Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Tervetuloa opiskelemaan hypermediaan syventäviä opintoja 2.9.08, Tay, hypermedialaboratorio Frans Mäyrä, prof.
Mitä hypermediaa? <ul><li>Hypermedia on tutkimusala, joka tarkastelee vuorovaikutteista, ei-lineaarista ja multimediaalist...
Tutkimusalueiden esittelyä <ul><li>Hypermedialaboratoriossa tehtyyn tutkimukseen voi tutustua mm. täältä: </li></ul><ul><u...
Opintojen tavoitteita <ul><li>luovuus </li></ul><ul><li>teoreettisen ajattelun taidot </li></ul><ul><li>kyky hallita tiete...
Entäs työllistyminen? <ul><li>Informaatiotutkimuksen hypermedian tutkimukseen syventävät maisteriopinnot tähtäävät ensisij...
Opintojen sisältöjä <ul><li>INFOH-kurssit syventävien erikoistumisopintojen ytimessä: </li></ul><ul><li>INFOH1 Digitaalis...
Tähtäimessä onnistunut graduprosessi Lähde: Opinnäytetyö ja sen ohjaus -muistio: http://www.uta.fi/hallintokeskus/ok/opin...
Opiskelumuodoista <ul><li>Klassiset yliopiston opiskelumuodot: luennot, seminaarit ja kirjallisuustentit </li></ul><ul><li...
Oppimisympäristöjä ja opiskelun resursseja <ul><li>Keskeisimmät: </li></ul><ul><ul><li>Kirjasto: http://www.uta.fi/kirjas...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Tervetuloa Hyperiin S08

