏ </li></ul><ul><li>Uskoi sähköisen viestinnän vievän kulttuuria yksilökeskeisemmästä yhteisöpainotteisempaan suuntaan (maailmankylä) ‏ </li></ul><ul><li>Uudempi tutkimus pyrkii välttämään ”teknologista determinismiä” ja hahmottamaan yhteiskunnan muutosprosesseja monisäikeisemmin </li></ul>
 3. 3. ”Ei paikan tajua” <ul><li>Esimerkkinä Joshua Meyrowitzin kirja No Sence of Place (1985): pyrkii tarkastelemaan sähköisen viestinnän yleistymiseen kytkeytyviä sosiaalisia muutosprosesseja </li></ul><ul><li>Synteesiä McLuhanin mediateoriasta ja Erwing Goffmanin sosiologiasta </li></ul><ul><li>Media vaikuttaa viestintätilanteiden kautta sosiaalisiin rooleihin, puhetapoihin ja tätä kautta sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen </li></ul><ul><li>Televisio ja muu ”uusi media” on muuttanut fyysisten ja sosiaalisten tilojen & tilanteiden välisiä suhteita </li></ul><ul><li>Jatkuvat yhteydet ja informaatiovirrat mm. tuovat aiemmin erillisiä sosiaalisia tilanteita ja identiteettejä kosketuksiin toistensa kanssa </li></ul>
 4. 4. Jäsennystä mediavirtoihin <ul><li>Meyrowitzin kaltaisissa analyyseissä korostuu kulttuurisen muutoksen laaja-alaisuus ja kriittiset seuraukset </li></ul><ul><li>Mediatutkimuksessa median käyttäjän kuva vaihtelee uhrista tai järjestelmän osasesta aktiiviseen toimijaan (subjektiin) ‏ </li></ul><ul><li>Usein kulttuurintutkijat korostavat käyttäjien voimavaroja ja aktiivista toimintaa </li></ul><ul><li>Henry Jenkins on esimerkiksi analysoinut fanikulttuureja ja esittää että ne käyttävät suuntaa koko mediakulttuurin laajemmalle kehitykselle </li></ul><ul><li>Ks. Textual Poachers (1992), Convergence Culture (2006) ‏ </li></ul>
 5. 5. Kollektiivinen äly <ul><li>Jenkins (2006) yhdistää kolme käsitettä: mediakonvergenssi ( media convergence ), osallistuva kulttuuri ( participatory culture ) ja kollektiivinen äly ( collective intelligence ) ‏ </li></ul><ul><li>” Osallistuminen” on monimuotoistunut, siihen suorastaan yllytetään ja oman 'fanituottajuuden' työkaluja on runsaasti saatavilla </li></ul><ul><li>Kollektiivinen äly kytkeytyy joukkotoiminnan uusiin mahdollisuuksiin tietoverkkojen tehostamissa konteksteissa </li></ul><ul><li>'Parviälyä' on tutkittu esim. hyönteisissä; nykyään suosittu käsite mm. tekoälytutkimuksen ja nettikäyttäjien tutkimuksessa </li></ul>
 6. 6. Kollektiivisuuden ulottuvuudet <ul><li>Modernia yhteiskuntaa on pidetty individualismin kulta-aikana, ja myöhäis/postmoderniin liitetään entistä voimakkaammin 'suurten kertomusten' romahdus (Lyotard) ‏ </li></ul><ul><li>Kollektiivisen älyn käsite nostaa esiin yliyksilöllisen tietämyksen rakentamisen ja toiminnan koordinoinnista saatavan lisäarvon kaltaisia ilmiöitä (ks. MIT Handbook of Collective Intelligence ) ‏ </li></ul><ul><li>Toisaalta voi ylikorostaa ”älyn” keskeisyyttä verkossa ilmenevälle kanssakäymiselle ja yhteistoiminnallisuudelle </li></ul><ul><li>Massiivisimpia verkkosovelluksia leimaa leikillisyys ja pelillisyys (Facebook, MySpace, Youtube, IRC-galleria, World of Warcraft ) ‏ </li></ul>