603 vues

Publié le

Orientaatiopäivän kalvorunkoa

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tervetuloa Hyperiin S08

 1. 1. Tervetuloa opiskelemaan hypermediaan syventäviä opintoja 2.9.08, Tay, hypermedialaboratorio Frans Mäyrä, prof.
 2. 2. Mitä hypermediaa? <ul><li>Hypermedia on tutkimusala, joka tarkastelee vuorovaikutteista, ei-lineaarista ja multimediaalista mediaa </li></ul><ul><li>Nykypäivässä erityisesti: Internet, pelit, mobiilimedia, digitaalinen interaktiivinen televisio, sekä uudet ’ubiikkimedian’ muodot ( ambient media , pervasive games …) </li></ul><ul><li>Tampereen yliopistossa näkökulma on ihmiskeskeinen ja sisältöpainotteinen: teknisen toteutuksen yksityiskohtia olennaisempaa ovat mm. käyttäjien kokemukset ja oma luovuus, sosiaalinen käyttö ja yhteisöllisyys, käyttökulttuurit, erilaisten mediaelementtien uutta luova yhdistäminen, tulkinnat sekä inhimilliset ja yhteiskunnalliset merkitykset </li></ul>
 3. 3. Tutkimusalueiden esittelyä <ul><li>Hypermedialaboratoriossa tehtyyn tutkimukseen voi tutustua mm. täältä: </li></ul><ul><ul><li>http://www.uta.fi/hyper/projektit/index.php </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.uta.fi/hyper/julkaisut/verkkojulkaisut.php </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.uta.fi/hyper/julkaisut/index.php </li></ul></ul><ul><ul><li>http://gamelab.uta.fi/Gamelab/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// www.uta.fi / hyper /projektit/ opensource / index.php </li></ul></ul>
 4. 4. Opintojen tavoitteita <ul><li>luovuus </li></ul><ul><li>teoreettisen ajattelun taidot </li></ul><ul><li>kyky hallita tieteenalan kannalta keskeisiä käsitteitä ja malleja </li></ul><ul><li>taitoa rajata ja ratkoa tutkimusongelmia </li></ul><ul><li>kyky kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja käydä tieteellistä keskustelua </li></ul><ul><li>tieteellisen raportoinnin taidot </li></ul><ul><li>kriittiset tiedonhaun taidot </li></ul><ul><li>kyky suhteuttaa oma sanottava tieteellisen tutkimuksen kenttään </li></ul><ul><li>loogisuus </li></ul><ul><li>tietotyöhön liittyvien työprosessien hallinta </li></ul><ul><li>Lisäksi: yhteistyötaidot! </li></ul><ul><li>Hypermedian sisällöllinen asiantuntemus yhtyy ylemmän korkeakoulututkinnon edellyttämiin tieteellisiin valmiuksiin: </li></ul>
 5. 5. Entäs työllistyminen? <ul><li>Informaatiotutkimuksen hypermedian tutkimukseen syventävät maisteriopinnot tähtäävät ensisijaisesti tieteelliseen asiantuntemukseen </li></ul><ul><li>Hyvä menestys opinnoissa tarjoaa pohjan jatkokoulutuskelpoisuudelle (  tohtoriopinnot  mahdollinen tutkijanura) </li></ul><ul><li>Opiskelijan aineyhdistelmät ja esim. työelämässä hankittu muu perehtyneisyys kuitenkin käytännössä laajentavat sijoittumismahdollisuuksia </li></ul><ul><li>Luontevasti kyseeseen voivat tulla esimerkiksi tehtävät yrityksissä, yhteisöissä tai organisaatioissa jotka liittyvät Internetin ja muun uusmedian kehittämiseen, arviointiin tai hyödyntämiseen muun toiminnan osana </li></ul><ul><li>Oma-aloitteisuus ja yhteistyövalmiudet eri aloja edustavien ihmisten kanssa ovat käytännön työelämässä tärkeitä </li></ul>
 6. 6. Opintojen sisältöjä <ul><li>INFOH-kurssit syventävien erikoistumisopintojen ytimessä: </li></ul><ul><li>INFOH1 Digitaalisen median teorioita ja tutkimussuuntauksia 4 op </li></ul><ul><ul><li>Opiskelija muodostaa yleiskuvan digitaalisen, vuorovaikutteisen median tutkimuksen suuntauksista sekä oppii kriittisesti vertailemaan ja syntetisoimaan alan tutkimuskirjallisuutta. </li></ul></ul><ul><li>INFOH2 Käytön ja käyttäjien tutkimus 4 op </li></ul><ul><ul><li>Perehdyttää vuorovaikutteisen median käyttäjien ja käytön tutkimukseen. </li></ul></ul><ul><li>INFOH3 Interaktiivisen median suunnittelun tutkimus 6 op </li></ul><ul><ul><li>Perehdyttää käyttäjälähtöisen suunnittelun ja evaluoinnin menetelmiin ja periaatteisiin (INFOS33). Lisäksi työpajassa perehdytään erityisesti interaktiivisen median suunnittelussa ja suunnittelututkimuksessa käytettyihin menetelmiin. </li></ul></ul><ul><li>INFOH4 Sosiaalisen median ja pelikulttuurien analyysi 6 op </li></ul><ul><ul><li>Syventää käsityksiä interaktiivisen median roolista medioituneen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja pelillisten merkitysten muodostumisessa. </li></ul></ul><ul><li>INFOH5 Tutkimusmenetelmät 10 op </li></ul><ul><ul><li>Tarjota syventävät tiedot laadullisista ja määrällisistä tutkimusmenetelmistä sekä erityisesti vuorovaikutteisen median tutkimukseen kehitettyjen menetelmien kehityksestä. </li></ul></ul><ul><li>INFOH6 Graduseminaari 10 op </li></ul><ul><ul><li>Perehdytään hypermedian tutkimuksen suunnittelun ja toteuttamisen kysymyksiin käytännössä. </li></ul></ul>
 7. 7. Tähtäimessä onnistunut graduprosessi Lähde: Opinnäytetyö ja sen ohjaus -muistio: http://www.uta.fi/hallintokeskus/ok/opinnaytetyomuistio.pdf
 8. 8. Opiskelumuodoista <ul><li>Klassiset yliopiston opiskelumuodot: luennot, seminaarit ja kirjallisuustentit </li></ul><ul><li>Tavoitteena lisääntyvä ongelmaperustaisuus: opiskelijat ja opiskelijaryhmät aktiivisina tiedon rakentajina </li></ul><ul><li>Tenttivastausten rinnalla tai vaihtoehtoina pyritään hyödyntämään erilaisten produktien tuotantoa (esim. wiki-sivustot, blogit) </li></ul><ul><li>Tähtäimessä erilaisten tietovarantojen aktiivinen jakaminen ja hyödyntäminen osana yhteistoiminnallista opiskeluprosessia </li></ul><ul><li>Internetin mahdollisuuksia ja ilmiökenttää kannustetaan hyödyntämään monipuolisesti </li></ul><ul><li>Tieteellistä kirjoittamista ja keskustelua ei kuitenkaan voi korvata esim. näyttävillä verkkosivuilla </li></ul>
 9. 9. Oppimisympäristöjä ja opiskelun resursseja <ul><li>Keskeisimmät: </li></ul><ul><ul><li>Kirjasto: http://www.uta.fi/kirjasto/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyperin laitoskirjasto </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkotietoresurssit: http://www.nelliportaali.fi </li></ul></ul><ul><ul><li>Moodle: https://moodle.uta.fi/ </li></ul></ul><ul><li>Lisäksi (kokeilukäytössä): </li></ul><ul><ul><li>Elgg: http://oolong4.uta.fi/elgg </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordpress: http://oolong4.uta.fi/wordpress/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Slideshare: http://www.slideshare.net/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Delicious: http://delicious.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Muuta? </li></ul></ul>

×