 7. 7. Sosiaalisen median malleja <ul><li>Nykyinen dynaaminen Internet (”Web 2.0”) hämärtää sovelluksen ja verkkosivuston rajaa </li></ul><ul><li>Verkkosovellusten laajetessa hyödyntämään sosiaalisen verkostoitumisen, jakamisen ja yhteistoiminnan voimaa on alettu puhua 'sosiaalisesta mediasta' </li></ul><ul><li>Esim. Bruns (2008) puhuu siirtymästä ”from usage to produsage” ja listaa avainperiaatteiksi: ”Open participation, communal evaluation”, ”Fluid heterarchy, ad hoc meritocracy”, ”unfinished artefacts, continuing process” ja ”common property, individual rewards” </li></ul><ul><li>Teoretisointi keskeneräistä, osin konsulttivetoista (ks. esim. Tapscott & Williams, Wikinomics , 2006) ‏ </li></ul>
 8. 8. Toimijuuden malleja <ul><li>Internetin varhaisvaiheisiin liittyi aktiivisen ja altruistisen 'nettikansalaisen' idea ( netizen ; ks. Hauben & Hauben 1997 ) ‏ </li></ul><ul><li>” Laajennetun ihmisyyden” malleja edustavat mm. kyborgiteoriat (ks. Haraway 1991 ) ja McLuhanin ”extensions of man” -mediatulkinta (ks. McLuhan 1964 ) ‏ </li></ul><ul><li>Uudet tutkimukset ovat usein tietyn ihmisryhmän toiminnan etnografioita tai heidän motivaationsa analyysejä (ks. esim. avoimen koodin kehittäjät, Mikkonen, Vadén & Vainio 2007 ) ‏ </li></ul><ul><li>Yleiskatsauksen Internetistä sosiaalisen elämän konteksteissa tarjoaa: Wellman & Haythornthwaite, The Internet in Everyday Life (2002) ‏ </li></ul>
 9. 9. Pelitutkimuksen teorioita <ul><li>Nykyaikaisen pelitutkimuksen teoreettiset juuret ovat moninaiset </li></ul><ul><li>Käynnissä keskustelu, onko pelitutkimus (Game Studies, ludology) jo oma tieteenalansa (vrt. kirjallisuus- tai elokuvatiede) tai onko kyseessä lähinnä monitieteinen tutkimuskenttä </li></ul><ul><li>Historiallisesti pelitutkimuksen juuria ovat mm. kansanperinteen tutkimus, lautapelien historiatutkimus, matemaattinen peliteoria, opetussimulaatioiden tutkimus, sekä leikin kehityspsykologinen tutkimus </li></ul><ul><li>Modernin pelitutkimuksen uranuurtajia ovat Johan Huizinga ja Roger Caillois </li></ul>
 10. 10. Huizingan teoria <ul><li>Johan Huizinga (1872-1945) oli hollantilainen kulttuurihistorioitsija joka oli erikoistunut mm. keskiajan ja renessanssiajan historiaan </li></ul><ul><li>Pelitutkimukseen vaikuttanut teos Homo Ludens (suom. Leikkivä ihminen) kirjoitettiin alkujaan 1938 </li></ul><ul><li>Analyysi pelillisestä/leikkiaineksesta kulttuurissa </li></ul><ul><li>Tyytymätön välineellisiin selityksiin ”leikkienergian ylijäämästä” jne., alleviivaa leikin/pelin luovia ja henkisiä ulottuvuuksia </li></ul><ul><li>Leikki/peli on irrationaalista ja materiaaliset tarpeet ylittävää/ohittavaa, joka on kaiken kulttuurielämän taustalla </li></ul><ul><li>Jotain hauskaa toimintaa, joka tapahtuu erillään, omien (”esteettisten”) lakiensa ohjaamana --> taikapiiriteoriat </li></ul>
 11. 11. Huizingan pelin/leikin (play) määritelmä 1) J. Huizinga, Homo Ludens , p. 13.
 12. 12. Roger Caillois'n luokittelut <ul><li>Roger Caillois (1913-1978) oli monialainen tutkija ja kirjailija jonka tärkeä kontribuutio pelitutkimukselle oli tuottaa jatkoa Huizingan teorialle </li></ul><ul><li>Les jeux et les hommes (1958; engl. Man, Play and Games ) pyrkii tarjoamaan Huizingaa täsmällisempiä määritelmiä ja analyysitarpeisiin sopivia luokituksia </li></ul><ul><li>Leikin/pelin määritelmä: </li></ul>Caillois, Man, Play and Games , p. 9-10.
 13. 13. Paidia – ludus -jatkumo Caillois, Man, Play and Games , p. 36.
 14. 14. Uuden pelitutkimuksen suuntauksia <ul><li>1990-luvun lopulta pelitutkimus ollut voimakkaassa kasvussa, pyrkimystä toiminnan vakiinnuttamiseen </li></ul><ul><li>Esim.: Game Studies -julkaisun perustaminen 2001; DiGRAn perustaminen 2002-2003 </li></ul><ul><li>Useita nykysuuntauksia: </li></ul><ul><ul><li>interaktiivisen draaman tutkimus ja suunnittelu </li></ul></ul><ul><ul><li>kulttuurin- ja mediatutkimuksellinen pelitutkimus </li></ul></ul><ul><ul><li>sosiologinen peli/virtuaaliyhteisötutkimus </li></ul></ul><ul><ul><li>pelikokemuksen tutkimus, pelaajatutkimus </li></ul></ul><ul><ul><li>lajityyppitutkimus, esim. roolipelitutkimus </li></ul></ul>
 15. 15. Interaktiivinen draama <ul><li>Peleihin keskitytään ”tarinankerronnan uutena mediana” </li></ul><ul><li>Esimerkki: Janet Murray, Hamlet on the Holodeck (1997) ‏ </li></ul><ul><li>Muita: </li></ul><ul><ul><li>Noah Wardrip-Fruin & Pat Harrigan (eds.), First Person: New Media as Story, Performance, and Game (2004) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Pat Harrigan & Noah Wardrip-Fruin (eds.), Second Person: Role-Playing and Story in Games and Playable Media (2007). </li></ul></ul>
 16. 16. Pelikulttuurintutkimusta <ul><li>Tutkimusta jonka painopisteessä on analyyttinen, sekä tekstuaalisesti että yhteiskunnallis-taloudellisesti kriittinen tulkinta peleistä </li></ul><ul><li>Esim: </li></ul><ul><ul><li>Jon Dovey & Helen W. Kennedy, Games Cultures: Computer Games As New Media (2006) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Geoff King & Tanya Krzywinska, Tomb Raiders and Space Invaders: Videogame Forms and Contexts (2006) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Stephen Kline, Digital Play: The Interaction of Technology, Culture, and Marketing (2003) ‏ </li></ul></ul>
 17. 17. Sosiologinen peli-/virtuaaliyhteisötutkimus <ul><li>Tutkimuksen polttopisteessä pelaajien sosiaaliset verkostot ja yhteisöllinen toiminta </li></ul><ul><li>Esim: </li></ul><ul><ul><li>T. L. Taylor, Play Between Worlds: Exploring Online Game Culture (2006) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Edward Castronova, Synthetic Worlds: The Business and Culture of Online Games (2006) ‏ </li></ul></ul>
 18. 18. Pelikokemuksen tutkimus <ul><li>Tähtäimessä ymmärtää pelaamisen psykologiaa ja auttaa kehittämään pelaajan kokemuksesta lähteviä pelien tutkimusmenetelmiä </li></ul><ul><li>Esim. </li></ul><ul><ul><li>Peter Vorderer & Jennings Bryant, Playing Video Games: Motives, Responses, and Consequences (2006) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Katherine Isbister & Noah Schaffer, Game Usability: Advancing the Player Experience (2008) ‏ </li></ul></ul>
 19. 19. Lajityyppitutkimusta <ul><li>Tutkimuksia jotka tutkivat jonkin peligenren (lajityypin) historiallista kehitystä, ominaispiirteitä ja analysoivat lajityyppiin kuuluvia pelejä yksityiskohtaisesti </li></ul><ul><li>Esim. roolipelitutkimusta: </li></ul><ul><ul><li>Gary Alan Fine, Shared Fantasy: Role Playing Games as Social Worlds (1983) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>J. Patrick Williams, Sean Q. Hendricks, W. Keith Winkler, Gaming As Culture: Essays on Reality, Identity And Experience in Fantasy Games (2006) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hilde G. Corneliussen & Jill Walker Rettberg (eds.), Digital Culture, Play, and Identity: A World of Warcraft Reader (2008) ‏ </li></ul></ul>
 20. 20. Jatkoa: harjoitusryhmien järjestäytymistä

×